Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Der findes en opdatering, der forbedrer kompatibiliteten af Windows 7 og Windows Server 2008 R2 med Advanced Format-diske

Sammenfatning
I denne artikel beskrives en opdatering, der forbedrer kompatibiliteten af Windows 7 og Windows Server 2008 R2 med Advanced Format-diske, som har en fysisk sektorstørrelse på 4 kB. Dette hotfix er kun tilgængeligt til Advanced Format-diske, som angiver at have en fysisk sektorstørrelse på 4 kB, og som emulerer en logisk interfaceaddressering på 512 byte.

Bemærk! Med Advanced Format-diske introduceres en større fysisk sektor (4 KB). De bevarer dog en logisk interfaceadressering på 512 byte for at gøre de første versioner mere kompatible med nuværende computersystemer. De er derfor kendt som "512 byte-emuleringsdiske" eller forkortet "512e". Du kan få flere oplysninger om Advanced Format-diske på IDEMA-webstedet (International Disk Drive Equipment and Materials Association), som der findes et link til nederst i denne artikel.
INTRODUKTION
Harddiske har traditionelt set været baseret på sektorer på 512 byte, og al adgang til fysiske medier blev addresseret på baggrund af denne enhed. Harddiskforhandlere er for nylig begyndt at overgå til nye diske, der har en sektorstørrelse på 4096 byte (4 kB). Disse kaldes normalt for "Advanced Format-diske". Da en disk kun kan udføre opdateringer af fysiske medier i den fysiske sektors granularitet, i dette tilfælde 4 kB, kræver en 512 byte-skrivning, som ledes til disken, yderligere arbejde for at kunne fuldføres. Dette arbejde er på bekostning af ydeevnen og pålideligheden, hvor den enkelte omkostning varierer afhængigt af arbejdsbyrden og implementeringen af hardwaren. Programmerne skal opdateres, så de lokalt understøtter skrivninger, der er baseret på sektorens granularitet på 4 kB.

I denne Knowledge Base-artikel præsenteres en ny lagerinfrastruktur, der understøtter forespørgsler på lagerenhedens fysiske sektorstørrelse. Derudover findes der i denne Knowledge Base-artikel support til bestemte vigtige systemkomponenter til denne type diske, så ydeevnen, pålideligheden og den generelle interoperabilitet kan forbedres.

En mere teknisk diskussion om de særlige overvejelser, som udviklere skal gøre i forbindelse med denne type diske, ligger uden for denne artikels omfang. En sådan diskussion kan findes i et ledsagende dokument på MSDN.

Problemer, der løses af hotfixopdateringspakken

Med hotfixopdateringspakken løses følgende problemer, der ikke tidligere er beskrevet i en artikel i Microsoft Knowledge Base: Disse problemer kan opleves, når du bruger en Advanced Format-disk.

Problem 1 Du får vist en fejlmeddelelse, når du klikker på knappen Søg efter opdateringer på Windows Update-webstedet

Klik her for at få vist eller skjule detaljerede oplysninger

ESENT (Extensible Storage Engine API) er et højtydende databaseprogram på computeren, som bruges af mange programmer, herunder Windows Update. Nogle lagerdrivere understøtter på forskellig måde forespørgsler af harddiskens fysiske sektorstørrelse i harddisken, og når sådan en driver opgraderes, kan den angivne fysiske sektorstørrelse af harddisken ændres. På grund af logføringsstrukturen på ESENT, modtager programmer, der er bygget på ESENT, en fejlmeddelelse og holder op med at svare, når den angivne fysiske sektorstørrelse ændres mellem operativsystemets sessioner.

Bemærk! Programmer, der er bygget på ESENT, omfatter Windows Update, Active Directory, Windows Desktop Search, certification authority (CA), WINS, DHCP og Windows Live Mail.

Du modtager følgende fejlmeddelelse, når du klikker på knappen Søg efter opdateringer på Windows Update-webstedet:
Windows Update kan ikke søge efter opdateringer på nuværende tidspunkt, da tjenesten ikke kører. Du skal muligvis genstarte computeren.


