Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Word

Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Word

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du får at vide, hvordan du kan omdanne eksisterende tekstlinjer til en liste, ændre punkttegnstypen og oprette indlejrede lister.

Skærmlæsere varierer i deres mulighed for at beskrive typografien for punkttegn eller tal, der bruges til en liste. Du skal muligvis justere din skærmlæsers detaljeringsindstillinger. For eksempel kan JAWS identificere de ti mest almindelige punkt typer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Du kan skrive en opstilling med punkttegn eller en opstilling med tal/bogstaver på flere måder.

Indtast en opstilling med punkttegn eller med tal/bogstaver

Ved denne metode skriver du først tekstlinjerne og omdanner dem derefter til en liste.

 1. Skriv tekstlinjerne til listen.

 2. Markér elementerne for listen.

 3. Hvis du vil ændre elementerne til en liste, skal du gøre et af følgende:

  • For en opstilling med punkttegn skal du trykke på alt + H, U.

  • Hvis du vil have en opstilling med tal/bogstaver, skal du trykke på alt + H, N.

  Du hører en beskrivelse af den valgte typografi for punkttegn eller tal/bogstaver.

 4. Hvis du vil stoppe med at oprette listen, skal du trykke på pil ned-tasten for at gå til det næste tekstområde.

Opret en liste ved at vælge en typografi for punkttegn eller tal/bogstaver fra båndet.

Ved denne metode anvender du først typografi for punkttegn eller tal/bogstaver, og derefter skriver du listeelementerne.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette en opstilling med punkttegn, skal du trykke på alt + H for at åbne biblioteket med punkttegn.

  • Hvis du vil oprette en opstilling med tal/bogstaver, skal du trykke på alt + H, N for at åbne biblioteket med nummer typografier.

 2. Tryk på tabulatortasten for at se de tilgængelige typografier, og tryk derefter på Enter for at vælge en.

 3. Skriv det første element i opstillingen. Tryk på Enter for at fortsætte opstillingen.

 4. Hvis du vil stoppe med at oprette listen, skal du trykke på pil ned-tasten for at gå til det næste tekstområde.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste på en liste, f. eks indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller en opstilling med tal/bogstaver i en opstilling med tal/bogstaver.

 1. Markér det element, der kommer før den indlejrede liste, i en eksisterende opstilling, og tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 2. Gå til det sted i opstillingen, hvor du ønsker, den nye liste skal starte.

  Placer markøren i starten af linjen på det nye element, og tryk på tabulatortasten. Word øger automatisk indrykningen for det pågældende element og gør det til en del af en indlejret liste eller en liste inden for den omgivende liste.

  Typografien for punkttegn eller tal/bogstaver for den nye opstilling er baseret på typografien for den overordnede opstilling. Du kan ændre disse typografier til enhver tilgængelig typografi for punkttegn eller tal/bogstaver. Du kan få mere at vide ved at se ændre typografien for punkttegn eller tal/bogstaver.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, kan du vælge en typografi fra biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Markér hele listen.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på Alt+H, U for at vælge knappen Punktopstilling og åbne biblioteket.

  • Tryk på Alt+H, U for at vælge knappen Opstilling med tal/bogstaver og åbne biblioteket.

 3. Tryk på en piletast for at gå gennem de tilgængelige indstillinger, der kan variere afhængig af, hvad du senest har brugt. Tryk på Enter for at vælge en typografi.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en opstilling i forhold til margenen skal du bruge knappen Formindsk indrykning og knappen Forøg indrykning.

 1. Markér hele listen.

 2. Tryk på Alt+H og derefter på Alt, O for at reducere indtrykning eller rykke opstillingen tættere på margenen.

 3. Tryk på Alt+H og derefter på A, I for at øge indrykningen eller rykke opstillingen længere væk fra margenen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Mac med tastaturet og Voice over, den indbyggede skærmlæser i Mac OS, til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver. Word til Mac gør det muligt at omdanne eksisterende tekstlinjer til en liste, ændre punkttegnstypen og oprette indlejrede lister. Med alle disse typer lister kan du fortsætte listen automatisk, ved blot at trykke på Enter i slutningen af en linje.

