Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Brug en kommandoknap til at starte en handling eller en række handlinger

Du kan bruge en kommandoknap i en Access-formular til at starte en handling eller et sæt handlinger. Du kan f.eks. oprette en kommandoknap, der åbner en anden formular. Hvis du vil have en kommandoknap til at udføre en handling, skal du skrive en makro eller hændelsesprocedure og vedhæfte den til kommandoknappens egenskab Vedklik. Du kan også integrere en makro direkte i egenskaben Vedklik for kommandoknappen. Det gør det muligt at kopiere kommandoknappen til andre formularer uden at miste funktionaliteten af knappen.

Hvad vil du foretage dig?

Føj en kommandoknap til en formular ved hjælp af en guide

Ved hjælp af guiden Kommandoknap kan du hurtigt oprette kommandoknapper, der skal udføre en række opgaver, f.eks. lukke formularen, åbne en rapport, finde en post eller køre en makro.

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning på genvejsmenuen.

 2. I gruppen Kontrolelementer på fanen Design skal du sikre, at Brug kontrolelementguider Knapflade er valgt.

  Knapflade

 3. Klik på Knap i gruppen Kontrolelementer på fanen Design.

  Knapflade

 4. Klik på den placering i designgitteret, hvor du ønsker at indsætte kommandoknappen.

  Guiden Kommandoknap starter.

 5. Følg vejledningen i guiden. Klik på Udfør på den sidste side.

  Guiden opretter kommandoknappen og integrerer en makro i knappens egenskab Ved klik. Makroen indeholder handlinger, der udfører den opgave, du valgte i guiden.

Få vist eller rediger en makro, der er integreret i en kommandoknap

 1. I navigationsruden skal du højreklikke på den formular, der indeholder kommandoknappen, og derefter klikke på Designvisning Knapflade eller Layoutvisning Knapflade i genvejsmenuen.

 2. Klik på kommandoknappen for at markere den, og tryk derefter på F4 for at få vist dens egenskabsark.

 3. På fanen Hændelse på egenskabsarket bør [Integreret makro] vises i egenskabsfeltet Ved klik. Klik et vilkårligt sted i egenskabsfeltet, og klik derefter på Knappen Generator i højre side af feltet.

Makrogeneratoren vises og viser den eller de handlinger, der udgør den integrerede makro.

Øverst på siden

Opret en knap ved at trække en makro til en formular

Hvis du allerede har oprettet og gemt en makro, kan du nemt oprette en kommandoknap, der kører makroen, ved at trække makroen fra navigationsruden til en formular, der er åben i designvisning.

 1. Åbn formularen i designvisning ved at højreklikke på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade i genvejsmenuen.

 2. I navigationsruden skal du finde den makro, du ønsker den nye kommandoknap skal køre, og derefter trække makroen til formularen.

  Access opretter en kommandoknap og bruger makronavnet som knappens billedtekst. Access indsætter også makronavnet i egenskaben Ved klik for kommandoknappen, så makroen kører, når du klikker på knappen. Access bruger et standardnavn til knappen, så det er en god ide at skrive et mere beskrivende navn i knappens egenskab Navn. Klik på egenskabsarket for kommandoknappen, mens formularen er åben i designvisning, og tryk derefter på F4.

Du kan finde flere oplysninger om at oprette makroer i artiklen Opret en brugergrænseflademakro.

Øverst på siden

Opret en kommandoknap uden brug af en guide

Du kan oprette en kommandoknap uden at bruge guiden Kommandoknap. Processen omfatter at placere knappen på formularen og derefter angive nogle egenskaber.

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade på genvejsmenuen.

 2. I gruppen Kontrolelementer på fanen Design skal du sikre, at Brug kontrolelementguider ikke er valgt.

  Knapflade

 3. Klik på Knap i gruppen Kontrolelementer på fanen Design.

  Knapflade

 4. Klik på stedet i formularen, hvor du vil placere kommandoknappen.

  I Access placeres kommandoknappen i formularen.

