Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen ÅR.BRØK i Microsoft Excel.

Beskrivelse

ÅR.BRØK beregner årsbrøken, der repræsenteres af antallet af hele dage mellem to datoer (startdatoen og slutdatoen). Du kan f.eks. bruge regnearksfunktionen ÅR.BRØK til at identificere den del af et års udbytte eller indbetalinger, der forfalder til en bestemt termin.

Syntaks

ÅR.BRØK(startdato;slutdato;[datotype])

Syntaksen for funktionen ÅR.BRØK har følgende argumenter:

  • Startdato Påkrævet. En dato, der repræsenterer startdatoen.

  • Slutdato    Påkrævet. En dato, der repræsenterer slutdatoen.

  • Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Datotype

Antal dage

0 eller udeladt

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europæisk 30/360

Vigtigt!: 

  • Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2018;5;23) for d. 23. maj 2018. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst.

  • Funktionen ÅR.BRØK kan returnere et forkert resultat, hvis den bruges med USA (NASD) 30/360, og startdatoen er den sidste dag i februar.

Bemærkninger

  • Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2018 har serienummer 43101, fordi datoen falder 43.101 dage efter den 1. januar 1900.

  • Alle argumenter afkortes til heltal.

  • Hvis start- eller slutdatoen ikke er gyldige datoer, returnerer ÅR.BRØK #VÆRDI! som fejlværdi.

  • Hvis datotype < 0, eller hvis datotype > 4, returnerer ÅR.BRØK #NUM! et defineret navn, der ikke er en reference, returnerer ER.FORMEL fejlværdien #VÆRDI!.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

01-01-2012

Startdato

30-07-2012

Slutdato

Formel

Beskrivelse

Resultat

=ÅR.BRØK(A2;A3)

Brøkdel for året mellem 1. januar 2012 og 30. juli 2012 med udeladelse af argumentet Datotype.

0,58055556

=ÅR.BRØK(A2;A3;1)

Brøkdel mellem samme datoer ved brug af argumentet Faktisk/faktisk datotype. Fordi 2012 er et skudår har det et grundlag på 366 dage.

0,57650273

=ÅR.BRØK(A2;A3;3)

Brøkdel mellem samme datoer ved brug af argumentet Aktuel/360 datotype. Bruger et grundlag på 365 dage.

0,57808219

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×