Aktivere eller deaktivere makroer i Office-filer

Office 365-abonnement, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

En makro er en række kommandoer, som du kan bruge til at automatisere en gentaget opgave, og som kan køres, når du skal udføre opgaven. Denne artikel indeholder oplysninger om de risici, der er involveret i arbejdet med makroer, og du kan få oplysninger om, hvordan makroer aktiveres eller deaktiveres i Sikkerhedscenter.

Hvis du vil have oplysninger om at oprette makroer, skal du se Hurtig start: Opret en makro.

I denne artikel

Aktivere makroer, når meddelelseslinjen vises

Aktivere makroer i Backstage-visningen

Aktivere makroer én gang, når sikkerhedsadvarslen vises

Ændre makroindstillinger i Sikkerhedscenter

Forklaring til makroindstillinger

Hvad er en makro, hvem opretter dem, og hvad er sikkerhedsrisikoen?

Aktivere makroer, når meddelelseslinjen vises

Når du åbner en fil med makroer, vises den gule meddelelseslinje med et skjold og knappen Aktivér indhold. Hvis du ved, at makroen eller makroerne stammer fra en pålidelig kilde, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

Følgende billede er et eksempel på meddelelseslinjen, når der er makroer i filen.

Meddelelseslinje med sikkerhedsadvarsel til makroer

Aktivere makroer i Backstage-visningen

En anden metode er at aktivere makroer i en fil via Backstage-visningen i Microsoft Office, som vises, når du klikker på fanen Filer,når den gule meddelelseslinje vises.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Aktivér indhold i området Sikkerhedsadvarsel.

 3. Klik på Aktivér altid dokumenters aktive indhold under Aktivér alt indhold.
  Filen bliver til et dokument, der er tillid til.

Følgende billede er et eksempel på indstillingerne for Aktivér indhold.

Rullelisten Sikkerhedsadvarsel

Aktivere makroer én gang, når sikkerhedsadvarslen vises

Brug følgende fremgangsmåde til at aktivere makroer, så længe filen er åben. Når du lukker filen og derefter åbner den igen, vises advarslen igen.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Aktivér indhold i området Sikkerhedsadvarsel.

 3. Vælg Avancerede indstillinger.

 4. Klik på Aktivér indholdet for denne session for hver makro i dialogboksen Microsoft Office Sikkerhedsindstillinger.

 5. Klik på OK.

Ændre makroindstillinger i Sikkerhedscenter

Makroindstillingerne findes i Sikkerhedscenter. Hvis du arbejder i en organisation, har systemadministratoren muligvis ændret standardindstillingerne for at forhindre, at nogen ændrer indstillingerne.

Vigtigt!: Hvis du ændrer makroindstillingerne i Sikkerhedscenter, ændres de kun for det Office-program, du aktuelt bruger. Makroindstillingerne ændres ikke for alle Office-programmer.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. Klik på Center for sikkerhed og rettighedsadministration, og klik derefter på Indstillinger for Center for sikkerhed og rettighedsadministration.

 4. Klik på Makroindstillinger i Center for sikkerhed og rettighedsadministration.

 5. Foretag de ønskede valg.

 6. Klik på OK.

Følgende billede viser området Indstillinger for makro i Sikkerhedscenter.

området indstillinger for makro i sikkerhedscenter

Brug oplysningerne i følgende afsnit til at få mere at vide om makroindstillinger.

Forklaring til makroindstillinger

 • Deaktivere alle makroer uden meddelelse     Makroer og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres.

 • Deaktivere alle makroer med meddelelse     Makroer deaktiveres, men sikkerhedsadvarsler vises, hvis der findes makroer. Aktiver makroer i hvert enkelt tilfælde.

 • Deaktivere alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer     Makroer deaktiveres, men sikkerhedsadvarsler vises, hvis der findes makroer. Men hvis makroen er digitalt signeret af en udgiver, der er tillid til, afspilles makroen, hvis du har tillid til udgiveren. Hvis du ikke har tillid til udgiveren, får du besked om at aktivere den signerede makro og have tillid til udgiveren.

 • Aktivere alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres)     Alle makroer køres. Denne indstilling kan gøre din computer sårbar over for potentielt skadelig kode.

 • Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen     Forbyde eller tillade programmeringsmæssig adgang til Visual Basic for Applications (VBA)-objektmodellen fra en automationsklient. Denne sikkerhedsindstilling er til kode, der er skrevet for at automatisere et Office-program og ændre VBA-miljøet og -objektmodellen. Det er en indstilling, der gælder pr. bruger og pr. program, og den nægter som standard adgang, og det hindrer uautoriserede programmer i at bygge skadelig kode, der gentager sig selv. Hvis automationsklienter skal have adgang til VBA-objektmodellen, skal brugeren, der kører koden, give adgang. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere adgang.

Bemærk!: Microsoft Publisher og Microsoft Access har ikke indstillingen Hav tillid til adgang til VBA-projektmodelobjektet.

Hvad er en makro, hvem opretter dem, og hvad er sikkerhedsrisikoen?

Makroer automatiserer ofte anvendte opgaver for at spare tid på arbejde med tastatur og mus. Mange er oprettet ved hjælp af Visual Basic for Applications (VBA) og er skrevet af softwareudviklere. Nogle makroer kan dog udgøre en potentiel sikkerhedsrisiko. En person med ondsindet hensigt, som også kaldes for en hacker, kan lægge en ødelæggende makro ind i en fil, som kan sprede en virus på din computer eller i organisationens netværk.

I denne artikel

Hvad er en makro, og hvad er sikkerhedsrisikoen?

Aktivér eller deaktiver makroer med Sikkerhedscenteret

Hvilket program bruger du?

Hvordan kan Sikkerhedscenteret beskytte mig mod usikre makroer?

Jeg får vist en sikkerhedsadvarsel, der spørger, om jeg vil aktivere eller deaktivere en makro. Hvad skal jeg gøre?

Hvad er en makro, og hvad er sikkerhedsrisikoen?

Makroer automatiserer ofte anvendte opgaver, hvoraf mange oprettes med VBA og er skrevet af softwareudviklere. Nogle makroer udgør dog en potentiel sikkerhedsrisiko. En person med ondsindede hensigter kan indsætte en destruktiv makro i et dokument eller en fil, som kan sprede en virus på computeren.

Aktivér eller deaktiver makroer med Sikkerhedscenter

Sikkerhedsindstillingerne for makroer findes i Sikkerhedscenteret. Men hvis du arbejder i en organisation, har systemadministratoren muligvis ændret standardindstillingerne for at forhindre, at nogen ændrer indstillingerne.

Bemærk!: Hvis du ændrer makroindstillingerne i Sikkerhedscenter, ændres de kun for det Office-program, du aktuelt bruger. Makroindstillingerne ændres ikke for alle Office-programmer.

Hvilket 2007 Microsoft Office-system-program bruger du?

Access

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Billede af Office-knappen , og klik derefter på Access-indstillinger.

 2. Klik på Sikkerhedscenter, klik på Indstillinger for sikkerhedscenter, og klik derefter på Makroindstillinger.

 3. Klik på de ønskede indstillinger:

  • Deaktiver alle makroer uden meddelelse Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du placere disse dokumenter i en Tilføj, Fjern eller rediger en placering, der er tillidtil. Dokumenter i placeringer, der er tillid til, kan køres uden at blive kontrolleret af sikkerhedssystemet i Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelse Dette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling for at deaktivere makroer, men gerne vil have sikkerhedsadvarsler, hvis der findes makroer. På denne måde kan du fra gang til gang vælge, hvornår du vil aktivere disse makroer.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling er den samme som indstillingen Deaktiver alle makroer med meddelelse, bortset fra, at hvis makroen er digitalt signeret af en udgiver, der er tillid til, kan makroen køres, hvis du allerede har angivet tillid til udgiveren. Hvis du har ikke har angivet tillid til udgiveren, får du besked. På denne måde kan du vælge at aktivere de signerede makroer eller angive tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden meddelelse.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) Klik på denne indstilling for at tillade kørsel af alle makroer. Denne indstilling kan gøre din computer sårbar over for potentielt skadelig kode og anbefales ikke.

Tilbage til toppen

Excel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Billede af Office-knappen , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Klik på Sikkerhedscenter, klik på Indstillinger for sikkerhedscenter, og klik derefter på Makroindstillinger.

