Brug af Designkontrol i Publisher

Designkontrol kontrollerer publikationen for en lang række design- og layoutproblemer. Eventuelle problemer identificeres, og der anføres løsningsmuligheder.

Vigtigt!: Sørg for at køre Designkontrol, før du publicerer en publikation på en skrivebordsprinter, pakker den for at sende den til et trykkeri, sender den i en mail, publicerer den på internettet, eller efter du har konverteret én type publikation til en anden type.

Du kan angive de typer problemer, som Designkontrol søger efter, i dialogboksen Indstillinger for designkontrol. Hvis du f.eks. forbereder en publikation til udskrivning på et trykkeri, og du vil bruge mere end to staffagefarver i publikationen, skal du åbne dialogboksen Indstillinger for designkontrol, klikke på fanen Kontroller og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Der er mere end to staffagefarver, så der ikke søges efter mere end to staffagefarver i publikationen.

Opgaveruden i Designkontrol

Når du åbner opgaveruden i Designkontrol, opdateres listen over problemer automatisk, efterhånden som de opstår, eller efterhånden som du løser dem.

Kør et generelt designtjek     Vælg denne indstilling, hvis du vil undersøge, om der er designproblemer, f.eks. tomme tekstfelter, der kan have en negativ effekt på publikationen.

Kør tjek ved udskrivning på trykkeri     Vælg denne indstilling for at undersøge, om der er problemer, f.eks. billeder i RGB-tilstand, der kan have en negativ effekt på udskrivning af publikationen på et trykkeri.

Kør webstedstjek      Vælg denne indstilling for at undersøge, om der er problemer, f.eks. billeder uden alternativ tekst, der kan have en negativ effekt på publikationen på webstedet.

Kør e-mail-tjek (kun den aktuelle side)     Vælg denne indstilling for at undersøge, om der er problemer, f.eks. tekst, der indeholder en bindestreg, der kan medføre mellemrum i meddelelsen, når den ses i visse e-mail-fremvisere.

Vælg et element, som skal rettes     I opgaveruden Designkontrol vises de problemer, der blev fundet i publikationen. De viste problemer indeholder en beskrivelse af problemet og viser, hvor problemet er opstået. De fleste problemer opstår på en bestemt side, men nogle problemer påvirker hele publikationen. Hvis du klikker på et problem på listen, springes der til den side og det objekt, hvor problemet findes. Hvis du klikker på pil ned til højre for problemet, får du vist andre muligheder for at gå til elementet, løse problemet, hvis det kan løses automatisk, ignorere problemet, eller hvordan du kan få hjælp med problemet.

Luk Designkontrol     Klik på denne knap for at standse Designkontrol og lukke opgaveruden. Når du lukker Designkontrol, kører det ikke i baggrunden, medmindre du starter det igen.

Indstillinger for Designkontrol     Klik på dette hyperlink for at åbne dialogboksen Indstillinger for designkontrol, hvor du kan angive visningsindstillinger for de problemer, der vises i opgaveruden Designkontrol. Du kan også vælge et sideområde, der skal kontrolleres, eller du kan vælge bestemte kontroller.

Dialogboksen Indstillinger for designkontrol

I dialogboksen Indstillinger for designkontrol kan du ændre, hvordan der i opgaveruden Designkontrol vises problemer i publikationer, og bestemme, hvilke problemer der skal vises.

Fanen Generelt

Vælg indstillinger, der har indflydelse på, hvordan opgaveruden Designkontrol viser de problemer, der registreres, og angiv derefter, hvilke sider Designkontrol skal kontrollere.

Indstillinger for visning

Sorter efter     Vælg en af følgende indstillinger:

 • Sidetal     Sorterer problemer efter det sidetal, de opstår på.

 • Beskrivelse     Sorterer problemer alfabetisk efter beskrivelse. Når problemer vises efter beskrivelse, kan du se alle problemer af samme type grupperet sammen.

 • Status     Vælg denne indstilling, hvis du vil sortere problemer efter status. I Designkontrol vises problemer efter sidetal, hvor problemer, der ikke er løst, vises først, og derefter vises problemer, der er løst.

  Bemærk!: Hvis du vil bruge denne indstilling, er det bedst, at du først fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Fjern rettede elementer.

Fjern rettede elementer     Vælg denne indstilling, hvis du vil fjerne problemer fra listen over elementer, når de er rettet. I Designkontrol opdateres listen automatisk, hver gang du foretager en ændring.

Sideområde

Vælg det sideområde, Designkontrol skal kontrollere.

 • Alle     Kontrollerer alle sider i publikationen.

