Ændre tal, der er formateret som tekst, ved at anvende et talformat

Arbejd hvor som helst fra enhver enhed med Microsoft 365

Opgrader til Microsoft 365 for at arbejde hvor som helst med de nyeste funktioner og opdateringer.

Opgrader nu

I nogle tilfælde bliver tal i et regneark faktisk formateret og gemt i celler som tekst, hvilket kan medføre problemer med beregninger eller danne forvirrende sorteringsrækkefølger. Dette problem opstår nogle gange, når du importerer eller kopierer data fra en database eller en anden ekstern datakilde.

De tal, der er formateret som tekst, er venstrejusteret i stedet for højrejusteret i cellen, og de er ofte markeret med en fejlindikator.

Hvad vil du foretage dig?

Metode 1: Konvertere tekstformaterede tal ved hjælp af fejlkontrol

Metode 2: Konvertere tekstformaterede tal ved hjælp af Indsæt speciel

Metode 3: Anvende et talformat på tekstformaterede tal

Slå fejlkontrol fra

Metode 1: Konvertere tekstformaterede tal ved hjælp af fejlkontrol

Hvis du importerer data til Excel fra en anden kilde, eller hvis du skriver tal i de celler, der tidligere er blevet formateret som tekst, kan du se en lille grøn trekant øverst til venstre i cellen. Denne fejlindikator fortæller dig, at tallet er gemt som tekst, som vist i dette eksempel.

Celler med en grøn fejlindikator øverst til venstre

Hvis det ikke er det, du vil have vist, kan du følge disse trin for at konvertere det tal, der er gemt som tekst, til et almindeligt tal igen.

 1. Markér de celler eller det celleområde, som har en fejlindikator i øverste venstre hjørne i regnearket.

  Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

  Hvis du vil markere

  Skal du

  En enkelt celle

  Klikke på cellen eller trykke på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klikke på den første celle i området og holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klikke på knappen Markér alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på Ctrl+A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A igen, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Markere den første celle eller det første celleområde og holde Ctrl nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klikke på række‑ eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Trække hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde Skift nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klikke på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl+en piletast (pil højre eller venstre for rækker, pil op eller ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Trykke på Ctrl+Home for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Trykke på Ctrl+End for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

 2. Klik på den fejlknap, der vises ud for den markerede celle eller det markerede celleområde.

  Fejlknap

 3. Klik på Konvertér til et tal i menuen. Hvis du kun vil fjerne fejlindikatoren uden at konvertere tallet, kan du klikke på Ignorer fejlen.

  Kommandoen Konvertér til et tal

  Du kan bruge denne handling til at konvertere de tal, der er gemt som tekst, til tal igen.

  Konverterede tal

  Når du har konverteret de tal, der er formateret som tekst, til almindelige tal, kan du ændre den måde, tal vises på i celler, ved at anvende eller tilpasse et talformat. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Tilgængelige talformater.

Toppen af siden

Metode 2: Konvertere tekstformaterede tal ved hjælp af Indsæt speciel

Når du bruger denne metode, skal du multiplicere alle de valgte celler med 1 for at gennemtvinge konvertering fra et tekstformateret tal til et almindeligt tal. Da du multiplicerer indholdet i cellen med 1, ser resultatet i cellen ens ud. Men det tekstbaserede indhold erstattes faktisk af en numerisk ækvivalens.

 1. Markér en tom celle, og kontrollér, at nummerformatet Generelt anvendes for den.

  Sådan kontrolleres talformatet

  • Klik på pilen ud for feltet Talformat i gruppen Tal under fanen Hjem, og klik derefter på Generelt.

