Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i Word

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at føje en tabel til dit dokument. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du lærer også, hvordan du kan udvide tabellen ved at tilføje nye rækker eller kolonner og formatere tabellen med de indbyggede tabeltypografier.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Indsæt en tabel ved at angive dimensioner

Du kan angive en tabels dimensioner som antallet af kolonner og rækker og deres højde og bredde. Word indsætter en tabel med en grundlæggende gitter type til brug.

Bemærk!: Hvis du vil gøre tabellen mere handicapvenlig og gøre det muligt for skærmlæsere at identificere tabelkolonner korrekt, skal du give tabellen en kolonneoverskrift.

 1. Vælg den placering i dit dokument, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. Hvis du vil åbne dialogboksen Indsæt tabel , skal du trykke på alt + N, T, I.

 3. Hvis du vil angive antallet af kolonner i tabellen, skal du trykke på alt + C og derefter skrive det ønskede antal kolonner.

 4. Tryk på Alt+R for at angive antallet af rækker, og skriv derefter det ønskede antal rækker.

 5. Hvis du vil bruge disse dimensioner igen i fremtiden, skal du trykke på Alt+S for at vælge indstillingen Husk dimensioner til nye tabeller.

 6. Hvis du vil lukke dialogboksen Indsæt tabel , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "OK", og derefter trykke på ENTER. Word føjer tabellen til dit dokument.

 7. Hvis du vil oprette en kolonneoverskrift, skal du gøre følgende:

  1. Gå til tabellen i dokumentet, og gå til en vilkårlig celle. Tryk på alt + J, T for at åbne fanen tabel design .

  2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "kolonneoverskrift", og tryk på mellemrumstasten for at markere det.

 8. Gå til tabellen, og skriv oplysningerne i cellerne. Du hører, hvilken kolonne og række der aktuelt er markeret, og hvilke celler der er overskriftsceller. Brug piletasterne til at flytte i tabellen.

Indsæt en tabel ved at vælge mellem indbyggede formater

Hvis du vil lade Word formatere dig, skal du vælge et af de indbyggede formater for tabeller.

 1. Gå til den placering i dokumentet, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. Du kan vælge mellem indbyggede tabelformater, ved at trykke på Alt+N, T og derefter T for at åbne menuen Hurtige tabeller.

 3. Brug pil op og pil ned til at rulle gennem listen over tabelformater. Tryk på ENTER for at vælge den ønskede tabel.

  Word indsætter den markerede tabel i dokumentet og placerer fokus øverst i den indsatte tabel.

 4. Skriv oplysningerne i cellerne. Brug piletasterne til at flytte i tabellen.

Slette en tabel

Hvis en tabel ikke længere skal bruges, kan du slette den fra dit dokument.

 1. Åbn dokumentet, og gå derefter til den tabel, du vil slette. Når fokus er i tabellen, kan du høre bekræftelse, f. eks. "i tabel 1". Når fokus flyttes fra tabellen, hører du, at du har forladt tabellen.

 2. Hvis du vil gå til fanen tabel layout , skal du trykke på alt + J, L.

 3. Hvis du vil slette hele tabellen, skal du trykke på D, T. Tabellen slettes, og fokus flyttes tilbage til dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Brug en skærmlæser til at oprette diagrammer i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Mac med dit tastatur og Voice over, den indbyggede skærmlæser i Mac OS, til at føje en tabel til dit dokument ved enten at angive dens dimensioner eller ved at vælge mellem flere foruddefinerede tabelformater. Det er også muligt at konvertere eksisterende tekst til en tabel.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i udskriftslayoutvisning. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Indsæt en tabel

Du kan angive dimensioner i en tabel med antallet af kolonner og rækker. Word til Mac indsætter derefter en tabel med en grundlæggende gitter type til brug. Hvis du vil lade Word til Mac formatere dig, skal du vælge et af de indbyggede formater for tabeller.

Bemærk!: Hvis du vil gøre tabellen mere handicapvenlig og gøre det muligt for skærmlæsere at identificere tabelkolonner korrekt, skal du oprette en kolonneoverskrift.

