Angive afspilningsindstillinger for en video i præsentationen

Du kan bruge afspilnings indstillingerne i PowerPoint til at styre, hvordan og hvornår en video vises i din præsentation. Du kan afspille en video i fuldskærmsvisning eller tilpasse den til de dimensioner, du angiver. Du kan også styre lydstyrken, afspille videoen flere gange (i en løkke) og få vist medie kontrolelementerne.

Disse afspilnings indstillinger er ikke tilgængelige for onlinevideoer, f. eks YouTube-videoer. De er kun tilgængelige for videoer, der er indsat fra din computer, dit netværk eller OneDrive.

Hvis du vil styre, hvordan videoen afspilles, skal du bruge indstillingerne under fanen Afspil på båndet PowerPoint . Denne fane vises på båndet, når du vælger en video på en slide.

Fanen video værktøjer – afspilning på båndet i PowerPoint 2016

(Disse indstillinger for en video er tilgængelige, når du integrerer eller opretter et link til en videofil fra din computer).

Afspil en video i klik sekvensen, automatisk eller når der klikkes på

Vigtigt!: Angiv denne indstilling, før du tilføjer animationer eller udløsere til videoen. Hvis du ændrer indstillingen, fjerner du animationer, som er knyttet til videoen.

 1. Klik på videorammen på sliden i normal visning.

  Indstillingerne for afspilning af en video fra din pc er som følger: I klikkesekvens, Automatisk eller Når der klikkes på den

  Figur: Angiv, hvordan videoen skal starte under præsentationen

 2. Vælg en indstilling på listen Start under fanen Afspil i gruppen Indstillinger for video under videoværktøjer:

  Indstillingerne for afspilning af en video fra din pc er som følger: I klikkesekvens, Automatisk eller Når der klikkes på den

  Indstilling

  Når videoen afspilles under et slideshow

  Automatisk

  Videoen afspilles automatisk, når sliden vises.

  Ved klik eller når der klikkes på

  Videoen afspilles kun, når du klikker i videorammen.

  I klikkesekvens

  Videoen afspilles i sekvensen med andre handlinger, du har programmeret på sliden (f. eks. animationseffekter). Denne indstilling kræver ikke en konstant klik. Du kan udløse, at videoen starter med en klik eller anden mekanisme, der aktiverer den næste handling på sliden (f. eks. ved at trykke på højre piletast).

  (Denne indstilling er tilgængelig i PowerPoint til Microsoft 365 ogPowerPoint 2019. Den findes også i PowerPoint 2016 version 1709 eller nyere.

  Tip!   Hvis du vil sætte en video på pause, mens den afspilles, skal du klikke på den. Hvis du vil fortsætte med at afspille videoen, skal du klikke på den igen.

Afspille en video i fuldskærmsvisning

Du kan afspille en video, så den fylder hele sliden (skærmen), når du kører præsentationen. Afhængigt af opløsningen af den oprindelige videofil, kan videoen forvrænges, når den forstørres. Du skal altid se et eksempel på videoen, før du medtager den i præsentationen, så du kan fortryde fuldskærmsvisningen, hvis videoen vises forvrænget eller uskarp.

Hvis du angiver, at videoen skal afspilles i fuldskærmsvisning, og du også har angivet, at den skal starte automatisk, kan du trække videorammen væk fra sliden hen til det grå område, så den ikke vises på sliden eller blinker kort, før videoen skifter til fuldskærmsvisning.

 1. Klik på videorammen på den slide, du vil afspille i fuldskærmsvisning, i normal visning.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Afspil på fuld skærm i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

Ændre størrelsen på en video

Hvis du ikke vil afspille en film i fuldskærmsvisning, kan du ændre størrelsen på den til de ønskede dimensioner.

 1. I normal visning skal du vælge den video, du vil ændre størrelsen på.

 2. Gør et af følgende:

  Sådan justerer du formateringen:

  • Klik på et hjørne størrelseshåndtag, indtil du ser en dobbeltpil, og træk derefter for at ændre størrelsen på rammen.

   Et størrelseshåndtag er en dobbeltpil
   • Hvis du vil bevare midten af videoen på samme sted, skal du holde CTRL nede, mens du trækker. Som standard bevares proportionerne (låse højde-bredde-forholdet) for videoen, når du trækker.

