Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i opgave

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i opgave

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug To Do til Windows 10 med tastaturet og en skærmlæser til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Gå til Hovedvisning for opgaven

Den Opgaver primære visning har følgende elementer:

 • Menuen sidepanel i venstre side af skærmen, som indeholder menuen bruger , og Søg efter opgave knapperne, en liste over opgavelister, der indeholder siden min dag, vigtige, planlagteopgaverog de lister, du selv har oprettet, efterfulgt af knappen ny liste .

 • Det primære indholdsområde, der indeholder den aktuelt valgte opgaveliste.

Hvis du vil navigere i hovedvisningen, skal du trykke på tabulatortasten (fremad) eller Skift + tab (tilbage). Tryk på pil op eller pil ned for at navigere i menuen til sidepanelet. Tryk på ENTER for at vælge et element.

Hvis du vil have adgang til Opgaver indstillinger, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "knappen bruger menu", og derefter trykke på ENTER. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører "indstillinger", og tryk derefter på ENTER. Hvis du vil navigere i indstillings visningen, skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tab. Hvis du vil forlade indstillings visningen, skal du trykke på Skift + tab, indtil du hører "knappen gå tilbage", og trykke på ENTER.

Navigere på en opgaveliste

Det primære indholdsområde i hovedvisningen Opgaver indeholder den aktuelt valgte liste over opgaver, enten en indbygget liste som min dag, vigtige, planlagteeller opgavereller en liste, du selv har oprettet. Hvis du vil have mere at vide om lister, skal du se Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i til.

En opgaveliste i det primære indholdsområde har følgende elementer:

 • Knapperne Omdøb liste og del liste (kun til brugeroprettede lister).

 • Knappen for i dag (kun for min dags liste).

 • Knappen Rediger liste .

 • Liste over opgaver, hver efterfulgt af Udfyld og Markér som vigtige afkrydsningsfelter.

 • Knappen Tilføj en opgave .

Tryk på tabulatortasten eller Skift + tab for at navigere mellem elementerne. Tryk på ENTER for at vælge et element. Hvis du vil navigere mellem opgaver på en opgaveliste, skal du trykke på pil op eller ned, indtil du hører den, du vil bruge. Hvis du vil åbne detaljevisningen for en opgave, skal du trykke på højre piletast. Hvis du vil navigere i detaljevisningen, skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tab. Hvis du vil lukke detaljevisningen, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Vis ikke detaljer", og tryk på ENTER.

Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med opgaver, skal du se Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver iopgave.

Navigere på en liste med forslag

Listen over foreslåede opgaver i ruden for i dag indeholder en liste over foreslåede opgaver, du kan føje til min dags liste. Hvis du vil have mere at vide om forslag, skal du se Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i til.

Hvis du vil navigere på listen over forslag, skal du trykke på pil op eller ned, indtil du hører den, du vil bruge. Tryk på ENTER for at åbne detaljevisningen for opgaven.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i to-do

Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i opgave

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i

Brug en skærmlæser til at flytte opgaver mellem eller inden for lister i to do

Brug en skærmlæser til at arbejde med flere konti i til

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug To Do til Mac med dit tastatur og Voice over, den indbyggede skærmlæser i Mac OS, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Gå til Hovedvisning for opgaven

Den Opgaver primære visning har følgende elementer:

 • Menuen sidepanel i venstre side af skærmen, der omfatter feltet Søg i dine opgaver , en liste over opgavelister, der indeholder siden min dag, vigtige, planlagteopgaverog de lister, du selv har oprettet, efterfulgt af knappen ny liste .

 • Det primære indholdsområde, der indeholder den aktuelt valgte opgaveliste.

Hvis du vil navigere i hovedvisningen, skal du trykke på tabulatortasten (fremad) eller Skift + tab. Hvis du vil navigere mellem opgavelister, skal du trykke på pil op eller pil ned. Tryk på ENTER eller mellemrumstasten for at vælge et element.

Navigere på en opgaveliste

Det primære indholdsområde i hovedvisningen Opgaver indeholder den aktuelt valgte liste over opgaver, enten en indbygget liste som min dag, vigtige, planlagteeller opgavereller en liste, du selv har oprettet. Hvis du vil have mere at vide om lister, skal du se Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i til.

