Brug af Office 365 Video til iPhone

Bemærk!: Office 365 Video bliver erstattet af Microsoft Stream. Hvis du vil have mere at vide om den nye videotjeneste til virksomheder, der gør videosamarbejde endnu smartere, samt læse mere om overgangsplanerne for aktuelle Office 365 Video-kunder, skal du se Overfør til Stream fra Office 365 Video.

Office 365 Video er en portal i Microsoft 365 , der indeholder en streaming-videotjeneste til din organisation. Det er et glimrende udgangspunkt, hvor du kan overføre, dele og få vist videoer internt – for eksempel videoer af Executive-kommunikation eller optagelser af møder, præsentationer eller kursussessioner. Hvis du vil have mere at vide, skal du se mødes Office 365 video.

Office 365 Video til iPhone omfatter mobil adgang til kanaler og videoer, som findes i Office 365 Video-portalen. Du kan bruge iPhone-appen til eksempelvis at overføre og se videoer. Appen fås til iOS 7 eller nyere versioner, og du kan hente den gratis fra App Store. iPhone-appen fungerer også på iPad, men den er ikke designet til visning på enheden.

Hvad du kan og ikke kan gøre med Office 365 Video til iPhone

Office 365 Video til iPhone omfatter et undersæt af den fulde funktionalitet, der er tilgængelig, når en person med de relevante tilladelser tilgår Office 365 Video-portalen i en webbrowser i Microsoft 365. Du kan finde oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige i Office 365 Video-portalen i en webbrowser i Microsoft 365, ved at se følgende artikler:

Hvad du kan gøre med Office 365 Video til iPhone

I denne artikel beskrives de ting, du kan gøre med Office 365 Video til iPhone:

Hvad du ikke kan gøre med Office 365 Video til iPhone

Du kan ikke udføre følgende Office 365 Video-handlinger ved hjælp af Office 365 Video til iPhone:

 • Oprette en kanal

 • Slette en kanal

 • Ændre kanaltilladelser (redigeringstilladelser for kanaler og visningstilladelser for kanaler)

 • Ændre administratortilladelser (for at angive videoadministratorer eller kanaladministratorer)

 • Fremhæve videoer på en kanal

 • Fremhæve kanaler eller videoer på siden Hjem i Office 365 Video-portalen

Disse handlinger kan kun udføres af en person med de relevante tilladelser i Office 365 Video-portalen i en webbrowser i Microsoft 365.

Logge på og af Office 365 Video til iPhone

Du kan kun logge på Office 365 Video til iPhonee, hvis begge af følgende er sande:

 • Din organisation har konfigureret en Office 365 Video-portal i Microsoft 365.

 • Din organisation har tildelt dig en brugerlicens til en af de Microsoft 365-abonnementsplaner, hvor Office 365 Video er tilgængelig:

  • Office 365 Enterprise E1

  • Office 365 Enterprise E2

  • Office 365 Enterprise E3

  • Office 365 Enterprise E4

  • Office 365 Enterprise A2

  • Office 365 Enterprise A3

 • Office 365 Enterprise A4

Hvis du ikke ved, om du har en brugerlicens til en af de Microsoft 365-abonnementsplaner, som er angivet herover, skal du kontakte din it-afdeling.

Sådan logger du på Office 365 Video til iPhone

 1. Hvis O365 Video-appen ikke allerede er downloadet til din iPhone, kan du hente den fra App Store.

 2. På din iPhone skal du trykke på O365 Video-appen.

 3. I feltet brugernavn skal du skrive din arbejdskonto eller din skolekonto i formatet someone@example.com.

 4. Indtast din adgangskode i adgangskodefeltet.

Sådan logger du af Office 365 Video til iPhone

 1. Start siden for appen skal du trykke på ikonet indstillinger Ikonet Indstillinger i Office 365 Video til iPhone .

 2. Tryk på ikonet Indstillinger indstillinger: opdater din profil, installér software, og opret forbindelse mellem softwaren og skyen øverst til højre.

 3. Nederst på siden Indstillinger skal du trykke på Log af.

Visning af siden Hjem

Siden Hjem indeholder følgende:

 • Sektionen Fremhæv   . Denne sektion indeholder miniaturer og titler for videoer, som en videoadministrator har valgt at fremhæve. En videoadministrator kan fremhæve op til fem videoer og tre kanaler i sektionen Fremhæv. For at få vist alle videoerne i sektionen Fremhæv skal du trykke på sektionen og stryge mod højre.

 • Sektionen Populære   . Denne sektion indeholder miniaturer og titler for de videoer, der er blevet vist hyppigst inden for de seneste to uger. Øverst til højre i sektionen Populære kan du trykke på Se alle for at få vist en liste over alle videoer på Office 365 Video-portalen sorteret efter popularitet med de mest populære videoer øverst på listen.