  Fordi Brug Kontrolelementguider ikke er valgt, foretager Acces ikke yderligere handlinger. Hvis guiden Kommandoknap starter, når du placerer kommandoknappen i formularen, kan du klikke på Annuller i guiden.

 5. Når du har markeret kommandoknappen skal du trykke på F4 for at få vist dens egenskabsark.

 6. Klik på fanen Alle for at få vist alle egenskaberne for kommandoknappen.

 7. Angiv egenskaberne for at udføre designet for kommandoknappen, som vist i følgende tabel.

Egenskab

Beskrivelse

Navn

Som standard giver Access en ny kommandoknap navnet Kommando,efterfulgt af et tal. Kommando34. Selvom det ikke er påkrævet, er det en god ide at ændre navnet til noget, der afspejler funktionen af knappen (f.eks. cmdSalesReport eller CloseFormButton). Dette hjælper dig senere, hvis du har brug for at referere til knappen i en makro- eller hændelsesprocedure.

Billedtekst

Skriv det navn, der skal vises på kommandoknappen. Salgsrapport ellerlukkeformular.

Bemærk!: Billedteksten vises ikke, hvis et billede er angivet i egenskaben Billede.

Ved klik

Brug denne egenskab til at angive, hvad der sker, når der klikkes på kommandoknappen. Klik på egenskabsfeltet for at angive egenskaben, og gør derefter ét af følgende:

 • For at få kommandoknappen til at køre en eksisterende gemt makro skal du klikke på rullelistepilen og klikke på makronavnet.

 • For at få kommandoknappen til at køre en eksisterende indbygget funktion eller VBA-funktion skal du skrive et lighedstegn (=) efterfulgt af funktionsnavnet, f.eks. =MeddFelt("Hej verden") eller =MinFunktion(argumenter).

 • For at generere et udtryk skal du klikke på Knappen Generator og derefter klikke på Udtryksgenerator.

 • For at begynde at opbygge en hændelsesprocedure, der bruger Visual Basic for Applications (VBA)-kode, skal du klikke på Knappen Generator og derefter klikke på Kodegenerator. For at generere en ny integreret makro, der indeholder de handlinger, du vil have kommandoen til at udføre, skal du klikke på Knappen Generator og derefter klikke på Makrogenerator.

  Bemærk!:  Access-databaser, der indeholder VBA-kode, skal tildeles pålidelig status, før koden kan køres.

For at få hjælp til andre egenskaber, der ikke er nævnt her, skal du placere markøren i et egenskabsfeltet og trykke på F1.

Øverst på siden

Tilpas en kommandoknap

Access indeholder mange måder at tilpasse kommandoknapper på, så du kan få det udseende og den funktionalitet, du ønsker i formularen. Du kan eksempelvis oprette en række kommandoknapper i en tabellarisk eller stablet opstilling, eller du kan få kommandoknapper til at ligne links.

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade.

 2. Gør et af følgende:

  • Opret et vandret (tabellarisk) eller lodret (stablet) layout af kommandoknapper    

   Du kan føje kommandoknapper til et tabellarisk eller stablet layout for at oprette en række eller kolonne af præcist justerede knapper. Du kan derefter flytte knapperne som en gruppe, hvilket gør det nemmere at redigere formularer. Du kan også anvende typografier til hele rækken eller kolonnen i kommandoknapper på samme tid, og du kan adskille knapperne med gitterlinjer.

   1. Højreklik på en af kommandoknapperne, du vil føje til layoutet, og peg derefter på Layout i genvejsmenuen.

   2. Klik på Tabelformat Knapflade for at starte en vandret række med knapper, eller klik på Stablet Knapflade for at oprette en lodret kolonne af knapper.

    Access tegner kanter rundt om kommandoknappen for at angive layoutet. Hver knap parres med et navn, du ikke kan slette, men du kan gøre navnet meget småt, hvis der ikke er brug for det.

