Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i opgave

Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i opgave

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug To Do med tastaturet og en skærmlæser til at organisere din dag. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du får mere at vide om, hvordan du tilføjer opgaver, giver dem forfaldsdatoer og angiver påmindelser og gør dem tilbagevendende, hvis de er noget, du har brug for at huske ofte. Du kan også tildele opgaver på en delt liste til bestemte personer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Oprette en opgave

Opret et nyt opgaveelement på en af dine lister.

 1. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "lister." Du hører navnet på den aktuelt valgte liste.

 2. Tryk på pil op eller ned, indtil du hører navnet på den liste, du vil oprette opgaven i. Tryk på ENTER for at åbne listen.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj en opgave", efterfulgt af navnet på listen. Tryk på Enter.

 4. Skriv et navn til opgaven, f. eks.

 5. Tryk på tabulatortasten. Du hører: "Tilføj en opgave". Tryk på ENTER for at afslutte oprettelsen af opgaven.

Fuldføre en opgave

Når du er færdig med en opgave, skal du markere den som fuldført.

 1. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "lister." Du hører navnet på den aktuelt valgte liste.

 2. Tryk på pil op eller ned, indtil du hører navnet på den liste, der indeholder den opgave, du vil markere som fuldført. Tryk på ENTER for at åbne listen.

 3. Hvis du vil flytte til indholdet i opgavelisten, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører et opgaveelement.

 4. Tryk på pil op eller ned, indtil du hører den opgave, du vil markere som fuldført.

 5. Tryk på tabulatortasten. Du hører: "Udfyld afkrydsningsfelt." Tryk på ENTER for at markere opgaven som fuldført.

  En lyd bekræfter, at du har fuldført opgaven.

Tip!: 

 • Hvis du vil markere en fuldført opgave som ikke-fuldført, skal du gentage trinnene ovenfor, indtil du hører "afkrydsningsfelt", og derefter trykke på ENTER.

 • Sørg for, at de fuldførte opgaver vises på listen. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du viser eller skjuler fuldførte opgaver på lister, skal du gå til Vis/Skjul fuldførte opgaver.

Åbn detaljevisningen

I detaljevisningen kan du redigere opgaven og tilføje flere oplysninger, f. eks noter og påmindelser.

 1. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "lister." Du hører navnet på den aktuelt valgte liste.

 2. Tryk på pil op eller ned, indtil du hører navnet på den liste, der indeholder den opgave, du vil have vist oplysninger om. Tryk på ENTER for at åbne listen.

 3. Hvis du vil flytte til indholdet i opgavelisten, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører et opgaveelement.

 4. Tryk på pil op eller ned, indtil du hører den ønskede opgave, og tryk derefter på ENTER. Du hører: "detaljer for opgave" efterfulgt af opgavens navn.

Tip!: Tryk på ESC for at lukke detaljevisningen.

Føj en opgave til Min dag

Hvis du vil føje en opgave fra en anden liste til de opgaver, du vil færdiggøre i dag, skal du føje den til listen min dag . Listen min dag er en standardliste, der allerede er konfigureret, når du begynder at arbejde med To Do.

I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Tilføj opgave til min dag", og derefter trykke på ENTER.

Tip!: Hvis du vil fjerne en opgave fra min dag, skal du trykke på TAB-tasten i detaljevisningen for opgaven, indtil du hører "Fjern opgave fra min dag", og derefter trykke på ENTER.

Omdøb en opgave

Brug detaljevisningen til hurtigt at omdøbe en opgave.

 1. I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "opgavetitel" efterfulgt af navnet på opgaven.

 2. Hvis du vil slette det tidligere navn, skal du trykke på og holde tasten Delete nede.

 3. Skriv et nyt navn til opgaven. Navnet gemmes automatisk.

Tilføj en påmindelse

Brug påmindelser for at sikre, at du ikke glemmer at fuldføre de vigtigste opgaver.

 1. I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Tilføj en påmindelse", og derefter trykke på ENTER.

 2. Brug pil op og pil ned til at gennemse påmindelses indstillingerne. Du kan vælge mellem de foruddefinerede indstillinger eller vælge Vælg en dato & klokkeslæt. Tryk på Enter for at vælge.

 3. Hvis du har valgt Vælg en dato & klokkeslæt, skal du bruge tabulatortasten og piletasterne til at definere dato og klokkeslæt og trykke på ENTER for at vælge. Hvis du vil angive en påmindelse, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Gem", og derefter trykke på ENTER.

Tip!: Hvis du vil fjerne en påmindelse, skal du trykke på tabulatortasten i detaljevisningen for opgaven, indtil du hører "Fjern påmindelse", og derefter trykke på ENTER.

Angiv en forfaldsdato

Tilføj en forfaldsdato, der kan hjælpe dig med at opfylde deadlines for de vigtigste opgaver.

 1. I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj forfaldsdato", og derefter trykke på ENTER.

 2. Brug pil op og pil ned til at gennemse indstillingerne for forfaldsdato. Du kan vælge mellem de foruddefinerede indstillinger eller vælge Vælg en dato. Tryk på Enter for at vælge.

 3. Hvis du har valgt Vælg en dato, skal du bruge tabulatortasten og piletasterne til at definere datoen og trykke på ENTER for at vælge. Hvis du vil angive en forfaldsdato, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Gem", og derefter trykke på ENTER.

Tip!: Hvis du vil fjerne en forfaldsdato, skal du trykke på TAB-tasten i detaljevisningen for opgaven, indtil du hører: "Fjern forfaldsdato", og derefter trykke på ENTER.

Tilføje en gentagen forfaldsdato

Hvis du har opgaver, der skal udføres regelmæssigt, kan du angive en gentagen forfaldsdato for dem.

Bemærk!: Du skal tilføje en forfaldsdato, før du kan indstille den til at blive gentaget.

 1. I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Gentag", og derefter trykke på ENTER.

 2. Brug pil op og pil ned til at gennemse indstillingerne for gentagelse. Du kan vælge mellem de foruddefinerede indstillinger, eller du kan vælge Brugerdefineret. Tryk på Enter for at vælge.