Derudover logføres følgende fejl i programlogfilen:

Lognavn: Program
Kilde: ESENT
Dato: <Dato klokkeslæt>
Hændelses-id: 412
Opgavekategori: Logføring/genoprettelse
Niveau: Fejl
Nøgleord: Klassisk
Beskrivelse:
wuaueng.dll (936) SUS20ClientDataStore: Overskriften på logfilen kunne ikke læses C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log. Error -546.


Der følger en opdateret binær Esent.sys-fil, som lindrer effekten af ændringerne i den angivne sektorstørrelse, med dette hotfix.

Bemærk! Esent.sys understøtter ikke fysiske sektorstørrelser på mere end 512 byte og 4 KB.
Databasereparation
Du kan reparere databasen ved at følge disse trin:
 1. Skriv følgende kommandoer i en kommandoprompt. Tryk på Enter efter indtastning af hver kommando.
  • net stop "windows update"
  • cd /d %windir%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs
  • esentutl /mh ..\DataStore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Bemærk!Hvis "State: Clean Shutdown" vises i kommandolinjen, skal du gå til trin 5.
 2. Opret en midlertidig mappe (opret f.eks. en mappe med navnet "Fixedfiles" vha. kommandoen mkdir c:\fixedfiles ).

  Bemærk!Under følgende trin, skal du erstatte "c:\fixedfiles" med den mappe, du oprettede under dette trin.
 3. Hent en kopi af filen %windir%\system32\esent.dll fra en computer, hvor dette hotfix er installeret, og kopiér filen til c:\fixedfiles.
 4. Skriv følgende kommandoer i en kommandoprompt. Tryk på Enter efter indtastning af hver kommando.
  • copy %windir%\system32\esentutl.exe c:\fixedfiles\
  • c:\fixedfiles\esentutl.exe /r edb
  • esentutl /mh ..\datastore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Bemærk!
  • Hvis "State: Clean Shutdown" vises i kommandolinjen, skal du gå til trin 5.
  • Hvis dette trin mislykkes, eller hvis "State: Clean Shutdown" ikke vises i kommandolinjen, skal du se i afsnittet "Destruktiv genoprettelsesmetode" i denne artikel.
 5. Opret en midlertidig mappe (opret f.eks. en mappe med navnet "Backuplogs" vha. kommandoen mkdir c:\backuplogs ).

  Bemærk!Under følgende trin, skal du erstatte "c:\backuplogs" med den mappe, du oprettede under dette trin.
 6. Skriv følgende kommandoer i en kommandoprompt. Tryk på Enter efter indtastning af hver kommando.
  • move * c:\backuplogs
  • net start "windows update"
 7. Run Windows Update.
Destruktiv genoprettelsesmetode
Vigtigt! Hvis du benytter denne metode, mister du din Windows Update-historik. Derfor anbefaler vi, at du ikke bruger denne metode, medmindre du ikke kan reparere databasen. Følg disse trin, hvis du vil bruge den destruktive genoprettelsesmetode:
 1. Skriv følgende kommandoer i en kommandoprompt. Tryk på Enter efter indtastning af hver kommando.
  • net stop "windows update"
  • cd /d windir%\SoftwareDistribution\DataStore
  • rmdir /s/q Logs
  • del DataStore.mdb
  • net start "windows update"
 2. Run Windows Update.

Problem 2 Der opstår et problem, når der udføres mange små skrivninger

Klik her for at få vist eller skjule detaljerede oplysninger

Før Advanced Format-diske blev tilgængelige, antog NTFS, at den logiske sektorstørrelse, som blev eksponeret af diskens grænseflade, var det samme som diskens fysiske sektorstørrelse. Selvom NTFS oprindeligt blev udviklet til teoretisk set at understøtte større sektorstørrelser, antog NTFS, at disse to sektorstørrelser var den samme. Når NTFS udfører skrivninger, der er gemt i buffer, i slutningen af en fil i Windows 7 og Windows Server 2008 R2, skriver NTFS skrivehandlingen mod slutningen af den sektorstørrelse, der er eksponeret af diskgrænsefladen (den logiske sektorstørrelse). Denne funktionsmåde garanterer sektorjustering. Men da størrelsen på en logisk sektor på et 512e-drev er 512 bytes, justeres skrivningen, der er gemt i buffer, ikke til den fysiske sektorstørrelse på harddiskens drev. Dette forårsager, at Advanced Format-disken bevidst opdaterer den logiske sektor på 512 byte inden for den fysiske sektor på 4 kB. Dette kan føre til problemer med ydeevne og pålidelighed.

