Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Datatypen Stort tal indeholder en ikke-monetær, numerisk værdi og er kompatibel med datatypen SQL_BIGINT i ODBC. Brug denne datatype til effektivt at beregne store tal.

Område for datatypen Stort tal

Du kan tilføje det som et felt til en Access-tabel. Du kan også oprette en kæde til eller importere fra databaser med en tilsvarende datatype, f.eks. SQL Server-datatypen bigint. Hvis du vil tilføje datatypen Stort tal, skal du bruge Access 2016 (16.0.7812 eller nyere).

I denne artikel

Tilføjelse af et felt med Stort tal i en tabel

Sammenkædning til eller import fra en ekstern database med understøttelse af datatypen SQL_BIGINT

Forstå konsekvenserne af understøttelse af datatypen Stort tal

Overvejelser angående bagudkompatibilitet

Tilføjelse af et Stort tal-felt i en tabel

Datatypen Stort tal (otte byte) giver dig et meget større område til beregning end datatypen Tal (fire byte). Datatypen Tal har f.eks. et område på -2^31 til 2^31-1, men datatypen Stort tal har et område på -2^63 til 2^63-1. Du kan finde flere oplysninger i Introduktion til datatyper og feltegenskaber.

Når du tilføjer et "Stort tal"-felt til en tabel og gemmer tabeldesignet, har du reelt set aktiveret datatypen Stort tal, og databasen er ikke længere kompatibel med tidligere versioner af Access. Du får en advarselsmeddelelse, før du gemmer dit tabeldesign, i tilfælde af at du er nødt til at holde databasen kompatibel. Få mere at vide under Overvejelser angående bagudkompatibilitet.

Toppen af siden

Forstå konsekvenserne af understøttelse af datatypen Stort tal

Før du begynder at bruge datatypen Stort tal, er det meget vigtigt, at du forstår de konsekvenser, det kan have for dine Access-databaser.

Stempling af Access 2007-2016-filformat (.accdb) til Access 2016

Opsummerende kan det siges, at der er to måder, hvorpå du kan aktivere understøttelse af datatypen Stort tal: Når du føjer et felt til en lokal tabel med datatypen Stort tal, og når du konfigurerer Access-indstillingen Understøttelse af datatypen Bigint for sammenkædede/importerede tabeller. Lige meget hvordan du aktiverer understøttelse af datatypen Stort tal, er det en permanent ændring af databasen, som ikke kan fortrydes. I alle tilfælde vises en advarselsmeddelelse, før du foretager ændringen.

Når du aktiverer datatypen Stort tal, stemples Access 2007-2016-filformatet (.accdb) som Access 2016 i baggrunden. Når et databasefilformat stemples, vil det sige, at du har foretaget en bestemt ændring i filformatet, og at databaseversionen er blevet fornyet, men ellers forbliver filformatet uændret. Når du forsøger at åbne databasen i Access 2013 eller Access 2016, læser Access stemplingen på følgende måde:

 • Hvis databaseversionen er lavere end 16.7, er datatypen Stort tal ikke aktiveret, og du kan åbne databasen.

 • Hvis databaseversionen er lig med 16.7 eller højere, er datatypen Stort tal aktiveret, og du kan kun åbne databasen i Access 2016.

Opsummering af understøttelsen af datatypen Stort tal i produktversioner

Følgende tabel opsummerer de mulige situationer, der kan opstå, når du bruger datatypen Stort tal i forskellige produktversioner. Bemærk, at aktiveringen finder sted, når du føjer datatypen Stort tal til en tabel og gemmer designet eller konfigurerer indstillingen til at aktivere sammenkædning og import.

Tip!: Du kan finde flere oplysninger om visning af versionsnummeret for produktet under Hvilken version af Office bruger jeg?

Status for datatypen Stort tal

Produktversion: Access 2013- og Access 2016-versionsnumre lavere end 16.0.7812

Produktversion: Access 2016-versionsnummer 16.0.7812 eller højere

Aktiveret

Du kan ikke åbne databasen, og du modtager en fejlmeddelelse med et link til hjælp.

For at løse problemet skal du læse "Fjern understøttelsen af datatypen Stort tal fra en database i Access 2007-2016-filformat"

Du kan nu åbne databasen.