 3. Hvis du har valgt Brugerdefineret, skal du bruge tabulatortasten og piletasterne til at definere gentagelsesfrekvensen og trykke på ENTER for at vælge. Hvis du vil angive gentagelsesfrekvensen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Gem", og derefter trykke på ENTER.

Tip!: Hvis du vil fjerne en gentagen forfaldsdato, skal du trykke på TAB-tasten i detaljevisningen for opgaven, indtil du hører "Gentag aldrig", og tryk derefter på ENTER.

Tilføje en fil

Hvis du vil give en mere kontekst til en opgave, kan du vedhæfte en fil til den. Hvis din opgave for eksempel udskrives på en program formular, kan du knytte dokumentet til opgaven.

Bemærk!: To Do understøtter alle filtyper, men vedhæftede filer er begrænset til 25 MB pr. opgave.

 1. I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Tilføj en fil", og derefter trykke på ENTER. Windows-dialogboksen Åbn åbnes.

 2. Gå til og vælg den fil, du vil overføre fra din computer. Tryk på tabulatortasten for at flytte mellem områderne i dialogboksen. Hvis du vil flytte inden for et område, skal du bruge piletasterne. Tryk på ENTER eller mellemrumstasten for at vælge.

  Filen tilføjes, og fokus vender tilbage til detaljevisningen.

Tip!: Hvis du vil fjerne en fil, skal du trykke på TAB-tasten i detaljevisningen for opgaven, indtil du hører den fil, du vil slette. Tryk på Skift + F10, og tryk derefter på pil ned-tasten, indtil du hører: "Slet fil." Tryk på Enter. Hvis du vil bekræfte sletningen af filen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Slet", og derefter trykke på ENTER.

Tilføj en note

Noter er nyttige, hvis du vil tilføje flere oplysninger om opgaven og holde opgavenavnet kort kort. Hvis din opgave f. eks køber indkøbspriser, kan du placere indkøbs listen i en note.

 1. I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Tilføj en note", og derefter trykke på ENTER.

 2. Skriv teksten i noten. Noten gemmes automatisk.

Søg efter opgaver

Brug søgefunktionen til hurtigt at finde en opgave på dine lister.

 1. Hvis du vil søge efter en opgave, skal du trykke på CTRL + F. Søgemenuen åbnes, og fokus flyttes til feltet Søg.

 2. Kom i gang med at skrive et søgeord. Din skærmlæser meddeler antallet af resultater, mens du skriver.

 3. Hvis du vil navigere til listen over søgeresultater, skal du bruge tasterne pil op og pil op.

 4. Tryk på ENTER for at åbne detaljevisningen for det aktuelt valgte resultat.

Slette en opgave

Du kan f.eks. slette en opgave, når du ikke længere har brug for at holde styr på den.

 1. I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Slet opgave", og derefter trykke på ENTER.

 2. Hvis du vil bekræfte sletningen, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Slet", og derefter trykke på ENTER.

Tildel en opgave

Brug detaljevisningen til at tildele en opgave på en delt liste til et bestemt liste medlem. De opgaver, der er tildelt dig, vises på listen tildelt til mig , som er en standardliste, der allerede er konfigureret, når du begynder at arbejde med To Do.

Tip!: Du kan kun tildele opgaven til en person, der er medlem af den delte liste, der indeholder opgaven. Hvis du vil vide, hvordan du deler en liste, skal du se dele en liste.

 1. I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Tildel til" eller den person, som den aktuelt er tildelt til, og derefter trykke på ENTER. Du hører "listemedlemmer" og navnet på en person på medlemslisten.

 2. Tryk på pil op eller ned, indtil du hører den person, du vil tildele opgaven til, og tryk derefter på ENTER.

Tip!: Hvis du vil fjerne en opgave i detaljevisningen for opgaven, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Fjern opgave", og derefter trykke på ENTER.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i to-do

Brug en skærmlæser til at flytte opgaver mellem eller inden for lister i to do

Brug en skærmlæser til at tilføje trin og angive prioritet for en opgave i opgave

Brug en skærmlæser til at vise markerede mails som opgaver i opgave

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i opgave

Brug To Do med dit tastatur og Voice over, den indbyggede skærmlæser i macOS, til at organisere din dag. Du får mere at vide om, hvordan du tilføjer opgaver, giver dem forfaldsdatoer og angiver påmindelser og gør dem tilbagevendende, hvis de er noget, du har brug for at huske ofte. Du kan også tildele opgaver på en delt liste til bestemte personer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Oprette en opgave

Opret et nyt opgaveelement på en af dine lister.

 1. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "lister." Du hører navnet på den aktuelt valgte liste.

 2. Tryk på venstre eller højre piletast, indtil du hører navnet på den liste, du vil oprette opgaven i.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Tilføj en opgave".

 4. Skriv et navn til opgaven, f. eks.

 5. Tryk på ENTER for at afslutte oprettelsen af opgaven.

Fuldføre en opgave

Når du er færdig med en opgave, skal du markere den som fuldført.

 1. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "lister." Du hører navnet på den aktuelt valgte liste.

 2. Tryk på venstre eller højre piletast, indtil du hører navnet på den liste, der indeholder den opgave, du vil markere som fuldført.

 3. Hvis du vil flytte til indholdet i opgavelisten, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører et opgaveelement.

 4. Tryk på venstre eller højre piletast, indtil du hører den opgave, du vil markere som fuldført.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "udført." Tryk på mellemrumstasten for at markere opgaven som fuldført.

  En lyd bekræfter, at du har fuldført opgaven.

Tip!: 

 • Hvis du vil markere en fuldført opgave som ikke-fuldført, skal du gentage trinnene ovenfor, indtil du hører: "afsluttet", og derefter trykke på mellemrumstasten.

 • Sørg for, at de fuldførte opgaver vises på listen. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du viser eller skjuler fuldførte opgaver på lister, skal du gå til Vis/Skjul fuldførte opgaver.

Åbn detaljevisningen

I detaljevisningen kan du redigere opgaven og tilføje flere oplysninger, f. eks noter og påmindelser.

