Angive standardværdier for felter eller kontrolelementer

Denne artikel forklarer, hvordan du angiver en standardværdi for et tabelfelt eller et kontrolelement i en formular i en Access-database. Standardværdierne, som du angiver, skal vises i feltet eller kontrolelementet, hver gang du opretter en ny post i databasen.

Denne artikel indeholder

Forstå standardværdier

Du føjer en standardværdi til et tabelfelt eller formularkontrolelement, hver gang du ønsker, at Access automatisk skal angive en værdi i en ny post. Du kan f.eks. altid få Access til at føje dags dato til nye ordrer.

Du kan typisk tilføje en standardværdi til dine tabelfelter. Du kan tilføje værdien ved at åbne tabellen i Designvisning og derefter angive en værdi for feltet i egenskaben Standardværdi. Hvis du angiver en standardværdi for et tabelfelt, anvender Access din værdi på ethvert kontrolelement, som du baserer på det pågældende felt. Hvis du ikke binder et kontrolelement til et tabelfelt, eller du opretter et link til data i andre tabeller, skal du angive en standardværdi for selve dine kontrolelementer i formularer.

Du kan angive en standardværdi for tabelfelter, der er angivet for Tekst, Notat, Tal, Dato og klokkeslæt, Valuta, Ja/Nej og Hyperlinkdatatype. Hvis du ikke angiver en værdi, forbliver feltet null (tomt), indtil du indtaster en værdi. Når du har defineret en standardværdi, anvender Access denne værdi på alle nye poster, du tilføjer. Hvis du vil, kan du ændre værdien i en post fra standardværdi til en anden værdi, medmindre en valideringsregel forhindrer det.

Øverst på siden

Angive en standardværdi for et tabelfelt

Når du angiver en standardværdi for et tabelfelt, vil alle de kontrolelementer, du knytter til det pågældende felt, vise standardværdien.

Angiv en standardværdi

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Markér det felt, du vil ændre.

 3. På fanen Generelt skal du skrive en værdi i egenskabsfeltet Standardværdi.

  Den værdi, du kan angive, afhænger af den datatype, der er angivet for feltet. Du kan f.eks. skrive =Dato() for at indsætte dags dato i et felt med dato og klokkeslæt. Se eksempler på standardværdier under Eksempler på standardværdiersenere i denne artikel.

 4. Gem ændringerne.

Øverst på siden

Angiv en standardværdi for et kontrolelement

Typisk angiver du kun en standardværdi for et kontrolelement, hvis du ikke knytter det kontrolelement til et tabelfelt, eller når du opretter et link til data i en anden tabel.

Angiv en standardværdi

 1. Højreklik på den formular, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Højreklik på det kontrolelement, du vil ændre, og klik derefter på Egenskaber eller tryk på F4.

 3. Klik på Alle i egenskabsarket, find egenskaben Standardværdi, og angiv derefter din standardværdi.

 4. Tryk på Ctrl+S for at gemme ændringerne.

Øverst på siden

Angiv en standardrække for en liste eller et kombinationsfelt

Som standard viser listen og kombinationsfeltet to typer lister: værdilister og opslagslister. En værdiliste er en hard-coded liste over elementer, der er placeret i egenskaben Rækkekilde på en liste eller et kombinationsfeltelement. I modsætning hertil tager en opslagsliste sine data fra et opslagsfelt (et felt, der bruger en forespørgsel til at hente data fra en anden tabel), og indlæser derefter de data i et kombinationsfeltelement.

For værdilister og opslagslister kan du angive, hvilket listeelement der vises som standard, men du følger en anden fremgangsmåde for hver type liste. Følgende trin beskriver, hvordan du kan angive standardværdier for en værdiliste og en opslagsliste.

Angiv en standardværdi for en værdiliste

 1. Højreklik på den formular, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Højreklik på det kontrolelement eller det tekstfeltelement, du vil ændre, og klik derefter på Egenskaber eller tryk på F4.

 3. Sørg for, at egenskaben Rækkekilde indeholder en værdiliste. Elementerne på en værdiliste er omgivet af dobbelte anførselstegn og adskilt af semikolon. Du kan f.eks. se en liste som denne:"God";" Fair";" Dårlig".

 4. Hvis egenskaben Rækkekilde indeholder en forespørgsel (en tekststreng, der begynder med VÆLG), skal du gå til det næste trin.

 5. I egenskabsfeltet Standardværdi skal du skrive følgende:

  [control_name].ItemData(n)

  I dette tilfælde er control_name navnet på listen eller kombinationsfeltelementet, og n er numret på det listeelement, du vil gøre til standard. Hvis du ikke kender navnet på kontrolelementet, kan du se værdien i egenskaben Navn, som er placeret øverst i egenskabsarket.

  Antag f.eks., at du har et kombinationsfeltelement, der er navngivet Ejer, og at du vil bruge den tredje værdi på listen som feltets standardværdi. I egenskabsfeltet Standardværdi skal du skrive følgende:

  [Ejer]. ItemData(2)

  Du skriver 2 i stedet for 3, da ItemData er baseret på nul, dvs. den starter optællingen ved nul, ikke en.

 6. Gem dine ændringer, og skift derefter tilbage til formularvisning. Din valgte standardværdi skulle blive vist på listen eller i kombinationsfeltet, når du tilføjer en post i din database.

Angiv en standardværdi for en opslagsliste

 1. Åbn den tabel, der indeholder kildedataene for dit opslagsfelt i dataarkvisning.

 2. Vær opmærksom på den nøgleværdi, der er knyttet til det element, du vil gøre til standardværdi.

  Bemærk!: Access skjuler som standard primære og fremmede nøglefelter. Hvis du ikke kan se nøglefeltet, skal du højreklikke på en vilkårlig celle i kolonneoverskriften i tabellen, klikke på Vis kolonner og i dialogboksen Vis kolonner vælge dit nøglefelt og klikke på Luk.

 3. Højreklik på den tabel, der indeholder dit opslagsfelt, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 4. Vælg opslagsfelt, og skriv den nøgleværdi, du noterede dit i trin 1 og 2 på fanen Generelt i egenskabsfeltet Standardværdi. Det er den værdi, der svarer til det listeelement, som du vil gøre standard.

  Antag f.eks., at du har 10 leverandører, og du ønsker navnet vist på din mest anvendte leverandør som standard. For at gøre det skal du finde den nøgleværdi, der identificerer leverandøren, hvorpå du angiver den pågældende nøgleværdi under Standardværdi i egenskabsfeltet for fremmed nøglefelt.

 5. Gem din ændringer, skift til dataarkvisning, og angiv en ny post. Din standardværdi vises i dit opslagsfelt, når du tilføjer posten.

Øverst på siden

Eksempler på standardværdier

Følgende tabel viser og beskriver nogle standardværdierne. Du kan tilpasse disse eksempler til brug med dine egne data.

Udtryk

Standardfeltværdi

1

1

"MT"

MT

"New York, N.Y"

New York, N.Y (bemærk, at du skal sætte værdien i anførselstegn, hvis den indeholder tegnsætning)

""

En tom streng

Dato( )

Dags dato

=Ja

"Ja" vises på det lokale sprog på computeren

Øverst på siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×