Brug af PowerPoint til at åbne eller gemme en præsentation i OpenDocument Presentation-formatet (.odp)

Du kan åbne og gemme filer i filformatet OpenDocument Presentation (.odp), der bruges af visse præsentationsprogrammer, f.eks Apache OpenOffice Impress og LibreOffice Impress.

Åbne en OpenDocument Presentation-fil i PowerPoint

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Åbn.

 3. Hvis du kun vil se filer, der er gemt i formatet OpenDocument, skal du klikke på OpenDocument-præsentation på listen Filtype.

 4. Klik på den fil, du vil åbne, og klik derefter på Åbn.

  Tip!: Hvis du vil åbne filen, kan du også dobbeltklikke på den, når du har fundet den.

Bemærk!: Når du åbner en OpenDocument-præsentationsfil i PowerPoint, har den muligvis ikke samme formatering, som den havde i det program, den oprindeligt blev oprettet i. Dette skyldes forskelle på de programmer, der bruger OpenDocument-formatet.

Gemme en PowerPoint-præsentation i OpenDocument Presentation-formatet

Vigtigt!: Hvis du vil bevare en PowerPoint-version af filen, skal du først gemme filen som en PowerPoint-præsentation, f.eks. i filformatet .pptx, og derefter gemme den igen i OpenDocument Presentation-formatet (.odp).

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Klik på OpenDocument Presentation på listen Filtype.

 4. Navngiv og gem filen.

Få mere at vide om OpenDocument-formatet

Når du åbner eller gemmer præsentationer i OpenDocument Presentation-formatet (.odp), kan noget af formateringen gå tabt. Dette skyldes de forskellige funktioner og indstillinger, f.eks formatering, som OpenDocument Presentation-programmerne og PowerPoint understøtter.

Tabellen nedenfor viser, hvilke PowerPoint-funktioner der er fuldt, delvist eller ikke understøttet i OpenDocument-præsentationsformatet (.odp). Du kan finde oplysninger om, hvordan du åbner og gemmer filer i . odp-filformat, se Brug PowerPoint til at åbne eller gemme en præsentation i OpenDocument Presentation-formatet (.odp).

 • Understøttet     Både PowerPoint-formatet og OpenDocument-præsentationsformatet understøtter denne funktion. Indhold, formatering og brugbarhed går ikke tabt.

 • Delvist understøttet     Både PowerPoint-formatet og OpenDocument-præsentationsformatet understøtter denne funktion, men formatering og brugbarhed kan blive påvirket. Der går ingen tekst eller data tabt, men formateringen og den måde, du arbejder med tekst og grafik på, kan være anderledes.

 • Understøttes ikke    Denne funktion understøttes ikke i OpenDocument-formatet. Hvis du har planer om at gemme præsentationen i et OpenDocument-format, skal du undlade at bruge disse funktioner.

Område

Underområde

PowerPoint Support

Animationer

Indgang/Udgang

animationer

Delvist understøttet

Alle animationer, der ikke understøttes af ODF, ændres til en Vis- eller Forsvinder-animation.

Animationer

Farveanimationer

Understøttes ikke

Animationer

Skaleringsanimationer

Understøttes ikke

Animationerne Vis forstørret, Blink, og Forøg/formindsk understøttes ikke.

Animationer

Animationsforsinkelser

Understøttet

Animationer

Tidsindstillinger for animationer

Understøttet

Animationer

Tekstanimationer

Understøttet

Animationer

Udløste animationer

Understøttet

Animationer

Animations-

lyde

Understøttes ikke

Animationer

Medieanimationer

Understøttet

Animationer

SmartArt

Understøttes ikke

Animationer

Diagramdele

Delvist understøttet

Animationer på diagramdele konverteres til en animation på hele diagrammet.

Animationer

OLE-handlings-

animationer

Understøttes ikke

Animationer

Master-/layoutanimationer

Understøttes ikke

Overgange

Overgange

Delvist understøttet

Følgende overgange understøttes ikke: Persienner, Direkte, Rampe, Kam og Nyhed.

