Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen DTÆLV i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Tæller de ikke-tomme celler i et felt (en kolonne) med poster på en liste eller i en database, der opfylder de betingelser, du angiver.

Feltargumentet er valgfrit. Hvis felt udelades, tæller DTÆLV alle de poster i databasen, der opfylder kriterierne.

Syntaks

DTÆLV(database;felt;kriterier)

Syntaksen for funktionen DTÆLV har følgende argument:

 • Database    Påkrævet. Det celleområde, der udgør listen eller databasen. En database er en liste med relaterede data, hvor rækkerne med relaterede oplysninger er poster, og kolonnerne med data er felter. Den første række på listen indeholder navne til hver enkelt kolonne.

 • Felt    Valgfrit. Angiver, hvilken kolonne der bruges i funktionen. Angiv kolonnemærkaten i dobbelte anførselstegn, som f.eks. "Alder" eller "Afkast", eller et tal (uden anførselstegn), der repræsenterer kolonnens placering på listen: 1 for den første kolonne, 2 for den anden kolonne osv.

 • Kriterier    Påkrævet. Det celleområde, der indeholder de betingelser, du angiver. Du kan bruge et hvilket som helst område til kriterieargumentet, så længe det indeholder mindst ét kolonnenavn og mindst én celle under kolonnenavnet til angivelse af en betingelse for kolonnen.

Bemærkninger

 • Du kan bruge alle områder til kriterieargumentet, forudsat at det indeholder mindst ét kolonnenavn og mindst én celle under kolonnenavnet til at angive betingelsen.

  Hvis området G1:G2 f.eks. indeholder kolonnenavnet Indtægt i G1 og beløbet 10.000 i G2, kan du definere området som SammenlignIndtægt og bruge dette navn som kriterieargumentet i databasefunktionerne.

 • Selvom kriterieområdet kan findes hvor som helst i regnearket, skal du ikke anbringe kriterieområdet under listen. Hvis du tilføjer flere oplysninger på listen, tilføjes de nye oplysninger i den første række under listen. Hvis rækken under listen ikke er tom, tilføjes de nye oplysninger ikke.

 • Sørg for, at kriterieområdet ikke overlapper listen.

 • Hvis du vil udføre en handling på en hel kolonne i databasen, skal du indsætte en tom linje under kolonnenavnene i kriterieområdet.

Eksempler

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene. Hvis du kopierer nogen af de følgende eksempler til Excel, skal du sørge for at markere alle celler i denne tabel, herunder den i øverste venstre hjørne.

Træ

Højde

Alder

Afkast

Fortjeneste

Højde

="=Æble"

>10

<16

="=Pære"

Træ

Højde

Alder

Afkast

Fortjeneste

Æble

18

20

14

105,0

Pære

12

12

10

96,0

Kirsebær

13

14

9

105,0

Æble

14

15

10

75,0

Pære

9

8

8

76,8

Æble

8

9

6

45,0

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DTÆLV(A4:E10; "Fortjeneste"; A1:F2)

Tæller de rækker (1), der indeholder "Æble" i kolonne A og har en højde på >10 og <16. Kun række 8 opfylder disse tre betingelser.

1

Kriterieeksempler

 • Når du angiver =tekst i en celle, fortolkes det i Excel som en formel, og programmet forsøger at beregne den. Hvis du vil angive =tekst, så det ikke beregnes, skal du bruge følgende syntaks:

  =''= indtastning ''

  Hvor indtastning er den tekst eller værdi, du vil finde. Eksempel:

Hvad du skriver i cellen

Hvad Excel evaluerer og viser

="=Davolio"

=Ibsen

="=3000"

=3000

 • Når du filtrerer tekst, skelnes der i Excel ikke mellem store og små bogstaver. Du kan dog bruge en formel til at udføre en søgning, hvor der skelnes mellem små og store bogstaver.

Følgende afsnit indeholder eksempler på komplekse kriterier.

Flere kriterier i én kolonne

Boolesk logik:     (Sælger = "Davolio" ELLER Sælger = "Buchanan")

Du kan finde rækker, som opfylder flere kriterier for én kolonne, ved at skrive kriterierne direkte under hinanden i separate rækker i kriterieområdet.

I følgende dataområde (A6:C10) bruges kriterieområdet (B1:B3) til at tælle de rækker, der indeholder enten "Davolio" eller "Buchanan" i kolonnen med sælgere.