 • Kontrollér masterside(r)     Vælg denne indstilling, hvis du vil medtage alle mastersiderne, når du vælger Alle som sideområde.

 • Aktuelle sider     Kontrollerer kun de(n) aktuelle side(r).

Fanen Kontroller

Markér afkrydsningsfelterne for de kontroller, Designkontrol skal udføre.

Følgende grupper af kontroller findes på listen Vis:

 • Alle tjek Omfatter alle kategorierne.

 • Generelt tjek Omfatter kontroller, som er relevante for oprettelse af publikationer, og de er ikke specifikke for kommercielle publikationer, webpublikationer eller publikationer, som sendes via mail.

 • Tjek ved udskrivning på trykkeri Omfatter alle de kontroller, der er relevante for processen på trykkeriet.

 • Webstedstjek Omfatter kontroller, som er relevante for oprettelsen af websteder.

 • E-mail-tjek Omfatter kontroller, som er relevante for oprettelse af mails.

Generelle tjek

Tjek

Handling, der udføres

Objektet overlapper det område, der ikke kan udskrives

Advarer dig, når et objekt er i det område, der ikke kan udskrives af de fleste almindelige printere.

Objektet er delvist uden for siden

Advarer dig, når et objekt ikke kan udskrives fuldt ud, fordi det ikke er helt inde på siden. Hvis du opretter et tryk ud over en renskåret kant, kan dette være bevidst, men det er det som regel ikke.

Objektet er ikke synligt

Søger efter objekter, der ikke kan ses på en side (muligvis fordi objektet er dækket af et andet objekt eller er blandet ind i et objekt af samme farve).

Objektet har ingen linjer, eller fyld/tekst-feltet er tomt

Søger efter objekter uden uigennemsigtige attributter. Objektet kan være en Autofigur uden linjer eller fyld, eller det kan være et tekstfelt uden tekst.

Objektet indeholder gennemsigtighed

Søger efter objekter, hvor der er anvendt gennemsigtig farve. Objekter med gennemsigtige farver udskrives muligvis ikke som forventet på PostScript- og PCL-printere.

Tip!: Når der bruges gennemsigtige objekter, er det bedst at gemme til PDF eller XPS eller at udskrive på en printer, der understøtter XPS.

Siden har mellemrum under øverste margen

Søger efter sider, hvor ingen objekter rører ved eller er oven over topmargenen.

Billede i lav opløsning

Søger efter billeder med en effektiv opløsning på mindre end 96 dpi (punkter pr. tomme). Denne kontrol antager, at du udskriver på en printer eller fotosætter til høj opløsning, der kræver billeder i en høj opløsning for at opnå de bedste udskriftsresultater. En effektiv opløsning på mindst 96 dpi anbefales også til PDF og XPS, da 96 dpi er den mest almindelige skærmopløsning.

Billedet mangler

Søger efter forekomster, hvor billedet er et sammenkædet billede, og den eksterne sammenkædede fil mangler eller er flyttet, så kæden er brudt.

Billedet er ændret

Søger efter sammenkædede billeder, der ikke er blevet opdateret, efter at billedet på harddisken eller netværket er blevet ændret i et billedredigeringsprogram.

Billedet er ikke skaleret proportionelt

Søger efter billeder, hvor den ene dimension er ændret mere i størrelsen end den anden.

Der er en tekstenhed i overløbsområdet

Søger efter tekstfelter eller autofigurer, der indeholder dele af en tekstenhed, som ikke er synlige, fordi de er på overløbsområdet.

Tekstenhed på arbejdsområdet

Søger efter forekomster, hvor et sammenkædet tekstfelt eller en autofigur, der indeholder dele af en tekstenhed, er på arbejdsområdet.

Teksten indeholder gennemsigtige farver

Undersøger, om der er anvendt tekst med gennemsigtige farver. Tekst med gennemsigtige farver udskrives muligvis ikke som forventet på PostScript- og PCL-printere.

Tip!: Når der bruges gennemsigtige objekter, er det bedst at gemme til PDF eller XPS eller at udskrive på en printer, der understøtter XPS.

Teksten indeholder gennemsigtige effekter

Undersøger, om der er anvendt tekst med gennemsigtige effekter. Tekster med gennemsigtige effekter udskrives muligvis ikke som forventet på PostScript- og PCL-printere.

Tip!: Når der bruges gennemsigtige objekter, er det bedst at gemme til PDF eller XPS eller at udskrive på en printer, der understøtter XPS.

Tjek ved udskrivning på trykkeri

Tjek

Handling, der udføres

Mere end to staffagefarver

Søger efter forekomster, hvor der bruges mere end to staffagefarver i en publikation, der er sat op til at udskrive staffagefarver eller proces- og staffagefarver.