    Følgende illustration viser en kommandoknap og dens tilknyttede navn i et tabellayout. Bemærk, hvordan navnet er i den næste højere sektion – dette forhindrer, at etiketterne gentages for hver detaljepost.

    Kommandoknap i tabellayout

    Følgende illustration viser en kommandoknap og dens tilknyttede navn i et stablet layout. I et stablet layout er navnet og knappen altid i samme sektion.

    Kommandoknap i stablet layout

   3. Føj flere kommandoknapper til layoutet ved at trække dem til layoutområdet. Efterhånden som du trækker en kommandoknap over layoutområdet, tegner Access et vandret indsættelsesfelt (til et tabellayout) eller et lodret indsættelsesfelt (til et stablet layout) for at indikere, hvor kommandoknappen placeres, når du slipper museknappen.

    Tilføjelse af en knap til et stablet layout

    Når du slipper museknappen, føjes kontrolelementet til layoutet.

    Knap, der er føjet til stablet layout

   4. Flyt kommandoknapper en sektion op eller ned i et tabellayout    Hvis du vil beholde en kommandoknap i tabellayout, men vil flytte kommandoknappen til en anden sektion af formularen (f.eks., fra detaljesektionen til formularhovedsektionen) skal du gøre følgende:

    1. Vælg kommandoknappen.

    2. Klik på enten Flyt op eller Flyt ned på fanen Arranger.

     Kommandoknappen flytter op eller ned til næste sektion, men forbliver i tabellayoutet. Hvis der allerede er et kontrolelement på det sted, du vil flytte dette kontrolelement til, bytter de to kontrolelementer plads.

     Bemærk!: Kommandoerne Flyt op og Flyt ned er deaktiveret i et stablet layout.

   5. Flyt et helt layout af kommandoknapper    

    1. Klik på én af kommandoknapperne i layoutet.

     En layoutvælger vises i øverste venstre hjørne af layoutet.

    2. Træk layoutvælgeren for at flytte layoutet til en ny placering.

  • Føj gitterlinjer til et layout af kommandoknapper    

   1. Vælg en vilkårlig kommandoknap i layoutet.

   2. Klik på kommandoen Gitterlinjer på fanen Arranger, og klik derefter på den typografi for gitterlinjer, du vil have.

  • Gør en kommandoknap gennemsigtig    

   Ved at gøre en kommandoknap gennemsigtig kan du placere den over et hvilket som helst objekt i formularen og give objektet funktionalitet som kommandoknap. Du har f.eks. et billede, du vil opdele i separate, klikbare områder, hvor hver af dem starter en anden makro. Det kan du gøre ved at placere flere gennemsigtige kommandoknapper oven på billedet.

   1. Klik på den kommandoknap, du vil gøre gennemsigtig, og tryk derefter på F4 for at få vist kommandoknappens egenskabsark.

   2. På fanen Format i egenskabsarket skal du klikke i egenskabsfeltet Gennemsigtig.

   3. Vælg Ja i rullelisten.

    Du kan stadig se dispositionen af kommandoknappen i designvisning, men knappen er usynlig i formularvisning.

    Bemærk!: At angive en kommandoknaps egenskab Gennemsigtig til Ja er ikke det samme som at angive dens egenskab Synlig til Nej. Begge handlinger skjuler kommandoknappen, men når du angiver egenskaben Gennemsigtig til Ja forbliver knappen aktiveret. Angivelse af egenskaben Synlig til Nej deaktiverer knappen.

  • Få en kommandoknap til at blive vist som et link    

   Hvis du vil, kan du skjule en kommandoknap, men lade billedteksten forblive synlig. Resultatet er noget, der ligner et navn, men fungerer som en kommandoknap. Du kan også understrege billedteksten og ændre farven for at få det til at se ud som et link.