Sælger

="=Davolio"

="=Buchanan"

Kategori

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 5.122

Kød

Davolio

DKK 450

Landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 6.328

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 6.544

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=DTÆLV(A6:C10;2;B1:B3)

Tæller antallet af rækker (3) i A6:C10, som opfylder en af betingelserne "Sælger" i række 2 og 3.

=DTÆLV(A6:C10;2;B1:B3)

Flere kriterier i flere kolonner, hvor alle kriterier skal være sande

Boolesk logik:     (Type = "Landbrugsprodukter" OG Salg > 2000)

Hvis du vil finde rækker, som opfylder flere kriterier i flere kolonner, skal du skrive alle kriterierne i samme række i kriterieområdet.

I følgende dataområde (A6:C12) bruges kriterieområdet (A1:C2) til at tælle alle de rækker, som indeholder "Landbrugsprodukter", i kolonnen Kategori og en værdi, som er større end kr 2.000, i kolonnen Salg.

Kategori

Sælger

Salg

="=Landbrugsprodukter"

>2000

Kategori

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 5.122

Kød

Davolio

DKK 450

Landbrugsprodukter

Buchanan

$ 935

Landbrugsprodukter

Davolio

$ 6.544

Drikkevarer

Buchanan

$ 3.677

Landbrugsprodukter

Davolio

$ 3.186

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=DTÆLV(A6:C12;;A1:C2)

Tæller antallet af rækker (2) i A6:C12, som opfylder betingelserne i række 2 (="Landbrugsprodukter" og >2000).

=DTÆLV(A6:C12;;A1:C2)

Flere kriterier i flere kolonner, hvor et hvilket som helst kriterium kan være sandt

Boolesk logik:     (Type = "Landbrugsprodukter" ELLER Sælger = "Ibsen")

Du kan finde rækker, som opfylder flere kriterier i flere kolonner, hvor et hvilket som helst kriterium kan være sandt, ved at skrive kriterierne i forskellige rækker i kriterieområdet.

I følgende dataområde (A6:C10) viser kriterieområdet (A1:B3) alle rækker, som indeholder "Landbrugsprodukter", i kolonnen Type eller "Davolio".

Kategori

Sælger

="=Landbrugsprodukter"

="=Davolio"

Kategori

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 5.122

Kød

Davolio

$ 675

Landbrugsprodukter

Buchanan

$ 937

Landbrugsprodukter

Buchanan

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=DTÆLV(A6:C10;"Salg";A1:B3)

Tæller antallet af rækker (2) i A6:C10, som opfylder en af betingelserne i A1:C3, hvor feltet "Salg" ikke er tomt.

=DTÆLV(A6:C10;"Salg";A1:B3)

Flere sæt af kriterier, hvor hvert sæt indeholder kriterier for flere kolonner

Boolesk logik:     ( (Sælger = "Davolio" OG Salg >3.000) ELLER (Sælger = "Buchanan" OG Salg > 1.500) )

Hvis du vil finde rækker, som opfylder flere sæt kriterier, hvor hvert sæt indeholder kriterier for flere kolonner, skal du skrive hvert sæt kriterier i separate rækker.

I følgende dataområde (A6:C10) bruges kriterieområdet (B1:C3) til at tælle de rækker, der både indeholder "Davolio" i kolonnen Sælger og en værdi, der er større end kr 3.000 i kolonnen Salg. Eller det tæller de rækker, der både indeholder "Buchanan" i Sælger og en værdi, der er større end kr. 1.500 i kolonnen Salg.

Kategori

Sælger

Salg

="=Davolio"

>3000

="=Buchanan"

>1500

Kategori

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 5.122

Kød

Davolio

DKK 450

Landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 6.328

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 6.544

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=DTÆLV(A6:C10;;B1:C3)

Tæller antallet af rækker (2) i A6:C10, som opfylder alle betingelserne i B1:C3.

=DTÆLV(A6:C10;;B1:C3)

Flere sæt af kriterier, hvor hvert sæt indeholder kriterier for én kolonne

Boolesk logik:     ( (Salg > 6.000 OG Salg < 6.500 ) ELLER (Salg < 500) )

Du kan finde rækker, der opfylder flere sæt kriterier, hvor hvert sæt indeholder kriterier for én kolonne, ved at medtage flere kolonner med samme kolonneoverskrift.

