Celler

Anvend datavalidering på celler

Apply data validation to cells

Du kan bruge datavalidering til at begrænse typen af data eller værdier, som brugere kan angive i en celle. En af de mest gængse handlinger inden for datavalidering er at oprette en rulleliste.

Din browser understøtter ikke video.

Prøv det!

 1. Markér den/de celle(r), du vil oprette en regel for.

 2. Vælg Data >Datavalidering.

  Datavalidering

 3. På fanen Indstillinger under Tillad skal du markere en indstilling:

  • Heltal – for at begrænse cellen til kun at acceptere heltal.

  • Decimal – for at begrænse cellen til kun at acceptere decimaltal.

  • Liste – for at vælge data på rullelisten.

  • Dato – for at begrænse cellen til kun at acceptere dato.

  • Klokkeslæt – for at begrænse cellen til kun at acceptere klokkeslæt.

  • Tekstlængde – for at begrænse tekstens længde.

  • Brugerdefineret – for en brugerdefineret formel.

 4.  Vælg en betingelse under Data.

 5. Angiv de andre påkrævede værdier baseret på, hvad du har valgt for Tillad og Data.

 6. Vælg fanen Inputmeddelelse, og opret en meddelelse, som brugerne får vist, når de indtaster data.

 7. Markér afkrydningsfeltet Vis en meddelelse, når cellen er markeret for at få vist meddelelsen, når brugeren markerer eller holder markøren over den eller de markerede celler.

 8. Vælg fanen Fejlmeddelelse for at tilpasse fejlmeddelelsen og vælge en Typografi.

 9. Vælg OK.

  Hvis brugeren forsøger at angive en værdi, der ikke er gyldig, vises en Fejlmeddelelse sammen med din brugerdefinerede meddelelse.

Download vores eksempler

Download et eksempel på en projektmappe med alle de datavalideringseksempler, der findes i denne artikel

Hvis du opretter et ark, der kræver, at brugerne indtaster data, kan du begrænse indtastningen til et bestemt datoområde eller talområde eller sikre, at der kun indtastes positive heltal. Excel kan begrænse dataindtastning til bestemte celler ved hjælp af datavalidering, bede brugerne om at angive gyldige data, når en celle er markeret, og vise en fejlmeddelelse, når en bruger indtaster ugyldige data.

 • Hvilken version bruger du?
 • Nyere versioner
 • Office 2011

Begræns dataindtastning

 1. Markér de celler, hvor der skal være begrænsninger på dataindtastningen.

 2. På fanen Data skal du klikke på Datavalidering > Datavalidering.

  Bemærk!: Hvis valideringskommandoen ikke er tilgængelig, kan arket være beskyttet, eller projektmappen kan være delt. Du kan ikke ændre indstillinger for datavalidering, hvis projektmappen er delt, eller arket er beskyttet. Du kan få mere at vide om beskyttelse af projektmapper under Beskyt en projektmappe.

 3. I feltet Tillad skal du vælge den type data, du vil tillade, og udfylde de begrænsende kriterier og værdier.

  Bemærk!: De felter, hvor du angiver en begrænsning af værdier, vil blive afmærket baseret på de data og begrænsende kriterier, du har valgt. Hvis du f.eks. vælger Dato som datatype, kan du angive begrænsende værdier i felterne med minimum- og maksimumværdier, der er mærket Startdato og Slutdato.

Spørg brugerne om gyldige indtastninger

Når brugere klikker i en celle, der indeholder krav til dataindtastning, kan du vise en meddelelse, der forklarer, hvilke data der er gyldige.

 1. Markér de celler, hvor du vil bede brugerne om gyldige dataindtastninger.

 2. På fanen Data skal du klikke på Datavalidering > Datavalidering.

  Bemærk!: Hvis valideringskommandoen ikke er tilgængelig, kan arket være beskyttet, eller projektmappen kan være delt. Du kan ikke ændre indstillinger for datavalidering, hvis projektmappen er delt, eller arket er beskyttet. Du kan få mere at vide om beskyttelse af projektmapper under Beskyt en projektmappe.

 3. På fanen Inputmeddelelse vælges afkrydsningsfeltet Vis en inputmeddelelse, når cellen markeres.

 4. Skriv et navn på din besked i feltet Titel.

 5. I feltet Inputmeddelelse skal du skrive den besked, du vil have vist.

Vis en fejlmeddelelse, når der indtastes ugyldige data

Hvis du har angivet databegrænsninger, og en bruger indtaster ugyldige data i en celle, kan du vise en meddelelse, der forklarer fejlen.

