Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Oversigt over ændringer af pc-søgning i Windows Vista i Windows Vista Service Pack 1

INTRODUKTION
Microsoft har udgivet en opdatering til Windows Vista, der omfatter følgende ændringer:
 • Føjer ændringer til pc-søgning
 • Gør det muligt at integrere søgeprogrammer fra tredjeparter i Windows
Opdateringen indeholder en ny protokol for kald af standard-pc-søgeprogrammet.

I denne artikel beskrives de opdateringer til platformen og brugergrænsefladen, der findes i Windows Vista Service Pack 1 (SP1).
Yderligere Information
Vigtigt! Oplysningerne i artiklen gælder kun for installationer af Windows Vista SP1 eller opgraderinger til Windows Vista SP1.

Platformsopdatering

Søgeprotokollen skal være protokollen til kald af standard-pc-søgeprogrammet. Standardprogrammet kan være Windows Search Explorer eller et andet tredjepartsprogram.

Du kan få flere oplysninger om søgeprotokollen og syntaksen for søgeprotokollen ved at besøge følgende Microsoft-websted:Hvis du udvikler et program, som skal bruge eller bygges oven på et bestemt pc-søgeprogram, skal du ikke kun basere programmet på søgeprotokollen. Der kan være mange programmer, der ejer søgeprotokollen, og du kan derfor ikke garantere, at det pc-søgeprogram, du udvikler til, til enhver tid ejer søgeprotokollen. Du skal i stedet bruge en privat søgeprotokol, som defineres af det pc-søgeprogram, du udvikler til. På samme måde skal de pc-søgeprogrammer, der skal fungere som en platform for tredjepartsprogrammer, understøtte både søgeprotokollen og en beskyttet søgeprotokol.

Bemærk! Søgeprotokollen erstatter ikke den beskyttede protokol "search-ms". Programmer kan stadig bruge protokollen "search-ms" til at starte Windows Search Explorer eller for at lave en forespørgsel uden brugerinput i Windows Search-indekseringsprogrammet.

Standard-pc-søgningsprogrammet til søgeprotokollen styres fra Kontrolpanel. Brug en af følgende fremgangsmåder til at få vist eller ændre standardprogrammet til søgeprotokollen.

Tilknytte søgeprotokollen til et program:
 1. Klik på Start, og klik derefter på Standardprogrammer.
 2. Klik på Knyt en filtype eller protokol til et program.
 3. Vælg søgeprotokollen, og klik derefter på Rediger program.
 4. Vælg det program, der skal være standardprogrammet til håndtering af søgeprotokollen, og klik derefter på OK.
Angive standardprogrammet for søgeprotokollen
 1. Klik på Start, og klik derefter på Standardprogrammer.
 2. Klik på Angiv dine standardprogrammer.
 3. Vælg de programmer, der skal bruges som standardprogram, og klik derefter på Vælg standardindstillinger for dette program.
 4. Vælg søgeprotokollen, og klik derefter på Gem.

Opdateringer til brugergrænsefladen

Microsoft har opdateret elementer i brugergrænsefladen. Opdateringerne er angivet i tabellen nedenfor.
Element i brugergrænsefladenOpdatering
KontrolpanelI dialogboksen Knyt en filtype eller protokol til et program angives søgeprotokollen under Protokoller.
KontrolpanelI dialogboksen Angiv dine standardprogrammer angives Windows Search Explorer som et program, der kan vælges.
KontrolpanelDialogboksen Indekseringsindstillinger indeholder knappen Pause. Når du klikker på Pause, standses indekseringen af nyt indhold i 15 minutter i Windows Search-indekseringsprogrammet.
Menuen StartIndstillingen Søg til højre for menuen Start er blevet fjernet.
Menuen StartIndstillingen Vis alle resultater er blevet ændret til indstillingen Søg alle steder.
Menuen StartIndstillingen Søg alle steder overfører de søgeargumenter, der skrives i feltet i standardsøgeprogrammet ved hjælp af syntaksen i søgeprotokollen. Du kan finde flere oplysninger om syntaksen i søgeprotokollen ved at besøge følgende Microsoft-websted:

Indgangspunkter for søgeprotokollen

I denne opdatering angives mange af de generelle søgeindgangspunkter i Windows Vista til at bruge den nye søgeprotokol. Den nye søgeprotokol kalder standard-pc-søgeprogrammet. Disse søgeindgangspunkter omfatter følgende:
 • Når du trykker på tasten med Windows-logoet+F, starter standardprogrammet for søgeprotokollen.
 • Når du klikker på Start og derefter trykker på F3, åbnes standardprogrammet for søgeprotokollen i Windows Stifinder.
 • Når du trykker på CTRL+F i Windows Stifinder, starter standardprogrammet for søgeprotokollen.
 • I Windows Stifinder vises indstillingen Søg alle steder på værktøjslinjen, så snart en søgning starter. Når du klikker på indstillingen, starter standardprogrammet for søgeprotokollen.
 • Du kan ikke længere højreklikke på indstillingen Søg i alle beholdere.
Egenskaber

Artikel-id: 941946 – Seneste udgave 04/16/2008 13:08:03 – Udgave 1.3

Windows Vista Service Pack 1

 • kbinfo kbhowto KB941946
Feedback
html>