Du kan også indstille Word til automatisk at oprette opstillinger med punkttegn eller opstillinger med tal, når du skriver genvejen.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Du kan skrive en opstilling med punkttegn eller en opstilling med tal/bogstaver på flere måder.

Opret en opstilling med punkttegn, mens du skriver

 1. I starten af en ny linje skal du skrive * (stjerne), og derefter trykke på Mellemrumstasten eller Tabulatortasten. Der oprettes automatisk et udfyldt rundt punkttegn.

 2. Skriv den ønskede tekst.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk på Enter og derefter på Backspace, for at standse oprettelsen af listen.

Opret en opstilling med tal/bogstaver, mens du skriver

 1. Ved starten af en ny linje skal du skrive 1. (tallet 1 efterfulgt af punktum), og derefter skal du trykke på Mellemrumstasten eller Tabulatortasten. Der oprettes automatisk et nummereret punkttegn.

 2. Skriv den ønskede tekst.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk på Enter og derefter på Backspace, for at standse oprettelsen af listen.

Opret en liste, ved at vælge en typografi for punkttegn fra båndet.

 1. Placér markøren i begyndelsen af en ny liste.

 2. Gå til fanen Hjem, og tryk på F6 indtil du hører et fanenavn, efterfulgt af "Du er i øjeblikket på en fane...inde i en fanegruppe". Brug derefter højre eller venstre piletast, indtil du hører: "fanen Hjem". Tryk derefter på Mellemrumstasten for at vælge.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette en opstilling med punkttegn og vælge en typografi, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "punkttegn, menuknap". Tryk på Control+Option+Shift+M, for at udvide menuen. Tryk på Piletast ned, og brug piletasterne til at gennemse typografierne, for at vælge et listeformat. Typografierne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

  • Hvis du vil oprette en opstilling med tal/bogstaver og vælge en typografi, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "nummerering, menuknappen." Tryk på Control+Option+Shift+M, for at udvide menuen. Tryk på Piletast ned, og brug piletasterne til at gennemse typografierne, for at vælge et nummereringsformat. Typografierne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

  Tryk på Mellemrumstasten, for at vælge en typografi.

 4. Listen oprettes, og fokus flyttes til dokumentet.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste på en liste, f. eks indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller en opstilling med tal/bogstaver i en opstilling med tal/bogstaver.

Sådan opretter du en indlejret liste

 1. Gå til slutningen af det element, der skal starte den indlejrede liste, i en eksisterende liste, og tryk på ENTER.

 2. Placer markøren i starten af linjen på det nye element, og tryk på Tab. Word øger automatisk indrykningen for elementet, og gør det til en del af den indlejrede liste, eller en liste i den omgivende liste.

  Bemærk!: Typografien for punkttegn eller tal for den nye liste er baseret på typografien for den overordnede opstilling. Du kan ændre disse typografier til enhver tilgængelig typografi for punkttegn eller tal. Se hvordan under Skift typografi for punkttegn eller tal/bogstaver.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal, kan du vælge en hvilken som helst typografi i nummereringsbiblioteket.

 1. Vælg en liste eller indlejret liste.

  Tip!: Markér tekst ved at holde Shift nede, og bruge piletasterne til at flytte markøren.

 2. Gå til fanen Hjem, og tryk på F6 indtil du hører et fanenavn, efterfulgt af "Du er i øjeblikket på en fane...inde i en fanegruppe". Brug derefter højre eller venstre piletast, indtil du hører: "fanen Hjem". Tryk derefter på Mellemrumstasten for at vælge.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil vælge en ny punkttegns typografi, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "punktopstilling, menuknappen." Tryk på Control+Option+Shift+M, for at udvide menuen. Tryk på Piletast ned, og brug piletasterne til at gennemse typografierne.