 1. Markér cellerne, hvor du vil have vist din fejlmeddelelse.

 2. På fanen Data skal du klikke på Datavalidering > Datavalidering.

  Bemærk!: Hvis valideringskommandoen ikke er tilgængelig, kan arket være beskyttet, eller projektmappen kan være delt. Du kan ikke ændre indstillinger for datavalidering, hvis projektmappen er delt, eller arket er beskyttet. Du kan få mere at vide om beskyttelse af projektmapper under Beskyt en projektmappe.

 3. Under fanen Fejlmeddelelse skal du angive et navn til din meddelelse i feltet Titel.

 4. I feltet Fejlmeddelelse skal du indtaste den besked, du vil have vist, hvis der indtastes ugyldige data.

 5. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Fra genvejsmenuen Typografi vælger du

  Kræv, at brugerne retter fejlen, før de fortsætter

  Stop

  Advar brugerne om, at dataene er ugyldige, og kræv, at de vælger Ja eller Nej for at angive, om de vil fortsætte

  Advarsel

  Advar brugerne om, at dataene er ugyldige, men tillad dem at fortsætte, efter de afviser advarselsmeddelelsen

  Vigtigt

Begræns dataindtastning

 1. Markér de celler, hvor der skal være begrænsninger på dataindtastningen.

 2. På fanen Data under Værktøjer skal du klikke på Valider.

  Fanen Data, gruppen Værktøjer

  Bemærk!: Hvis kommandoen Datavalidering ikke er tilgængelig, kan arket være beskyttet, eller projektmappen kan være delt. Du kan ikke ændre indstillinger for datavalidering, hvis projektmappen er delt, eller arket er beskyttet. Du kan få mere at vide om beskyttelse af projektmapper under Beskyt en projektmappe.

 3. Fra genvejsmenuen Tillad skal du vælge den type data, du vil tillade.

 4. Fra genvejsmenuen Data skal du vælge den type begrænsningskriterier, du ønsker, og derefter angive begrænsningsværdier.

  Bemærk!: De felter, hvor du angiver en begrænsning af værdier, vil blive afmærket baseret på de data og begrænsende kriterier, du har valgt. Hvis du f.eks. vælger Dato som datatype, kan du angive begrænsende værdier i felterne med minimum- og maksimumværdier, der er mærket Startdato og Slutdato.

Spørg brugerne om gyldige indtastninger

Når brugere klikker i en celle, der indeholder krav til dataindtastning, kan du vise en meddelelse, der forklarer, hvilke data der er gyldige.

 1. Markér de celler, hvor du vil bede brugerne om gyldige dataindtastninger.

 2. På fanen Data under Værktøjer skal du klikke på Valider.

  Fanen Data, gruppen Værktøjer

  Bemærk!: Hvis kommandoen Datavalidering ikke er tilgængelig, kan arket være beskyttet, eller projektmappen kan være delt. Du kan ikke ændre indstillinger for datavalidering, hvis projektmappen er delt, eller arket er beskyttet. Du kan få mere at vide om beskyttelse af projektmapper under Beskyt en projektmappe.

 3. På fanen Inputmeddelelse vælges afkrydsningsfeltet Vis en inputmeddelelse, når cellen markeres.

 4. Skriv et navn på din besked i feltet Titel.

 5. I feltet Inputmeddelelse skal du skrive den besked, du vil have vist.

Vis en fejlmeddelelse, når der indtastes ugyldige data

Hvis du har angivet databegrænsninger, og en bruger indtaster ugyldige data i en celle, kan du vise en meddelelse, der forklarer fejlen.

 1. Markér cellerne, hvor du vil have vist din fejlmeddelelse.

 2. På fanen Data under Værktøjer skal du klikke på Valider.

  Fanen Data, gruppen Værktøjer

  Bemærk!: Hvis kommandoen Datavalidering ikke er tilgængelig, kan arket være beskyttet, eller projektmappen kan være delt. Du kan ikke ændre indstillinger for datavalidering, hvis projektmappen er delt, eller arket er beskyttet. Du kan få mere at vide om beskyttelse af projektmapper under Beskyt en projektmappe.