 1. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "lister." Du hører navnet på den aktuelt valgte liste.

 2. Tryk på venstre eller højre piletast, indtil du hører navnet på den liste, der indeholder den opgave, du vil have vist oplysninger om.

 3. Hvis du vil flytte til indholdet i opgavelisten, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører et opgaveelement. Detaljevisningen åbnes.

 4. Tryk på venstre og højre piletaster for at gennemse opgavelisten. Detaljevisningen viser detaljerne for den aktuelt markerede opgave.

Tip!: Hvis du vil lukke detaljevisningen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "tilbage," og derefter trykke på mellemrumstasten.

Føj en opgave til Min dag

Hvis du vil føje en opgave fra en anden liste til de opgaver, du vil færdiggøre i dag, skal du føje den til listen min dag . Listen min dag er en standardliste, der allerede er konfigureret, når du begynder at arbejde med To Do.

I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Tilføj opgave til min dag", og derefter trykke på mellemrumstasten.

Tip!: Hvis du vil fjerne en opgave fra min dag, skal du trykke på TAB-tasten i detaljevisningen for opgaven, indtil du hører "Fjern opgave fra min dag", og derefter trykke på mellemrumstasten.

Omdøb en opgave

Brug detaljevisningen til hurtigt at omdøbe en opgave.

 1. I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører navnet på opgaven, efterfulgt af: "opgavetitel."

 2. Skriv et nyt navn til opgaven, og tryk derefter på ENTER.

Tilføj en påmindelse

Brug påmindelser for at sikre, at du ikke glemmer at fuldføre de vigtigste opgaver.

 1. I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "påmindelse", og så trykke på mellemrumstasten.

 2. Tryk på Control + option + pil op eller pil ned for at gennemse påmindelses indstillingerne. Du kan vælge mellem de foruddefinerede indstillinger eller vælge Vælg en dato & klokkeslæt. Tryk på mellemrumstasten for at vælge.

 3. Hvis du har valgt Vælg en dato & klokkeslættet, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører en dato og et klokkeslæt, og derefter trykke på Control + option + Skift + pil ned. Brug Control + option + piletaster til at definere dato og klokkeslæt for påmindelsen. Tryk på mellemrumstasten for at angive påmindelsen.

Tip!: Hvis du vil fjerne en påmindelse, skal du trykke på tabulatortasten i detaljevisningen for opgaven, indtil du hører "Fjern påmindelse", og derefter trykke på mellemrumstasten. Du hører: "påmindelse fjernet."

Angiv en forfaldsdato

Tilføj en forfaldsdato, der kan hjælpe dig med at opfylde deadlines for de vigtigste opgaver.

 1. I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "forfaldsdato", og derefter trykke på mellemrumstasten.

 2. Tryk på Control + option + pil op eller pil ned for at gennemse indstillingerne for forfaldsdato. Du kan vælge mellem de foruddefinerede indstillinger eller vælge Vælg en dato. Tryk på mellemrumstasten for at vælge.

 3. Hvis du har valgt Vælg en dato, skal du bruge tabulatortasten, indtil du hører en dato, og derefter trykke på Control + option + Skift + piletast ned. Brug Control + option + piletaster til at definere forfaldsdato. Tryk på mellemrumstasten for at angive forfaldsdato.

Tip!: Hvis du vil fjerne en forfaldsdato, skal du trykke på tabulatortasten i detaljevisningen for opgaven, indtil du hører "Fjern forfaldsdato", og derefter trykke på mellemrumstasten. Du hører: "forfaldsdato fjernet."

Tilføje en gentagen forfaldsdato

Hvis du har opgaver, der skal udføres regelmæssigt, kan du angive en gentagen forfaldsdato for dem.

Bemærk!: Du skal tilføje en forfaldsdato, før du kan indstille den til at blive gentaget.

 1. I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Gentag", og derefter trykke på mellemrumstasten.

 2. Tryk på Control + option + pil op eller pil ned for at gennemse indstillingerne for gentagelse. Du kan vælge mellem de foruddefinerede indstillinger. Tryk på mellemrumstasten for at vælge.

Tip!: Hvis du vil fjerne en gentagen forfaldsdato, skal du trykke på TAB-tasten i detaljevisningen for opgaven, indtil du hører "Ryd gentagelse", og derefter trykke på mellemrumstasten.

Tilføje en fil

Hvis du vil give en mere kontekst til en opgave, kan du vedhæfte en fil til den. Hvis din opgave for eksempel udskrives på en program formular, kan du knytte dokumentet til opgaven.

Bemærk!: To Do understøtter alle filtyper, men vedhæftede filer er begrænset til 25 MB pr. opgave.

 1. I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Tilføj en fil", og derefter trykke på mellemrumstasten. Dialogboksen filer åbnes.

 2. Gå til og vælg den fil, du vil overføre fra din computer. Tryk på tabulatortasten for at flytte mellem områderne i dialogboksen. Hvis du vil flytte inden for et område, skal du bruge piletasterne. Tryk på ENTER eller mellemrumstasten for at vælge.

  Filen tilføjes, og fokus vender tilbage til detaljevisningen.

Tip!: Hvis du vil fjerne en fil, skal du trykke på TAB-tasten i detaljevisningen for opgaven, indtil du hører den fil, du vil slette, og derefter trykke på TAB-tasten igen. Du hører: "Slet fil". Tryk på mellemrumstasten. Hvis du vil bekræfte sletningen af filen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Slet fil", og derefter trykke på ENTER.

Tilføj en note

Noter er nyttige, hvis du vil tilføje flere oplysninger om opgaven og holde opgavenavnet kort kort. Hvis din opgave f. eks køber indkøbspriser, kan du placere indkøbs listen i en note.

 1. I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Tilføj en fil", og derefter trykke på TAB-tasten igen. Du hører: "Tekst."

 2. Skriv teksten i noten. Eksisterende notetekst fjernes. Noten gemmes automatisk.

Søg efter opgaver

Brug søgefunktionen til hurtigt at finde en opgave på dine lister.