  • Hvis du vil vælge en ny Nummererings typografi, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "nummerering, menuknappen." Tryk på Control+Option+Shift+M, for at udvide menuen. Tryk på Piletast ned, og brug piletasterne til at gennemse typografierne.

  Tryk på Mellemrumstasten, for at vælge en typografi.

 4. Typografien ændres, og fokus flyttes til dokumentet.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en opstilling i forhold til margenen, skal du bruge knappen, Formindsk indrykning og knappen Forøg indrykning.

 1. Vælg en liste eller indlejret liste.

 2. Gå til fanen Hjem, og tryk på F6 indtil du hører et fanenavn, efterfulgt af "Du er i øjeblikket på en fane...inde i en fanegruppe". Brug derefter højre eller venstre piletast, indtil du hører: "fanen Hjem". Tryk derefter på Mellemrumstasten for at vælge.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil formindske indrykningen eller flytte listen tættere på margenen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "knappen Formindsk indrykning."

  • Hvis du vil øge indrykningen eller flytte listen længere væk fra margenen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "knappen Forøg indrykning."

  Tryk på Mellemrumstasten, for at vælge en indstilling.

 4. Tryk på F6, for at flytte fokus tilbage til dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til iOS med Voice over, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver på din telefon. Word til iOS gør det muligt at ændre eksisterende tekstlinjer til en liste, ændre punkttegnstypen og oprette indlejrede lister. Alle disse typer af lister gør det muligt at fortsætte listen automatisk ved blot at trykke på ENTER i slutningen af en linje.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Du kan oprette en punktopstilling med punkttegn eller med tal/bogstaver på flere måder i et dokument.

Indtast en opstilling med punkttegn

 1. I visningen redigering skal du skrive det første element på listen ved hjælp af skærmtastaturet. For at gå til tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører et tastaturelement.

  Tip!: Du kan også finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. VoiceOver meddeler elementerne, når du lander på dem. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at vælge et element.

 2. Når du har skrevet, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at lukke tastaturet og gå til båndet. Fanen hjem åbnes, og du hører: "fanen Hjem".

 3. På fanen hjem skal du stryge til højre, indtil du hører "punkttegn, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Punkttegn åbnes.

 4. Stryg nedad én gang i menuen punkttegn , og stryg derefter mod højre for at gennemgå de tilgængelige punkttegn: massiv cirkel, tom cirkel, massiv firkant, 4 små diamanter, Tom pileller afkrydsning. Du hører punkt typografi beskrivelserne, mens du stryger. Når du har valgt den ønskede typografi, skal du dobbelttrykke for at markere den. Punkttegnet føjes til det markerede element, og fokus flyttes til fanen hjem .

 5. Hvis du vil lukke båndet og skifte til tastaturet, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Skjul bånd", og så dobbelttrykke på skærmen.

 6. Hvis du vil tilføje et nyt listeelement, skal du vælge Returner på skærmtastaturet og skrive det nye element. Hvis du vil vælge Returner, skal du stryge til højre, indtil du hører "Return", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 7. Hvis du vil stoppe med at oprette listeelementer, skal du gå til tasten Enter og dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Ny linje". Gå tilbage til retur -tasten, og Dobbelttryk på skærmen. Fokus flyttes under punktopstillingen.

Indtast en opstilling med tal eller bogstaver

 1. I visningen redigering skal du skrive det første element på listen ved hjælp af skærmtastaturet. For at gå til tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører et tastaturelement.

 2. Når du har skrevet, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at lukke tastaturet og gå til båndet. Fanen hjem åbnes, og du hører: "fanen Hjem".

 3. På fanen hjem skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen nummerering", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Nummerering åbnes.

 4. Stryg nedad én gang i menuen nummerering , og stryg derefter til højre for at gennemgå de tilgængelige Nummererings typografier: 1.2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c., eller i. ii. iii. Du hører nummereringstypografi beskrivelserne, mens du stryger. Når du har valgt den ønskede typografi, skal du dobbelttrykke for at markere den. Word til iOS starter automatisk en opstilling med tal/bogstaver, og fokus flyttes til fanen hjem .