I følgende dataområde (A6:C10) bruges kriterieområdet (C1:D3) til at tælle de rækker, der indeholder værdier mellem 6.000 og 6.500 og værdier på under 500, i kolonnen Salg.

Kategori

Sælger

Salg

Salg

>6.000

<6.500

<500

Kategori

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 5.122

Kød

Davolio

DKK 450

Landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 6.328

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 6.544

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=DTÆLV(A6:C10;;C1:D3)

Tæller antallet af rækker (2), som opfylder betingelserne i række 2 (>6000 og <6500) eller opfylder betingelsen i række 3 (<500).

=DTÆLV(A6:C10;;C1:D3)

Kriterier til søgning efter tekstværdier, som deler nogle tegn, men ikke andre

Du kan finde tekstværdier, som deler nogle tegn, men ikke andre, ved at udføre en eller flere af følgende handlinger:

 • Skriv et eller flere tegn uden et lighedstegn (=) for at søge efter rækker med en tekstværdi i en kolonne, der begynder med disse tegn. Hvis du f.eks. skriver teksten Dav som et kriterium, finder Excel "Davolio", "David" og "Davis".

 • Brug et jokertegn.

  Følgende jokertegn kan bruges som sammenligningskriterier.

Brug

Hvis du vil finde

? (spørgsmålstegn)

Et hvilket som helst enkelttegn
F.eks. finder sm?rt "smart" og "smurt"

* (stjerne)

Et hvilket som helst antal tegn
F.eks. finder *øst "nordøst" og "sydøst"

~ (tilde) efterfulgt af ?, * eller ~

Et spørgsmålstegn, en stjerne eller en tilde
, som f.eks. fy91~?, finder "fy91?"

I følgende dataområde (A6:C10) bruges kriterieområdet (A1:B3) til at tælle rækker med "Me" som de første tegn i kolonnen Type eller rækker med det andet tegn svarende til "u" i kolonnen Sælger.

Kategori

Sælger

Salg

Mig

?u*

Kategori

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 5.122

Kød

Davolio

DKK 450

Landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 6.328

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 6.544

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=DTÆLV(A6:C10;;A1:B3)

Tæller antallet af rækker (3), som opfylder en af betingelserne i A1:B3.

=DTÆLV(A6:C10;;A1:B3)

Kriterier, der er oprettet som et resultat af en formel

Du kan bruge en beregnet værdi, der er resultatet af en formel som et kriterium. Husk følgende vigtige punkter:

 • Formlen skal evalueres som SAND eller FALSK.

 • Eftersom du bruger en formel, skal du skrive formlen på normal vis. Du skal ikke skrive udtrykket på følgende måde:

  =''= indtastning ''

 • Du skal ikke bruge et kolonnenavn til kriterieetiketter, men enten undlade at skrive noget eller bruge en etiket, som ikke er et kolonnenavn i kriterieområdet (i følgende eksempler er det Beregnet gennemsnit og Nøjagtig match).

  Hvis du bruger et kolonnenavn i formlen i stedet for en relativ cellereference eller et områdenavn, vises en fejlværdi, som f.eks. #NAVN? eller #VÆRDI!, i den celle, der indeholder kriteriet. Du kan ignorere denne fejl, fordi den ikke påvirker den måde, listen filtreres på.

 • Den formel, du bruger til kriterier, skal bruge en relativ reference til at referere til den tilsvarende celle i den første række.

 • Alle andre referencer i formlen skal være absolutte referencer.

Filtrere for værdier, der er større end gennemsnittet af alle værdier i dataområdet

I følgende dataområde (A6:C10) bruges kriterieområdet (C1:C2) til at tælle de rækker, som har en værdi i kolonnen Salg, der er større end gennemsnittet af alle værdierne i Salg (C7:C10). Gennemsnittet beregnes i celle C4, og resultatet kombineres i celle C2 med formlen =">"&C4 for at oprette de kriterier, der bruges.

Salg

=SAMMENKÆDE(">";C4)

Beregnet gennemsnit

=MIDDEL(C7:C10)

Kategori

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 5.122

Kød

Davolio

DKK 450

Landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 6.328

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 6.544

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=DTÆLV(A6:C10;;C1:C2)

Tæller antallet af rækker (3), som opfylder betingelsen (>4611) i C1:C2. Betingelsen i C2 oprettes ved at sammenføje =">" med celle C4, som er det beregnede gennemsnit C7:C10.

=DTÆLV(A6:C10;;C1:C2)

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×