Angiv tabeldimensioner

 1. Placer markøren i dokumentet på det sted, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. Tryk på F6, indtil du hører: "Hjem, valgt, fane."

 3. Tryk på Højre piletast én gang, for at gå til fanen Indsæt, og tryk på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "tabel, menuknap", og tryk derefter på Control + option + mellemrum.

 5. Hvis du vil angive antallet af kolonner i tabellen, skal du trykke på Control + option + Skift + piletast ned og derefter trykke på Control + option + højre piletast, indtil du hører det ønskede tal.

 6. Hvis du vil angive antallet af rækker, skal du trykke på Control + option + piletast ned, indtil du hører det ønskede tal.

 7. Hvis du vil indsætte tabellen med den aktuelt markerede størrelse, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

  Word til Mac føjer tabellen til dit dokument og flytter fokus til øverste venstre celle. Word markerer også automatisk fanen Tabeldesign i værktøjslinjen.

 8. Hvis du vil kontrollere, at en kolonneoverskrift er konfigureret skal du trykke på F6, indtil du hører: "Tabeldesign,fane, valgt." Tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører: "kolonneoverskrift, markeret, afkrydsningsfelt." Hvis kolonneoverskriften ikke er markeret, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 9. Klik på F6, for at komme tilbage til dokumentet. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge pil op eller pil ned til at flytte til tabellen.

 10. Gå til den ønskede celle ved at trykke på Control + option + en piletast i den retning, du vil flytte. Skriv oplysningerne i cellerne. Tryk på tabulatortasten for at gå til den næste celle eller Skift + tab for at gå til den forrige celle. Hvis du trykker på tabulatortasten i den sidste celle, oprettes der en ny tabelrække.

Formatér en tabel ved hjælp af et indbygget format

 1. Opret en tabel, som beskrevet i Angiv tabeldimensioner og sørg for, at fokus er et sted i tabellen.

 2. Tryk på F6, indtil du hører "tabeldesign, markeret, tab", og tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører: "tabel gitter, markeret, knap."

 3. Du kan vælge mellem de indbyggede tabelformater, ved at trykke på Højre piletast indtil du hører det format, du ønsker. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum, for at anvende det.

 4. Tryk på F6, for at vende tilbage til dokumentet.

Tilføj kolonner eller rækker

Du kan hurtigt udvide tabellen, ved at tilføje flere rækker eller kolonner.

 1. Sørg for, at fokus er et sted i tabellen og brug derefter Control+Option+Piletasterne, for at navigere i tabellen og finde det sted, hvor du vil tilføje en ny række eller kolonne.

 2. Tryk på F6, indtil du hører "Tabeldesign, fane, valgt" og tryk derefter på Højre piletast, indtil du hører: "Fanen, Sidelayout."

 3. Hvis du vil åbne fanen Layout, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører ét af følgende:

  • "Indsæt ovenfor, knap" tilføjer en række over den aktuelle række.

  • "Indsæt nedenfor, knap" tilføjer en række under den aktuelle række.

  • "Indsæt venstre, knap" tilføjer en kolonne til venstre for den aktuelle kolonne.

  • "Indsæt højre, knap" tilføjer en kolonne til højre for den aktuelle kolonne.

 5. Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at indsætte det markerede element til tabellen.

Slette en tabel

Hvis en tabel ikke længere skal bruges, kan du slette den fra dit dokument.

 1. Sørg for, at fokus er et sted i den tabel, du vil slette.

 2. Tryk på F6, indtil du hører "Tabeldesign, der er markeret,fanen" eller "Layout, der er markeret, fanen."

  Word huske, hvilken fane du sidst brugte, da du arbejdede med tabeller. Hvis du lander på fanen Tabeldesign, så tryk på Højre piletast én gang og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum, for at åbne fanen Layout.

 3. På fanen layout skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Slet, menuknap" og derefter trykke på Control + option + mellemrum.

 4. Tryk på Piletasten ned, indtil du hører: "Slet tabel" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Rediger egenskaber for tabel

Ud over at bruge indbyggede formater, kan du ændre egenskaber for tabeller enkeltvis. Du kan f.eks, definere tekstjustering, rækkehøjde, kolonnebredde eller skrive alternativ tekst (alt tekst), for at gøre tabellen mere tilgængelig for skærmlæsere.