En opgaveliste i det primære indholdsområde har følgende elementer:

 • Tekstfeltet listenavn og knappen del liste (kun til brugeroprettede lister).

 • Knappen forslag (kun for min dags liste).

 • Knappen Listeindstillinger .

 • En tabel, der indeholder listen over opgaver.

 • Feltet Tilføj en opgave tekst til at tilføje en ny opgave.

Tryk på tabulatortasten eller Skift + tab for at navigere mellem elementerne. Tryk på ENTER eller mellemrumstasten for at vælge et element. Hvis du vil navigere mellem opgaver på en opgaveliste, skal du trykke på pil op eller ned, indtil du hører den, du vil bruge. Hvis du vil gå til detaljevisningen for en opgave, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører opgavenavnet efterfulgt af "opgavetitel." Hvis du vil navigere i detaljevisningen, skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tab. Hvis du vil lukke detaljevisningen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen tilbage", og trykke på ENTER.

Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med opgaver, skal du se Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver iopgave.

Navigere på en liste med forslag

Listen over foreslåede opgaver i ruden for i dag indeholder en liste over foreslåede opgaver, du kan føje til min dags liste. Hvis du vil have mere at vide om forslag, skal du se Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i til.

Hvis du vil navigere på listen over forslag, skal du trykke på pil op eller ned, indtil du hører den, du vil bruge. Tryk på ENTER for at åbne detaljevisningen for opgaven.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i to-do

Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i opgave

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i

Brug en skærmlæser til at flytte opgaver mellem eller inden for lister i to do

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug To Do til iOS med Voice over, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Navigere i visningen min dag

Når du åbner Opgaver for første gang, vises Min dag. Hvis du vil navigere mellem elementerne i visningen min dag , skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører det ønskede element, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at markere det.

Hvis du vil have adgang til Opgaver indstillinger, skal du stryge til venstre, indtil du hører dit navn, efterfulgt af "åbner dine kontoindstillinger" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil afslutte visningen Indstillinger , skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

Navigere i visningen forslag

Hvis du vil gå til visningen forslag i visningen min dag , skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "få vist foreslåede opgaver via forslag", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil flytte på listen over forslag, skal du stryge til venstre eller højre. VoiceOver meddeler status for hvert element på listen. Hvis du vil afslutte visningen forslag, skal du stryge til venstre, indtil du hører "udført", og så dobbelttrykke på skærmen. Du kan få mere at vide om, hvad du kan gøre med forslag, ved at se Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i til.

Naviger i Sidepanel visning

Hvis du vil gå til Sidepanel visningen, skal du stryge til venstre i visningen min dag eller opgaveliste, indtil du hører "sidepanel", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Der åbnes en menu med alle dine opgavelister. Stryg til venstre eller højre for at flytte i menuen. Dobbelttryk på skærmen for at vælge en liste. Hvis du vil tilføje en ny liste, skal du stryge til højre, indtil du hører "ny liste", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil have mere at vide om lister, skal du se Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i til.

Naviger visningen opgaveliste

Hvis du vil gå til visningen opgaveliste, skal du stryge til venstre eller højre i visningen sidepanel, indtil du hører navnet på den opgaveliste, du vil redigere, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Stryg til venstre eller højre for at gennemgå opgaverne på opgavelisten. VoiceOver meddeler opgaverne og deres status. Hvis du vil åbne detaljevisningen for en opgave, skal du dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil navigere i detaljevisningen, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører, hvad du vil, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil lukke detaljevisningen, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Afvis detaljevisning", og så dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil have mere at vide om opgaver, skal du se Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver iopgave.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i to-do

Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i opgave

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i

Brug en skærmlæser til at flytte opgaver mellem eller inden for lister i to do

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug To Do til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Navigere i visningen min dag

Når du åbner Opgaver for første gang, vises Min dag. Hvis du vil navigere mellem elementerne i visningen min dag , skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører det ønskede element, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at markere det.

Navigere i visningen forslag

Hvis du vil gå til visningen forslag, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "for i dag", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "forslag." Hvis du vil flytte på listen over forslag, skal du stryge til venstre eller højre. TalkBack meddeler status for hvert element på listen. Du kan få mere at vide om, hvad du kan gøre med forslag, ved at se Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i til.