   Billede af Excel-båndet

 2. Skriv 1 i cellen, og tryk derefter på Enter.

 3. Markér cellen, og tryk derefter på Ctrl+C for at kopiere værdien til Udklipsholder.

 4. Markér de celler eller celleområder, som indeholder de tal, der er gemt som tekst, og som du vil konvertere.

  Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

  Hvis du vil markere

  Skal du

  En enkelt celle

  Klikke på cellen eller trykke på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klikke på den første celle i området og holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klikke på knappen Markér alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på Ctrl+A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A igen, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Markere den første celle eller det første celleområde og holde Ctrl nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klikke på række‑ eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Trække hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde Skift nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klikke på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl+en piletast (pil højre eller venstre for rækker, pil op eller ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Trykke på Ctrl+Home for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Trykke på Ctrl+End for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

 5. Klik på pilen under Indsæt i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem, og klik derefter på Indsæt speciel.

 6. Markér Multiplicer under Handling, og klik derefter på OK.

 7. Hvis du vil slette det indhold, du har skrevet i cellen i trin 2, skal du markere den pågældende celle og derefter trykke på Delete, når alle tal er konverteret.

I nogle regnskabsprogrammer vises negative værdier med minustegnet () til højre for værdien. Hvis du vil konvertere tekststrengene til værdier, skal du returnere alle tekststrengens tegn undtagen tegnet længst til højre (minustegnet) og derefter multiplicere resultatet med –1.

Hvis værdien i celle A2 f.eks. er "156–", konverterer følgende formel teksten til værdien –156.

Data

Formel

156-

=VENSTRE(A2;LÆNGDE(A2)-1)*-1

Toppen af siden

Metode 3: Anvende et talformat på tekstformaterede tal

I visse scenarier behøver du ikke at konvertere tal, der er gemt som tekst, tilbage til tal som beskrevet tidligere i denne artikel. I stedet kan du blot anvende et talformat for at opnå det samme resultat. Hvis du for eksempel angiver tal i en projektmappe og derefter formaterer disse tal som tekst, vises der ikke en grøn fejlindikator i cellens øverste venstre hjørne. I dette tilfælde kan du anvende talformatering.

 1. Markér de celler, som indeholder tal, der er gemt som tekst.

  Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

  Hvis du vil markere

  Skal du

  En enkelt celle

  Klikke på cellen eller trykke på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klikke på den første celle i området og holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klikke på knappen Markér alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på Ctrl+A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A igen, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Markere den første celle eller det første celleområde og holde Ctrl nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klikke på række‑ eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Trække hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde Skift nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klikke på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl+en piletast (pil højre eller venstre for rækker, pil op eller ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Trykke på Ctrl+Home for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Trykke på Ctrl+End for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

 2. Klik på dialogboksstarteren ud for Tal i gruppen Tal under fanen Hjem.

  Dialogboksstarterknappen i gruppen Tal

 3. Klik på det talformat, du vil bruge, i feltet Kategori.

  Hvis denne fremgangsmåde skal udføres korrekt, skal du sørge for, at de tal, der er gemt som tekst, ikke indeholder ekstra mellemrum eller tegn, der ikke kan udskrives, i eller omkring tallene. De ekstra mellemrum eller tegn vises undertiden, når du kopierer eller importerer data fra en database eller en anden ekstern kilde. Hvis du vil fjerne ekstra mellemrum fra flere tal, der er gemt som tekst, kan du bruge funktionen FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE eller funktionen RENS. Du kan bruge funktionen FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE til at fjerne mellemrum fra tekst undtagen enkelt mellemrum mellem ord. Du kan bruge funktionen RENS til at fjerne alle de tegn, der ikke kan udskrives, fra teksten.

Toppen af siden

Slå fejlkontrol fra

Når fejlkontrol er slået fra i Excel, kan du se en lille grøn trekant, hvis du skriver et tal i en celle, hvor der er tilknyttet celleformatering. Hvis du ikke vil se disse fejlindikatorer, kan du slå dem fra.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger under Hjælp.

 3. Klik på kategorien Formler i dialogboksen Excel-indstillinger.

 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tal, der er formateret som tekst, eller som indledes med en apostrof under Regler for fejlkontrol.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×