 5. Hvis du vil lukke båndet og skifte til tastaturet, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Skjul bånd", og så dobbelttrykke på skærmen.

 6. Hvis du vil tilføje et nyt listeelement, skal du vælge Returner på skærmtastaturet og skrive det nye element. Hvis du vil vælge Returner, skal du stryge til højre, indtil du hører "Return", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 7. Hvis du vil stoppe med at oprette listeelementer, skal du gå til tasten Enter og dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Ny linje". Gå tilbage til retur -tasten, og Dobbelttryk på skærmen. Fokus flyttes under den nummererede liste.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste på en liste, f. eks indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller en opstilling med tal/bogstaver i en opstilling med tal/bogstaver.

 1. Hvis du har en eksisterende liste, skal du trække din finger rundt om skriveområdet, indtil du hører det listeelement, du vil ændre til en indlejret liste. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren derhen.

 2. Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "Forøg indrykningsplacering, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Word til iOS øger automatisk indrykningen for det pågældende element og gør det til en del af en indlejret liste.

 3. Hvis du vil tilføje et andet indlejret listeelement, skal du flytte markøren til slutningen af elementet ved at stryge ned med én finger, indtil du hører det sidste tegn, og derefter vælge Vend tilbage på skærmtastaturet og skrive det nye element.

Bemærk!: Typografien for punkttegn eller tal/bogstaver for den indlejrede liste er baseret på typografien for det overordnede element. Du kan ændre disse typografier til ethvert tilgængeligt punkttegn eller enhver tilgængelig taltypografi. Du kan få mere at vide ved at se ændre typografien for punkttegn eller tal/bogstaver.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, skal du vælge en vilkårlig typografi i biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Træk din finger rundt om skriveområdet, indtil du hører et element på listeniveau, hvor du vil ændre typografien for punkttegn eller tal/bogstaver. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren derhen.

 2. Hvis du vil lukke tastaturet og gå til båndet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen hjem åbnes, og du hører: "fanen Hjem".

 3. På fanen hjem skal du stryge til højre med én finger, indtil Voice over meddeler, at du har overskredet punkttegn -eller Nummererings knappen. Dobbelttryk derefter for at åbne biblioteket.

  Tip!: Du kan kombinere en opstilling med punkttegn med indlejrede lister med tal/bogstaver eller omvendt.

 4. Stryg ned én gang for at gå til indstillingerne, og højre for at gennemse typografierne. Voice over meddeler typografierne, når du flytter. Den aktuelt valgte typografi annonceres som "markeret". Du kan vælge en typografi ved at dobbelttrykke på skærmen.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en liste i forhold til margenen skal du bruge indstillingerne Formindsk indrykning og Forøg indrykning.

 1. Træk din finger rundt om skriveområdet, indtil du hører det første element på listens første niveau. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren derhen.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykning til venstre, skal du stryge til højre, indtil du hører "Formindsk indrykningsplacering, knap", og dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje indrykning til højre, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Forøg indrykningsplacering, knap", og så dobbelttrykke på skærmen.

 3. Når du har valgt en indstilling, føjes indrykningen til listen.

Se også

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver på din telefon. Word til Android gør det muligt at ændre eksisterende tekstlinjer til en liste, ændre punkttegnstypen og oprette indlejrede lister. I alle disse typer af lister har du mulighed for at fortsætte listen automatisk ved blot at trykke på Enter ved slutningen af en linje.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Du kan oprette en punktopstilling med punkttegn eller med tal/bogstaver på flere måder i et dokument.

Indtast en opstilling med punkttegn

 1. I visningen redigering skal du skrive det første element på listen ved hjælp af skærmtastaturet.

  Bemærk!: Du kan finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. TalkBack læser elementerne højt, når du lander på dem. Hvis du vil vælge et element, skal du løfte fingeren, når den er over elementet. Afhængigt af dine enhedsindstillinger vil du muligvis skulle dobbelttrykke på skærmen for at indsætte tegnet.