 1. Sørg for, at fokus er et sted i den tabel, du vil redigere.

 2. Tryk på F6, indtil du hører "Tabeldesign, der er markeret,fanen" eller "Layout, der er markeret, fanen."

  Word huske, hvilken fane du sidst brugte, da du arbejdede med tabeller. Hvis du lander på fanen Tabeldesign, så tryk på Højre piletast én gang og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum, for at åbne fanen Layout.

 3. På fanen layout skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "egenskaber, knap", og derefter trykke på Control + option + mellemrum.

 4. Menuen Tabelegenskaber har fem faner:

  • Tabel

  • Række

  • Kolonne

  • Celle

  • Alternativ tekst

  Brug Højre og Venstre piletast for at finde den fane du skal bruge. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at åbne den pågældende fane.

 5. Tryk på tabulatortasten for at gennemse indstillingerne på den markerede fane. VoiceOver fortæller dig, hvordan du kan få adgang til hver indstilling. F.eks, på fanen Tabel, kan du definere tekstjustering for hele tabellen.

 6. Hvis du vil skifte til en anden fane, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører navnet på den aktuelle fane igen og derefter bruge højre og venstre piletast til at finde den fane, du vil bruge, og trykke på Control + option + mellemrum.

 7. Hvis du vil lukke menuen Egenskaber for tabel , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "OK, standard, knap" og derefter trykke på Control + option + mellemrum. Hvis du ikke har ændret nogen indstillinger, eller hvis du ikke vil gemme dine ændringer, skal du trykke på ESC for at afslutte menuen.

  Fokus vender tilbage til knappen Egenskaber.

 8. Tryk på F6, for at vende tilbage til dokumentet.

Konvertere tekst til en tabel

Du kan oprette en tabel, ved at konvertere normal tekst til en tabel. Du kan for eksempel have noget tekst, der var en tabel i et andet program, men har mistet formateringen, da teksten blev kopieret til Word til Mac.

 1. Markér den tekst, du vil konvertere.

  Bemærk!: Du får de bedste resultater, ved at separere teksten kolonner der er adskilt med Tabulatortasten, og rækker der er adskilt med Enter.

 2. Tryk på F6, indtil du hører: "Hjem, valgt, fane."

 3. Tryk på Højre piletast én gang, for at gå til fanen Indsæt, og tryk på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "tabel, menuknap", og tryk derefter på Control + option + mellemrum.

 5. Tryk på Piletasten ned, indtil du hører: "Konvertér tekst til en tabel," og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

  Menuen Konvertér tekst til tabel åbnes.

 6. Brug Piletasterne højre og venstre til at gennemse indstillingerne i menuen. Word giver dig antallet af kolonner og rækker, der passer bedst til den markerede tekst, men du kan redigere værdierne enkeltvis. VoiceOver fortæller dig, hvordan du kan få adgang til hver indstilling.

 7. Hvis du vil lukke menuen Konvertér tekst til tabel , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "OK, standardknap", og derefter trykke på Control + option + mellemrum. Hvis du ikke har ændret nogen indstillinger, eller hvis du ikke vil gemme dine ændringer, skal du trykke på ESC for at afslutte menuen.

  Fokus vender tilbage til værktøjslinjen.

 8. Tryk på F6, for at vende tilbage til dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Brug en skærmlæser til at oprette diagrammer i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til iOS med Voice over, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at føje en tabel til dit dokument. Du kan også udvide tabellen ved at tilføje nye rækker eller kolonner og formatere tabellen med de indbyggede tabeltypografier.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Indsæt en tabel

Bemærk!: Hvis du vil gøre tabellen mere handicapvenlig og gøre det muligt for skærmlæsere at identificere tabelkolonner korrekt, skal du oprette en kolonneoverskrift.

 1. Gå til den placering i dokumentet, hvor du vil indsætte den nye tabel, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Skub én finger hen over toppen af skærmen, indtil du hører "Vis bånd, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører den aktuelt markerede fane, f. eks "fanen hjem."