Naviger i Sidepanel visning

Hvis du vil gå til Sidepanel visningen, skal du stryge til venstre i visningen min dag eller opgaveliste, indtil du hører "sidepanel", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Der åbnes en menu med alle dine opgavelister. Stryg til venstre eller højre for at flytte i menuen. Dobbelttryk på skærmen for at vælge en liste. Hvis du vil tilføje en ny liste, skal du stryge til højre, indtil du hører "Ny liste" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil have mere at vide om lister, skal du se Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i til.

Hvis du vil have adgang til Opgaver indstillinger, skal du stryge til højre i sidepanelet, indtil du hører den aktuelt valgte brugerkonto, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Administrer konti, og gå til indstillinger." Stryg til højre, indtil du hører "indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen. Hvis du vil afslutte visningen Indstillinger , skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Naviger op", og dobbelttrykke på skærmen.

Naviger visningen opgaveliste

Hvis du vil navigere til visningen opgaveliste, skal du stryge til venstre eller højre i visningen sidepanel, indtil du hører den liste, du vil redigere, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Stryg til venstre eller højre for at gennemgå opgaverne på opgavelisten. TalkBack meddeler opgaverne og deres status. Hvis du vil åbne detaljevisningen for en opgave, skal du dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil navigere i detaljevisningen, skal du stryge til venstre eller højre. Hvis du vil lukke detaljevisningen, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Afvis detaljevisning, og Dobbelttryk på skærmen". Hvis du vil have mere at vide om opgaver, skal du se Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver iopgave.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i to-do

Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i opgave

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i

Brug en skærmlæser til at flytte opgaver mellem eller inden for lister i to do

Brug en skærmlæser til at arbejde med flere konti i til

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug To Do til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger To Do til internettet med Oplæser, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser.

I dette emne

Navigere i visningen min dag

Når du åbner Opgaver for første gang, vises visningen min dag til højre for sidepanelet. Det viser dine gøremål for dagen. Tryk på tabulatortasten (fremad) eller Skift + tab (tilbage) for at navigere mellem elementerne i sidepanelet og elementerne i visningen min dag . Din skærmlæser meddeler elementerne på listen og deres status. Hvis du vil åbne detaljevisningen for en opgave, skal du trykke på mellemrumstasten eller ENTER.

Hvis du for eksempel har opgaver, der forfalder i dag eller tilbage over fra i går, vises der en besked boble øverst i visningen min dag . Hvis du vil kontrollere opgaverne, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører: "Gennemse", og derefter trykke på ENTER.

Hvis du vil have adgang til Opgaver indstillinger, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Indstillinger", og derefter trykke på ENTER. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører "Opgaveindstillinger", og tryk derefter på ENTER. Hvis du vil navigere i indstillings visningen, skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tab. Hvis du vil forlade indstillings visningen, skal du trykke på Skift + tab, indtil du hører "knappen Luk", og trykke på ENTER.

Navigere i visningen forslag

For at gå til visningen forslag skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "for i dag", og derefter trykke på ENTER. Tryk på tabulatortasten for at gå til listen over forslag. Din skærmlæser meddeler status for hvert element på listen. Du kan få mere at vide om, hvad du kan gøre med forslag, ved at se Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i til.

Naviger visningen opgaveliste

Hvis du vil gå til visningen opgaveliste, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører navnet på den opgaveliste, du vil redigere, og derefter trykke på ENTER.

Tryk på tabulatortasten for at navigere gennem listen. Din skærmlæser meddeler elementerne på listen og deres status. Hvis du vil åbne visningen Detaljer for en opgave, skal du trykke på mellemrumstasten eller Enter. Hvis du vil have mere at vide om opgaver, skal du se Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver iopgave.

Naviger i detaljevisningen

Hvis du vil åbne detaljevisningen for en opgave, skal du trykke på ENTER under en opgave i visningen opgaveliste eller visningen min dag . Visningen åbnes i højre side af skærmen. I denne visning kan du for eksempel angive påmindelser eller skrive noter til en opgave. Tryk på tabulatortasten eller Skift + tab for at flytte mellem felterne i visningen. Hvis du vil lukke detaljevisningen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Skjul detaljevisning", og derefter trykke på ENTER.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i to-do

Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i opgave

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i

Brug en skærmlæser til at flytte opgaver mellem eller inden for lister i to do

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×