   • De fleste videoer med en 640 x 480-opløsning har typisk et 4:3-højde-bredde-forhold, som også er standardhøjde-bredde-forholdet for PowerPoint 2010 -præsentationer. Standardhøjde-bredde-forholdet for præsentationer i PowerPoint 2013 og nyere versioner er 16:9. Hvis højde-bredde-forholdet for præsentationen og videoen er forskellige, vil din video Se forvrænget ud, når den afspilles.

  Sådan angiver du nøjagtige forhold mellem højde og bredde i en video:

  1. Klik på dialog boks starteren i gruppen størrelse under video værktøjerunder fanen Formatér (PowerPoint 2013 eller nyere versioner) eller fanen Indstillinger (PowerPoint 2010) i gruppen størrelse , Ikonbillede .

  2. Klik på størrelse, og markér derefter afkrydsningsfeltet Lås højde-bredde-forhold under skalering.

  3. Under størrelse og rotationskal du angive størrelser i felterne højde og bredde eller angive den ønskede procentdel i felterne højde og bredde i feltet Skaler højde og bredde for skalaen , iforhold til videoens oprindelige størrelse.

Tip!   Hvis du vil forhindre videoer i at springe over, når de afspilles, skal du markere afkrydsningsfeltet bedste skalering for slideshow under skalering.

Få vist et eksempel på en video

 • Klik på videorammen i Normal visning.

 • Klik på Afspil.

  Indstillingen Afspil findes også i gruppen Eksempel under Videoværktøjer både under fanen Format og Afspil.

Angive lydstyrken for en video

 • Klik på Lydstyrke i gruppen Indstillinger for video under fanen Afspil under Videoværktøjer, og vælg derefter en af følgende indstillinger:

  • Lav

  • Mellem

  • Høj

  • Slå fra

Tip!   Du kan også indstille lydstyrken ved at bruge skyderen lydstyrke på afspilnings linjen.

Skjule en video, når den ikke afspilles

Mens du afleverer din præsentation, kan du skjule videoen, indtil du er klar til at afspille den. Du skal dog oprette en automatisk eller udløst animation for at starte afspilningen, eller du vil aldrig kunne se videoafspilning under slideshowet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en automatisk eller udløst animation, under Animer tekst eller objekter.

 • Markér afkrydsningsfeltet Skjul, når der ikke afspilles i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

Gentage en video

Hvis du vil afspille gentage videoen hele tiden under hele præsentationen, kan du bruge funktionen til gentagelse.

 • Markér afkrydsningsfeltet Gentag, til showet afbrydes i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

Spole en video tilbage, når den er afspillet

Hvis du vil spole videoen tilbage efter afspilning under præsentationen, skal du gøre følgende:

 • Markér afkrydsningsfeltet Spol tilbage efter afspilningen i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

Vis mediekontrolelementer

Hvis du vil have vist medie kontrolelementerne under din præsentation, skal du gøre følgende:

 • Markér afkrydsningsfeltet Vis mediekontrolelementer i gruppen Konfigurer under fanen slide show .

Hvis du vil styre, hvordan videoen afspilles, skal du bruge indstillingerne under fanen Afspil på båndet PowerPoint . Denne fane vises på båndet, når du vælger en video på en slide.

Afspilningsindstillinger for en videofil indsat fra en computer

(Disse indstillinger for en video er tilgængelige, når du integrerer eller opretter et link til en videofil fra din computer).

Afspille en video automatisk eller ved klik

Tip!   Angiv denne indstilling, før du tilføjer animationer eller udløsere til videoen. Hvis du ændrer denne indstilling, fjernes eventuelle animationer, der er knyttet til din video.

 1. Klik på videorammen på sliden i normal visning.

  Videoindstillinger

  Figur: Angiv, hvordan videoen skal starte under præsentationen

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Videoværktøjer på listen Start i gruppen Indstillinger for video under fanen Afspil:

  • Hvis du vil afspille din video, når den slide, der indeholder videoen, vises i visningen slide show , skal du vælge automatisk.

  • Hvis du vil kontrollere, hvornår du vil starte videoen ved at klikke på musen, skal du vælge ved klik. (Når du præsenterer i visningen slide show , skal du blot klikke på videorammen, når du er klar til at afspille videoen).

   Tip!   Du kan sætte en video på pause, mens den afspilles, ved at klikke på den. Hvis du vil fortsætte med at afspille videoen, skal du klikke på den igen.