 2. Når du har skrevet, skal du trække din finger over tastaturet, indtil du hører "ikke markeret, flere indstillinger", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at lukke tastaturet og gå til båndet. Fanen hjem åbnes, og du hører: "fane menu, hjem."

 3. På fanen hjem skal du stryge til højre, indtil du hører "menuen punkttegn", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Punkttegn åbnes.

 4. I menuen punkter skal du stryge til højre for at gå gennem de tilgængelige punkttegn: massiv cirkel, tom cirkel, massiv firkant, 4 små diamanter, Tom pileller afkrydsningsmærke. Du hører punkt typografi beskrivelserne, mens du stryger. Når du har valgt den ønskede typografi, skal du dobbelttrykke for at markere den. Punkttegnet føjes til det markerede element.

 5. Hvis du vil lukke båndet og skifte til tastaturet, skal du stryge til højre, indtil du hører "kontrolleret, flere indstillinger, Skift", og dobbelttrykke på skærmen.

 6. Hvis du vil tilføje et nyt listeelement, skal du vælge Enter på skærmtastaturet og skrive det nye element. Hvis du vil vælge Enter, skal du trække fingeren på tastaturet, indtil du hører "Enter", og derefter løfte den (og dobbelttrykke, hvis det er nødvendigt).

 7. Tryk to gange på Enter for at stoppe med at oprette listeelementer.

Indtast en opstilling med tal eller bogstaver

 1. I visningen redigering skal du skrive det første element på listen ved hjælp af skærmtastaturet.

 2. Når du har skrevet, skal du trække din finger over tastaturet, indtil du hører "ikke markeret, flere indstillinger", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at lukke tastaturet og gå til båndet. Fanen hjem åbnes, og du hører: "fane menu, hjem."

 3. På fanen hjem skal du stryge til højre, indtil du hører "menuen nummerering", og så dobbelttrykke på skærmen. Menuen Nummerering åbnes.

 4. I menuen nummerering skal du stryge til højre for at gennemgå de tilgængelige Nummererings typografier: 1.2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c., eller i. ii. iii. Du hører nummereringstypografi beskrivelserne, mens du stryger. Når du har valgt den ønskede typografi, skal du dobbelttrykke for at markere den. Word til Android starter automatisk en opstilling med tal/bogstaver.

 5. Hvis du vil lukke båndet og skifte til tastaturet, skal du stryge til højre, indtil du hører "kontrolleret, flere indstillinger, Skift", og dobbelttrykke på skærmen.

 6. Hvis du vil tilføje et nyt listeelement, skal du vælge Enter på skærmtastaturet og skrive det nye element. Hvis du vil vælge Enter, skal du trække fingeren på tastaturet, indtil du hører "Enter", og derefter løfte den (og dobbelttrykke, hvis det er nødvendigt).

 7. Tryk to gange på Enter for at stoppe med at oprette listeelementer.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste på en liste, f. eks indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller en opstilling med tal/bogstaver i en opstilling med tal/bogstaver.

 1. Hvis du har en eksisterende liste, skal du trække din finger rundt om skriveområdet, indtil du hører det listeelement, du vil ændre til en indlejret liste. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren derhen.

 2. Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "Forøg indrykning, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Word til Android øger automatisk indrykningen for det pågældende element og gør det til en del af en indlejret liste.

 3. Hvis du vil tilføje et andet indlejret listeelement, skal du vælge Enter på skærmtastaturet og skrive det nye element.