 3. Klik på de ønskede indstillinger:

  • Deaktiver alle makroer uden meddelelse Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du placere disse dokumenter i en Tilføj, Fjern eller rediger en placering, der er tillidtil. Dokumenter i placeringer, der er tillid til, kan køres uden at blive kontrolleret af sikkerhedssystemet i Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelse Dette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling for at deaktivere makroer, men gerne vil have sikkerhedsadvarsler, hvis der findes makroer. På denne måde kan du fra gang til gang vælge, hvornår du vil aktivere disse makroer.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling er den samme som indstillingen Deaktiver alle makroer med meddelelse, bortset fra, at hvis makroen er digitalt signeret af en udgiver, der er tillid til, kan makroen køres, hvis du allerede har angivet tillid til udgiveren. Hvis du har ikke har angivet tillid til udgiveren, får du besked. På denne måde kan du vælge at aktivere de signerede makroer eller angive tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden meddelelse.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) Klik på denne indstilling for at tillade kørsel af alle makroer. Denne indstilling kan gøre din computer sårbar over for potentielt skadelig kode og anbefales ikke.

  • Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen    Denne indstilling er for udviklere og bruges til bevidst at låse for eller tillade programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen fra alle automatiseringsklienter. Med andre ord er det en sikkerhedsindstilling til kode, der er skrevet til automatisering af et Office-program og til programmeringsmæssigt at manipulere Microsoft Visual Basic for Applications-miljøet (VBA) og objektmodellen. Det er en indstilling, der angives pr. bruger og pr. program, og den tillader som standard ikke adgang. Denne sikkerhedsindstilling gør det sværere for uautoriserede programmer at oprette skadelig kode, der kopierer sig selv. Hvis automatiseringsklienter skal kunne få programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen, skal den bruger, der kører koden, give adgang. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere adgang.

Tip!: Du kan åbne dialogboksen makrosikkerhedsindstillinger fra fanen Udvikler på båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet). Hvis fanen Udvikler ikke er tilgængelig, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Billede af Office-knappen , og derefter klikke på Excel-indstillinger. Klik på Populær, og markér derefter afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet.

Toppen af siden

Outlook

 1. Klik på Sikkerhedscenter i menuen Værktøjer.

 2. Klik på Makroindstillinger.

 3. Klik på de ønskede indstillinger:

  • Ingen advarsler og deaktiver alle makroer Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres.

  • Advarsler om signerede makroer: alle usignerede makroer deaktiveres Dette er standardindstillingen og det sammensom indstillingen Deaktiver alle makroer med meddelelse, bortset fra, at hvis makroen er digitalt signeret af en udgiver, der er tillid til, kan makroen køres, hvis du allerede har angivet tillid til udgiveren. Hvis du ikke har angivet tillid til udgiveren, får du besked. På denne måde kan du vælge at aktivere de signerede makroer eller angive tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden meddelelse.

  • Advarsler om alle makroer Klik på denne indstilling, hvis du vil deaktivere makroer, men gerne vil modtage sikkerhedsadvarsler, hvis der findes makroer. På denne måde kan du fra gang til gang vælge, hvornår du vil aktivere disse makroer.

  • Ingen sikkerhedskontrol for makroer (Anbefales ikke) Klik på denne indstilling for at tillade kørsel af alle makroer. Denne indstilling gør din computer sårbar over for potentielt skadelig kode og anbefales ikke.

Øverst på siden

PowerPoint

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Billede af Office-knappen , og klik derefter på PowerPoint-indstillinger.

 2. Klik på Sikkerhedscenter, klik på Indstillinger for sikkerhedscenter, og klik derefter på Makroindstillinger.

 3. Klik på de ønskede indstillinger:

  • Deaktiver alle makroer uden meddelelse Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du placere disse dokumenter i en Tilføj, Fjern eller rediger en placering, der er tillidtil. Dokumenter i placeringer, der er tillid til, kan køres uden at blive kontrolleret af sikkerhedssystemet i Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelse Dette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling for at deaktivere makroer, men gerne vil have sikkerhedsadvarsler, hvis der findes makroer. På denne måde kan du fra gang til gang vælge, hvornår du vil aktivere disse makroer.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling er den samme som indstillingen Deaktiver alle makroer med meddelelse, bortset fra, at hvis makroen er digitalt signeret af en udgiver, der er tillid til, kan makroen køres, hvis du allerede har angivet tillid til udgiveren. Hvis du har ikke har angivet tillid til udgiveren, får du besked. På denne måde kan du vælge at aktivere de signerede makroer eller angive tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden meddelelse.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) Klik på denne indstilling for at tillade kørsel af alle makroer. Denne indstilling kan gøre din computer sårbar over for potentielt skadelig kode og anbefales ikke.

  • Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen    Denne indstilling er for udviklere og bruges til bevidst at låse for eller tillade programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen fra alle automatiseringsklienter. Med andre ord er det en sikkerhedsindstilling til kode, der er skrevet til automatisering af et Office-program og til programmeringsmæssigt at manipulere Microsoft Visual Basic for Applications-miljøet (VBA) og objektmodellen. Det er en indstilling, der angives pr. bruger og pr. program, og den tillader som standard ikke adgang. Denne sikkerhedsindstilling gør det sværere for uautoriserede programmer at oprette skadelig kode, der kopierer sig selv. Hvis automatiseringsklienter skal kunne få programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen, skal den bruger, der kører koden, give adgang. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere adgang.

Tip!: Du kan åbne dialogboksen makrosikkerhedsindstillinger fra fanen Udvikler på båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet). Hvis fanen Udvikler ikke er tilgængelig, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Billede af Office-knappen , og derefter klikke på PowerPoint-indstillinger. Klik på Populær, og markér derefter afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet.

Tilbage til toppen

Publisher

 1. Klik på Sikkerhedscenter i menuen Værktøjer.

 2. Klik på Makroindstillinger.

 3. Klik på de ønskede indstillinger:

  • Deaktiver alle makroer uden meddelelse Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du placere disse dokumenter i en Tilføj, Fjern eller rediger en placering, der er tillidtil. Dokumenter i placeringer, der er tillid til, kan køres uden at blive kontrolleret af sikkerhedssystemet i Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelse Dette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling for at deaktivere makroer, men gerne vil have sikkerhedsadvarsler, hvis der findes makroer. På denne måde kan du fra gang til gang vælge, hvornår du vil aktivere disse makroer.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling er den samme som indstillingen Deaktiver alle makroer med meddelelse, bortset fra, at hvis makroen er digitalt signeret af en udgiver, der er tillid til, kan makroen køres, hvis du allerede har angivet tillid til udgiveren. Hvis du har ikke har angivet tillid til udgiveren, får du besked. På denne måde kan du vælge at aktivere de signerede makroer eller angive tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden meddelelse.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) Klik på denne indstilling for at tillade kørsel af alle makroer. Denne indstilling kan gøre din computer sårbar over for potentielt skadelig kode og anbefales ikke.

  • Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen    Denne indstilling er for udviklere og bruges til bevidst at låse for eller tillade programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen fra alle automatiseringsklienter. Med andre ord er det en sikkerhedsindstilling til kode, der er skrevet til automatisering af et Office-program og til programmeringsmæssigt at manipulere Microsoft Visual Basic for Applications-miljøet (VBA) og objektmodellen. Det er en indstilling, der angives pr. bruger og pr. program, og den tillader som standard ikke adgang. Denne sikkerhedsindstilling gør det sværere for uautoriserede programmer at oprette skadelig kode, der kopierer sig selv. Hvis automatiseringsklienter skal kunne få programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen, skal den bruger, der kører koden, give adgang. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere adgang.

Toppen af siden

Visio

 1. Klik på Sikkerhedscenter i menuen Værktøjer.

 2. Klik på Makroindstillinger.

 3. Klik på de ønskede indstillinger:

  • Deaktiver alle makroer uden meddelelse Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du placere disse dokumenter i en Tilføj, Fjern eller rediger en placering, der er tillidtil. Dokumenter i placeringer, der er tillid til, kan køres uden at blive kontrolleret af sikkerhedssystemet i Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelse Dette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling for at deaktivere makroer, men gerne vil have sikkerhedsadvarsler, hvis der findes makroer. På denne måde kan du fra gang til gang vælge, hvornår du vil aktivere disse makroer.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling er den samme som indstillingen Deaktiver alle makroer med meddelelse, bortset fra, at hvis makroen er digitalt signeret af en udgiver, der er tillid til, kan makroen køres, hvis du allerede har angivet tillid til udgiveren. Hvis du har ikke har angivet tillid til udgiveren, får du besked. På denne måde kan du vælge at aktivere de signerede makroer eller angive tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden meddelelse.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) Klik på denne indstilling for at tillade kørsel af alle makroer. Denne indstilling kan gøre din computer sårbar over for potentielt skadelig kode og anbefales ikke.

  • Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen    Denne indstilling er for udviklere og bruges til bevidst at låse for eller tillade programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen fra alle automatiseringsklienter. Med andre ord er det en sikkerhedsindstilling til kode, der er skrevet til automatisering af et Office-program og til programmeringsmæssigt at manipulere Microsoft Visual Basic for Applications-miljøet (VBA) og objektmodellen. Det er en indstilling, der angives pr. bruger og pr. program, og den tillader som standard ikke adgang. Denne sikkerhedsindstilling gør det sværere for uautoriserede programmer at oprette skadelig kode, der kopierer sig selv. Hvis automatiseringsklienter skal kunne få programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen, skal den bruger, der kører koden, give adgang. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere adgang.

Øverst på siden

Word

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Billede af Office-knappen , og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Sikkerhedscenter, klik på Indstillinger for sikkerhedscenter, og klik derefter på Makroindstillinger.

 3. Klik på de ønskede indstillinger:

  • Deaktiver alle makroer uden meddelelse Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du placere disse dokumenter i en Tilføj, Fjern eller rediger en placering, der er tillidtil. Dokumenter i placeringer, der er tillid til, kan køres uden at blive kontrolleret af sikkerhedssystemet i Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelse Dette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling for at deaktivere makroer, men gerne vil have sikkerhedsadvarsler, hvis der findes makroer. På denne måde kan du fra gang til gang vælge, hvornår du vil aktivere disse makroer.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling er den samme som indstillingen Deaktiver alle makroer med meddelelse, bortset fra, at hvis makroen er digitalt signeret af en udgiver, der er tillid til, kan makroen køres, hvis du allerede har angivet tillid til udgiveren. Hvis du har ikke har angivet tillid til udgiveren, får du besked. På denne måde kan du vælge at aktivere de signerede makroer eller angive tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden meddelelse.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) Klik på denne indstilling for at tillade kørsel af alle makroer. Denne indstilling kan gøre din computer sårbar over for potentielt skadelig kode og anbefales ikke.

  • Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen    Denne indstilling er for udviklere og bruges til bevidst at låse for eller tillade programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen fra alle automatiseringsklienter. Med andre ord er det en sikkerhedsindstilling til kode, der er skrevet til automatisering af et Office-program og til programmeringsmæssigt at manipulere Microsoft Visual Basic for Applications-miljøet (VBA) og objektmodellen. Det er en indstilling, der angives pr. bruger og pr. program, og den tillader som standard ikke adgang. Denne sikkerhedsindstilling gør det sværere for uautoriserede programmer at oprette skadelig kode, der kopierer sig selv. Hvis automatiseringsklienter skal kunne få programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen, skal den bruger, der kører koden, give adgang. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere adgang.

Tip!: Du kan åbne dialogboksen makrosikkerhedsindstillinger fra fanen Udvikler på båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet). Hvis fanen Udvikler ikke er tilgængelig, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Billede af Office-knappen , og derefter klikke på Word-indstillinger. Klik på Populær, og markér derefter afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet.

Tilbage til toppen

Hvordan kan Sikkerhedscenteret beskytte mig mod usikre makroer?

Før du aktiverer en makro i et dokument, kontrollerer Sikkerhedscenteret for følgende oplysninger:

 • Makroen er signeret af udvikleren med en digital signatur.

 • Den digitale signatur er gyldigt.

 • Denne digitale signatur er aktuel (ikke udløbet).

 • Det certifikat, der er knyttet til den digitale signatur, er udstedt af et anerkendt nøglecenter (CA).

 • Udvikleren, der signerede makroen, er en udgiver, der er tillid til.