 1. Hvis du vil søge efter en opgave, skal du trykke på Command + F. Fokus flyttes til feltet Søg.

 2. Kom i gang med at skrive et søgeord. Din skærmlæser meddeler antallet af resultater, mens du skriver.

 3. Hvis du vil navigere til listen over søgeresultater, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "resultater for", din søgetekst og det første søgeresultat.

 4. Hvis du vil gennemse søgeresultaterne, skal du bruge højre og venstre piletast.

Slette en opgave

Du kan f.eks. slette en opgave, når du ikke længere har brug for at holde styr på den.

 1. I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Slet opgave", og derefter trykke på mellemrumstasten.

 2. Hvis du vil bekræfte sletningen af opgaven, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Slet opgave", og derefter trykke på mellemrumstasten.

Tildel en opgave

Brug detaljevisningen til at tildele en opgave på en delt liste til et bestemt liste medlem. De opgaver, der er tildelt dig, vises på listen tildelt til mig , som er en standardliste, der allerede er konfigureret, når du begynder at arbejde med To Do.

Tip!: Du kan kun tildele opgaven til en person, der er medlem af den delte liste, der indeholder opgaven. Hvis du vil vide, hvordan du deler en liste, skal du se dele en liste.

 1. I detaljevisningen for en opgave skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Tildel til" eller den person, som den aktuelt er tildelt til, og derefter trykke på mellemrumstasten.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører navnet på en person på medlemslisten.

 3. Brug piletasterne op og ned til at gennemse medlemslisten, indtil du hører navnet på den person, du vil tildele opgaven til. Hvis du vil tildele opgaven, skal du trykke på Control + option + mellemrum.

Tip!: Hvis du vil fjerne en opgave i detaljevisningen for opgaven, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Fjern opgave", og derefter trykke på mellemrumstasten.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i to-do

Brug en skærmlæser til at flytte opgaver mellem eller inden for lister i to do

Brug en skærmlæser til at tilføje trin og angive prioritet for en opgave i opgave

Brug en skærmlæser til at vise markerede mails som opgaver i opgave

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i

Få mere at vide om, hvordan du navigerer ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Du kan bruge To Do til iOS med VoiceOver, den iOS-integrerede skærmlæser, til at organisere din dag. Du får mere at vide om, hvordan du tilføjer opgaver, giver dem forfaldsdatoer og angiver påmindelser og gør dem tilbagevendende, hvis de er noget, du har brug for at huske ofte. Du kan også tildele opgaver på en delt liste til bestemte personer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Oprette en opgave

Opret et nyt opgaveelement på en af dine lister.

 1. Stryg til venstre, indtil du hører "sidepanel". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører navnet på den liste, du vil oprette opgaven i. Dobbelttryk på skærmen for at åbne listen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Tilføj en opgave", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Skriv et navn til opgaven, f. eks.

 5. Når du har skrevet opgavenavnet, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "returner." Dobbelttryk på skærmen for at markere. Opgaven føjes til din liste.

Fuldføre en opgave

Når du er færdig med en opgave, skal du markere den som fuldført.

 1. Stryg til venstre, indtil du hører "sidepanel". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører navnet på den liste, der indeholder den opgave, du vil markere som fuldført. Dobbelttryk på skærmen for at åbne listen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører den opgave, du vil markere som fuldført, og dobbelttryk derefter på skærmen for at åbne detaljevisningen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "fuldført." Dobbelttryk på skærmen for at fuldføre opgaven.

Tip!: 

 • Hvis du vil markere en fuldført opgave som ufuldstændig, skal du gentage trinnene ovenfor, indtil du hører "markeret fuldført opgaveelement", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 • Sørg for, at de fuldførte opgaver vises på listen. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du viser eller skjuler fuldførte opgaver på lister, skal du gå til Vis/Skjul fuldførte opgaver.

Åbn detaljevisningen

I detaljevisningen kan du redigere opgaven og tilføje flere oplysninger, f. eks noter og påmindelser.

 1. Stryg til venstre, indtil du hører "sidepanel". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører navnet på den liste, der indeholder den opgave, du vil have vist oplysninger om. Dobbelttryk på skærmen for at åbne listen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede opgave, og dobbelttryk derefter på skærmen for at åbne detaljevisningen. Du hører: "detaljer for opgave" efterfulgt af navnet på opgaven.

Tip!: Hvis du vil lukke detaljevisningen, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Afvis detaljevisning." Dobbelttryk derefter på skærmen for at markere.

Føj en opgave til Min dag

Hvis du vil føje en opgave fra en anden liste til de opgaver, du vil færdiggøre i dag, skal du føje den til listen min dag . Listen min dag er en standardliste, der allerede er konfigureret, når du begynder at arbejde med To Do.

Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Tilføj opgave til min dag", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Tip!: Hvis du vil fjerne en opgave fra min dag, skal du stryge til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Fjern opgave fra min dag", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

Omdøb en opgave

Brug detaljevisningen til hurtigt at omdøbe en opgave.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "opgavetitel" efterfulgt af navnet på opgaven, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Slet det tidligere navn ved hjælp af tastaturet, og skriv derefter det nye. Navnet gemmes automatisk.

Tilføj en påmindelse

Brug påmindelser for at sikre, at du ikke glemmer at fuldføre de vigtigste opgaver.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "påmindelse", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Påmindelse åbnes.

 2. Stryg til højre og venstre for at gennemse indstillingerne for påmindelsen. Du kan vælge mellem de foruddefinerede indstillinger eller vælge Vælg en dato & klokkeslæt. Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Hvis du har valgt Vælg en dato & klokkeslæt, skal du stryge til højre og venstre for at definere dato og klokkeslæt og dobbelttrykke på skærmen for at vælge. Hvis du vil angive en påmindelse, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Angiv", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tip!: Hvis du vil fjerne en påmindelse, skal du stryge til venstre i menuen påmindelse , indtil du hører: "Fjern", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Påmindelsen fjernes, og menuen lukkes.