Bemærk!: Typografien for punkttegn eller tal/bogstaver for den indlejrede liste er baseret på typografien for det overordnede element. Du kan ændre disse typografier til ethvert tilgængeligt punkttegn eller enhver tilgængelig taltypografi. Du kan få mere at vide ved at se ændre typografien for punkttegn eller tal/bogstaver.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, skal du vælge en vilkårlig typografi i biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Træk din finger rundt om skriveområdet, indtil du hører et element på listeniveau, hvor du vil ændre typografien for punkttegn eller tal/bogstaver. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren derhen. TalkBack meddeler niveauet for et element som: "niveau <niveaunummer>, <elementtekst>."

 2. Hvis det er nødvendigt, kan du lukke tastaturet og gå til båndet ved at trække din finger over tastaturet, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger, Skift" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen hjem åbnes, og du hører: "fane menu, hjem."

 3. Under fanen hjem skal du stryge til højre med én finger, indtil TalkBack giver dig en meddelelse om, at du har overskredet punkttegn -eller Nummererings knappen. Dobbelttryk derefter for at åbne biblioteket.

  Tip!: Du kan kombinere en opstilling med punkttegn med indlejrede lister med tal/bogstaver eller omvendt.

 4. Stryg til højre for at gennemse typografierne. TalkBack meddeler typografierne, når du flytter. Den aktuelt valgte typografi annonceres som "markeret". Du kan vælge en typografi ved at dobbelttrykke på skærmen.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en liste i forhold til margenen skal du bruge indstillingerne Formindsk indrykning og Forøg indrykning.

 1. Træk din finger rundt om skriveområdet, indtil du hører det første element på listens første niveau. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren derhen. TalkBack meddeler det første element på listens første niveau som: "1 af (...) på niveau 1, <elementtekst>."

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykning til venstre, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Formindsk indrykning", og så dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje indrykning til højre, skal du stryge til højre, indtil du hører: "knappen Forøg indrykning", og så dobbelttrykke på skærmen.

 3. Når du har valgt en indstilling, føjes indrykningen til listen.

Se også

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver på din telefon. Word Mobile giver dig mulighed for at lave eksisterende tekstlinjer om til en liste, ændre punkttegnstype og oprette indlejrede lister. I alle disse typer af lister har du mulighed for at fortsætte listen automatisk ved blot at trykke på Enter ved slutningen af en linje.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Du kan oprette en punktopstilling med punkttegn eller med tal/bogstaver på flere måder i et dokument.

Indtast en opstilling med punkttegn

 1. Indtast listens første tekstlinje.

 2. Sørg for, at du er i skriveområdet. Træk en finger på skærmen, indtil du hører: "redigerbar tekst." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til venstre eller højre for at gå til tekstlinjen, du vil lave om til en punktopstilling. Tryk tre gange på skærmen for at vælge linjen.

 3. Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "elementer".

 4. Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "knappen punkttegn". Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "knappen flere indstillinger, skjult". Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "hjem, knap".

 6. I menuen skal du stryge til højre med én finger, indtil du hører: "knappen punkttegn". Dobbelttryk på skærmen.

 7. Stryg til højre for at gennemgå de tilgængelige punkttegn. Du hører beskrivelsen af punkttegnstypografien, når du stryger. Dobbelttryk for at vælge en typografi.

 8. Brug skærmtastaturet til at skrive teksten til listeelementet.

 9. Hvis du vil tilføje et nyt punkttegn, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger. Udvidet. " Dobbelttryk for at skjule Flere indstillinger. Tryk på tastaturet og stryg mod højre eller venstre, indtil du hører "Enter". Dobbelttryk på skærmen.

 10. Hvis du vil stoppe med at oprette listen, skal du dobbelttrykke på Enter to gange på skærmtastaturet.

Indtast en opstilling med tal eller bogstaver

 1. Indtast listens første tekstlinje.

 2. Sørg for, at du er i skriveområdet. Træk en finger en skærm, indtil du hører: "redigerbar tekst." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til venstre eller højre for at gå til tekstlinjen, du vil lave om til en punktopstilling. Tryk tre gange på skærmen for at vælge linjen.

 3. Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "elementer".

 4. Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "knappen nummerering." Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "knappen flere indstillinger, skjult". Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "hjem, knap".