Overgange

Overgangslyde

Understøttes ikke

Medier (film/lyde)

Trim og indsæt bogmærke

Delvist understøttet

Indhold

Integrering af WAV-filer

Understøttet

Indhold

OLE

Understøttet

Indhold

ActiveX-kontrolelementer

Understøttes ikke

Indhold

Tabeller

Delvist understøttet

Når du gemmer en præsentation, der indeholder tabeller, i .odp-formatet, bliver tabellerne konverteret til billeder og kan ikke redigeres efterfølgende.

Indhold

Sidehoveder/sidefødder

Delvist understøttet

Når du gemmer en fil, der indeholder sidehoveder og sidefødder, i .odp-formatet, bliver sidehovederne og sidefødderne konverteret til tekstfelter.

Indhold

Datofelter

Delvist understøttet

Alle datotyper er understøttet, men de bliver muligvis konverteret til en standardtype af andre ODF-programmer.

Indhold

Skjul figur

Understøttet

Indhold

Skjul slides

Understøttet

Makroer, programmering

Makroer, OM, programmering

Understøttes ikke

Præsentationsindstillinger

Sidestørrelse

Delvist understøttet

Selvom sidestørrelsen gemmes med præsentationen, er indstillingerne i Sidestørrelse i dialogboksen Sideopsætning unøjagtige. Standardsidestørrelsen anvendes normalt som standard i dialogboksen.

Præsentationsindstillinger

Brugerdefinerede slideshows

Understøttet

Præsentationsindstillinger

Indtalinger, tidsindstillinger

Understøttet

Præsentationsindstillinger

Indstillinger for slideshow

Delvist understøttet

Præsentationsindstillinger

Udskriftsindstillinger

Understøttes ikke

Præsentationsindstillinger

Visningsindstillinger

Understøttes ikke

Samarbejde

Kommentarer

Understøttes ikke

Diagrammer

Diagrammer

Delvist understøttet

Præsentationsdesign

Mastere

Delvist understøttet

Temaoplysningerne går tabt, og de føjes til mastere/layouts. Skrifttyper, farver og effekter på nye figurer nedarves ikke længere.

Når du åbner præsentationen, efter at du har gemt den i .odp-formatet, anvendes standardtemaet, men dette bør ikke medføre ændringer i præsentationen. Det medfører dog, at alle fremtidige rettelser udføres, som om standardtemaet var anvendt.

Præsentationsdesign

Layout

Delvist understøttet

Layouts behandles på samme måde som mastere, når de åbnes i andre ODF-programmer.

Præsentationsdesign

Pladsholdere

Delvist understøttet

Temaoplysninger går tabt i pladsholdere.

Præsentationsdesign

Noter

Understøttet

Præsentationsdesign

Notemastere

Understøttet

Præsentationsdesign

Mastere for uddelingskopier

Understøttet

Kryptering

Kryptering

Understøttes ikke

Beskyttelse

Beskyttelse

Understøttes ikke

Tekst

International tekst-formatering

Delvist understøttet

Ikke-understøttede funktioner omfatter:

 • Kinsoku

 • Lodret tekstrotation (270, stablet)

 • Østasiatiske linjeskift

 • Kumimoji

 • Visse internationale nummereringssystemer knyttes til punkttegn eller vestlig nummerering

 • Distribueret justering

Tekst

Justering

Delvist understøttet

Distribueret justering understøttes ikke.

Der kan være visse visuelle forskelle i justering, forankring eller ombrydning af teksten i andre ODF-programmer.

Tekst

Kolonner

Understøttes ikke

Tekst

Tekstrotation

Delvist understøttet

270-rotation og stablet tekst understøttes ikke.

Tekst

Links

Delvist understøttet

Almindelige links understøttes, men links, der aktiveres ved at holde musen over, understøttes ikke.

Tekst

Lister

Understøttet

Andre ODF-programmer ændrer muligvis nummereringen/punkttegnene eller understøtter muligvis slet ikke denne funktion.

Tekst

Grundlæggende formatering

Understøttet

Kursiv, fed og understreget understøttes alle i ODF-programmer.

Forskellige skrifttyper og størrelser understøttes.