 3. Dobbelttryk på skærmen. Menuen tabulatorer åbnes.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Tabelknap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  En standard tabel med 3 rækker og 3 kolonner indsættes i dokumentet. Fokus er placeret i den nye tabel.

 6. Hvis du vil oprette en kolonneoverskrift, skal du skubbe én finger hen over den nederste halvdel af skærmen, indtil du hører "knappen typografiindstillinger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Skub én finger hen over den nederste halvdel af skærmen, indtil du hører "fravalgt, kolonneoverskrift, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge.

  Hvis Voice over meddeler, at indstillingen over skrift række allerede er markeret, kan du fortsætte med at redigere tabellen.

 7. Hvis du vil lukke menuen tabulatorer, skal du skubbe én finger hen over den højre kant af skærmen, indtil du hører "knappen Skjul bånd", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Skærmtastaturet åbner.

 8. Hvis du vil flytte fokus i den nye tabel, skal du skubbe en finger hen over skærmen, indtil Voice over meddeler en celle i tabellen.

 9. Når fokus er i tabellen, skal du stryge til venstre eller højre for at navigere i tabellen. Hvis du vil tilføje tekst eller tal i en celle, skal du dobbelttrykke på skærmen og derefter bruge skærmtastaturet til at skrive dit indhold.

Tilføj kolonner eller rækker

Du kan hurtigt udvide tabellen, ved at tilføje flere rækker eller kolonner.

 1. I dokumentet skal du glide én finger hen over skærmen, indtil du hører "indtastet i tabellen", efterfulgt af tabel-og celledetaljer.

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne redigeringstilstanden.

 3. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede indstilling, f.eks. "Indsæt højre, knap" eller "Indsæt nedenfor, knap". Dobbelttryk derefter på skærmen for at indsætte den.

Slette en tabel

Hvis en tabel ikke længere skal bruges, kan du slette den fra dit dokument.

 1. I dokumentet skal du glide én finger hen over skærmen, indtil du hører "indtastet i tabellen", efterfulgt af tabel-og celledetaljer.

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne redigeringstilstanden.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Slet, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Hvis du vil slette hele tabellen, skal du skubbe én finger hen over den nederste halvdel af skærmen, indtil du hører "Slet tabel, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Microsoft 365

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at føje en tabel til dit dokument. Du kan også udvide tabellen ved at tilføje nye rækker eller kolonner og formatere tabellen med de indbyggede tabeltypografier. Hvis du føjer alternative tekster til dine tabeller, kan du gøre dit indhold tilgængeligt for større målgrupper.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Indsæt en tabel

Bemærk!: Hvis du vil gøre tabellen mere handicapvenlig og gøre det muligt for skærmlæsere at identificere tabelkolonner korrekt, skal du oprette en kolonneoverskrift.

 1. Gå til den placering i dokumentet, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. Skub én finger i nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger, Skift", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "fane menu," efterfulgt af den aktuelt markerede fane.

 3. Dobbelttryk på skærmen. Menuen tabulatorer åbnes.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Tabelknap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  En standard tabel med 3 rækker og 3 kolonner indsættes i dokumentet. Fokus er på fanen tabel .

 6. Hvis du vil oprette en kolonneoverskrift, skal du stryge til højre, indtil du hører "menuen typografiindstillinger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører "kolonneoverskrift, ikke markeret, Skift", og dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge.

  Hvis TalkBack meddeler, at indstillingen kolonneoverskrift allerede er markeret, kan du fortsætte med at redigere tabellen.

 7. Hvis du vil flytte fokus i den nye tabel, skal du skubbe en finger hen over skærmen, indtil TalkBack meddeler en celle i tabellen.

 8. Når fokus er i tabellen, skal du stryge til venstre eller højre for at navigere i tabellen. Hvis du vil tilføje tekst eller tal i en celle, skal du dobbelttrykke på skærmen og derefter bruge skærmtastaturet til at skrive dit indhold.

Tilføj kolonner eller rækker

Du kan hurtigt udvide tabellen, ved at tilføje flere rækker eller kolonner.

 1. I dokumentet skal du glide én finger hen over skærmen, indtil du hører "indtastnings tabel" efterfulgt af tabel-og celledetaljer.

