Brug en skærmlæser til at tilføje og opdatere detaljer i opgaver i planner

Brug en skærmlæser til at tilføje og opdatere detaljer i opgaver i planner

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Microsoft Planner med tastaturet og en skærmlæser til at tilføje og opdatere opgavedetaljer. Vi har testet det med Oplæser, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du lærer, hvordan du tilføjer kommentarer eller en tjekliste, markerer opgaver eller opdaterer opgavefremdrift.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Planlægning, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da Planlægning kører i din webbrowser, fungerer tastaturgenvejene, der fungerer i din browser, også i Planlægning.

I dette emne

Tilføj en kommentar

Føj en kommentar til en opgave for at starte en samtale med den person, der arbejder på opgaven.

 1. Gå til den opgave, du vil føje kommentarer til, og Åbn den.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "ny kommentar". Fokus er i tekstfeltet kommentarer .

 3. Skriv din kommentar.

 4. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Send", og derefter trykke på ENTER.

Markere en opgave med etiketter

Du kan bruge etiketter til at mærke, organisere eller gruppere opgaver.

 1. Gå til og Åbn den opgave, du vil markere med etiketter.

 2. Tryk på Skift + tab, indtil du hører den første unavngivne etiket, f. eks. "etiket to, redigering."

  Tip!: Hvis du allerede har navngivne etiketter i opgaven, skal du gå videre til trin 4.

 3. Skriv etiketnavnet.

 4. Tryk på tabulatortasten én gang. Du hører "ikke markeret", efterfulgt af navnet på etiketten.

 5. Tryk på ENTER for at markere og tilføje etiketten. Du hører: "Markeret."

Angiv og opdater opgavestatus

 1. Gå til og Åbn den opgave, du vil opdatere frem til.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "status", efterfulgt af den aktuelle status for opgaven.

 3. Hvis du vil udvide status menuen, skal du trykke på alt + pil ned-tasten.

 4. Tryk på pil op eller ned, indtil du hører den ønskede status, og tryk derefter på ENTER. Du hører den nye status.

Føj en tjekliste til en opgave

Hvis du vil holde styr på din opgaveliste, skal du føje en tjekliste til en opgave.

 1. Gå til den opgave, du vil føje en tjekliste til, og Åbn den.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Tilføj et tjekliste element."

 3. Skriv teksten til det første element på checklisten, og tryk derefter på ENTER.

 4. Der oprettes en ny tom liste med listeelementer. Skriv teksten til det følgende element, og tryk på ENTER. Gentag dette trin, indtil du har føjet alle dine elementer til checklisten.

 5. Hvis du vil kontrollere elementer fra din tjekliste, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "ikke markeret", efterfulgt af elementet og derefter trykke på mellemrumstasten.

Se også

Brug en skærmlæser til at føje planner-opgaver til en kalender

Brug en skærmlæser til at sortere og bestille opgaver på en tavle i planner

Tastaturgenveje i Microsoft planner

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i Microsoft Planner ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Microsoft 365

Brug Planner til iOS med Voice over, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at tilføje og opdatere opgavedetaljer. Du lærer, hvordan du tilføjer kommentarer eller en tjekliste, markerer opgaver eller opdaterer opgavefremdrift.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Tilføj en kommentar

Føj en kommentar til en opgave for at starte en samtale med den person, der arbejder på opgaven.

 1. Gå til den opgave, du vil føje kommentarer til, og Åbn den.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Tilføj kommentar", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Brug skærmtastaturet til at skrive din kommentar.

 4. Når du er færdig, skal du skubbe en finger hen over den nederste del af skærmen, indtil du hører "Send", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Markere en opgave med etiketter

Du kan bruge etiketter til at mærke, organisere eller gruppere opgaver.

 1. Gå til og Åbn den opgave, du vil markere med etiketter.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "feltet etiketter, Angiv etiketter", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Tip!: Hvis du allerede har tilføjet etiketter til din opgave, hører du "feltet etiketter" efterfulgt af navnene på etiketterne. Du kan gå videre til trin 5.

 3. Hvis du vil navngive et navn, skal du stryge til højre, indtil du hører en unavngivet etiket, for eksempel "etiketnavn, etiket 3", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 4. Brug skærmtastaturet til at skrive et navn til etiketten. Når du er færdig, skal du skubbe en finger hen over den nederste del af skærmen, indtil du hører "udført", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Hvis du vil føje et navn til opgaven, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "afkrydsningsfelt", efterfulgt af navnet på navnet og "ikke markeret". Dobbelttryk på skærmen for at vælge og tilføje navnet på opgaven.

Angiv og opdater opgavestatus

 1. Gå til den opgave, du vil ændre frem til, og Åbn den.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "status felt", efterfulgt af den aktuelle status.

