Datatype    Heltalsliste

Posttype    Angivet

Beskrivelse    I feltet Efterfølgende opgaver vises opgave-it for de efterfølgende aktivitet opgaver til en opgave. En opgave skal startes eller afsluttes, før efterfølgende opgaver kan startes eller afsluttes. Hver efterfølgende opgave sammenkædes med opgaven efter en bestemt type opgaveafhængighed og en gennemløbstid eller mellemliggende tid.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Efterfølgende opgaver til et opgaveark, når du vil have vist eller opdatere efterfølgende opgaver. Hver efterfølgende opgave repræsenteres af dets opgave-id, som kan efterfølges af en afhængighed og den mellemliggende eller mellemliggende tid. Afhængighedstyperne for efterfølgende opgaver er FS (afslutning-til-start), FF (afslutning-til-afslutning), SS (start-til-start) og SF (start-til-afslutning). Hvis du vil angive gennemløbstid, skal du skrive et negativt tal. Hvis du vil angive mellemliggende tid, skal du skrive et positivt tal.

Eksempel    Du vil gennemgå de efterfølgende opgaver i projektet for at analysere og justere tidsplanen. Du føjer feltet Efterfølgende opgaver til visningen Opgaveark. I feltet Efterfølgende opgaver for opgaven "Udvikd estimering" kan du se posten "14FS+3d", hvilket betyder, at opgave14 er en efterfølgende opgave med en afslutning-til-start-afhængighed og en mellemliggende tid på tre dage. Før opgave14 kan starte, skal der ventes tre dage, efter opgaven er afsluttet. Du kan også se, at feltet Efterfølgende opgaver for opgaven "Udfør klientmøder" er tomt. Du skriver "15FS" for at sammenkæde denne opgave med opgave15 med en afslutning-til-start-afhængighed.

Bemærkninger    Hvis du kun angiver opgave-id'et i feltet Efterfølgende Microsoft Office Project antages det, at der er en afslutning-til-start-afhængighed med nul mellemliggende tid. Hvis der er mere end én efterfølgende opgave, vises de alle og er adskilt af listeseparatortegn, hvilket typisk er kommaet eller semikolon.

Du kan bruge kommandoen Sammenkæd opgaver i menuen Rediger til at sammenkæde de markerede opgaver med afslutning-til-start-afhængigheder og nul mellemliggende tid. Du kan også sammenkæde opgaver ved at trække fra én opgave til den anden i diagramdelen af Gantt-diagram- eller netværksdiagramvisningen.

Hvis en efterfølgende opgave er en opgave i et andet projekt, indeholder feltet Efterfølgende opgaver også stien til det sammenkædede projekt ud over opgave-id'et og afhængighedstypen. Et eksempel er: C:\Dokumenter\Bldg E Construction.mpp\3FF.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×