Dette hotfix præsenterer en funktionsmåde i NTFS, som sørger for, at skrivninger, der er gemt i buffer, skrives til diskens angivne fysiske sektorstørrelse.

Dette problem kan vise sig på hverdagsprogrammer på en Advanced Format-disk. Problemet opstår som oftest, når du udfører mange små skrivninger, f.eks. ved hjælp af kommandolinjeværktøjet ImageX i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 for at anvende en .wim-fil (Microsoft Windows Image) på en Advanced Format-disk. Uden dette hotfix tager det betydeligt længere tid for ImageX at fuldføre handlingen, end hvis du foretog den samme handling på en traditionel harddisk.

Bemærk! Denne rettelse afhænger af, at lagerdriveren og disken begge rapporterer den korrekte fysiske sektorstørrelse. NTFS understøtter ikke diske, der har angivet en anden fysisk sektorstørrelse end 512 byte eller 4 kB, eller diske, hvis logiske sektorstørrelse ikke er 512 byte.

Problem 3 Programmer kan ikke forespørge om den fysiske sektorstørrelse på en ekstern lagerenhed

Klik her for at få vist eller skjule detaljerede oplysninger

USBStor er Microsofts driver til den USB-lagerport, som indlæses automatisk for en enhed, der er kompatibel med USB-masselagringsklassen. USBStor-driverindbakken med Windows 7 understøtter ikke, at anmodningen IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY med strukturen STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR henter beskrivelsesdata for adgang til justering af lager for en tilknyttet disk. Denne struktur indeholder oplysninger om fysiske og logiske sektorstørrelser, og uden disse oplysninger kan NTFS og andre programmer ikke udføre justerede skrivninger til USB-lagerenheden, hvilket kan påvirke ydeevnen og pålideligheden.

Uden dette hotfix kan programmerne ikke forespørge om den fysiske sektorstørrelse af den eksterne lagerenhed.

En opdateret USBStor-driver (Usbstor.sys), som understøtter anmodningen IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY sammen med strukturen STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, følger med dette hotfix.

Bemærk! Forespørgslen IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY resulterer i en oversættelse for kommandoen SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Den tilknyttede USB-enhed skal angive oplysninger om sektorstørrelsen korrekt via kommandoen SBC3 READ_CAPACITY(16). Den tilknyttede USB-enhed skal også garantere, at svaret på den oprindelige INQUIRY-kommando er 0x04C0 (SBC3 ingen specifik version) i beskrivelsen af versionen.

Du kan få yderligere oplysninger om kontrolkoden IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY på følgende Microsoft-websted. Webstedet er evt. på engelsk: Du kan finde flere oplysninger om strukturen for STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR på følgende Microsoft-websted:

Problem 4 Programmer kan ikke forespørge om den fysiske sektorstørrelse på en lagerenhed

Klik her for at få vist eller skjule detaljerede oplysninger

Storport er en drivermodel til lagring, der bruges af mange producenter af lagercontrollere. Den følger med Windows 7 og Windows Server 2008 R2. Storport understøtter ikke, at anmodningen IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY med strukturen STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR henter beskrivelsesdata for adgang til justering af lager for en tilknyttet disk. Denne struktur indeholder oplysninger om fysiske og logiske sektorstørrelser. Uden disse oplysninger kan NTFS og andre programmer ikke udføre justerede skrivninger til disken. Dette kan påvirke ydeevnen og pålideligheden.