Angiv en forfaldsdato

Tilføj en forfaldsdato, der kan hjælpe dig med at opfylde deadlines for de vigtigste opgaver.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "forfaldsdato", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Forfaldsdato åbnes.

 2. Stryg til højre og venstre for at gennemse indstillingerne for forfaldsdatoer. Du kan vælge mellem de foruddefinerede indstillinger eller vælge Vælg en dato & klokkeslæt. Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Hvis du har valgt Vælg en dato, skal du stryge til højre og venstre for at definere dato og klokkeslæt og dobbelttrykke på skærmen for at vælge. Hvis du vil angive en forfaldsdato, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Angiv", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tip!: Hvis du vil fjerne en forfaldsdato, skal du stryge til venstre i menuen Forfaldsdato , indtil du hører: "Fjern", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Forfaldsdatoen fjernes, og menuen lukkes.

Tilføje en gentagen forfaldsdato

Hvis du har opgaver, der skal udføres regelmæssigt, kan du angive en gentagen forfaldsdato for dem.

Bemærk!: Du skal tilføje en forfaldsdato, før du kan indstille den til at blive gentaget.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Gentag", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Gentag åbnes.

 2. Stryg til højre og venstre for at gennemse gentagelsesindstillingerne. Du kan vælge mellem de foruddefinerede indstillinger, eller du kan vælge Brugerdefineret. Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Hvis du har valgt Brugerdefineret, skal du stryge til højre og venstre for at definere gentagelsesfrekvensen og dobbelttrykke på skærmen for at vælge. Hvis du vil angive gentagelsesfrekvensen, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Angiv", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tip!: Hvis du vil fjerne en gentagen forfaldsdato, skal du stryge til venstre i menuen Gentag , indtil du hører: "Fjern", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Den gentagne forfaldsdato fjernes, og menuen lukkes.

Tilføje en fil

Hvis du vil give en mere kontekst til en opgave, kan du vedhæfte en fil til den. Hvis din opgave for eksempel udskrives på en program formular, kan du knytte dokumentet til opgaven.

Bemærk!: To Do understøtter alle filtyper, men vedhæftede filer er begrænset til 25 MB pr. opgave.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Tilføj en fil", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Vælg, hvor du vil overføre filen fra. Stryg til højre eller venstre for at gennemse indstillingerne, og dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge.

 3. Gå til og vælg den fil, du vil overføre fra din enhed. Hvis du vil gennemse elementerne, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører det ønskede element. Dobbelttryk på skærmen for at åbne en mappe. Når du er i den fil, du vil overføre, skal du dobbelttrykke på skærmen.

  Filen tilføjes, og fokus vender tilbage til detaljevisningen.

Tilføj en note

Noter er nyttige, hvis du vil tilføje flere oplysninger om en opgave og lade opgavenavnet være kort. Hvis din opgave f. eks køber indkøbspriser, kan du placere indkøbs listen i en note.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Tilføj en note", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Skriv teksten i noten.

 3. Hvis du vil gemme noten, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "udført", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Søg efter opgaver

Brug søgefunktionen til hurtigt at finde en opgave på dine lister.

 1. Stryg til venstre, indtil du hører "sidepanel", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Søg", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus flyttes til feltet Søg.

 3. Begynd at skrive et søgeord ved hjælp af skærmtastaturet. Søgeresultaterne opdateres, mens du skriver.

 4. Gå til listen med søgeresultater ved at stryge til højre, indtil du hører et resultat. Stryg til højre eller venstre for at flytte rundt på listen over søgeresultater. Voice over meddeler opgavens navn, status og forfaldsdato, når du udlanderer hver opgave.

 5. Hvis du vil åbne detaljevisningen for det aktuelt valgte resultat, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Slette en opgave

Du kan f.eks. slette en opgave, når du ikke længere har brug for at holde styr på den.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører: "Slet" og navnet på opgaven. Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 2. Hvis du vil bekræfte sletningen, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Slet opgave", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tildel en opgave

Brug detaljevisningen til at tildele en opgave på en delt liste til et bestemt liste medlem. De opgaver, der er tildelt dig, vises på listen tildelt til mig , som er en standardliste, der allerede er konfigureret, når du begynder at arbejde med To Do.

Tip!: Du kan kun tildele opgaven til en person, der er medlem af den delte liste, der indeholder opgaven. Hvis du vil vide, hvordan du deler en liste, skal du se dele en liste.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Tildel til" eller den person, som den aktuelt er tildelt til, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører den person, du vil tildele opgaven til, og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "tildelt".

Tip!: Hvis du vil fjerne en opgave, skal du stryge til højre i detaljevisningen for opgaven, indtil du hører den person, som den aktuelt er tildelt til, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører: "Fjern", efterfulgt af navnet på den aktuelt tildelte person, og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "opgave fjernet."

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i to-do

Brug en skærmlæser til at flytte opgaver mellem eller inden for lister i to do

Brug en skærmlæser til at tilføje trin og angive prioritet for en opgave i opgave

Brug en skærmlæser til at vise markerede mails som opgaver i opgave

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i

Konfigurer din enhed til at fungere med Tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i opgave

Du kan bruge To Do til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser til Android, til at organisere din dag. Du får mere at vide om, hvordan du tilføjer opgaver, giver dem forfaldsdatoer og angiver påmindelser og gør dem tilbagevendende, hvis de er noget, du har brug for at huske ofte. Du kan også tildele opgaver på en delt liste til bestemte personer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Oprette en opgave

Opret et nyt opgaveelement på en af dine lister.

 1. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "sidepanel". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører navnet på den liste, du vil oprette opgaven i. Dobbelttryk på skærmen for at åbne listen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Tilføj en opgave", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Skriv et navn til opgaven, f. eks.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Tilføj en opgave", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg nedad og til venstre for at lukke tastaturet.

Fuldføre en opgave

Når du er færdig med en opgave, skal du markere den som fuldført.

 1. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "sidepanel". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører navnet på den liste, der indeholder den opgave, du vil markere som fuldført. Dobbelttryk på skærmen for at åbne listen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører den opgave, du vil markere som fuldført.