 3. Under fanen Fejlmeddelelse skal du angive et navn til din meddelelse i feltet Titel.

 4. I feltet Fejlmeddelelse skal du indtaste den besked, du vil have vist, hvis der indtastes ugyldige data.

 5. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Fra genvejsmenuen Typografi vælger du

  Kræv, at brugerne retter fejlen, før de fortsætter

  Stop

  Advar brugerne om, at dataene er ugyldige, og kræv, at de vælger Ja eller Nej for at angive, om de vil fortsætte

  Advarsel

  Advar brugerne om, at dataene er ugyldige, men tillad dem at fortsætte, efter de afviser advarselsmeddelelsen

  Vigtigt

Føj datavalidering til en celle eller et område

Bemærk!: De første to trin i dette afsnit er til at oprette forskellige former for datavalidering. Trin 3-7 er specifikt til at oprette en rulleliste. 

 1. Markér én eller flere celler for at validere.

 2. Klik på Datavalidering i gruppen Dataværktøjer under fanen Data.

 3. På fanen Indstillinger, i feltet Tillad, markeres Liste.

 4. I feltet Kilde skal du indtaste dine listeværdier adskilt af kommaer. Skriv f.eks Lav,Middel,Høj.

 5. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Rulleliste i cellerne er markeret. Ellers kan du ikke se rullepilen ud for cellen.

 6. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Ignorer tomme for at angive, hvordan du vil håndtere tomme værdier (null).

 7. Test datavalideringen for at sikre, at det virker korrekt. Prøv at angive både gyldige og ugyldige data i cellerne for at sikre, at dine indstillinger virker efter hensigten, og at dine meddelelser vises, som du forventer det.

Bemærkninger!: 

 • Når du har oprettet din rulleliste, skal du sikre dig, at den fungerer, som du ønsker. For eksempel vil du måske gerne kontrollere, om cellen er bred nok til at vise alle dine poster.

 • Fjern datavalidering – Vælg den celle eller de celler, der indeholder den validering, du vil slette. Gå derefter til Data > Datavalidering, og i dialogboksen for datavalidering skal du trykke på knappen Ryd alle og derefter OK.

I følgende tabel opstilles andre typer datavalidering, og der vises metoder til at føje den til regneark.

Hvis du vil:

Skal du:

Begræns dataindtastning til heltal inden for angivne grænser

 1. Følg trin 1-2 ovenfor.

 2. Vælg Helt tal på listen Tillad.

 3. Marker den ønskede begrænsningstype i boksen Data. Vil du eksempelvis angive øvre og nedre grænseværdier, vælg mellem.

 4. Indtast den tilladte minimum- eller maksimumværdi eller en bestemt værdi.

  Du kan også indtaste en formel, der returnerer en talværdi.

  Vi forestiller os, at du vil validere data i celle F1. Hvis du vil angive en minimumsbegrænsning for fradrag til to gange antallet af børn i den pågældende celle, skal du markere større end eller lig med i feltet Data og angive formlen, =2*F1 i feltet Minimum.

Begræns dataindtastning til et decimaltal inden for angivne grænser.

 1. Følg trin 1-2 ovenfor.

 2. Marker Decimal i boksen Tillad.

 3. Marker den ønskede begrænsningstype i boksen Data. Vil du eksempelvis angive øvre og nedre grænseværdier, vælg mellem.

 4. Indtast den tilladte minimum- eller maksimumværdi eller en bestemt værdi.

  Du kan også indtaste en formel, der returnerer en talværdi. Hvis du f.eks. vil angive en maksimumbegrænsning for provision og bonus til 6% af en sælgers gage i celle E1, skal du markere mindre end eller lig med i boksen Data og indtaste formlen =E1*6% i boksen Maksimum.

  Bemærk!: Hvis du vil tillade, at en bruger angiver procenter, f.eks. 20 %, skal du markere Decimal i feltet Tillad, markere den ønskede type begrænsning i feltet Data, angive minimum- eller maksimumværdier eller en bestemt værdi som decimal, f.eks. 0,2 og derefter vise datavalideringscellen som et procenttal ved at markere cellen og klikke på Procenttypografi Knapflade i gruppen Tal under fanen Hjem.

Begræns dataindtastning til en dato inden for et datointerval.

 1. Følg trin 1-2 ovenfor.

 2. Marker Dato i boksen Tillad.

 3. Marker den ønskede begrænsningstype i boksen Data. Hvis du f.eks. vil tillade datoer efter en bestemt dag, skal du markere større end.

