Brugere, der anvender Outlook 2003, kan ikke udgive deres ledig/optaget-data i Exchange Server 2010 eller Exchange Server 2007

Symptomer
Brugere, der anvender Microsoft Office Outlook 2003, kan ikke udgive deres ledig-optaget-data i Exchange Server 2010 eller i Exchange Server 2007. Der vises kun nummertegn i ledig/optaget-data for disse brugere. Derudover logføres følgende hændelse i programlogfilen:

Hændelses-id: 8207
Kategori: Generelt
Kilde: MSExchangeFBPublish
Type: Fejl-
meddelelse: Fejl med at opdatere offentlig mappe med ledig/optaget-data på virtuel maskine <Exchange2007ServerName>. Fejlkoden er 0x80004005

Når du kører Outlook-kommandoen /cleanfreebusy, vises følgende fejlmeddelelse:
Kunne ikke rense ledig/optaget-data
Dette problem forekommer generelt kun i et miljø, der er rent Exchange 2010 eller Exchange 2007. Du kan opleve dette problem, hvis du migrerede fra en tidligere version af Exchange eller hvis du installerede en ny Exchange Server 2010- eller Exchange Server 2007-organisation.
Årsag
Dette problem forekommer, fordi der ikke findes replikeringer af mindst én ledig/optaget-mappe i Exchange Server 2010- eller Exchange Server 2007-organisationen.
Løsning
Du kan løse problemet ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. I Exchange Management Shell skal du køre følgende kommando:
  get-publicfolder -Identity "\NON_IPM_SUBTREE\SCHEDULE+ FREE BUSY" -Recurse | fl name,Replicas
  Bemærk, at mindst en af SCHEDUE+FREE BUSY-mapperne mangler en Exchange 2010- eller Exchange 2007-server, der er angivet som en replikering. Outputtet kan f.eks. vises som følgende:
  Name: EX:/o=contoso/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) Replicas : {}
 2. I Exchange Management Shell skal du køre følgende kommando:
  set-publicfolder -Identity "\NON_IPM_SUBTREE\SCHEDULE+ FREE BUSY\<Name of Folder>" -replicas "<Target PF Database>"
  Skriv f.eks.:
  Set-publicfolder –identity "\NON_IPM_SUBTREE\SCHEDULE+ FREE BUSY\EX:/o=contoso/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)” –Replicas “Server\Storage Group\Public Folder Database”
 3. Kontroller, at den offentlige mappegruppe nu har en replikering, der bruger kommandoen fra trin 1. I følgende eksempel har mappen nu et replikeringsobjekt.
  Name : EX:/o=contoso/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) Replicas : {Public Folder Database}
Bemærk! Alle brugere med ledig/optaget-data, der ikke er udfyldt, skal acceptere eller afvise en mødeanmodning om at udfylde ledig/optaget-dataene.
Yderligere Information
Egenskaben legacyExchangeDN for en postkasse angives, når den pågældende postkasse oprettes, og det afhænger af den administrationsgruppe, som serveren tilhørte på oprettelsestidspunktet. Så længe du har Outlook 2003-klienter skal du opretholde en replikering af alle offentlige ledig/optaget-mapper, der har eksisteret i organisationen, med henblik på at sikre, at disse klienter har adgang til ledig/optaget-data. Outlook 2007-klienter bruger tilgængelighedstjenesten til at hente deres ledig/optaget-data og er ikke underlagt denne begrænsning.
Egenskaber

Artikel-id: 945602 – Seneste udgave 11/09/2009 20:54:57 – Udgave 4.0

Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB945602
Feedback