Import af Project-dispositionsstruktur

Support til Office 2003 er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Office 2003 den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Sammenfatning
Når du importerer filer fra andre programmer til Microsoft Project, kan du medtage oplysninger, der gør det muligt for Microsoft Project at generere et projekts dispositionsstruktur i den importerede fil.
Yderligere Information
Du kan ikke importere feltet Dispositionsnummer direkte fra en fil, der er ikke er gemt i et Microsoft Project-standardformat. Du kan dog importere andre felter, som vil generere den samme dispositionsstruktur.

Microsoft Project bruger et opgavefelt, der hedder "Dispositionsniveau", sammen med den rækkefølge, som opgaverne importeres, til at bestemme, hvor opgaver er placeret i en projektdispositionsstruktur. Opgaver med Dispositionsniveau=1 er på det højeste niveau i en projektdisposition. Opgaver med Dispositionsniveau=2 er underordnet niveau 1-opgaver, niveau 3-opgaver er underordnet niveau 2-opgaver osv. F.eks.:

En csv-fil indeholder følgende tekst:
  1,Oversigt over opgave 1  2, Opgave A  2,Opgave B  2,Oversigt over opgave 2  3,Opgave C  3,Opgave D  1,Oversigt over opgave 3  2,Opgave E  2,Opgave F				
Hvis denne fil er importeret ind i Microsoft Project ved hjælp af en opgavetabel med Dispositionsniveau og Navn som de første to felter, importeres opgaverne med følgende dispositionsstruktur:
   Disposition   Niveau   Navn   --------------------------     1    1 Oversigt over opgave 1     2     1.1 Opgave A     2     1.2 Opgave B     2     1.3 Oversigt over opgave 2     3       1.3.1 Opgave C     3       1.3.2 Opgave D     1    2 Oversigt over opgave 3     2     2.1 Opgave E     2     2.2 Opgave F				
BEMÆRK! Indrykning af dispositionsnummer og navn vises tydeligt for at illustrere strukturen.
prj2000 1.10 3.00a PRJ PRJ2002 PRJ2003 PRJ2007
Egenskaber

Artikel-id: 97831 – Seneste udgave 09/18/2011 00:37:00 – Udgave 4.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2000 Standard, Microsoft Project 98 Standard, Microsoft Project 4.1 Standard, Microsoft Project 1.0 Standard, Microsoft Project 3.0 Standard, Microsoft Project 4.0 Standard, Microsoft Project 3.0 til Macintosh, Microsoft Project 4.0 til Macintosh, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Project Professional 2010

 • kbinfo kbusage KB97831
Feedback