En fejlmeddelelse som "Den angivne SQL-server blev ikke fundet" eller "Der opstod fejl under lokalisering af serveren" vises ved forbindelse til en navngiven forekomst af SQL Server på en klientcomputer med Windows Vista eller Windows Server 2008.

Vigtigt! I denne artikel beskrives, hvordan du kan reducere sikkerhedsindstillingerne, eller hvordan du kan deaktivere sikkerhedsfunktioner på en computer. Du kan foretage disse ændringer for løse et bestemt problem. Før du foretager sådanne ændringer, bør du overveje de risici, der er forbundet med at implementere denne løsning i dit eget miljø. Hvis du implementerer denne løsning, bør du træffe passende yderligere forholdsregler for at beskytte computeren.
Symptomer
Forestil dig følgende situation. På en klientcomputer, der kører Windows Vista eller Windows Server 2008, opretter du forbindelse til en navngiven forekomst af Microsoft SQL Server. Den navngivne forekomst er placeret på en fjernserver. I dette scenario kan forbindelsen blive afbrudt.

Bemærk! Problemet opstår, når du opretter forbindelse til én af følgende versioner af SQL Server:
 • Microsoft SQL Server 2000
 • Microsoft SQL Server 2005
Hvis du bruger Windows Data Access Components (Windows DAC) 6.0 til at oprette forbindelse til den navngivne forekomst, vises følgende fejlmeddelelse:
[DBNETLIB]Den angivne SQL-server blev ikke fundet.
[DBNETLIB]ConnectionOpen (Connect()).
Hvis du bruger SQL Native Client til at oprette forbindelse til den navngivne forekomst, vises en fejlmeddelelse i stil med følgende:
[SQL Native Client]SQL-netværksgrænseflader: Der opstod en fejl under lokalisering af serveren/den angivne forekomst [xFFFFFFFF].
[SQL Native Client]Timeoutfristen for logon er udløbet.
Problemet opstår, når den navngivne forekomst er en forekomst af failoverklyngetype. Det problem kan desuden forekomme, hvis fjernserveren har flere IP-adresser.
Årsag
Når du opretter forbindelse til den navngivne forekomst, sender klientnetværksbiblioteket en UDP-pakkeanmodning (User Datagram Protocol) til IP-adressen på den navngivne forekomst. Derefter returnerer SQL Server-browseren en UDP-pakkeanmodning, der indeholder oplysningerne om forbindelsesslutpunkterne.

I UDP-pakkeanmodningen vil kilde-IP-adressen muligvis ikke være den IP-adresse, som UDP-pakkeanmodningen blev sendt fra. Hvis den navngivne forekomst er en forekomst af typen failoverklynge, er IP-adressen på kilden IP-adressen på den fysiske computer i stedet for den virtuelle IP-adresse på fjernserveren. Hvis fjernserveren har flere IP-adresser, kan kildens IP-adresse være en af de IP-adresser, der er tildelt fjernserveren.

I Windows Vista tillader Windows Firewall ikke løs kildetilknytning. Derfor annullerer Windows Firewall UDP-pakkeanmodningen.

Du kan finde flere oplysninger om løs kildetilknytning i afsnittet UDP-forbindelser på følgende Microsoft-websted:
Workaround
Du kan løse problemet ved at bruge en af følgende metoder.

Metode 1

I forbindelsesstrengen skal du angive TCP-portnummeret eller den navngivne pipe for at oprette forbindelse til den navngivne forekomst.

Du kan få flere oplysninger om syntaksen af forbindelsesstrengen i afsnittet Oprettelse af en gyldig forbindelsesstreng på følgende Microsoft-websted:

Metode 2

Advarsel! Denne løsning kan gøre computere eller netværk mere sårbare over for angreb fra hackere eller skadelig software, f.eks. virus. Vi anbefaler ikke denne løsning, men vi giver disse oplysninger, så du selv kan vælge at implementere løsningen, som du vil. Brug af denne løsning sker på egen risiko.

I Windows Firewall med avanceret sikkerhed i Kontrolpanel skal du oprette en udgående regel for det program, der opretter forbindelse til SQL Server. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Dobbeltklik på Administration i Kontrolpanel.
 2. Dobbeltklik på Windows Firewall med avanceret sikkerhed i Administration.
 3. Klik på Udgående regler i Windows Firewall med avanceret sikkerhed, og klik derefter på Ny regel.
 4. Klik på Program, og klik derefter på Næste.
 5. Klik på Denne programsti, angiv stien til programmet, og klik derefter på Næste.
 6. Klik på Tillad forbindelsen, og klik derefter på Næste.
 7. Gennemfør fremgangsmåden i guiden Ny udgående regel.

Metode 3

Advarsel! Denne løsning kan gøre computere eller netværk mere sårbare over for angreb fra hackere eller skadelig software, f.eks. virus. Vi anbefaler ikke denne løsning, men vi giver disse oplysninger, så du selv kan vælge at implementere løsningen, som du vil. Brug af denne løsning sker på egen risiko.

I Windows Firewall med avanceret sikkerhed i Kontrolpanel skal du oprette en indgående regel, der tillader trafik fra alle mulige IP-adresser på fjernserveren eller fra alle mulige IP-adresser, der er konfigureret for failoverklyngeforekomsten. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Dobbeltklik på Administration i Kontrolpanel.
 2. Dobbeltklik på Windows Firewall med avanceret sikkerhed i Administration.
 3. Klik på Indgående regler i Windows Firewall med avanceret sikkerhed, og klik derefter på Ny regel.
 4. Klik på Brugerdefineret, og klik derefter på Næste.
 5. Klik på Alle programmer, og klik derefter på Næste.
 6. Klik på Enhver på listen Protokoltype, og klik derefter på Næste.
 7. Klik på Disse IP-adresser under Hvilke fjern-IP-adresser stemmer denne regel overens med, og klik derefter på Tilføj.
 8. I dialogboksen IP-adresse skal du skrive én af IP-adresserne under Denne IP-adresse eller dette undernet og derefter klikke på OK.
 9. Hvis du vil tilføje andre IP-adresser, skal du gentage trin 7 til og med 8, og klik derefter på Næste.
 10. Klik på Tillad forbindelsen, og klik derefter på Næste.
 11. Gennemfør fremgangsmåden i guiden Ny indgående regel.
Status
Microsoft har bekræftet, at dette problem forekommer i de Microsoft-produkter, der er angivet i afsnittet "Gælder for".
Yderligere Information
Du kan få flere oplysninger om Windows Firewall med avanceret sikkerhed på følgende Microsoft-websted:
Egenskaber

Artikel-id: 944390 – Seneste udgave 04/22/2008 19:43:48 – Udgave 1.0

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition

 • kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB944390
Feedback