Ubrugte staffagefarver

Søger efter forekomster, hvor du har føjet en staffagetrykfarve til listen over trykfarver, men den ikke er brugt i publikationen. Denne kontrol udføres, hvis du har konfigureret publikationens farvemodel til staffagefarver eller staffage- og procesfarver.

Publikationen er i RGB-tilstand

Søger efter forekomster, hvor publikationen er sat op til at udskrive i RGB-farver, men andre indstillinger angiver, at du regner med at udskrive publikationen på et trykkeri.

Objektet indeholder gennemsigtighed

Søger efter objekter, hvor der er anvendt gennemsigtig farve. Objekter med gennemsigtige farver udskrives muligvis ikke som forventet på PostScript- og PCL-printere.

Tip!: Når der bruges gennemsigtige objekter, er det bedst at gemme til PDF eller XPS eller at udskrive på en printer, der understøtter XPS.

Billede i lav opløsning

Søger efter billeder med en effektiv opløsning på mindre end 96 dpi (punkter pr. tomme). Denne kontrol antager, at du udskriver på en printer eller fotosætter til høj opløsning, der kræver billeder i en høj opløsning for at opnå de bedste udskriftsresultater.

Billedet mangler

Søger efter forekomster, hvor billedet er et sammenkædet billede, og den eksterne sammenkædede fil mangler eller er flyttet, så kæden er brudt.

Der er en tekstenhed i overløbsområdet

Søger efter tekstfelter eller autofigurer, der indeholder dele af en tekstenhed, som ikke er synlige, fordi de er på overløbsområdet.

Tekstenhed på arbejdsområdet

Denne kontrol søger efter forekomster, hvor et sammenkædet tekstfelt eller en autofigur, der indeholder dele af en tekstenhed, er på arbejdsområdet.

Teksten indeholder gennemsigtige farver

Undersøger, om der er anvendt tekst med gennemsigtige farver. Tekst med gennemsigtige farver udskrives muligvis ikke som forventet på PostScript- og PCL-printere.

Tip!: Når der bruges gennemsigtige objekter, er det bedst at gemme til PDF eller XPS eller at udskrive på en printer, der understøtter XPS.

Teksten indeholder gennemsigtige effekter

Undersøger, om der er anvendt tekst med gennemsigtige effekter. Tekster med gennemsigtige effekter udskrives muligvis ikke som forventet på PostScript- og PCL-printere.

Tip!: Når der bruges gennemsigtige objekter, er det bedst at gemme til PDF eller XPS eller at udskrive på en printer, der understøtter XPS.

Webstedstjek

Tjek

Handling, der udføres

Billedet har ingen alternativ tekst

Søger efter billeder uden alternativ tekst.

Siden kan ikke nås fra første side

Søger efter sider, der ikke kan nås fra en kombination af links, som starter fra et link på første side eller webstedets startside.

Siden indeholder ingen links

Søger efter sider, der ikke indeholder et link, hvor siden kan forlades.

E-mail-tjek

Tjek

Handling, der udføres

Objekt med tekst er delvist uden for siden

Søger efter objekter, der indeholder tekst, som er delvist uden for publikationssiden.

HTML-fragment er delvist uden for siden

Søger efter fragmenter af HTML-kode, der er delvist uden for siden.

Objekt overlapper tekst

Søger efter objekter, der overlapper et tekstfelt.

Objekt med tekst er roteret

Søger efter objekter, der indeholder tekst, og som er roteret.

Der er tilknyttet et link til en figur med tekst

Søger efter figurer, der er overlappet af et link.

Teksten er lodret

Søger efter tekstfelter, der indeholder lodret roteret tekst.

Teksten er for stor til at passe i rammen

Søger efter tekstfelter med tekst, der er for stor.

Der anvendes en skrifttype, der ikke er webklar, til teksten

Søger efter tekst, der ikke er formateret som en sikker skrifttype til et websted.

Teksten er i en tabel med diagonale celler

Søger efter tekst, der findes i en tabel med diagonale celler.

Tabelkanter er mindre end 0,75 pkt

Søger efter forekomster af en tabel med kanter med en tykkelse på mindre end 0,75 pkt.

Tekst har orddelinger

Søger efter bindestreger i teksten.

Tekstfelt med kanter har ingen margener

Søger efter tekstfelter med en margen, der er angivet til nul.

Hyperlink er sammenkædet med en anden side i dette dokument

Denne kontrol søger efter forekomster af et link på en webside, der linker til en anden side i den samme publikation.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×