Delsætningen ORDER BY

Delsætningen ORDER BY i Access sorterer en forespørgsels resulter på et bestemt felt eller felter i stigende eller faldende rækkefølge.

Syntaks

SELECT feltliste
FROM tabel
WHERE udvælgelseskriterier
[ORDER BY felt1 [ASC | DESC ][, felt2 [ASC | DESC ]][, ...]]]

En SELECT-sætning, der indeholder en ORDER BY-delsætning, består af følgende dele:

Del

Beskrivelse

feltliste

Navnet på det eller de felter, der skal hentes sammen med vilkårlige feltnavnealiasser, SQL-aggregatfunktioner, udvælgelsesprædikater (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW eller TOP) eller andre SELECT-sætningsindstillinger.

tabel

Navnet på den tabel, som posterne skal hentes fra.

udvælgelseskriterier

Udvælgelseskriterier. Hvis sætningen indeholder en WHERE-delsætning, sorterer Microsoft Access-databaseprogrammet værdierne, når WHERE-betingelserne er blevet anvendt på posterne.

felt1, felt2

Navnene på de felter, som du vil sortere posterne efter.

Bemærkninger

ORDER BY er valgfri. Men hvis du vil have dine data vist i sorteret rækkefølge, skal du bruge ORDER BY.

Standard sorteringsrækkefølge er stigende (A-Z, 0-9). Begge følgende eksempler sorterer medarbejdernes navne efter efternavn:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName;
SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName ASC;

For at sortere i faldende rækkefølge (Z til A, 9 til 0) skal du tilføje det reserverede ord DESC i slutningen af hvert felt, du vil sortere i faldende rækkefølge. I følgende eksempel markeres lønninger, og de sorteres i faldende rækkefølge:

SELECT LastName, Salary
FROM Employees
ORDER BY Salary DESC, LastName;

Hvis du angiver et felt, der indeholder notat- eller OLE-objektdata i ORDER BY-delsætningen, opstår der en fejl. Microsoft Access-databaseprogrammet sorterer ikke på disse typer felter.

ORDER BY er som regel det sidste element i en SQL-sætning.

Du kan medtage flere felter i ORDER BY-delsætningen. Poster sorteres først efter det første felt, der vises efter ORDER BY. De poster, der har samme værdier i det pågældende felt, sorteres dernæst efter værdien i det andet angivne felt osv.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×