 2. Skub én finger hen over den nederste del af skærmen, indtil du hører den ønskede indstilling, f. eks "Indsæt til højre, knap" eller "Indsæt nedenfor, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Føj alternativ tekst til en tabel

Hvis du vil gøre en tabel tilgængelig for et større publikum, skal du føje alternativ tekst til den.

 1. Gå til den tabel, hvor du vil tilføje den alternative tekst.

 2. Skub én finger i nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger, Skift", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "fane menu, tabel, markeret."

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "menuen alternativ tekst", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "redigeringsboks for titel", og dobbelttryk derefter på skærmen. Skærmtastaturet åbnes nederst på skærmen.

 5. Skriv en beskrivende titeltekst.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "redigeringsfeltet for beskrivelse", og dobbelttryk derefter på skærmen. Skærmtastaturet åbnes nederst på skærmen.

 7. Skriv en beskrivelse af tabellen.

 8. Når du er færdig, skal du stryge nedad og til venstre for at lukke skærmtastaturet.

 9. For at vende tilbage til menuen Tabelfane skal du stryge nedad og til venstre.

Slette en tabel

Hvis en tabel ikke længere skal bruges, kan du slette den fra dit dokument.

 1. I dokumentet skal du glide én finger hen over skærmen, indtil du hører "indtastnings tabel" efterfulgt af tabel-og celledetaljer.

 2. Hvis du vil slette hele tabellen, skal du skubbe én finger hen over den nederste del af skærmen, indtil du hører "Slet menu", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Slet tabel, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Microsoft 365

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, til at føje en tabel til dit dokument. Du kan også udvide tabellen ved at tilføje nye rækker eller kolonner og formatere tabellen med de indbyggede tabeltypografier. Hvis du føjer alternative tekster til dine tabeller, kan du gøre dit indhold tilgængeligt for større målgrupper.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføj en tabel

Bemærk!: Hvis du vil gøre tabellen mere handicapvenlig og gøre det muligt for skærmlæsere at identificere tabelkolonner korrekt, skal du oprette en kolonneoverskrift.

 1. Gå til den placering, hvor du vil indsætte en tabel, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "tabel", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Der oprettes en standardtabel med 3 rækker og 3 kolonner.

 3. Hvis du vil konfigurere en kolonneoverskrift, skal du stryge til højre, indtil du hører "flere indstillinger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Fortæl mig det". Stryg til højre, indtil du hører "typografiindstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "kolonneoverskrift". Dobbelttryk på skærmen for at tilføje en kolonneoverskrift.

  Hvis Oplæser meddeler, at indstillingen kolonneoverskrift allerede er aktiveret, kan du fortsætte med at redigere tabellen.

 4. Hvis du vil lukke båndet, skal du stryge til venstre, indtil du hører "flere indstillinger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Skærmtastaturet vises, og fokus er placeret i tabellen.

 5. Brug skærmtastaturet til at skrive dit indhold i tabellen.

Tilføj kolonner eller rækker

 1. I dokumentet skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører den tabel, du vil føje kolonner eller rækker til, og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede indstilling, f. eks "Indsæt til højre", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Føj alternativ tekst til en tabel

Hvis du vil gøre en tabel tilgængelig for et større publikum, skal du føje alternativ tekst til den.

 1. I dokumentet skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører den tabel, du vil føje alternativ tekst til, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Fortæl mig det". Stryg til højre, indtil du hører: "alternativ tekst", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Titel." Skærmtastaturet vises.

 3. Dobbelttryk på skærmen, og skriv en beskrivende titel til den alternative tekst.

 4. Stryg til højre. Du hører: "Beskrivelse".

 5. Dobbelttryk på skærmen, og skriv en beskrivelse af den alternative tekst.

 6. Når du er færdig, skal du stryge til venstre, indtil du hører "udført", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Slette en tabel

 1. I dokumentet skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører den tabel, du vil slette, og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Slet", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Slet tabel", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stavekontrol i et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Brug Word til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at føje en tabel til dit dokument. Vi har testet det med Oplæser, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du lærer også, hvordan du kan udvide tabellen ved at tilføje nye rækker eller kolonner og formatere tabellen med de indbyggede tabeltypografier.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Word til internettet, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da Word til internettet kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end i computer programmet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (Open) gælder for webbrowseren – ikke Word til internettet.

