Du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren, når du har installeret et hotfix, selvom HotPatching er aktiveret

Support til Windows Server 2003 ophørte den 14. juli 2015

Microsoft afsluttede support til Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Oplysningerne og løsningen i dette dokument repræsenterer Microsoft Corporations aktuelle syn på disse problemer på udgivelsesdatoen. Denne løsning er tilgængelig via Microsoft eller en tredjepartsudbyder. Microsoft anbefaler ikke specifikt nogen tredjepartsudbyder til den løsning, der beskrives i denne artikel. Der findes muligvis også andre tredjepartsudbydere eller tredjepartsløsninger, som ikke beskrives i denne artikel. Eftersom Microsoft er nødt til at reagere på skiftende markedsbetingelser, skal disse oplysninger ikke fortolkes som en forpligtelse fra Microsofts side. Microsoft kan ikke garantere og udtaler ikke på nogen måde sin støtte til nøjagtigheden af oplysninger eller løsninger, der er fremsat af Microsoft eller nogen anden omtalt tredjepartsudbyder.

Microsoft fraskriver sig ethvert ansvar og udelukker enhver repræsentation, garanti og betingelse, det være sig udtrykkelig, stiltiende eller lovpligtig. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, repræsentationer, garantier eller adkomstforhold, at produktet ikke krænker tredjemands varemærke, tilfredsstillende stand, salgbarhed og egnethed til specielle formål, hvad angår enhver tjeneste, løsning, ethvert produkt eller ethvert andet materiale eller enhver anden oplysning. Microsoft kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for tredjepartsløsninger, der nævnes i denne artikel.
Introduktion
Når HotPatching er aktiveret på en server, behøver du ikke genstarte computeren, efter du har installeret en sikkerhedsopdatering, der understøtter HotPatching. Microsoft har imidlertid identificeret problemer med HotPatching-kompatibilitet i adskillige programmer.
Yderligere Information
Microsoft har identificeret problemer med HotPatching-kompatibilitet i følgende programmer:
  • Proventia Desktop Agent
  • Bull Guard Suite v6
Disse sikkerhedsprogrammer gør det ikke muligt at bruge HotPatching sammen med binære filer i brugertilstand. Desuden er det højst sandsynligt, at du vil opleve problemer med HotPatching-kompatibilitet med nogle programmer fra ISS (Internet Security System).

HotPatching er som standard ikke aktiveret i nogle pakker. Du kan vælge at installere disse pakker ved hjælp af HotPatching baseret på de programmer, der kører på computerne i din organisation. Yderligere oplysninger om installation af pakker med aktiveret HotPatching får du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
897341 Sådan bruger du HotPatching til at installere sikkerhedsopdateringer til Windows Server 2003 Service Pack 1. Artiklen er evt. på engelsk.


De tredjepartsprodukter, der omtales i denne artikel, er produceret af firmaer, som er uafhængige af Microsoft. Microsoft giver ingen garanti, hverken underforstået eller på anden måde, hvad angår disse produkters ydeevne eller pålidelighed.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000 appcompat issues
Egenskaber

Artikel-id: 922612 – Seneste udgave 12/09/2015 06:24:53 – Udgave 2.7

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbmbsmigrate kbprb kbexpertiseadvanced kbsecurity kbwinxppresp2fix kbbug kbfix KB922612
Feedback