 • Ikonet Indstillinger    Ikonet Indstillinger i Office 365 Video til iPhone . Tryk på dette ikon for at få vist en liste over kanaler, som findes i organisationens Office 365 Video-portal.

Søge efter en video

Du kan søge efter og finde videoer, der findes i en kanal, du har tilladelse til at få vist.

Sådan søger du efter en video

 1. Gør et af følgende på siden Hjem:

  • Tryk et vilkårligt sted øverst på siden, og stryg mod højre.

  • Tryk på ikonet indstillinger Ikonet Indstillinger i Office 365 Video til iPhone .

 2. Tryk på ikonet Søg Søgning øverst på siden, der vises.

 3. Angiv en søgeforespørgsel i tekstfeltet Søg i alle videoer.

 4. Under tastaturet skal du trykke på Søg.

Gå til en bestemt kanal

Du kan få vist en liste over kanaler og gå til en kanal for at se de videoer, der findes på den, eller for at overføre en video til den. For at få vist en kanal og videoer, der er i den, skal du have visningstilladelser til den pågældende kanal. Som standard har alle i organisationen visningstilladelse til en kanal, når kanalen oprettes.

Det er ikke muligt at ændre kanal visningstilladelser fra Office 365 Video til iPhone. disse tilladelser kan kun ændres, når en person med de rette tilladelser går til Office 365 Video portalen i en webbrowser i Microsoft 365. Du kan få mere at vide under Ændre tilladelser for kanal i Oprette og administrere en kanal i Office 365 Video.

Sådan går du til en bestemt kanal

 1. Gør et af følgende på siden Hjem:

  • Tryk et vilkårligt sted øverst på siden, og stryg mod højre.

  • Tryk på ikonet indstillinger Ikonet Indstillinger i Office 365 Video til iPhone .

 2. Rul gennem listen over kanaler for at finde den kanal, du leder efter.

  Når du får vist listen over kanaler, kan du rulle til toppen af listen for at finde links til at gå til siden Hjem eller siden Populære videoer.

 3. Tryk på den kanal, du vil have vist.

  Hvis du vil vende tilbage til listen over kanaler, når du får vist en bestemt kanal, skal du trykke på ikonet indstillinger Ikonet Indstillinger i Office 365 Video til iPhone .

Overføre videoer fra en iPhone til Office 365 Video

Hvis du vil overføre en video, skal du overføre den til en bestemt kanal. Du kan indstille Office 365 Video til iPhone til kun at overføre videoer med Wi-Fi. Du kan få mere at vide om videoformater, der er kompatible med Office 365 Video, under Videoformater, der fungerer i Office 365 Video.

Du skal have redigeringstilladelse til en kanal for at kunne overføre videoer til den. Det er ikke muligt at ændre kanal tilladelser (Rediger tilladelse og Vis tilladelse) ved hjælp af Office 365 Video til iPhone. de kan kun ændres, når en person med de rette tilladelser går til Office 365 Video portalen i en webbrowser i Microsoft 365. Du kan få mere at vide under Ændre tilladelser for kanal i Oprette og administrere en kanal i Office 365 Video.

Den maksimale filstørrelse, du kan overføre, er 2 GB. (Samme øvre grænse gælder for overførsel af filer til SharePoint Online.) Når du overfører en video, gemmes den oprindelige fil i SharePoint Online, og den tæller med i din organisations lagerkvote. Du kan få mere at vide under Administrere lagergrænser for grupper af websteder.

Sådan indstilles Office 365 Video til iPhone til kun at overføre videoer med Wi-Fi

 1. Start siden skal du trykke på ikonet indstillinger Ikonet Indstillinger i Office 365 Video til iPhone .

 2. Tryk på ikonet Indstillinger indstillinger: opdater din profil, installér software, og opret forbindelse mellem softwaren og skyen øverst til højre.

 3. Nederst på siden Indstillinger, ud for Overfør kun videoer med Wi-Fi, skal du trykke på til/fra og stryge knappen til højre. Når knappen er flyttet til højre, er indstillingen aktiveret (med grøn baggrund), så Office 365 Video til iPhone kun bruger Wi-Fi til at overføre videoer.

 4. For at forlade siden Indstillinger skal du trykke på Færdig øverst til højre på siden.

Sådan overfører du en eksisterende video fra en iPhone til Office 365 Video

 1. Gå til den kanal, som du vil overføre en video til. Du kan få mere at vide under Gå til en bestemt kanal tidligere i denne artikel.