 4. Stryg til højre én gang. Du hører: "ufuldstændig opgave." Dobbelttryk på skærmen for at fuldføre opgaven.

Tip!: 

 • Hvis du vil markere en fuldført opgave som ufuldstændig, skal du gå til listen med navngivne opgaverog stryge til højre, indtil du hører den ønskede opgave. Stryg til højre én gang. Du hører: "fuldført opgave." Dobbelttryk på skærmen for at markere opgaven som ufuldstændig.

 • Sørg for, at de fuldførte opgaver vises på listen. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du viser eller skjuler fuldførte opgaver på lister, skal du gå til Vis/Skjul fuldførte opgaver.

Åbn detaljevisningen

I detaljevisningen kan du redigere opgaven og tilføje flere oplysninger, f. eks noter og påmindelser.

 1. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "sidepanel". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører navnet på den liste, der indeholder den opgave, du vil have vist oplysninger om. Dobbelttryk på skærmen for at åbne listen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede opgave, og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "detaljer for opgave" efterfulgt af navnet på opgaven.

Tip!: Hvis du vil lukke detaljevisningen, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Afvis detaljevisning", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Føj en opgave til Min dag

Hvis du vil føje en opgave fra en anden liste til de opgaver, du vil færdiggøre i dag, skal du føje den til listen min dag . Listen min dag er en standardliste, der allerede er konfigureret, når du begynder at arbejde med To Do.

Stryg til højre eller venstre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Føj til min dag", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "opgave føjet til min dag."

Tip!: Hvis du vil fjerne en opgave fra min dag, skal du stryge til højre eller venstre i detaljevisningen for opgaven, indtil du hører "tilføjet til min dag", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "opgave fjernet fra min dag."

Omdøb en opgave

Brug detaljevisningen til hurtigt at omdøbe en opgave.

 1. Stryg til højre eller venstre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører navnet på opgaven, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Slet det tidligere navn ved hjælp af tastaturet, og skriv derefter det nye navn. Navnet gemmes automatisk.

Tilføj en påmindelse

Brug påmindelser for at sikre, at du ikke glemmer at fuldføre de vigtigste opgaver.

 1. Stryg til højre eller venstre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Påmind mig", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til højre og venstre for at gennemse indstillingerne for påmindelsen. Du kan vælge mellem de foruddefinerede indstillinger eller vælge Vælg en dato & klokkeslæt. Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Hvis du har valgt Vælg en dato & klokkeslæt, skal du stryge til højre og venstre for at definere dato og klokkeslæt og dobbelttrykke på skærmen for at vælge. Hvis du vil angive en påmindelse, skal du stryge til højre, indtil du hører "Gem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tip!: Hvis du vil fjerne en påmindelse, skal du stryge til højre eller venstre i detaljevisningen for opgaven, indtil du hører "Fjern påmindelse", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Angiv en forfaldsdato

Tilføj en forfaldsdato, der kan hjælpe dig med at opfylde deadlines for de vigtigste opgaver.

 1. Stryg til højre eller venstre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Tilføj forfaldsdato", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til højre og venstre for at gennemse indstillingerne for forfaldsdatoer. Du kan vælge mellem de foruddefinerede indstillinger eller vælge Vælg en dato. Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Hvis du har valgt Vælg en dato, skal du stryge til højre og venstre for at definere datoen og dobbelttrykke på skærmen for at vælge. Hvis du vil angive en forfaldsdato, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Gem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tip!: Hvis du vil fjerne en forfaldsdato, skal du stryge til højre eller venstre i detaljevisningen for opgaven, indtil du hører "Fjern forfaldsdato", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tilføje en gentagen forfaldsdato

Hvis du har opgaver, der skal udføres regelmæssigt, kan du angive en gentagen forfaldsdato for dem.

Bemærk!: Du skal tilføje en forfaldsdato, før du kan indstille den til at blive gentaget.

 1. Stryg til højre eller venstre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Gentag", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til højre og venstre for at gennemse gentagelsesindstillingerne. Du kan vælge mellem de foruddefinerede indstillinger, eller du kan vælge Brugerdefineret. Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Hvis du har valgt Brugerdefineret, skal du stryge til højre og venstre for at definere gentagelsesfrekvensen og dobbelttrykke på skærmen for at vælge. Hvis du vil angive gentagelsesfrekvensen, skal du stryge til højre, indtil du hører "Gem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tip!: Hvis du vil fjerne en gentagen forfaldsdato, skal du stryge til højre eller venstre i detaljevisningen for opgaven, indtil du hører "Fjern gentagelse", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tilføje en fil

Hvis du vil give en mere kontekst til en opgave, kan du vedhæfte en fil til den. Hvis din opgave for eksempel udskrives på en program formular, kan du knytte dokumentet til opgaven.

Bemærkninger!: 

 • To Do understøtter alle filtyper, men vedhæftede filer er begrænset til 25 MB pr. opgave.

 • Sørg for, at du tillader, at To Do får adgang til dine fotos, medier og filer på din telefon i app-tilladelserne i Indstillinger.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Tilføj en fil", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Vælg, hvor du vil overføre filen fra. Stryg til højre eller venstre for at gennemse indstillingerne, og dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge.

 3. Gå til og vælg den fil, du vil overføre fra din enhed. Hvis du vil gennemse elementerne, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører det ønskede element. Dobbelttryk på skærmen for at åbne en mappe. Når du er i den fil, du vil overføre, skal du dobbelttrykke på skærmen.

  Filen tilføjes, og fokus vender tilbage til detaljevisningen.

Tip!: Hvis du vil fjerne en fil, skal du stryge til højre eller venstre i detaljevisningen for opgaven, indtil du hører den fil, du vil slette. Stryg til højre, indtil du hører: "Slet fil", og dobbelttryk derefter på skærmen. Hvis du vil bekræfte sletningen af filen, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Slet", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tilføj en note

Noter er nyttige, hvis du vil tilføje flere oplysninger om opgaven og holde opgavenavnet kort kort. Hvis din opgave f. eks køber indkøbspriser, kan du placere indkøbs listen i en note.