Uden dette hotfix kan programmer ikke forespørge om lagerenhedens fysiske sektorstørrelse.

En opdateret Storport-driver (Storport.sys), som understøtter anmodningen IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY sammen med strukturen STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, følger med dette hotfix.

Bemærk! Forespørgslen IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY resulterer i en oversættelse for kommandoen SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Miniport-driveren, som kan tilsluttes Storport-drivermodellen, skal understøtte kommandoen SBC3 READ_CAPACITY(16). Derudover skal disken angive oplysninger om sektorstørrelsen korrekt via kommandoen SBC3 READ_CAPACITY(16).

Du kan få yderligere oplysninger om kontrolkoden IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY på følgende Microsoft-websted. Webstedet er evt. på engelsk: Du kan finde flere oplysninger om strukturen for STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR på følgende Microsoft-websted:

Problem 5 Lagerdrivere understøtter ikke den korrekte rapportering af sektorstørrelse for Advanced Format-diske

Klik her for at få vist eller skjule detaljerede oplysninger

Mange lagerdrivere understøtter ikke korrekt angivelse af sektorstørrelsen for Advanced Format-diske. Opdateringer til følgende drivere følger med dette hotfix:
 • IaStorV.sys
 • Amdsata.sys
 • Nvraid.sys
 • Nvsata.sys
Bemærk! Andre lagerdrivere fra tredjepart er muligvis ikke opdateret, så de kan understøtte disse nye SBC3-kommandoer. Kontakt din leverandør af lagercontrollere, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Derudover indeholder denne hotfixpakke også rettelser, som er beskrevet i følgende artikler i Microsoft Knowledge Base. Artiklerne er muligvis på engelsk:
981208 Dårlig ydeevne, når du overfører mange små filer på en computer, der kører Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 . Artiklen er evt. på engelsk.

Problem 6 Problem med værktøjet Fsutil.exe

Klik her for at få vist eller skjule detaljerede oplysninger

Denne opdatering opdaterer også værktøjet Fsutil.exe. Det opdaterede værktøj, genererer en ny "Byte pr. fysiske sektor"-tekst i outputtet. Når du f.eks. kører kommandoen fsutil fsinfo ntfsinfo C: for at hente oplysninger om C:-drevet, får du vist resultater i stil med følgende:
Serienummer for NTFS-enheden:    0xfe6e5dcc6e5d7e79 Version:             3.1 Sektornummer:         0x000000001d1927ff Samlede klynger:         0x0000000003a324ff Ledige klynger:         0x0000000001f8bae8 Reserveret i alt:         0x00000000000007f0 Byte pr. sektor:        512 Byte pr. fysiske sektor:    4096 Byte pr. klynge:        4096 Byte pr. filpostsegment: 1024 Klynger pr. filpostsegment: 0 Gyldig datalængde i MFT:      0x0000000020980000 Logisk startklynge for MFT:         0x00000000000c0000 Logisk startklynge for MFT2:         0x0000000000000002 Start på MFT-zone:         0x000000000109c060 Slut på MFT-zone:         0x00000000010a8880 Ressourcestyrings-id:          974AD058-3B3D-11DE-9300-000FFEE93BEF
Bemærk! Værdien for "byte pr. fysisk sektor" kan være en vilkårlig af følgende:
 • 512 – til ældre, oprindelige 512-drev
 • 4096 – til Advanced Format-drev
 • <Ikke understøttet> – Hvis hardwaren eller driveren ikke understøtter kontrolkoden IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY
Løsning

Opdateringsoplysninger

Sådan hentes denne opdatering

Hvis du er usikker på, hvilken Windows-version der er installeret, kan du benytte følgende fremgangsmåde:
Klik her for at få vist eller skjule trinvise forklaringer med billeder
 1. Klik på Start, skriv msinfo32 i feltet Start søgning eller Søg i alle programmer og filer, og tryk derefter på Enter.
 2. Find dit operativsystem ud for linjen OS-navn og arkitekturtypen ud for linjen Systemtype.


