Brug af højre mod venstre-sprog i Office

Microsoft Office understøtter højre mod venstre-funktionalitet og funktioner til sprog, der bruges i et højre mod venstre-miljø (eller et kombineret højre mod venstre- og venstre mod højre-miljø), til at skrive, redigere og vise tekst. I denne sammenhæng henviser "højre mod venstre-sprog" til ethvert skrivesystem, der skrives fra højre mod venstre, og inkluderer sprog, der kræver kontekstafhængig udformning, f.eks. arabisk, og sprog, der ikke gør. Du kan ændre din visning for at vise menuer og knapper højre mod venstre og/eller ændre individuelle filer, så deres indhold læses fra højre mod venstre.

For at skrive tekst i et højre mod venstre-sprog bør du aktivere tastatursproget i Windows til det højre mod venstre-sprog, du vil bruge. Se Tilføj et inputsprog i Windows og Aktivér tastaturlayoutet for højre mod venstre-sproget.

Klik på en overskrift nedenfor for at få mere at vide

Afhængigt af hvordan du foretrækker at tilpasse computeren, kan du bruge ét sprog til visning (menuer, dialogbokse og guider) og skrive på et andet sprog efter behov. Hvis du både vil skrive tekst på et højre mod venstre-sprog og få vist menuer og onlinehjælp på det sprog, kan du indstille Office-skærmen til at vise det ønskede sprog. Du kan finde flere oplysninger under Skift sprog for Microsoft Office.

Bemærk!: Hvis du vil se en kort video om, hvordan du gør dette, kan du se denne video på YouTube, som et communitymedlem har lavet. Skift sprog i Office 2016.

Mange højre mod venstre-funktioner i Office-programmer anvender sproget til at identificere skærmlayoutets retning og til justering af tekst i dialogbokse. Når du vælger et visningssprog, som læses fra højre mod venstre i dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office, skifter layoutet af menuer, dialogbokse og guider til højre mod venstre, men Windows-indstillingerne i Microsoft er stadig venstre mod højre.

Hvis du f.eks. har valgt arabisk som sprog i Office, ser visningen ud på følgende måde:

Arabisk brugergrænsefladesprog

Menuerne vises fra højre mod venstre. Hvis visningssproget i Windows stadig er angivet som dansk, er titellinjen stadig på dansk, og knapperne Luk, Minimer og Maksimer vises stadig i det øverste højre hjørne som i venstre mod højre-brugergrænsefladen. Hvis du konfigurerer visningssproget i Windows til et højre mod venstre-sprog, oversættes sproget også i titellinjen, og knapperne Luk, Minimer og Maksimer vises i øverste venstre hjørne.

Hvis du hovedsageligt arbejder på et venstre mod højre-sprog, men sommetider skal indsætte tekst på et højre mod venstre-sprog, kan du vælge venstre mod højre-sproget (f.eks. dansk) som sprog og skrive på højre mod venstre-sproget i de fleste Office-programmer, når du har brug for det. Du kan gøre dette ved at indstille tekst og punktopstillinger til højre mod venstre for redigeringsområdet og aktivere tastaturlayoutet.

Du kan ændre tekstretningen i et Microsoft Office-program ved at vælge afsnitsknappen Højre mod venstre i gruppen Afsnit på fanen Startside (vises kun, hvis du har aktiveret et højre mod venstre-sprog). Selvom du har ændret visningen til et højre mod venstre-sprog, skal du have aktiveret det korrekte tastatursprog for at kunne skrive tekst på det sprog.

Hvis du normalt har dansk som visningssprog, men vil ændre dette til en arabisk dialekt, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Åbn en Office-programfil, f.eks. et Word-dokument.

  2. Vælg Indstillinger > Sprog på fanen Filer.

  3. På listen Redigeringssprog i dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office skal du vælge den arabiske dialekt, du ønsker og derefter vælge Tilføj.

  4. I tabellen Vælg redigeringssprog skal du sørge for, den nyligt tilføjede arabiske dialekt fremhæves, og derefter vælge Benyt som standard.

    Vigtigt!: Når du angiver det nyligt tildelte redigeringssprog som standard, bliver det til standard for alle dine Microsoft Office-programmer.

For at skrive ved hjælp af et bestemt tastaturs indbyggede sprog skal du tilføje det relevante tastaturlayout. Du kan finde vejledning til at tilføje et ekstra tastatursprog under Skift sproget for Microsoft Office.

Når du har tilføjet et tastaturlayout for et andet sprog, vises der en sprogindikator (kaldet "værktøjslinjen Sprog") på proceslinjen, ud for uret, der viser det aktuelle tastatursprog. I Windows 10 ser sprogindikatoren for hebraisk sådan ud Værktøjslinjen Sprog i Windows 10, der viser, at det aktuelt valgte tastatursprog er hebraisk. .

Bemærk!: Værktøjslinjen Sprog vises automatisk, efter at du har tilføjet et tastetur for mindst ét sprog ud over dansk i dialogboksen Teksttjenester og inputsprog i Microsoft Windows.

Du skifter det aktuelle tastatursprog ved at klikke på værktøjslinjen Sprog og vælge det ønskede sprog eller ved at trykke på Alt+Skift for at bladre gennem listen over installerede tastaturer.

