I et filsystem, hvor der tidligere blev skelnet mellem store og små bogstaver, skelnes der ikke længere mellem store og små bogstaver efter installation af en opdatering til .NET Framework 2.0

Sammenfatning
Efter installation af en opdatering til Microsoft .NET Framework går et filsystem fra at skelne mellem store og små bogstaver til ikke længere at skelne mellem store og små bogstaver.
Symptomer
Forestil dig følgende scenario: Du aktiverer skelnen mellem store og små bogstaver i et Microsoft Windows-filsystem med henblik på at opnå funktionskompatibilitet mellem Windows/UNIX. Du installerer en opdatering til Microsoft .NET Framework 2.0 og genstarter derefter computeren. I dette scenario skelnes der i filsystemet ikke længere mellem store og små bogstaver. Fordi der ikke længere skelnes mellem store og små bogstaver i filsystemet, kan du få vist fejlmeddelelser i programmer, som er afhængige af skelnen mellem store og små bogstaver. Dette kan desuden medføre tab af data, hvis filerne overskrives ved et uheld som følge af den uventede manglende skelnen mellem store og små bogstaver.
Årsag
Dette problem opstår, fordi et problem i den oprindelige .NET Framework 2.0-installation angiver værdien for registreringsdatabasenøglen
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel\dword:ObCaseInsensitive
til at være 1. Registreringsdatabasenøglen
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel\dword:ObCaseInsensitive
afgør, om der i et filsystem skelnes mellem store og små bogstaver. Hvis værdien for denne nøgle er angivet til 1, skelnes der i filsystemet ikke mellem store og små bogstaver. Hvis værdien for denne nøgle er angivet til 0, skelnes der i filsystemet mellem store og små bogstaver.

På grund af Windows Installer-opdateringens funktionsmåde kører hver opdatering ændringerne i registreringsdatabasen i den oprindelige .NET Framework 2.0-installation. Derfor angives registreringsdatabasenøglens værdi til 1 som i .NET Framework-installationen. Denne funktionsmåde kan derefter overskrive en eventuel brugerdefineret værdi for denne nøgle. Hvis du f.eks. angiver værdien for denne registreringsdatabasenøgle til 0 for et filsystem, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver, og du installerer en opdatering til .NET Framework 2.0, som blev udgivet før den 27. november 2006, ændres værdien for registreringsdatabasenøglen til 1 efter installation af opdateringen. Resultatet er et filsystem, hvor der ikke skelnes mellem store og små bogstaver.

Bemærk! Dette problem opstår ikke i opdateringer til .NET Framework 2.0, der er udgivet efter den 27. november 2006.
Workaround
Hvis du bevidst angiver værdien for registreringsdatabasenøglen
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel\dword:ObCaseInsensitive
til 0, fordi du ønsker, at der skal skelnes mellem store og små bogstaver i filsystemet, og værdien ændres til 1 på grund af en opdatering til .NET Framework 2.0, skal du rette værdien tilbage til 0 manuelt. Genstart systemet, så ændringerne kan træde i kraft. Hvis serveren f.eks. er en NFS-server i et heterogent miljø, og registreringsdatabasenøglens værdi er angivet til at være 1, kan du rette værdien tilbage til 0 manuelt.

Bemærk! Hvis du geninstallerer .NET Framework 2.0 eller reparerer eller geninstallerer opdateringer til .NET Framework 2.0, som er udgivet før den 27. november 2006, skal du bruge den manuelle fremgangsmåde igen.
kbsecurity kbprb case insensitive insensitivity .NET Framework 2.0
Vlastnosti

ID článku: 929110 - Poslední kontrola: 12/03/2007 05:57:17 - Revize: 1.6

Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft .NET Framework 2.0 x64 Edition, Microsoft .NET Framework 2.0 IA64 Edition

  • kbtshoot kbsecurity kbprb KB929110
Váš názor