Sådan bruges IAttachmentSecurity-API'en til at kontrollere, om en vedhæftet fil ser ud til at være blokeret i Outlook

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Betaoplysninger
I denne artikel omtales en betaversion af et Microsoft-produkt. Oplysningerne i denne artikel leveres, som de er og forefindes, og kan ændres uden varsel.

Der findes ikke nogen formel teknisk support fra Microsoft af dette betaprodukt. Oplysninger om, hvordan der fås support af en betaversion, kan ses i den dokumentation, der fulgte med produktfilerne til betaversionen, eller ved at du kigger på det websted, hvor du hentede versionen.
INTRODUKTION
Microsoft Office Outlook 2007 indeholder en funktion, som blokerer for vedhæftede filer, der betragtes som usikre. Brugerdefineret kode kan kontrollere, om en bestemt vedhæftet fil ser ud til at være blokeret af Outlook. Koden kontrollerer dette ved hjælp af IAttachmentSecurity-API'en.
Yderligere Information

Blokerede vedhæftede filer

Hvilke vedhæftede filer der blokeres af Outlook 2007 kan variere fra klient til klient. Hvilke vedhæftede filer der blokeres afhænger af, hvordan Outlook 2007 er konfigureret, og af de politikker, administratoren har anvendt.

Flere oplysninger om, hvordan Outlook blokerer for vedhæftede filer, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
829982 Vedhæftede filer kan ikke åbnes i Microsoft Outlook

IAttachmentSecurity-API'en indeholder funktionen IsAttachmentBlocked. Denne funktion analyserer et filnavn. Derefter rapporterer funktionen IsAttachmentBlocked, om filen ser ud til at være blokeret af Outlook. Hvis filen er blokeret, vises den ikke og indekseres ikke i Outlook 2007.

Definition af IAttachmentSecurity-API'en

DEFINE_GUID(IID_IAttachmentSecurity,			0xB2533636,			0xC3F3, 0x416f, 0xBF, 0x04, 0xAE, 0xFE, 0x41, 0xAB, 0xAA, 0xE2);#define MAPI_IATTACHMENTSECURITY_METHODS(IPURE) \MAPIMETHOD(IsAttachmentBlocked) \		(LPCWSTR pwszFileName, BOOL *pfBlocked) IPURE; DECLARE_MAPI_INTERFACE_(IAttachmentSecurity, IUnknown){    BEGIN_INTERFACE    MAPI_IUNKNOWN_METHODS(PURE)    MAPI_IATTACHMENTSECURITY_METHODS(PURE)};

Brug af IAttachmentSecurity-API'en

Denne brugergrænseflade kan fås ved at kalde funktionen QueryInterface i MAPI-sessionsobjektet og anmode om IID_IAttachmentSecurity. IsAttachmentBlocked returnerer "sand" i "pfBlocked", hvis den vedhæftede ser ud til at være blokeret af Outlook og derfor ikke vises og ikke indekseres i Outlook 2007.
HRESULT IsAttachmentBlocked(LPMAPISESSION lpMAPISession, LPCWSTR pwszFileName, BOOL* pfBlocked){	if (!lpMAPISession || !pwszFileName || !pfBlocked) return MAPI_E_INVALID_PARAMETER;	HRESULT hRes = S_OK;	IAttachmentSecurity* lpAttachSec = NULL;	BOOL bBlocked = false;	hRes = lpMAPISession->QueryInterface(IID_IAttachmentSecurity,(void**)&lpAttachSec);	if (SUCCEEDED(hRes) && lpAttachSec)	{		hRes = lpAttachSec->IsAttachmentBlocked(pwszFileName,&bBlocked);	}	if (lpAttachSec) lpAttachSec->Release();	*pfBlocked = bBlocked;	return hRes;}// IsAttachmentBlocked
OL2007 Outlook2007
Egenskaber

Artikel-id: 919199 – Seneste udgave 01/16/2015 09:19:11 – Udgave 1.0

  • Microsoft Office Outlook 2007
  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbinfo KB919199
Feedback