Egenskaben AllowBypassKey

Du kan bruge egenskaben AllowBypassKey til at angive, om Skift-tasten er aktiveret til at tilsidesætte opstartsegenskaber og makroen AutoExec. Du kan f.eks. angive egenskaben AllowBypassKey til Falsk for at forhindre en bruger i at tilsidesætte opstartsegenskaberne og makroen AutoExec.

Indstilling

Egenskaben AllowBypassKey anvender følgende indstillinger.

Indstilling

Beskrivelse

Sand

Aktivér Skift-tasten, så brugeren kan springe startegenskaberne og AutoExec-makroen over.

Falsk

Deaktiver Skift-tasten, så brugeren forhindres i at springe startegenskaberne og AutoExec-makroen over.


Du kan angive denne egenskab ved hjælp af en makro eller VBA-kode (Visual Basic for Applications).

For at angive egenskaben AllowBypassKey ved hjælp af en makro eller VBA-kode (Visual Basic for Applications) skal du oprette egenskaben på følgende måder:

  • I en Microsoft Access-database (.mdb eller .accdb) kan du tilføje egenskaben ved hjælp af metoden CreateProperty og derefter føje den til samlingen Properties for objektet Database.

  • I et Microsoft Access-projekt (.adp) kan du føje egenskaben til samlingen AccessObjectProperties for objektet CurrentProject ved hjælp af metoden Add.

Bemærkninger

Du skal sørge for, at AllowBypassKey er angivet til Sand, når du foretager fejlfinding af et program.

Indstillingen for egenskaben AllowBypassKey træder ikke i kraft, før programdatabasen åbnes næste gang.

Eksempel

I følgende eksempel vises en fremgangsmåde med navnet SetBypassProperty, som videregiver navnet på den egenskab, der skal angives, dens datatype samt indstillingen. Den generelle fremgangsmåde ChangeProperty forsøger at angive egenskaben AllowBypassKey og, hvis egenskaben ikke bliver fundet, anvender den metoden CreateProperty for at tilføje egenskaben i samlingen Egenskaber. Det er nødvendigt, fordi egenskaben AllowBypassKey ikke vises i samlingen Egenskaber, før den er blevet tilføjet.

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×