Sådan flyttes Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL-databaser fra en server til en anden i samme domæne

INTRODUKTION
Denne artikel beskriver, hvordan du flytter Microsoft Dynamics 3.0 CRM SQL-databaser fra én server til en anden server på det samme domæne.
Yderligere Information
Noter
 • Vi anbefaler, at du benytter denne fremgangsmåde til at flytte Microsoft 3.0 CRM SQL-databaser fra én server til en anden server på det samme domæne. Du må ikke benytte denne fremgangsmåde til at flytte data fra én server til en anden server på tværs af domæner.
 • Benyt denne fremgangsmåde til at flytte data fra en navngivet instans af Microsoft SQL Server til en standardinstans af SQL Server på den samme computer.
 • Du behøver ikke at foretage ændringer på Microsoft CRM-klienterne til bærbare eller stationære computere til Microsoft Office Outlook, når du flytter Microsoft CRM SQL-databaser fra én server til en anden server i det samme domæne.
Vigtigt! Sørg for at læse og forstå hele denne artikel, før du forsøger at udføre fremgangsmåden.

Forbered flytningen af databaserne

Før du flytter databaserne, skal du have fuldført følgende forberedelser:
 • Alle brugere er logget ud fra Microsoft CRM.
 • Alle Microsoft CRM-klient til Outlook-brugere har synkroniseret deres offlinedata med Microsoft CRM ved at skifte til onlinetilstand.
 • Du har en aktuel sikkerhedskopi af alle Microsoft CRM SQL-databaser.

Flyt databaserne

Når du har sørget for, at forberedelserne er gennemført, skal du udføre disse trin for at flytte Microsoft CRM SQL-databaserne:
 1. Opret en sikkerhedskopi af følgende primære Microsoft CRM SQL-databaser.
  • Organisationsnavn_METABASE
  • Organisationsnavn_MSCRM
  Benyt nedenstående fremgangsmåde for at sikkerhedskopiere disse databaser:
  1. Klik på Start, peg på Alle programmer, peg på Microsoft SQL Server 2005, og klik derefter på SQL Server Management Studio .
  2. I SQL Server Management Studio skal du klikke på en server på listen Servernavn og derefter klikke på Tilslut.
  3. Udvid mappen Databaser.
  4. Højreklik på en af de to databaser, peg på Opgaver, og klik derefter på Sikkerhedskopier.
  5. På listen Sikkerhedskopitype skal du vælge Fuld og derefter klikke på Tilføj i afsnittet Destination.
  6. I dialogboksen Vælg placering af sikkerhedskopi skal du klikke på knappen Gennemse (...).
  7. I dialogboksen Find databasefiler skal du indtaste et navn til sikkerhedskopifilen og derefter klikke på OK.
  8. Fortsæt med at klikke på OK, indtil alle dialogbokse er lukket. Du får vist en meddelelse, der fortæller, at sikkerhedskopien blev fuldført.
  9. Gentag trin a til trin h for den anden database. Du må ikke slette nogen data fra den oprindelige instans af Microsoft SQL Server. Hvis du lader filerne være på den oprindelige instans af SQL Server, kan du benytte den oprindelige installation som reference, når du udfører trin 5.
 2. Overfør de sikkerhedskopifiler, du oprettede i trin 1, til den nye instans af SQL Server.
 3. Opret de to databaser, hvor du vil gendanne sikkerhedskopifilerne. For at gøre dette skal du benytte denne fremgangsmåde:
  1. Start SQL Server Management Studio.
  2. Udvid mappen Databaser.
  3. Højreklik på Databaser. Klik derefter på Ny database.
  4. Skriv et navn til databasen. Du kan f.eks. skrive Organisationsnavn_MSCRM.
  5. Klik på OK.

   Vigtigt! Sørg for at benytte den samme navngivningssyntaks, som blev benyttet i den oprindelige instans af Microsoft SQL Server.
  6. Gentag trin c til e for at oprette databasen Organisationsnavn_METABASE. Sørg også her for at benytte den samme navngivningssyntaks, som blev benyttet i den oprindelige instans af Microsoft SQL Server.
 4. Gendan sikkerhedskopifilerne. For at gøre dette skal du benytte denne fremgangsmåde:
  1. Start SQL Server Management Studio.
  2. Udvid mappen Databaser.
  3. Højreklik på databasen Organisationsnavn_MSCRM, peg på Opgaver, peg på Gendan, og klik derefter på Database.
  4. I området Gendannelseskilde skal du markere indstillingen Fra enhed og derefter klikke på knappen Gennemse (...).
  5. Klik på Tilføj i dialogboksen Angiv sikkerhedskopi.
  6. I dialogboksen Find sikkerhedskopifil skal du klikke på placeringen af sikkerhedskopifilen til databasen Organisationsnavn_MSCRM og derefter klikke på OK.
  7. Klik på OK i dialogboksen Angiv sikkerhedskopi.
  8. I dialogboksen Gendan database skal du klikke på Gendan kilde, klikke på Indstillinger og derefter markere afkrydsningsfeltet Overskriv for at overskrive den eksisterende database.
  9. Kontroller stierne for de to fysiske databasefiler i området Gendan databasefil som. Sørg for, at stierne refererer til gyldige placeringer. Rediger stierne efter behov, hvis de ikke refererer til gyldige placeringer.
  10. Klik på OK i dialogboksen Gendan database for at starte gendannelsen.

   Bemærk! Afhængigt af databasens størrelse kan processen tage lang tid. Når processen er fuldført, vises der en meddelelse om, at gendannelsen blev fuldført.
  11. Gentag trin c til j for databasen Organisationsnavn_METABASE.
 5. Konfigurer sikkerhedsgrupperne ved at tilknytte Microsoft Windows NT-sikkerhedsgrupper. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde.