Lokale tabelfelter defineret med datatypen Stort tal behandles som store tal.

Du kan opdatere sammenkædede tabeller. Hvis kolonnerne tidligere blev behandles som datatypen Kort tekst, konverteres de automatisk til datatypen Stort tal.

Ikke aktiveret

Du kan nu åbne databasen.

Du kan opdatere sammenkædede tabeller. Hvis kolonnerne i den sammenkædede tabel er baseret på datatypen BigInt og er blevet konverteret til datatypen Kort tekst, forbliver de den samme datatype.

Filversionen for databasen forbliver uændret.

Du kan nu åbne databasen.

Du kan opdatere sammenkædede tabeller. Hvis kolonnerne i den sammenkædede tabel er baseret på datatypen BigInt og er blevet konverteret til datatypen Kort tekst, forbliver de den samme datatype.

Filversionen for databasen forbliver uændret.

Bemærk!: Datatypen Stort tal understøttes under alle omstændigheder ikke med Access-filformaterne (.mdb) før Access 2007-2016-filformatet.

Find ud af, om en Access-database har datatypen Stort tal aktiveret

Du har måske arvet en Access-database og ønsker at finde ud af, om datatypen Stort tal er aktiveret. Du kan gøre følgende:

Undersøg titellinjen   Hvis databasen er blevet stemplet, står der < databasenavn > (Access 2016) på titellinjen. Ellers står der < databasenavn > (Access 2007-2016) på titellinjen.

Undersøg via programmering Se det aktuelle database-versionsnummer. Tryk på CTRL+G for at åbne Visual Basic-vinduet Brugerudtryk, indtast ?CurrentDb().Version, og tryk derefter på Enter. Hvis den returnerede værdi er mindre end 16.7, er understøttelsen ikke aktiveret. Hvis den returnerede værdi er 16.7 eller højere, er understøttelsen aktiveret.

Toppen af siden

Overvejelser angående bagudkompatibilitet

Det er vigtigt, at du forstår dit databasemiljø, hvis du vil bevare bagudkompatibilitet med forskellige filformater. Du kan finde flere oplysninger om alle Access-filformater under Hvilket Access-filformat skal jeg bruge?

Her er tre alternativer, som du kan overveje.

Bevar dit aktuelle delte databasefilformat-miljø

For at bevare et delt databasefilformat-miljø med databaser i Access 2007-2016-filformat (.accdb) og forudgående filformater (.mdb) skal du gøre følgende:

Føj understøttelse af datatypen Stort tal til en database i Access 2007-2016-filformat

For at føje understøttelse af datatypen Stort tal til en database i Access 2007-2016-filformat skal du gøre følgende:

 1. Åbn databasen i Access 2016 (16.0.7812 eller højere).

 2. Aktivér datatypen Stort tal for handlinger til sammenkædning og import. Få mere at vide under Angiv indstillinger for, hvordan dataene vises og lagres i databasen.

 3. Opdater de sammenkædede tabeller ved hjælp af Styring af sammenkædede tabeller (Vælg Eksterne data > Styring af sammenkædede tabeller, vælg de relevante tabeller, og vælg derefter OK).

  ELLER

  Føj et felt med datatypen Stort tal til en tabel, og gem tabeldesignet.

Herefter konverteres felter, der havde datatypen Kort tekst, til datatypen Stort tal.

Fjern understøttelse af datatypen Stort tal fra en database i Access 2016-filformat

Du kan ikke åbne en database i Access 2016-filformatet i versioner af Access fra før Access 2016. Gør følgende for at løse dette problem:

 1. Opret en ny database i 2007-2016-filformatet, og sørg for, at understøttelse af datatypen Stort tal for handlinger til sammenkædning og import ikke er aktiveret. Få mere at vide under Angiv brugerindstillinger for den aktuelle database.

 2. I den nye database skal du importere de objekter, du ønsker fra den oprindelige database.

 3. I den nye database skal du oprette sammenkædninger til tabeller fra den oprindelige database.

Herefter konverteres felter, der havde datatypen Stort tal, til Kort tekst, og den nye database er bagudkompatibel med alle Access 2007-2016-filformater (.accdb).

Toppen af siden

Vælg 64-bit eller 32-bit versionen af Office

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×