 6. I menuen skal du stryge til højre med én finger, indtil du hører: "knappen nummerering." Dobbelttryk på skærmen.

 7. Stryg til højre for at gennemgå de tilgængelige Nummererings typografier. Du hører beskrivelsen af typografien for opstilling med tal/bogstaver, når du stryger. Dobbelttryk for at vælge en typografi.

 8. Brug skærmtastaturet til at skrive teksten til listeelementet.

 9. Hvis du vil tilføje et nyt punkttegn, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger. Udvidet. " Dobbelttryk for at skjule Flere indstillinger. Tryk på tastaturet og stryg mod højre eller venstre, indtil du hører "Enter". Dobbelttryk på skærmen.

 10. Hvis du vil stoppe med at oprette listen, skal du dobbelttrykke på Enter to gange på skærmtastaturet.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste på en liste, f. eks indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller en opstilling med tal/bogstaver i en opstilling med tal/bogstaver.

 1. Hvis du har en eksisterende liste, skal du i dit dokument sørge for, at du står i skriveområdet. Træk en finger på skærmen, indtil du hører: "redigerbar tekst." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til venstre eller højre for at gå til listeelementet, du vil lave om til en indlejret liste. Tryk tre gange på skærmen for at vælge elementet.

 2. Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "elementer".

 3. Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "knappen Forøg indrykning." Dobbelttryk på skærmen.

  Elementet er nu en del af en indlejret liste.

 4. Hvis du vil gå tilbage til et højere listeniveau, skal du stryge op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer". Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Formindsk indrykning. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, skal du vælge en vilkårlig typografi i biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Sørg for, at du står i skriveområdet i dit dokument. Træk en finger på skærmen, indtil du hører: "redigerbar tekst." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til højre eller venstre for at finde frem til et listeelement på det listeniveau, hvor du vil ændre listens typografi for punkttegn eller tal/bogstaver. Tryk tre gange på skærmen for at vælge elementet.

 2. Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "elementer".

 3. Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "knappen flere indstillinger, skjult". Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "hjem, knap".

 4. Stryg til højre med en finger, indtil Oplæser meddeler, at du har nået knappen Punkttegn eller Tal/bogstaver. Dobbelttryk for at åbne biblioteket, og stryg til højre for at vælge den nye typografi.

  Du kan kombinere en opstilling med punkttegn med indlejrede lister med tal/bogstaver eller omvendt.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en liste i forhold til margenen skal du bruge indstillingerne Formindsk indrykning og Forøg indrykning.

 1. Sørg for, at du står i skriveområdet i dit dokument. Træk en finger på skærmen, indtil du hører: "redigerbar tekst." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til højre eller venstre for at finde frem til det listeelement, hvor du vil ændre justeringen. Tryk tre gange på skærmen for at vælge elementet.

 2. Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "elementer".

 3. Stryg til højre med en finger, indtil Oplæser meddeler, at du har nået knappen Forøg indrykning eller Formindsk indrykning. Dobbelttryk derefter på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

BrugWord til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i dokumentet. Vi har testet det med Oplæser, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du lærer, hvordan du ændrer eksisterende tekstlinjer til en liste, ændrer punkttegnstypen og opretter indlejrede lister. Med alle disse typer lister kan du fortsætte listen automatisk, ved blot at trykke på Enter i slutningen af en linje.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Word til internettet, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da Word til internettet kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end i computer programmet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (Open) gælder for webbrowseren – ikke Word til internettet.

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Du kan skrive en opstilling med punkttegn eller en opstilling med tal/bogstaver på flere måder.

Opret en opstilling med punkttegn, mens du skriver

 1. I starten af en ny linje skal du skrive * (stjerne) og derefter trykke på mellemrumstasten. Der oprettes automatisk et udfyldt rundt punkttegn.

 2. Skriv den ønskede tekst til det første element.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk to gange på ENTER for at stoppe med at oprette listen.