Hvis Sikkerhedscenteret registrerer et problem med nogen af disse, er makroen som standard deaktiveret, og meddelelseslinjen vises for at give dig besked om en potentielt usikker makro.

Meddelelseslinje

Hvis du vil aktivere makroen, skal du klikke på Indstillinger på Meddelelseslinjen, hvor der åbnes en sikkerhedsdialogboks. Se næste afsnit for at læse om, hvordan du træffer beslutninger om makroer og sikkerhed.

Bemærk!: I Microsoft Office Outlook 2007 og Microsoft Office Publisher 2007 vises sikkerhedsadvarsler i dialogbokse, ikke på Meddelelseslinjen.

Tilbage til toppen

Jeg får vist en sikkerhedsadvarsel, hvor jeg skal bekræfte, om jeg vil aktivere eller deaktivere en makro. Hvad skal jeg gøre?

Når dialogboksen Sikkerhedsindstillinger vises, kan du aktivere makroen eller lade den være deaktiveret. Du bør kun aktivere makroen, hvis du er sikker på, at den stammer fra en pålidelig kilde.

Microsoft Office Sikkerhedsindstillinger

Vigtigt!: Hvis du er sikker på, at dokumentet og makroen stammer fra en pålidelig kilde og har en gyldig signatur, og du ikke vil have besked om dem igen, kan du klikke på Hav tillid til alle dokumenter fra denne udgiver i stedet for at ændre standardindstillingerne for Sikkerhedscenter til en mindre sikker indstilling for makrosikkerhed. Dette tilføjer udgiveren til din Liste over udgivere, der er tillid til i Sikkerhedscenteret. Der er tillid til al software fra denne udgiver. Hvis makroen ikke har en gyldig signatur, men du har tillid til den, og du ikke vil have besked om det igen, er det bedre at flytte dokumentet til en Tilføj, Fjern eller rediger en placering, der er tillidtil, i stedet for at ændre standardindstillingerne for sikkerheds center til en mindre sikker indstilling for makrosikkerhed. Det er tilladt at køre dokumenter på pålidelige placeringer, uden at de bliver kontrolleret af sikkerhedssystemet i Sikkerhedscenter.

Afhængigt af situationen, beskriver sikkerhedsdialogboksen det konkrete problem. Følgende tabel viser de mulige problemer og giver råd om, hvad du bør eller ikke bør gøre i hvert enkelt tilfælde.

Problem

Råd

Makro er ikke signeret     Fordi makroen ikke er digitalt signeret, kan identiteten på makroudgiveren ikke bekræftes. Det er derfor ikke muligt at afgøre, om makroen er sikker eller ej.

Før du aktiverer usignerede makroer, skal du kontrollere, at makroen kommer fra en pålidelig kilde. Du kan stadig arbejde i dokumentet, også selvom du ikke aktiverer makroen.

Der er ikke tillid til makrosignatur     Makroen er potentielt usikker, fordi makroen er digitalt signeret, signaturen er gyldig, og du ikke har valgt at have tillid til udgiveren, der signerede makroen.

Du kan eksplicit tillid makroudgiveren ved at klikke på Hav tillid til alle dokumenter fra denne udgiver i sikkerhedsdialogboksen. Denne indstilling vises kun, hvis signaturen er gyldig. Når du klikker på denne indstilling, tilføjes udgiveren til din Liste over udgivere, der er tillid til i Sikkerhedscenteret.

Makrosignaturen er ugyldig     Makroen er potentielt usikker, fordi makroen er digitalt signeret, og signaturen er ugyldig.

Vi anbefaler, at du ikke aktiverer makroer med ugyldige signaturer. En mulig årsag til, at signaturen er ugyldig, er, at den er blevet ændret.

Makrosignaturen er udløbet     Makroen er potentielt usikker, fordi makroen er digitalt signeret, og signaturen er udløbet.

Før du aktiverer makroer med udløbne signaturer, skal du kontrollere, at makroen kommer fra en pålidelig kilde. Hvis du har brugt dette dokument tidligere uden sikkerhedsproblemer, er der potentielt mindre risiko ved at aktivere makroen.

Se også

Ændre indstillingerne for makrosikkerhed i Excel

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×