 2. I øverste højre hjørne på siden skal du trykke på ikonet Overfør video (plustegn) Ikonet Tilføj video i Office 365 Video til iPhone .

 3. Tryk på Vælg eksisterende nederst på siden. iPhone-appen Fotos vises.

 4. I Fotos-appen skal du trykke på Videoer. Tryk derefter på den video, du vil overføre.

 5. Tryk på Vælg.

 6. I feltet Tryk for at tilføje en titel skal du skrive en titel til videoen.

 7. (Valgfrit) i feltet Tryk for at tilføje en beskrivelse skal du angive en beskrivelse til videoen.

Bemærk!: Ligesom det er tilfældet for alle andre filoverførsler, er der mange faktorer, som kan påvirke, hvor lang tid det tager at overføre en video, f.eks. videoens størrelse og netværkets båndbredde.

For at optimere synligheden ved søgning kan det være nyttigt at være konsekvent angående videoernes titel og beskrivelse. Disse oplysninger kan gøre det nemmere for alle at søge efter videoerne senere, især når der er mange videoer i Office 365 Video. Den indeholder også yderligere kontekstoplysninger for videoen i Office Delve og Office Graph.

Se de videoer, du har overført til en kanal

Office 365 Video til iPhone har en separat visning, som kaldes Mine videoer. Denne visning indeholder videoer, som du har overført til en bestemt kanal.

Sådan får du vist de videoer, du har overført til en kanal

 1. Gå til den kanal, hvortil du har overført en eller flere videoer. Du kan få mere at vide under Gå til en bestemt kanal tidligere i denne artikel.

 2. Øverst på listen over videoerne på kanalen skal du trykke på Alle videoer.

 3. Tryk på Mine videoer.

Kontrollere, om en video, du har overført, er klar til afspilning

Når du overfører en video, tager det tid at behandle den til afspilning via streaming samt at indeksere den til søgning, før den er klar til afspilning. Videoen vil først være synlig og kunne afspilles i sektionen Mine videoer på kanalen. Videoen vil kunne ses og afspilles af andre personer andre steder på portalen lidt senere. Kun brugere, der har tilladelse til at få vist videoer på kanalen, kan se videoer, du har overført til kanalen.

Sådan kontrollerer du, om en video, du har overført, er klar til afspilning

 1. Følg trinnene i forrige afsnit Få vist de videoer, som du overført til en kanal..

 2. I Mine videoer skal du finde miniaturen for den video, du vil kontrollere.

Mens en video behandles, vises der en tom miniature til videoen i videoer med en meddelelse, der angiver, at videoen behandles. Når videoen er klar til afspilning, vises en miniature med en grafik for videoen.

Redigere titlen eller beskrivelsen for en video, du har overført

Du kan når som helst redigere titlen eller beskrivelsen for en video, du har overført.

Sådan redigerer du titlen eller beskrivelsen for en video, du har overført

 1. Gå til den kanal, hvortil du har overført videoen. Du kan få mere at vide under Gå til en bestemt kanal tidligere i denne artikel.

 2. Tryk på miniaturen for den video, hvis titel eller beskrivelse du ønsker at redigere. Siden med videoafspiller vises.

 3. I øverste højre hjørne på siden med videoafspiller skal du trykke på Rediger.

 4. Tryk på titelfeltet (lige under videoafspilleren) for at redigere videoens titel.

 5. Tryk på beskrivelsesfeltet (lige under titelfeltet) for at redigere videoens beskrivelse.

 6. Tryk på Færdig nederst på siden.

 7. Tryk på Færdig øverst til højre på siden.

Slette en video, du har overført

Når du sletter en video, frigør det plads på organisationens SharePoint Online-lagerkvote. For at overføre en video til en kanal skal du have tilladelse til at redigere kanalen. For at slette en video, du har overført, skal du stadig have tilladelse til at redigere kanalen. Du kan få mere at vide under Ændre tilladelser for kanal i Oprette og administrere en kanal i Office 365 Video.

Advarsel!: Når du sletter en video, kan du ikke gendanne den, men du kan altid overføre den igen, hvis du ønsker det.

Sådan sletter du en video, du har overført

 1. Gå til den kanal, hvortil du har overført videoen.

 2. Tryk på miniaturen for den video, du vil slette. Siden med videoafspiller vises.

 3. I øverste højre hjørne på siden med videoafspiller skal du trykke på Rediger.

 4. Tryk på Slet nederst på siden.

 5. I vinduet Vil du slette denne video? skal du trykke på Slet video.

 6. Tryk på Færdig nederst på siden.

 7. Tryk på Færdig øverst til højre på siden.

Se også

Her er Office 365 Video

Oprette og administrere en kanal i Office 365 Video

Administrere din Office 365 Video-portal

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×