Afspille en video i fuldskærmsvisning

Du kan afspille en video, så den fylder hele sliden (skærmen), når du kører præsentationen. Afhængigt af opløsningen af den oprindelige videofil, kan videoen forvrænges, når den forstørres. Du skal altid se et eksempel på videoen, før du medtager den i præsentationen, så du kan fortryde fuldskærmsvisningen, hvis videoen vises forvrænget eller uskarp.

Hvis du angiver, at videoen skal afspilles i fuldskærmsvisning, og du også har angivet, at den skal starte automatisk, kan du trække videorammen væk fra sliden hen til det grå område, så den ikke vises på sliden eller blinker kort, før videoen skifter til fuldskærmsvisning.

 1. Klik på videorammen på den slide, du vil afspille i fuldskærmsvisning, i normal visning.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Afspil på fuld skærm i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

Ændre størrelsen på en video

Hvis du ikke vil afspille en film i fuldskærmsvisning, kan du ændre størrelsen på den til de ønskede dimensioner.

 1. I normal visning skal du vælge den video, du vil ændre størrelsen på.

 2. Gør et af følgende:

  Sådan justerer du formateringen:

  • Klik på et hjørne størrelseshåndtag, indtil du ser en dobbeltpil, og træk derefter for at ændre størrelsen på rammen.

   Et størrelseshåndtag er en dobbeltpil
   • Hvis du vil bevare midten af videoen på samme sted, skal du holde CTRL nede, mens du trækker. Som standard bevares proportionerne (låse højde-bredde-forholdet) for videoen, når du trækker.

   • De fleste videoer med en 640 x 480-opløsning har typisk et 4:3-højde-bredde-forhold, som også er standardhøjde-bredde-forholdet for PowerPoint 2010 -præsentationer. Standardhøjde-bredde-forholdet for præsentationer i PowerPoint 2013 og nyere versioner er 16:9. Hvis højde-bredde-forholdet for præsentationen og videoen er forskellige, vil din video Se forvrænget ud, når den afspilles.

  Sådan angiver du nøjagtige forhold mellem højde og bredde i en video:

  1. Klik på dialog boks starteren i gruppen størrelse under video værktøjerunder fanen Formatér (PowerPoint 2013 eller nyere versioner) eller fanen Indstillinger (PowerPoint 2010) i gruppen størrelse , Ikonbillede .

  2. Klik på størrelse, og markér derefter afkrydsningsfeltet Lås højde-bredde-forhold under skalering.

  3. Under størrelse og rotationskal du angive størrelser i felterne højde og bredde eller angive den ønskede procentdel i felterne højde og bredde i feltet Skaler højde og bredde for skalaen , iforhold til videoens oprindelige størrelse.

Tip!   Hvis du vil forhindre videoer i at springe over, når de afspilles, skal du markere afkrydsningsfeltet bedste skalering for slideshow under skalering.

Få vist et eksempel på en video

 • Klik på videorammen i Normal visning.

 • Klik på Afspil.

  Indstillingen Afspil findes også i gruppen Eksempel under Videoværktøjer både under fanen Format og Afspil.

Angive lydstyrken for en video

 • Klik på Lydstyrke i gruppen Indstillinger for video under fanen Afspil under Videoværktøjer, og vælg derefter en af følgende indstillinger:

  • Lav

  • Mellem

  • Høj

  • Slå fra

Tip!   Du kan også indstille lydstyrken ved at bruge skyderen lydstyrke på afspilnings linjen.

Skjule en video, når den ikke afspilles

Mens du afleverer din præsentation, kan du skjule videoen, indtil du er klar til at afspille den. Du skal dog oprette en automatisk eller udløst animation for at starte afspilningen, eller du vil aldrig kunne se videoafspilning under slideshowet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en automatisk eller udløst animation, under Animer tekst eller objekter.

 • Markér afkrydsningsfeltet Skjul, når der ikke afspilles i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

Gentage en video

Hvis du vil afspille gentage videoen hele tiden under hele præsentationen, kan du bruge funktionen til gentagelse.

 • Markér afkrydsningsfeltet Gentag, til showet afbrydes i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

Spole en video tilbage, når den er afspillet

Hvis du vil spole videoen tilbage efter afspilning under præsentationen, skal du gøre følgende:

 • Markér afkrydsningsfeltet Spol tilbage efter afspilningen i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

Vis mediekontrolelementer

Hvis du vil have vist medie kontrolelementerne under din præsentation, skal du gøre følgende:

 • Markér afkrydsningsfeltet Vis mediekontrolelementer i gruppen Konfigurer under fanen slide show .