Hvis du kun vil skrive en kort tekst på et andet sprog, og du ikke vil ændre tastaturet, kan du bruge Tegnoversigt, et af tilbehørene til Microsoft Windows. Du kan vælge et tegn fra en af højre mod venstre‑ eller venstre mod højre-sprogskrifttypesiderne, kopiere det til Udklipsholderen og derefter indsætte tegnet i dokumentet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger Tegnoversigt til at skrive tekst under Brug af specialtegn (tegnoversigt).

Afhængigt af de sprog, du skal bruge, kan du muligvis også skrive små tekststykker ved hjælp af galleriet Symbol. Se Indsæt en markering eller et andet symbol.

Når både venstre mod højre- og højre mod venstre-sprog er aktiveret, er afsnitsknapperne Venstre mod højre og Højre mod venstre aktiveret på båndet i de fleste Office-programmer. Når du klikker på disse knapper, kan du ændre tekstretningen, når du skriver og justerer tekst.

Bemærk!: I Microsoft OneNote gøres knapperne Venstre mod højre og Højre mod venstre tilgængelige ved at klikke på pilen Afsnitsjustering.

Tekst i en celle eller et felt kan være venstrejusteret, centreret eller højrejusteret. I nogle programmer, f.eks. Access og Excel, kan teksten også have Tekstretning for kontekst (kontekstbaseret tekstretning).

Når tekst har Tekstretning for kontekst, justeres tekst og tal i overensstemmelse med sproget for det første tegn, der skrives. Tekst i en celle eller et felt er højrejusteret, hvis det først tegn er på et højre mod venstre-sprog, og den venstrejusteres, hvis det første tegn er på et venstre mod højre-sprog. Du kan tilsidesætte Tekstretning for kontekst og skifte til venstre, centreret eller højre tekstretning for individuelle objekter.

Mange højre mod venstre-programmer eller kombinerede højre mod venstre- og venstre mod højre-programmer anvender kontekstregler, der styrer tekstretning og læseretning. Felter, lister og andre elementer styrer kontekstreglerne for den tekst, de indeholder.

Kontekstreglerne for tekstens læseretning og tekstretning er følgende:

  • Hvis det første stærke tegn er venstre mod højre, er læseretningen også venstre mod højre, og teksten venstrejusteres.

  • Hvis det første stærke tegn er højre mod venstre, er læseretningen også højre mod venstre, og teksten højrejusteres.

  • Hvis der kun skrives neutrale tegn, følger både læseretningen og tekstretningen afsnittets retning, som kan være enten venstre mod højre eller højre mod venstre, indtil det første stærke tegn skrives.

Hvis du ændrer det første stærke tegn fra et venstre mod højre-sprog til et højre mod venstre-sprog eller omvendt, ændres både læseretningen og tekstretningen tilsvarende.

I Word og andre tekstbehandlingsprogrammer kan du vælge, finde og erstatte individuelle diakritiske tegn og individuelle arabiske tegn, uanset om de er sammenskrevne eller ej. Hver enkelt ligatur og hvert enkelt diakritisk tegn håndteres som en adskilt enhed af et ord på et højre mod venstre-sprog.

I følgende eksempel kan du se, hvordan et arabisk ord, som indeholder en tretegnsligatur, markeres (efterhånden som hvert tegn markeres).

Ord med én markeret ligatur

Ord med to markerede ligaturer

Ord med tre markerede ligaturer

Indiske sprog, f.eks. bengalsk, gujarati, hindi, kannada, malayalam, marathisk, punjabi, tamil og telugu er muligvis ikke kompatible med alle søgeindstillinger i Microsoft Office. Eksempelvis fungerer indstillingerne Forskel på store og små bogstaver og Kun hele ord ikke for skrift på disse sprog. Det er dog muligt at bruge disse indstillinger til at finde forekomster af latinske tegn i samme dokument.

Højre mod venstre-sprog

Ved Søg og erstat søges der efter tekst i den rækkefølge, teksten er skrevet i feltet Søg, og ikke i den rækkefølge, teksten vises i. Du kan derfor søge efter strenge i højre mod venstre-tekst, uanset afsnittets retning. Du kan også søge efter forekomster af tegn med eller uden kashidas (kun arabisk), Alef Hamzas (kun arabisk) eller diakritiske tegn, som f.eks. hebraisk niqqud. Se Indsæt ASCII- eller Unicode-latinbaserede symboler og tegn for at se en komplet liste over ASCII- og Unicode-tegnkoder.

Indoariske sprog

Indiske sprog, f.eks. bengalsk, gujarati, hindi, kannada, malayalam, marathisk, punjabi, tamil og telugu er muligvis ikke kompatible med alle søgeindstillinger i Microsoft Office. Eksempelvis fungerer indstillingerne Forskel på store og små bogstaver og Kun hele ord ikke for skrift på disse sprog. Det er dog muligt at bruge disse indstillinger til at finde forekomster af latinske tegn i samme dokument.

Sydøstasiatiske sprog

Sydøstasiatiske sprog, som f.eks. thai og vietnamesisk, er muligvis ikke kompatible med alle søgeindstillinger i Microsoft Office. Eksempelvis fungerer indstillingerne Forskel på store og små bogstaver og Kun hele ord ikke for sydøstasiatiske sprog. Det er dog muligt at bruge disse indstillinger til at finde forekomster af latinske tegn i samme dokument.

Se også

Kontrollér stavning og grammatik på et andet sprog

Skift sproget i Microsoft Office

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×