 3. Dobbelttryk på skærmen. Menuen status åbnes.

 4. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede status, og dobbelttryk derefter på skærmen.

Føj en tjekliste til en opgave

Hvis du vil holde styr på din opgaveliste, skal du føje en tjekliste til en opgave.

 1. Gå til den opgave, du vil føje en tjekliste til, og Åbn den.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "listefelt, Tilføj tjeklister", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "elementnavn."

 3. Brug skærmtastaturet til at skrive teksten til det første element på kontrollisten. Når du er færdig, skal du skubbe en finger hen over den nederste del af skærmen, indtil du hører "udført", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Det første element føjes til checklisten, og fokus flyttes til et nyt tomt checkliste element. Gentag dette trin, indtil du har tilføjet alle dine tjekliste elementer.

 4. Hvis du vil vende tilbage til opgaven, skal du skubbe én finger hen over toppen af skærmen, indtil du hører "knappen tilbage", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Hvis du vil kontrollere en fuldført vare fra din tjekliste, skal du stryge til højre, indtil du hører "listefelt", efterfulgt af antallet af fuldførte elementer. Dobbelttryk på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører "afkrydsningsfelt" efterfulgt af det element, du vil bruge, og "ikke markeret". Dobbelttryk på skærmen for at markere elementet som fuldført.

Se også

Brug en skærmlæser til at føje planner-opgaver til en kalender

Brug en skærmlæser til at sortere og bestille opgaver på en tavle i planner

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i Microsoft Planner ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Microsoft 365

Brug Planner til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at tilføje og opdatere opgavedetaljer. Du lærer, hvordan du tilføjer kommentarer eller en tjekliste, markerer opgaver eller opdaterer opgavefremdrift.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Tilføj en kommentar

Føj en kommentar til en opgave for at starte en samtale med den person, der arbejder på opgaven.

 1. Gå til den opgave, du vil føje kommentarer til, og Åbn den.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Tilføj kommentar", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Brug skærmtastaturet til at skrive din kommentar.

 4. Når du er færdig, skal du stryge til højre, indtil du hører "Send kommentar", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Markere en opgave med etiketter

Du kan bruge etiketter til at mærke, organisere eller gruppere opgaver.

 1. Gå til og Åbn den opgave, du vil markere med etiketter.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "feltet etiketter", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Tip!: Hvis du allerede har føjet etiketter til din opgave, hører du: "feltet etiketter," efterfulgt af antallet af sæt etiketter. Du kan gå videre til trin 5.

 3. Hvis du vil navngive et navn, skal du stryge til højre, indtil du hører "navn etiket, redigeringsfelt", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Brug skærmtastaturet til at skrive et navn til etiketten. Når du er færdig, skal du skubbe en finger hen over den nederste del af skærmen, indtil du hører "udført", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Hvis du vil føje et navn til opgaven, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede etiket. Stryg derefter mod venstre én gang. Du hører: "ikke markeret, afkrydsningsfelt." Dobbelttryk på skærmen for at vælge og tilføje navnet på opgaven.

 6. Hvis du vil vende tilbage til opgavevisningen, skal du stryge nedad og til venstre.

Angiv og opdater opgavestatus

 1. Gå til den opgave, du vil ændre frem til, og Åbn den.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "status felt", efterfulgt af den aktuelle status.

 3. Dobbelttryk på skærmen for at åbne status menuen.

 4. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede status, og dobbelttryk derefter på skærmen.

Føj en tjekliste til en opgave

Hvis du vil holde styr på din opgaveliste, skal du føje en tjekliste til en opgave.

 1. Gå til den opgave, du vil føje en tjekliste til, og Åbn den.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "listefelt, Tilføj huskeliste", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Tilføj et element", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Brug skærmtastaturet til at skrive teksten til det første element på kontrollisten. Når du er færdig, skal du skubbe en finger hen over den nederste del af skærmen, indtil du hører "udført", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Det første element føjes til checklisten, og fokus flyttes til et nyt tomt checkliste element. Gentag dette trin, indtil du har tilføjet alle dine tjekliste elementer.

 5. Hvis du vil vende tilbage til opgavevisningen, skal du stryge nedad og til venstre.

 6. Hvis du vil kontrollere en fuldført vare fra din tjekliste, skal du stryge til højre, indtil du hører "listefelt", efterfulgt af antallet af fuldførte elementer. Dobbelttryk på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører det ønskede element. Stryg derefter mod venstre én gang. Du hører: "ikke markeret, afkrydsningsfelt." Dobbelttryk på skærmen for at markere elementet som fuldført.

Se også

Brug en skærmlæser til at føje planner-opgaver til en kalender

Brug en skærmlæser til at sortere og bestille opgaver på en tavle i planner

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i Microsoft Planner ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Microsoft 365

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×