I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen AMORDEGRC i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer afskrivningsbeløbet for hver regnskabsperiode. Denne funktion er medtaget af hensyn til det franske regnskabssystem. Hvis et aktiv er købt midt i en regnskabsperiode, tages der hensyn til den forholdsmæssige afskrivning. Denne funktion svarer til AMORLINC, bortset fra at en afskrivningskoefficient anvendes i beregningen alt efter aktivernes levetid.

Syntaks

AMORDEGRC(købspris;købsdato;første_periode;restværdi;periode;rente;[datotype])

Vigtigt!: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst.

Syntaksen for funktionen AMORDEGRC har følgende argumenter:

 • Købspris    Påkrævet. Aktivets kostpris.

 • Købsdato    Påkrævet. Aktivets købsdato.

 • Første_periode    Påkrævet. Slutdatoen for den første periode.

 • Restværdi    Påkrævet. Aktivets værdi ved afskrivningens afslutning.

 • Periode    Påkrævet. Perioden.

 • Rente    Påkrævet. Afskrivningsraten.

 • Datotype    Valgfrit. Den datotype, der skal anvendes.

Datotype

Datosystem

0 eller udeladt

Amerikansk/360

1

Faktisk

3

365 dage i et år

4

Europæisk/360

Bemærkninger

 • Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

 • Denne funktion returnerer afskrivningen indtil den sidste periode af aktivets levetid, eller indtil den samlede afskrivningsværdi er større end aktivets købspris minus restværdien.

 • Afskrivningskoefficienten er:

Aktivets levetid (1/rente)

Afskrivningskoefficient

Mellem 3 og 4 år

1,5

Mellem 5 og 6 år

2

Mere end 6 år

2,5

 • Afskrivningssatsen vokser til 50 procent for perioden før den sidste periode og vokser til 100 procent for den sidste periode.

 • Hvis aktivernes levetid er mellem 0 (nul) og 1, 1 og 2, 2 og 3 eller 4 og 5, #NUM! som fejlværdi.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

2400

Omkostninger

39679

Købsdato

39813

Slutningen på første periode

300

Restværdi

1

Periode

0,15

Afskrivningssats

1

Faktisk datotype (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=AMORDEGRC(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Afskrivning i første periode

776

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×