 1. Stryg til højre eller venstre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Tilføj en note", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Skriv teksten i noten.

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Luk og Gem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Søg efter opgaver

Brug søgefunktionen til hurtigt at finde en opgave på dine lister.

 1. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "sidepanel", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Skriv søgning", og dobbelttryk derefter på skærmen. Søgemenuen åbnes, og fokus flyttes til feltet Søg.

 3. Begynd at skrive et søgeord ved hjælp af skærmtastaturet. Din skærmlæser meddeler antallet af resultater, mens du skriver.

 4. Gå til listen med søgeresultater ved at stryge til højre, indtil du hører et resultat. Du hører et resultats placering på listen og navnet på resultatet. Stryg til højre eller venstre for at flytte rundt på listen over søgeresultater.

 5. Hvis du vil åbne detaljevisningen for det aktuelt valgte resultat, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Slette en opgave

Du kan f.eks. slette en opgave, når du ikke længere har brug for at holde styr på den.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Slet opgave", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Hvis du vil bekræfte sletningen, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Slet", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tildel en opgave

Brug detaljevisningen til at tildele en opgave på en delt liste til et bestemt liste medlem. De opgaver, der er tildelt dig, vises på listen tildelt til mig , som er en standardliste, der allerede er konfigureret, når du begynder at arbejde med To Do.

Tip!: Du kan kun tildele opgaven til en person, der er medlem af den delte liste, der indeholder opgaven. Hvis du vil vide, hvordan du deler en liste, skal du se dele en liste.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Tildel til" eller den person, som den aktuelt er tildelt til, og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "vælger til valg af tildeling" åben.

 2. Stryg til højre, indtil du hører den person, du vil tildele opgaven til, og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "vælger til valg af tildeling" lukket.

Tip!: Hvis du vil fjerne en opgave, skal du stryge til højre i detaljevisningen for opgaven, indtil du hører "Fjern opgave", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i to-do

Brug en skærmlæser til at flytte opgaver mellem eller inden for lister i to do

Brug en skærmlæser til at tilføje trin og angive prioritet for en opgave i opgave

Brug en skærmlæser til at vise markerede mails som opgaver i opgave

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i

Konfigurer din enhed til at fungere med Tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i opgave

Brug To Do til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at organisere din dag. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du får mere at vide om, hvordan du tilføjer opgaver, giver dem forfaldsdatoer og angiver påmindelser og gør dem tilbagevendende, hvis de er noget, du har brug for at huske ofte. Du kan også tildele opgaver på en delt liste til bestemte personer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger To Do til internettet med Oplæser, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser.

I dette emne

Oprette en opgave

Opret et nyt opgaveelement på en af dine lister.

 1. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører navnet på den liste, du vil oprette opgaven i. Tryk på ENTER for at åbne listen.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj en opgave", og tryk derefter på ENTER.

 3. Skriv et navn til din opgave, f. eks., Køb indkøbs-og tryk på ENTER, når du er færdig.

Fuldføre en opgave

Når du er færdig med en opgave, skal du markere den som fuldført.

 1. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører navnet på den liste, der indeholder den opgave, du vil markere som fuldført. Tryk på ENTER for at åbne listen.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den opgave, du vil markere som fuldført.

 3. Tryk på ENTER for at vælge opgaven. Du hører: "Markér som fuldført." Tryk derefter på mellemrumstasten for at fuldføre opgaven. Du hører: "Markeret."

  En lyd bekræfter, at du har fuldført opgaven.

Tip!: 

 • Hvis du vil markere en fuldført opgave som ufuldstændig, skal du gentage trinnene ovenfor, indtil du hører "Markér som fuldført", og derefter trykke på ENTER. Du hører: "Ikke markeret."

 • Sørg for, at de fuldførte opgaver vises på listen. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du viser eller skjuler fuldførte opgaver på lister, skal du gå til Vis/Skjul fuldførte opgaver.

Åbn detaljevisningen

I detaljevisningen kan du redigere opgaven og tilføje flere oplysninger, f. eks noter og påmindelser.

 1. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører navnet på den liste, der indeholder den ønskede opgave. Tryk på ENTER for at åbne listen.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den opgave, du vil have vist oplysninger om, og tryk derefter på ENTER. Detaljevisningen er nu åben ud for listen.

Tip!: Tryk på ESC for at lukke detaljevisningen.

Føj en opgave til Min dag

Hvis du vil føje en opgave fra en anden liste til de opgaver, du vil færdiggøre i dag, skal du føje den til listen min dag . Listen min dag er en standardliste, der allerede er konfigureret, når du begynder at arbejde med To Do.

Når du har åbnet detaljevisningen for en opgave, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Føj til min dag", og derefter trykke på ENTER.

Tip!: Hvis du vil fjerne en opgave fra min dag, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører: "Fjern fra min dag", når du har åbnet detaljevisningen for opgaven, og derefter trykke på ENTER.

Omdøb en opgave

Brug detaljevisningen til hurtigt at omdøbe en opgave.

 1. Når du har åbnet detaljevisningen for en opgave, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Rediger," efterfulgt af navnet på opgaven og derefter trykke på ENTER.

 2. Hvis du vil slette det tidligere navn, skal du trykke på og holde tasten Delete nede.

 3. Skriv det nye navn, og tryk på ENTER for at afslutte omdøbningen af opgaven.

Tilføj en påmindelse

Brug påmindelser for at sikre, at du ikke glemmer at fuldføre de vigtigste opgaver.

 1. Når du har åbnet detaljevisningen for en opgave, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Påmind mig", og derefter trykke på ENTER.

 2. Tryk på tabulatortasten for at gennemse påmindelses indstillingerne. Du kan vælge mellem de foruddefinerede indstillinger eller vælge Vælg en dato & klokkeslæt. Tryk på Enter for at vælge.

 3. Hvis du har valgt Vælg en dato & klokkeslæt, skal du bruge tabulatortasten og piletasterne til at definere dato og klokkeslæt og trykke på ENTER for at vælge. Hvis du vil angive en påmindelse, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Gem", og derefter trykke på ENTER.