I dette emne

Indsæt en tabel

Bemærk!: Hvis du vil gøre tabellen mere handicapvenlig og gøre det muligt for skærmlæsere at identificere tabelkolonner korrekt, skal du oprette en kolonneoverskrift.

 1. Gå til den placering i dokumentet, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. Hvis du vil åbne menuen tabel , skal du trykke på alt + Windows-tasten + N, T.

 3. Hvis du vil angive og vælge antallet af kolonner og rækker i tabellen, skal du trykke på SKIFT + piletaster. Du hører antallet af valgte rækker og kolonner.

 4. Tryk på ENTER for at indsætte tabellen med de valgte dimensioner.

 5. Hvis du vil oprette en kolonneoverskrift, skal du gå til en vilkårlig celle i tabellen. Tryk på alt + Windows-tasten + J, T for at åbne fanen tabel design . Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "kolonneoverskrift", og tryk derefter på mellemrumstasten for at markere det.

  Hvis skærmlæseren meddeler, at indstillingen kolonneoverskrift allerede er aktiveret, kan du fortsætte med at redigere tabellen.

 6. Fokus flyttes til den nye tabel. Brug piletasterne til at flytte i brødteksten i tabellen.

 7. Skriv oplysningerne i cellerne. Du hører, hvilken kolonne og række der aktuelt er markeret, og hvilke celler der er overskriftsceller.

Tilføj kolonner eller rækker

Du kan hurtigt udvide tabellen, ved at tilføje flere rækker eller kolonner.

 1. Flyt indeni tabellen, og brug derefter piletasterne til at navigere i tabellen for at finde det sted, hvor du vil tilføje en ny række eller kolonne.

 2. Tryk på alt + Windows-tasten + J, L. Fanen tabel layout åbnes.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje en række over den aktuelle række, skal du trykke på A.

  • Hvis du vil tilføje en række under den aktuelle række, skal du trykke på B, E.

  • Tryk på L for at tilføje en kolonne til venstre for den aktuelle kolonne.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den aktuelle kolonne, skal du trykke på R.

  Fokus flyttes til dokumentets brødtekst i tabellen.

Formatere en tabel ved hjælp af en indbygget tabeltypografi

Hvis du vil lade Word til internettet formatere tabelformateringen, skal du vælge en af de indbyggede typografier for tabeller.

 1. Gå til en vilkårlig celle i den tabel, du vil formatere.

 2. Hvis du vil åbne menuen tabeltypografier , skal du trykke på alt + Windows-tasten + J, T, S

 3. Brug piletasterne til at gennemse typografierne. Skærmlæseren meddeler navnet på hver typografi, når du lander på den.

 4. Tryk på ENTER for at vælge og anvende en indbygget tabeltypografi. Fokus flyttes til dokumentets brødtekst i tabellen.

Føj alternativ tekst til en tabel

Hvis du vil gøre en tabel tilgængelig for et større publikum, skal du føje alternativ tekst til den.

 1. Gå til en vilkårlig celle i tabellen, som du vil føje alternativ tekst til.

 2. Tryk på alt + Windows-tasten + J, T, E. Dialogboksen alternativ tekst åbnes. Der er fokus i tekstfeltet Titel.

 3. Skriv en beskrivende titel til tabellen.

 4. Tryk på tabulatortasten. Fokus flyttes til feltet beskrivelses tekst.

 5. Skriv en beskrivelse af tabellen.

 6. Når du er færdig, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "OK", og derefter trykke på ENTER.

Slette en tabel

Hvis en tabel ikke længere skal bruges, kan du slette den fra dit dokument.

 1. Gå til en vilkårlig celle i den tabel, du vil slette.

 2. Hvis du vil slette hele tabellen, skal du trykke på alt + Windows-tasten + J, T og derefter D, T. Tabellen slettes, og fokus vender tilbage til dokumentets brødtekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×