Ændre størrelsen på en film

Hvis du ikke vil afspille en film i fuldskærmsvisning, kan du ændre størrelsen på den til de ønskede dimensioner.

 1. I normal visning skal du klikke på den film, du vil ændre størrelsen på.

 2. Under film værktøjerunder fanen Indstillinger i gruppen størrelse skal du klikke på dialog boks starteren Ikonbillede .

  Filmværktøjer under fanen Indstillinger

 3. Hvis du vil bevare filmens højde-bredde-forhold, skal du klikke på fanen størrelse og derefter markere afkrydsningsfeltet Lås højde-bredde-forhold under skala.

 4. Gør et af følgende:

  • Angiv størrelser i felterne højde og bredde under størrelse og rotation.

  • Angiv den ønskede procentdel i felterne højde og bredde under skalai forhold til filmens oprindelige størrelse.

Tip    

 • Hvis du vil forhindre, at film springes over, når de afspilles, skal du markere afkrydsningsfeltet bedste skalering for slideshow .

 • Du kan også ændre størrelsen på en film ved at trække i kanterne. Hvis du vil holde midten af filmen på samme sted, skal du holde CTRL nede, mens du trækker. Som Office PowerPoint 2007 standard bevares proportionerne (låse højde-bredde-forholdet) for filmen, mens du trækker. De fleste film med en 640 x 480-opløsning har typisk et 4:3-højde-bredde-forhold, som også er et højde-bredde-forhold for de fleste PowerPoint-præsentationer. Hvis højde-bredde-forholdet for præsentationen og filmen er forskellige, ser filmen forvrænget ud, når den afspilles.

Skjule en filmramme

Det kan være en god ide at gøre et film billede usynligt, så den vises under præsentationen, og så den forsvinder fra sliden efter præsentationen. Hvis du angiver denne indstilling og indstillingen Afspil fuld skærm , ser filmen ikke ud til at være på din slide overhovedet (selvom du kan se, at den blinker på sliden, før den afspilles i fuld skærm). Hvis du vil forhindre, at den korte blitz trækkes, skal du trække filmrammen væk fra sliden.

Kunde     Hvis du trækker filmrammen væk fra sliden eller skjuler filmrammen, skal du indstille filmen til at afspilles automatisk eller med en anden type kontrolelement, f. eks en udløser. En udløser er noget på din slide, f. eks et billede, en figur, en knap, et tekstafsnit eller et tekstfelt, der starter en handling, når du klikker på den.

 1. Klik på filmrammen på sliden i Normal visning.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Skjul under slide show i gruppen Indstillinger for film under film værktøjerunder fanen Indstillinger .

  Filmværktøjer under fanen Indstillinger

Selvom filmrammen altid er synlig i normal visning, kan du trække filmrammen væk fra sliden for at skjule den.

Forsinke starten af en film

Du kan justere indstillingerne for, hvornår en filmfil skal afspilles. Du vil måske starte fem sekunder i filmen i stedet for i starten af filmen.

 1. Klik på filmrammen på sliden i Normal visning.

 2. Klik på Brugerdefineret animation i gruppen Animationer under fanen Animationer.

  Billede af fanen Animationer

 3. IopgaverudeBrugerdefineret animation skal du klikke på pilen til højre for den valgte film og derefter klikke på Effektindstillinger.

  Filmikonet, der ligner symbolet på afspilningsknappen på en video-eller DVD-afspiller, vises over udløserlinjen.

  Filmeffekter på listen i opgaveruden

 4. Klik på fanen effekt , og klik derefter på fra tidunder Start afspilning, og angiv derefter det samlede antal sekunder for forsinkelsen.

Spole en film tilbage, når den er afspillet

Når du angiver, at en film skal spoles tilbage, vender den automatisk tilbage til den første ramme og stopper efter afspilning én gang.

 1. Klik på filmrammen på sliden i Normal visning.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Spol tilbage-film efter afspilning i gruppen Indstillinger for film under film værktøjerunder fanen Indstillinger .

  Filmværktøjer under fanen Indstillinger

Se også

Oprette en selvkørende præsentation

gør din præsentation til en video

Tilføj og Afspil lyde i en præsentation

Angiv tidspunktet og hastigheden for en overgang

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×