   1. Klik på kommandoknappen for at markere den, og tryk på F4 for at få vist dens egenskabsark.

   2. Klik på egenskabsfeltet Baggrundstype på fanen Format for egenskabsfeltet.

   3. Vælg Gennemsigtig på rullelisten.

    Brødteksten i kommandoknappen er skjult, men billedteksten forbliver synlig.

   4. Brug værktøjerne i gruppen Skrifttype på fanen Design for at understrege eller ændre farven på billedteksten.

    Kommandoer, der er tilgængelige i gruppen Access skrifttyper

  • Opret en Annuller-knap    

   1. Klik på kommandoknappen, og tryk derefter på F4 for at åbne dens egenskabsark.

   2. I egenskabsfeltet Annuller skal du klikke på Ja.

    Når en kommandoknaps egenskab Annuller er angivet til Ja, og formularen er aktiv, kan en bruger markere kommandoknappen ved at klikke på den, trykke på tasten Esc eller trykke på Enter, når kommandoknappen har fokus. Når egenskaben Annuller er angivet til Ja for en vilkårlig kommandoknap, angives denne egenskab automatisk til Nej for alle andre kommandoknapper i formularen.

    For at få en Annuller-knap til at annullere alle de handlinger, som har fundet sted i en formular eller dialogboks, skal du skrive en makro eller hændelsesprocedure og vedhæfte den til egenskaben Ved klik for knappen.

    Bemærk!: For en formular, der tillader handlinger, der ikke kan fortrydes (f.eks. sletninger), er det en god ide at gøre Annuller-knappen til formularens standardkommandoknap. Det gør du ved at angive både egenskaben Annuller og standardegenskaben til Ja.

  • Få vist et billede på en kommandoknap    I kommandoknappens egenskabsfelt Billede skal du skrive stien og filnavnet til en billedfil (f.eks. en .bmp-, .ico- eller .dib-fil). Hvis du ikke er sikker på stien eller filnavnet, skal du klikke Knappen Generator for at åbne Billedgenerator.

   Billedgenerator

   Klik på Gennemse for at finde det billede, du vil bruge, eller du kan også klikke på et af billederne i listen Tilgængelige billeder for at se et eksempel på de professionelt oprettede billeder, du kan bruge. Hvis du finder et billede, du vil have, skal du klikke på OK for at føje det til kommandoknappen.

   Som standard angiver Access egenskaben Billedtype til Integreret. Når du tildeler en grafik til en kommandoknaps egenskab Billede, skabes der ved brug af denne indstilling en kopi af billedet, som gemmes i Access-databasefilen. De efterfølgende ændringer af det oprindelige billede afspejles ikke i kommandoknappen. For at oprette et link til det oprindelige billede, så eventuelle ændringer af billedet afspejles i kommandoknappen, skal du ændre egenskaben Billedtype til Sammenkædet. Du skal bevare den oprindelige billedfil i dens oprindelige placering. Hvis du flytter eller omdøber billedfilen, viser Access en fejlmeddelelse, når du åbner databasen, og kommandoknappen viser dens billedtekst i stedet for billedet.

  • Vis både et billede og en billedtekst på en kommandoknap    

   Du kan vise både en billedtekst og et billede på en kommandoknap. Brug følgende fremgangsmåde:

   1. Føj et billede til kommandoknappen ved hjælp af fremgangsmåden beskrevet tidligere i dette afsnit.

   2. Vælg kommandoknappen. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

   3. På fanen Format i egenskabsarket skal du skrive den ønskede billedtekst i egenskabsfeltet Billedtekst.

   4. Klik på rullelistepilen i egenskabsfeltet Opstilling af billedtekst, og vælg derefter den ønskede opstilling. For eksempelvis at få vist teksten under billedet skal du vælge Nederst. For at få vist teksten til højre for billedet skal du vælge Højre. For at gøre opstillingen afhængig af systemets landestandard skal du vælge Generelt. Ved at bruge denne indstilling vises billedteksten til højre for sprog, der læses fra venstre mod højre, og til venstre for sprog, der læses fra højre mod venstre.

Øverst på siden

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×