Følgende filer kan hentes på Microsoft Download Center:
OperativsystemOpdatering
Alle understøttede x86-baserede versioner af Windows 7HentHent opdateringspakken nu.
Alle understøttede x64-baserede versioner af Windows 7HentHent opdateringspakken nu.
Alle understøttede x64-baserede versioner af Windows Server 2008 R2HentHent opdateringspakken nu.
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du henter Microsoft-supportfiler, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes Microsoft-supportfiler på onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Microsoft har anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der er med til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.

Forudsætninger

Du skal køre et af følgende operativsystemer for at kunne installere hotfixet:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du anskaffer en servicepakke til Windows 7 eller Windows Server 2008 R2, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
976932 Oplysninger om Service Pack 1 til Windows 7 og Windows Server 2008 R2

Krav om genstart

Genstart computeren, når du har installeret dette hotfix.

Oplysninger om opdateringserstatning

Denne opdatering erstatter ikke en tidligere udgivet opdatering.

Filoplysninger

Klik her for at få vist eller skjule detaljerede oplysninger
Den engelske (USA) version af denne opdatering installerer filer med de filattributter, der findes i følgende tabeller. Datoer og klokkeslæt for disse filer er angivet i UTC-format (Universal Time Coordinates). Datoer og klokkeslæt for filerne vises på din lokale computer i den lokale tid med din aktuelle indstilling for sommertid. Datoerne og klokkeslættene kan desuden også blive ændret, når du udfører bestemte handlinger på filerne.
Bemærkninger til filoplysninger for Windows 7 og Windows Server 2008 R2
Vigtigt! Hotfix til Windows 7 og hotfix til Windows Server 2008 R2 er indeholdt i de samme pakker. Hotfix på siden med hotfixanmodninger er dog anført under begge operativsystemer. Du kan anmode om den hotfixpakke, der gælder for et eller begge operativsystemer, ved at vælge det hotfix, der er anført under Windows 7/Windows Server 2008 R2 på siden. Se altid afsnittet Gælder for i artikler for at afgøre, hvilket operativsystem det enkelte hotfix faktisk gælder for.
Alle understøttede x86-baserede versioner af Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:43x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:43x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:52x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:52x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:38x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:38x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:27x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:27x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:43x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:52x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:38x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:28x86
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Ntfs.sys6.1.7600.167781,210,24011-Mar-201105:44x86
Ntfs.sys6.1.7600.209211,210,75211-Mar-201105:52x86
Ntfs.sys6.1.7601.175771,211,26411-Mar-201105:39x86
Ntfs.sys6.1.7601.216801,211,26411-Mar-201105:28x86
Storport.sys6.1.7600.16778146,30411-Mar-201105:44x86
Storport.sys6.1.7600.20921148,86411-Mar-201105:52x86
Storport.sys6.1.7601.17577148,86411-Mar-201105:39x86
Storport.sys6.1.7601.21680148,86411-Mar-201105:28x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:44x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:44x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:52x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:52x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:39x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:39x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:28x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:28x86
Usbstor.sys6.1.7600.1677875,77611-Mar-201104:08x86
Usbstor.sys6.1.7600.2092175,77611-Mar-201104:14x86
Usbstor.sys6.1.7601.1757776,28811-Mar-201104:01x86
Usbstor.sys6.1.7601.2168076,28811-Mar-201103:48x86
Alle understøttede x64-baserede versioner af Windows 7 og Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:22x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:22x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:25x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:25x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:41x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:41x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:18x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:18x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:23x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:25x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:41x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:19x64
Esent.dll6.1.7600.167782,566,14411-Mar-201106:18x64
Esent.dll6.1.7600.209212,566,14411-Mar-201106:17x64
Esent.dll6.1.7601.175772,565,63211-Mar-201106:33x64
Esent.dll6.1.7601.216802,565,63211-Mar-201106:10x64
Fsutil.exe6.1.7600.1677896,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7600.2092196,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7601.1757796,76811-Mar-201106:30x64
Fsutil.exe6.1.7601.2168096,76811-Mar-201106:07x64
Ntfs.sys6.1.7600.167781,657,21611-Mar-201106:23x64
Ntfs.sys6.1.7600.209211,685,88811-Mar-201106:25x64
Ntfs.sys6.1.7601.175771,659,77611-Mar-201106:41x64
Ntfs.sys6.1.7601.216801,659,77611-Mar-201106:19x64
Storport.sys6.1.7600.16778187,26411-Mar-201106:23x64
Storport.sys6.1.7600.20921187,77611-Mar-201106:25x64
Storport.sys6.1.7601.17577189,82411-Mar-201106:41x64
Storport.sys6.1.7601.21680189,82411-Mar-201106:19x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:23x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:23x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:25x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:25x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:41x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:41x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:19x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:19x64
Usbstor.sys6.1.7600.1677891,13611-Mar-201104:31x64
Usbstor.sys6.1.7600.2092191,13611-Mar-201104:29x64
Usbstor.sys6.1.7601.1757791,64811-Mar-201104:37x64
Usbstor.sys6.1.7601.2168091,64811-Mar-201104:21x64
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Status
Microsoft har bekræftet, at dette problem forekommer i de Microsoft-produkter, der er angivet i afsnittet Gælder for.
Yderligere Information
Du kan finde flere oplysninger om softwareopdateringsterminologi ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivelse af den standardterminologi, der bruges til at beskrive Microsoft-softwareopdateringer
Microsoft har føjet en eksempelkode til WDK, som giver oplysninger om, hvordan udviklere kan udtrække oplysninger om justering af den angivne lageradgang fra strukturen STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, når du foretager et opkald til kontrolkoden IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/da-dk/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Selv om Microsoft har foretaget handlinger til at forbedre understøttelsen af Advanced Format-diske, som kører sammen med Windows 7 og Windows Server 2008 R2, er det op til softwareudviklere at få opdateret deres programmer. Det ser ud til, at den generelle tendens i lagerbranchen er at overgå til større sektorstørrelser i løbet af de kommende år. Programmerne skal derfor være klar til denne overgang. Microsoft forbereder yderligere MSDN- og TechNet-dokumentation, som kan uddanne udviklere og it-teknikere i de særlige overvejelser, de skal foretage, så Advanced Format-diske kan understøttes. Følgende tabel viser en oversigt over forskellige harddiskformater, som understøttes af Microsoft.