Opret en opstilling med tal/bogstaver, mens du skriver

 1. Ved starten af en ny linje skal du skrive 1. (tallet 1 efterfulgt af punktum) og derefter trykke på mellemrumstasten. Der oprettes automatisk et nummereret punkttegn.

 2. Skriv den ønskede tekst til det første element.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk to gange på ENTER for at stoppe med at oprette listen.

Opret en liste, ved at vælge en typografi for punkttegn fra båndet.

 1. Placer markøren i begyndelsen af en ny liste ved hjælp af piletasterne.

 2. Hvis du vil gå til fanen hjem , skal du trykke på alt + Windows-tasten + H.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette en opstilling med punkttegn og vælge en typografi, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "punkttegn, knap skjult". Hvis du vil udvide punkttegnsbiblioteket, skal du trykke på alt + piletast ned. Tryk på tabulatortasten for at gennemse typografierne. Typografierne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

  • Hvis du vil oprette en opstilling med tal/bogstaver og vælge en typografi, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "nummerering, knap skjult." Hvis du vil udvide Nummererings biblioteket, skal du trykke på alt + piletast ned. Tryk på tabulatortasten for at gennemse typografierne. Typografierne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

  Tryk på Enter for at vælge en typografi.

  Listen oprettes med den valgte typografi, og fokus flyttes til dokumentområdet.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste på en liste, f. eks indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller en opstilling med tal/bogstaver i en opstilling med tal/bogstaver.

 1. Brug piletasterne til at gå til slutningen af det element, der skal starte den indlejrede liste, i en eksisterende liste, og tryk på ENTER.

 2. Med markøren i starten af linjen for det nye element skal du trykke på alt + Windows-tasten + H for at gå til fanen hjem .

 3. Under fanen hjem skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Forøg indrykning, knap", og derefter trykke på ENTER. Word øger automatisk indrykningen for det pågældende element og gør det til en del af en indlejret liste eller en liste inden for den omgivende liste.

  Bemærk!: Typografien for punkttegn eller tal for den nye liste er baseret på typografien for den overordnede opstilling. Du kan ændre disse typografier til enhver tilgængelig typografi for punkttegn eller tal. Du kan få mere at vide ved at se ændre typografien for punkttegn eller tal/bogstaver.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal, kan du vælge en hvilken som helst typografi i nummereringsbiblioteket.

 1. Vælg en liste eller indlejret liste.

  Tip!: Markér tekst ved at holde Shift nede, og bruge piletasterne til at flytte markøren.

 2. Hvis du vil gå til fanen hjem , skal du trykke på alt + Windows-tasten + H.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette en opstilling med punkttegn og vælge en typografi, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "punkttegn, knap skjult". Hvis du vil udvide punkttegnsbiblioteket, skal du trykke på alt + piletast ned. Tryk på tabulatortasten for at gennemse typografierne. Typografierne bliver annonceret, når du flytter, og den aktuelt valgte typografi bliver annonceret som "markeret".

  • Hvis du vil vælge en ny Nummererings typografi, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "nummerering, knap skjult." Hvis du vil udvide Nummererings biblioteket, skal du trykke på alt + piletast ned. Tryk på tabulatortasten for at gennemse typografierne. Typografierne bliver annonceret, når du flytter, og den aktuelt valgte typografi bliver annonceret som "markeret".

  Tryk på Enter for at vælge en typografi.

  Typografien ændres, og fokus flyttes til dokumentet.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en opstilling i forhold til margenen, skal du bruge knappen, Formindsk indrykning og knappen Forøg indrykning.

 1. Vælg en liste eller indlejret liste.

 2. Hvis du vil gå til fanen hjem , skal du trykke på alt + Windows-tasten + H.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil formindske indrykningen eller flytte listen tættere på margenen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Formindsk indrykning, knap."

  • Hvis du vil øge indrykningen eller flytte listen længere væk fra margenen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Forøg indrykning, knap."

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 4. Tryk på Ctrl + F6 for at flytte fokus tilbage til dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×