  Bemærk! Når du benytter denne fremgangsmåde, skal du bruge sikkerhedsmappen på den oprindelige instans af SQL Server som reference.
  1. Start SQL Server Management Studio. Udvid derefter mappen Sikkerhed.
  2. Højreklik på Logon. Klik derefter på Nyt logon.
  3. I dialogboksen Logon skal du klikke på Generelt i venstre rude og derefter klikke på Søg.
  4. I dialogboksen Vælg bruger eller gruppe skal du klikke på Objekttyper, sørge for, at afkrydsningsfeltet Grupper er markeret, og derefter klikke på OK.
  5. Klik på Placeringer, klik på mappen for at vælge alt indhold i mappen, og klik derefter på OK.
  6. Skriv SQL i feltet Skriv objektnavnet, der skal vælges, og klik derefter på Kontroller navne.
  7. Marker posten SQLAccessGroup {GUID}. Klik derefter på OK.
  8. I dialogboksen Logon skal du klikke på indstillingen Windows-godkendelse, lade alle andre standardindstillingerne være på de nuværende indstillinger og derefter klikke på OK for at lukke alle dialogbokse.
 6. Rediger Microsoft CRM System DSN ODBC-datakilden på Microsoft CRM-serveren, så den peger på den nye server, der kører Microsoft SQL Server. For at gøre dette skal du benytte denne fremgangsmåde:
  1. Klik på Start, peg på Administration, og klik derefter på Datakilder (ODBC).
  2. I dialogboksen ODBC-datakildeadministrator skal du klikke på fanen System-DSN, klikke på Microsoft CRM på listen Systemdatakilder og derefter klikke på Konfigurer.
  3. I det første Microsoft SQL Server DSN-konfigurationsvindue skal du finde listen Server, som indeholder navnene på de computere, der kører SQL Server. Klik på den server, du vil oprette forbindelse til.
  4. Klik på Næste tre gange for at konfigurere datakilden.
  5. Klik på Afslut.
  6. I vinduet ODBC Microsoft SQL Server Installation skal du klikke på Test datakilde for at kontrollere forbindelsen til serveren.
  7. Klik på OK to gange for at fuldføre konfigurationen.
  8. Klik på OK for at lukke dialogboksen ODBC-datakildeadministrator.
 7. Omkonfigurer Microsoft Dynamics CRM-serveren. For at gøre dette skal du benytte denne fremgangsmåde:
  1. På Microsoft Dynamics CRM-serveren skal du klikke på Start, pege på Alle programmer, pege på Microsoft CRM og derefter klikke på Installationsstyring.
  2. Klik på Serverstyring i venstre rude, højreklik på Microsoft Dynamics CRM-serveren og klik derefter på Konfigurer SQL Server.
  3. I Microsoft Dynamics CRM-servervinduet skal du markere den nye computer, der kører Microsoft SQL Server, på listen SQL Server og derefter klikke på Næste.
  4. På listen Microsoft CRM-database skal du klikke på den korrekte Microsoft CRM SQL-database. Hvis du har flere Microsoft CRM-servere, skal du klikke for at markere afkrydsningsfeltet Anvend ændringerne på alle servere i installationen.
  5. Klik på Afslut.
 8. Test Microsoft CRM ved at kontrollere, at du har adgang til dataene. Test desuden Microsoft Dynamics CRM-klienterne til Outlook for at sikre dig, at du kan bruge programmet.
 9. Kontroller, at SQL Server-jobbene er oprettet. For at gøre dette skal du benytte denne fremgangsmåde:
  1. Start SQL Server Management Studio.
  2. Udvid SQL Server Agent, og udvid derefter mappen Job.
  3. Kontroller, at følgende job vises i mappen Job:
   • Organization_Name.Update Contract States
   • MSCRM Identity Reseeding
   • MSCRM Index Reindexing
   • MSCRM Stored Procedures Priming
   • Start_Incremental on Organization_Name_ftcat_documentindex
  4. Hvis jobbene i trin c ikke vises i mappen Job, skal du benytte fremgangsmåden i følgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
   910044 Når du flytter Microsoft Dynamics CRM-databaser til en ny kopi af SQL Server, oprettes ikke SQL Server-job
 10. Ryd op i indholdet på den oprindelige computer, der kører Microsoft SQL Server. For at gøre dette skal du benytte denne fremgangsmåde:
  1. Slet de gamle Microsoft CRM SQL-databaser.
  2. Slet følgende logongrupper:
   • SQLAccessGroup
   • UserGroup
   • ReportingGroup
Bemærk! Når du har flyttet Microsoft CRM SQL-databaserne fra én server til en anden server, skal du huske at planlægge regelmæssige sikkerhedskopieringer af databaserne på den nye server.
Referencer
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du flytter Microsoft SQL Reporting Services-databaserne, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
842425 Sådan flyttes en Reporting Services-database fra en computer, der kører Reporting Services, til en anden computer
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du flytter Microsoft Dynamics 3.0-databaser til en ny instans af Microsoft SQL Server, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
910044 Når du flytter Microsoft Dynamics CRM-databaser til en ny kopi af SQL Server, oprettes ikke SQL Server-job
Egenskaber

Artikel-id: 917948 – Seneste udgave 01/04/2008 16:48:00 – Udgave 4.0

Microsoft Dynamics CRM 3.0

 • kbhowto kbmbsmigrate kbmbsadministration KB917948
Feedback