Understøttelse af harddiskformater, der er baseret på OS-Version
Almindelige navneFysisk sektorstørrelseLogisk sektorstørrelseUnderstøttet Windows-version
Ældre, oprindelig 512 - oprindelig 512 - ældre 512 byte512 byteAlle Windows-versioner
Advanced Format, 512 byte emulering, 512e, 4k/512e4 kB512 byteWindows 7 med MS KB 982018
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 med MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 SP1
oprindelig 4 K, 4 k/4 k4 kB4 kBUnderstøttes ikke i Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1. Microsoft udfører en undersøgelse om muligheden for at understøtte disse disktyper i fremtiden og udgiver de nødvendige artikler i Knowledge Base, når det er relevant.
AndetIkke 4 kB eller 512 byte.Ikke 4 kB eller 512 byte.Ikke understøttet
Bemærk! Supporten af Advanced Format-diske afhænger af, at disken selv rapporterer, at den har 4 KB fysiske sektorer, samt af at lagerdriveren rapporterer den fysiske sektorstørrelse.

Du kan finde flere oplysninger på følgende websteder. Webstederne er evt. på engelsk: Du kan finde flere oplysninger om Advanced Format-diske på følgende IDEMA-websted: Oplysninger om kontakt til tredjepart er taget med for at gøre det lettere for dig at finde den ønskede tekniske support. Disse kontaktoplysninger kan ændres uden varsel. Microsoft kan ikke garantere, at kontaktoplysningerne vedrørende tredjepart er nøjagtige.
Egenskaber

Artikel-id: 982018 – Seneste udgave 07/03/2012 08:46:00 – Udgave 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018
Feedback
html>