Tekst

Avancerede formaterings- og grafikeffekter

Delvist understøttet

Ikke-understøttede funktioner omfatter:

 • Billed-, graduerings-, mønster- eller tomfyldstekst understøttes ikke.

 • Visse udvendige skyggeeffekter på tekst.

 • Tekst med billed-, graduerings-, mønster- eller tomfyldskonturer.

 • Tekst kan ikke have konturer, der er forskellige fra fyldfarven.

Tekst

Autotilpas

Understøttes ikke

Tekst

Overløb

Understøttet

Overløb kan se anderledes ud i forskellige ODF-programmer.

Tabellen nedenfor viser, hvilke PowerPoint-grafikfunktioner der er understøttet, delvist understøttet eller ikke er understøttet i OpenDocument-formatet (.odp).

Standardfigurer

PowerPoint Support

Figurer

Understøttet

Tekstbokse

Understøttet

Objekterne inden i tekstfelterne udelades, når du åbner en OpenDocument-fil.

WordArt

Delvist understøttet

ODF understøtter ikke WordArt-indstillinger. Teksten og standardtekstfarven bevares, men WordArt-effekter og -formatering går tabt.

Indstillinger for 3D-figurer

Understøttes ikke

Billeder

Understøttet

Understøttet med undtagelse af indstillingen Indsæt og sammenkæd, der ikke understøttes af ODF.

SmartArt-diagrammer

Understøttet

Konverteres til en gruppe figurer.

ActiveX-kontrolelementer

Understøttes ikke

Objekter i diagrammer

Understøttet

Konverteres til en gruppe med diagrammet og objekterne.

Håndskrevet anmærkning

Understøttet

Den håndskrevne anmærkning konverteres til et udvidet metafilbillede (EMF).

Gruppe af objekter

Understøttet

Objekters synlighed

Understøttet

Objektkanter

Understøttet

Ikke alle kanttypografier understøttes. Typografier, som ikke understøttes, gemmes som standardkanttypografien (sort, ubrudt streg).

Objektfyld

Understøttet

Understøttet med undtagelse af baggrundsfyld til slide.

Gradueringsfyld med mere end to stop mister alle stop efter de to første.

Stregformatering

Understøttet

Ikke alle streg- og stregafslutningstypografier understøttes i ODF. Typografier, der ikke understøttes, gemmes som standardtypen, dvs. henholdsvis en sort, ubrudt streg og en åben piltype.

Billedbeskæring

Understøttet

Beskæring af et billede med en figur understøttes ikke.

Omfarvning af billeder

Delvist understøttet

Nogle omfarvninger af billeder har tilsvarende farve i ODF, f.eks. sort og hvid. Andre omfarvninger af billeder har ikke en tilsvarende farve og er flade. Billedet vises på samme måde, men omfarvningen kan ikke længere ændres.

Indstillinger for 3D-billeder

Understøttes ikke

Billedtypografier

Delvist understøttet

Kanter er delvist understøttet, men de ser muligvis ikke ens ud.

Temaer

Understøttes ikke

Hyperlink på figur

Understøttes ikke

Tip!

 • Inden du sender en fil til en anden person, er det en god ide at lukke filen og åbne den igen for at se, hvordan den ser ud i OpenDocument Presentation-formatet (.odp).

 • Hvis du vil bevare avanceret objektformatering, som ikke understøttes i OpenDocument Presentation-formatet, skal du konvertere objektet til et billede.

 • Når du arbejder med tabeller, skal du fuldføre tabellen, inden du lukker PowerPoint. Tabeller konverteres til billeder, når du lukker PowerPoint, og de kan ikke redigeres senere.

 • Undgå at bruge fremhævningsanimationer (dvs. animationer, der ikke er indgangs‑ eller udgangsanimationer), der involverer farveændringer eller ‑skalering, da disse dele af animationerne går tabt, når du gemmer præsentationen i filformatet .odp.

Se også

Rediger OpenDocument-.odp- og PowerPoint-.pptx-filer i PowerPoint til internettet

Gemme din præsentation i et andet filformat

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×