 4. Indtast den tilladte minimum- eller maksimumværdi eller en bestemt værdi.

  Du kan også indtaste en formel, der returnerer en dato. Hvis du f.eks. vil angive en tidsramme fra dags dato og tre dage frem, skal du markere mellem i boksen Data, indtaste =IDAG() i boksen Startdato og indtaste =IDAG()+3 i boksen Slutdato.

Begræns dataindtastning til et tidspunkt inden for en tidsramme.

 1. Følg trin 1-2 ovenfor.

 2. Marker Klokkeslæt i boksen Tillad.

 3. Marker den ønskede begrænsningstype i boksen Data. Hvis du f.eks. vil tillade klokkeslæt før et bestemt tidspunkt på dagen, skal du markere mindre end.

 4. Angiv det tilladte start- eller slutklokkeslæt eller et bestemt klokkeslæt. Du kan også angive en formel, der returnerer et klokkeslæt.

  Hvis du f.eks. har celle E2 konfigureret med et starttidspunkt (8:00), og celle F2 med et sluttidspunkt (17:00), og du vil begrænse mødetidspunkter til at være mellem disse tidspunkter, skal du vælge mellem i feltet Data, angive =E2 i feltet Starttidspunkt og derefter indtaste =F2 i feltet Sluttidspunkt.

Begræns dataindtastning til tekst med en bestemt længde.

 1. Følg trin 1-2 ovenfor.

 2. Marker Tekstlængde i boksen Tillad.

 3. Marker den ønskede begrænsningstype i boksen Data. Hvis du f.eks. vil angive et bestemt antal tilladte tegn, skal du markere mindre end eller lig med.

 4. I dette tilfælde vi vil begrænse indtastningen til 25 tegn, så vælg mindre end eller lig med i feltet Data og tast 25 i feltet Maksimum.

Beregn tilladte værdier ud fra indholdet i en anden celle.

 1. Følg trin 1-2 ovenfor.

 2. Marker den ønskede type data i boksen Data.

 3. Marker den ønskede begrænsning i boksen Data.

 4. Klik på den celle, du vil bruge til at angive, hvad der er tilladt, i boksen eller boksene under boksen Data.

  Hvis du f.eks. kun vil tillade indtastninger for en konto, hvis resultat ikke overstiger budgettet i celle E1, skal du vælge Tillad >Helt tal, Data, mindre end eller lig med og Maksimum >= =E1.

Bemærkninger!: 

 • Følgende eksempler bruger indstillingen Brugerdefineret, hvor du skriver formler for at angive dine betingelser. Du behøver ikke at bekymre dig om, hvad der vises i boksen Data, idet den er deaktiveret med indstillingen Brugerdefineret.

 • Skærmbillederne i denne artikel er taget fra Excel 2016, men funktionaliteten er den samme som i Excel til internettet.

Sørg for, at

Indtast denne formel

Cellen, der indeholder et produkt-ID (C2), starter altid med standardpræfikset "ID-" og er mindst 10 (mere end 9) tegn lang.

=OG(VENSTRE(C2,3)="ID-",LÆNGDE(C2)>9)

Eksempel 6: Formler i datavalidering

Cellen, der indeholder et produktnavn (D2), indeholder kun tekst.

=ER.TEKST(D2)

Eksempel 2: Formler i datavalidering

Den celle, der indeholder en persons fødselsdag (B6), skal være større end antallet af år, der er angivet i celle B4.

=IF(B6<=(TODAY()-(365*B4)),TRUE,FALSE)

Eksempel på datavalidering til at begrænse indtastning til en minimumsalder

Alle data i celleområdet A2:A10 indeholder unikke værdier.

=TÆL.HVIS($A$2:$A$10;A2)=1

Eksempel 4: Formler i datavalidering

Bemærk!: Du skal angive datavalideringsformlen for celle A2 først og derefter kopiere A2 til A3:A10, så det andet argument til TÆL.HVIS stemmer overens med den aktuelle celle. Det vil sige, at A2)=1-delen ændres til A3)=1; A4)=1 osv.

Få flere oplysninger

Sørg for, at en e-mailadresse i celle B4 indeholder @-symbolet.

=ER.TAL(FIND("@",B4))

Eksempel på datavalidering til sikring af, at en mailadresse indeholder @-symbolet

Vil du have mere?

Mere om datavalidering

Tilføj eller fjern elementer på en rulleliste

Fjern en rulleliste

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×