Vælg de ønskede indstillinger for Autoformat på fanen Autoformat under stype.

Forskellen mellem "Autoformat" og "Autoformat under skriver"

 • Indstillingerne for Autoformat under skrivning anvendes på tekst, mens du skriver.

 • Indstillingerne på fanen Autoformat anvendes, når du kører kommandoen Autoformat manuelt (hvilket kræver brug af værktøjslinjen Hurtig adgang).

Erstat under skrivning

Indstilling

Beskrivelse

"Lige anførselstegn" med “krøllede”

Erstatter lige anførselstegn (" ") og lige apostroffer (' ') med krøllede, indledende og afsluttende anførselstegn og apostroffer.

Brøker (1/2) med brøktegn (½)

Erstatter almindelige indtastede brøker (f.eks. 1/2) med tilsvarende enkelttegn (1/2). Denne indstilling fungerer for følgende indtastede brøker: 1/4, 1/2 og 3/4.

*Fed* og _kursiv_ med ægte formatering

Anvender skrifttypen fed på al tekst omsluttet af stjerner (*) og kursiv på al tekst omsluttet af understregningstegn (_). Eksempelvis bliver *computer* til computer, og _computer_ bliver til computer. Bemærk, at i Word erstattes (*) eller (_) af formateringen. I Outlook bevares (*) og (_), selv efter formateringen anvendes.

Internet- og netværksstier med links

Erstatter skrevne internetadresser, netværksstier og mailadresser med links.

Engelske ordenstal (1st) med hævet skrift

Erstatter ordenstal (der viser den relative placering af et element i en sekvens), f.eks. 1st, 2nd eller 3rd, med hævet skrift (f.eks. alternativ tekst).

Bindestreger (--) med tankestreg (—)

Erstatter en dobbelt bindestreg (--) med en lang tankestreg (—), og en sekvens med mellemrum+bindestreg+mellemrum ( - ) med en kort tankestreg (–). Bemærk, at hvis du vil have en lang tankestreg, skal du ikke bruge et mellemrum før og efter dobbelt bindestreg.

Humørikoner :-) og pile ==> med specialtegn

Erstatter indtastede humørikoner og pile med tilsvarende tegnsymboler og humørikoner.

Anvend under skrivning

Indstilling

Beskrivelse

Automatiske opstillinger med punkttegn

Opretter en opstilling med punkttegn, når en tekstlinje starter med *, - eller > efterfulgt af et mellemrum eller et tabulatorstop.

Du kan afslutte en opstilling med punkttegn ved at trykke på Enter to gange.

Kantlinjer

Tegner en linje, når du skriver tre af følgende tegn efter hinanden: ~, #, *, -, _ eller = på en ny linje og derefter trykker på Enter. Hvis du f.eks. skriver ~~~ på en ny linje og derefter trykker på Enter, tegnes der en bølget linje hen over siden.

Indbyggede overskriftstypografier

Anvender overskriftstypografier på afsnit, der består af fem eller færre ord (som ikke afsluttes med punktum), når du trykker to gange på Enter. Skriv en ny linje uden nogen foranstillede tabulatorstop for Overskrift 1. Sæt et enkelt tabulatorstop foran den nye linje for Overskrift 2. Og sæt to tabulatorstop foran den nye linje for Overskrift 3.

Bemærk!: Du skal trykke to gange på Enter efter det foregående afsnit for at anvende overskrifter automatisk.

Automatiske opstillinger med tal og bogstaver

Opretter en opstilling med tal eller bogstaver, når en tekstlinje starter med tallet 1 efterfulgt af et punktum eller et tabulatorstop.

Hvis du vil afslutte en opstilling med tal eller bogstaver, skal du trykke to gange på Enter.

Tabeller

Opretter en tabel med én række, når du indsætter en sekvens af plustegn (+) og bindestreger (-) i starten af en tekstlinje og derefter trykker på Enter. Du skal starte og afslutte sekvensen med et plustegn. +---+---+------+ opretter f.eks. en enkelt rækketabel med tre kolonner. Kolonnebredden er i forhold til antallet af bindestreger mellem plustegnene. Hvis du vil tilføje rækker et vilkårligt sted i tabellen, skal du placere markøren i slutningen af rækken, hvor du vil indsætte den nye række, og derefter trykke på Enter.

Automatisk under skrivning

Indstilling

Beskrivelse

Formatér efterfølgende punkt som det forrige

Formaterer den indledende tekst i et listeelement som den indledende tekst i det forrige listeelement. Den indledende formatering gentages frem til det første tegnsætningstegn i listeelementet, typisk et punktum, et kolon, en bindestreg, en lang tankestreg, et spørgsmålstegn, et udråbstegn eller et tilsvarende tegn.

Kun formatering, der anvendes på hele den indledende tekst, gentages i det næste listeelement. Formatering, der kun anvendes på en sektion af den indledende tekst, gentages ikke i den indledende tekst i efterfølgende listeelementer.

Tab-tast og Tilbage-tast justerer venstre indrykning og indrykning af første linje

Indryk den første linje i et afsnit ved at placere markøren foran den første linje og derefter trykke på Tab-tasten. Indryk hele afsnittet ved at placere markøren foran en vilkårlig linje i afsnittet (dog ikke den første linje) og derefter trykke på Tab-tasten. Hvis du vil fjerne en indrykning, skal du placere markøren foran den første linje i afsnittet og derefter trykke på Tilbage-tasten.

Definer typografier ud fra formateringen

Anvender en indbygget typografi på manuelt formateret tekst, når teksten har samme formatering som en indbygget typografi.

Når Word anvender formateringen, skal du holde musen over teksten og vælge knappen Indstillinger for Autokorrektur Knapflade.

 • Fortryd kun formateringen for denne forekomst ved at klikke på indstillingen Fortryd. (Hvis du vil, kan du vælge at annullere fortrydelsen af formateringen, efter at du har fortrudt.)

  Tip!: For straks at fortryde en formateringsændring kun for denne forekomst. tryk på Ctrl+Z.

 • Skift denne specifikke indstilling for autoformat globalt ved at klikke på indstillingen Stop, så Office stopper med at foretage den automatiske ændring, som lige blev udført.

 • Skift indstillinger for Autoformat ved at klikke på Kontrolelement for autoformatindstillinger for at åbne fanen Autoformat under type og ændre indstillingerne.

Fanen Autoformat bruges ikke ofte, fordi indstillingerne på den kun anvendes, når du kører kommandoen Autoformat, som du skal føje til værktøjslinjen Hurtig adgang for at kunne bruge den.

Kommandoen Autoformat foretager samme type ændringer som dem, der foretages af indstillingerne for Autoformat under skrivning, men formateringen anvendes på tekst, der allerede er blevet skrevet. Du kan eksempelvis bruge Autoformat til at erstatte lige anførselstegn med krøllede eller erstatte brøker med brøktegn i et helt dokument på én gang.

For at du kan bruge kommandoen Autoformat, skal du først føje den til værktøjslinjen Hurtig adgang på følgende måde:

 1. I Word skal du klikke på ikonet Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang og så på Flere kommandoer.

  alternativ tekst

 2. Under Vælg kommandoer fra skal du vælge Alle kommandoer.

 3. Rul ned på listen, vælg Autoformat... eller Autoformater nu, klik på Tilføj, og klik så på OK.

  alternativ tekst

 4. Du kører kommandoen ved at klikke på ikonet Autoformat i værktøjslinjen Hurtig adgang.

  alternativ tekst

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×