Tip!: Hvis du vil fjerne en påmindelse, skal du åbne detaljevisningen for opgaven, trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Fjern påmindelse", og derefter trykke på ENTER.

Angiv en forfaldsdato

Tilføj en forfaldsdato, der kan hjælpe dig med at opfylde deadlines for de vigtigste opgaver.

 1. Når du har åbnet detaljevisningen for en opgave, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Tilføj forfaldsdato", og derefter trykke på ENTER.

 2. Tryk på tabulatortasten for at gå til indstillingerne for forfaldsdato. Du kan vælge mellem de foruddefinerede indstillinger eller vælge Vælg en dato. Tryk på Enter for at vælge.

 3. Hvis du har valgt Vælg en dato, skal du bruge tabulatortasten og piletasterne til at definere datoen og trykke på ENTER for at vælge. Hvis du vil angive en forfaldsdato, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Gem", og derefter trykke på ENTER.

Tip!: Hvis du vil fjerne en forfaldsdato, skal du åbne detaljevisningen for opgaven, trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Fjern forfaldsdato", og derefter trykke på ENTER.

Tilføje en gentagen forfaldsdato

Hvis du har opgaver, der skal udføres regelmæssigt, kan du angive en gentagen forfaldsdato for dem.

Bemærk!: Du skal tilføje en forfaldsdato, før du kan indstille den til at blive gentaget.

 1. Når du har åbnet detaljevisningen for en opgave, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Gentag", og derefter trykke på ENTER.

 2. Tryk på tabulatortasten for at gennemse gentagelsesindstillingerne. Du kan vælge mellem de foruddefinerede indstillinger, eller du kan vælge Brugerdefineret. Tryk på Enter for at vælge.

 3. Hvis du har valgt Brugerdefineret, skal du bruge tabulatortasten og piletasterne til at definere gentagelsesfrekvensen og trykke på ENTER for at vælge. Hvis du vil angive gentagelsesfrekvensen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Gem", og derefter trykke på ENTER.

Tip!: Hvis du vil fjerne en gentagen forfaldsdato, skal du åbne detaljevisningen for opgaven, trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Fjern gentagelse", og derefter trykke på ENTER.

Tilføje en fil

Hvis du vil give en mere kontekst til en opgave, kan du vedhæfte en fil til den. Hvis din opgave for eksempel udskrives på en program formular, kan du knytte dokumentet til opgaven.

Bemærk!: To Do understøtter alle filtyper, men vedhæftede filer er begrænset til 25 MB pr. opgave.

 1. Når du har åbnet detaljevisningen for en opgave, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Tilføj en fil", og derefter trykke på ENTER. Windows-dialogboksen Åbn åbnes.

 2. Gå til og vælg den fil, du vil overføre fra din computer. Tryk på tabulatortasten for at flytte mellem områderne i dialogboksen. Hvis du vil flytte inden for et område, skal du bruge piletasterne. Tryk på ENTER eller mellemrumstasten for at vælge.

  Filen tilføjes, og fokus vender tilbage til din webbrowser.

Tip!: Hvis du vil fjerne en fil, skal du åbne detaljevisningen for opgaven og derefter trykke på TAB-tasten, indtil du hører den fil, du vil slette. Tryk på tabulatortasten igen. Du hører: "Slet fil". Tryk på Enter. Hvis du vil bekræfte sletningen af filen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Slet fil", og derefter trykke på ENTER.

Tilføj en note

Noter er nyttige, hvis du vil tilføje flere oplysninger om opgaven og holde opgavenavnet kort kort. Hvis din opgave f. eks køber indkøbspriser, kan du placere indkøbs listen i en note.

 1. Når du har åbnet detaljevisningen for en opgave, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Rediger note", og derefter trykke på ENTER.

 2. Skriv teksten i noten. Når du er færdig, skal du trykke på Skift + tab for at forlade tekstfeltet. Noten gemmes automatisk.

Søg efter opgaver

Brug søgefunktionen til hurtigt at finde en opgave på dine lister.

 1. Hvis du vil søge efter en opgave, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Søg", og derefter trykke på ENTER. Fokus flyttes til feltet Søg.

 2. Begynd at skrive et søgeord ved hjælp af skærmtastaturet. Søgeresultaterne opdateres, mens du skriver.

 3. Hvis du vil navigere til listen over søgeresultater, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører det første resultat. Tryk på tabulatortasten eller Skift + tab for at gå til listen med søgeresultater. Når du flytter, meddeler din skærmlæser opgavens navn efterfulgt af den liste, der indeholder opgaven.

 4. Tryk på ENTER for at åbne detaljevisningen for det aktuelt valgte resultat.

Slette en opgave

Du kan f.eks. slette en opgave, når du ikke længere har brug for at holde styr på den.

 1. Når du har åbnet detaljevisningen for en opgave, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Slet opgave", og derefter trykke på ENTER.

 2. Hvis du vil bekræfte sletningen, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Slet opgave", og derefter trykke på ENTER.

Tildel en opgave

Brug detaljevisningen til at tildele en opgave på en delt liste til et bestemt liste medlem. De opgaver, der er tildelt dig, vises på listen tildelt til mig , som er en standardliste, der allerede er konfigureret, når du begynder at arbejde med To Do.

Tip!: Du kan kun tildele opgaven til en person, der er medlem af den delte liste, der indeholder opgaven. Hvis du vil vide, hvordan du deler en liste, skal du se dele en liste.

 1. Når du har åbnet detaljevisningen for en opgave, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Tildel til" eller den person, som den aktuelt er tildelt til. Tryk på Enter.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den person, du vil tildele opgaven til, og tryk derefter på ENTER.

Tip!: Hvis du vil fjerne en opgave i detaljevisningen for opgaven, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Fjern opgave", og derefter trykke på ENTER.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i to-do

Brug en skærmlæser til at flytte opgaver mellem eller inden for lister i to do

Brug en skærmlæser til at tilføje trin og angive prioritet for en opgave i opgave

Brug en skærmlæser til at vise markerede mails som opgaver i opgave

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i opgave

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×