Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Gælder for

ComboBox-objekt

ListBox-objekt

Når du har valgt blandt mulighederne i et listefelt eller et kombinationsfelt, så fortæller egenskaben BundetKolonneMicrosoft Office Access 2007, hvilke kolonneværdier der skal bruges som værdien for kontrolelement. Hvis kontrolelementet er bundet til et felt, så gemmes værdien i kolonnen, der er angivet af egenskaben BundetKolonne, i feltet navngivet i egenskaben Kontrolelementkilde. Læs/skriv Lang.

udtryk.BundetKolonne

udtryk Påkrævet. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Indstilling

Egenskaben BundetKolonne anvender følgende indstillinger.

Indstilling

Beskrivelse

0

Egenskaben ListIndex i stedet for kolonneværdien gemmes i aktuel post. Egenskaben ListIndex for den første række er 0, anden række er 1 osv. Access angiver egenskaben ListIndex, når et element vælges fra en liste eller listefeltdelen af et kombinationsfelt. Det kan være nyttigt at indstille egenskaben BundetKolonne til 0 og bruge egenskaben ListIndex for kontrolelementet, hvis du f.eks. kun er interesseret i at gemme en talsekvens.

1 eller større

(Standard er 1) Værdien i den angivne kolonne bliver kontrolelementets værdi. Hvis kontrolelementet er bundet til et felt, så gemmes denne indstilling i det pågældende felt i den aktuelle post. Egenskaben BundetKolonne kan ikke indstilles til en værdi, der er større end indstillingen for AntalKolonner.


Du kan indstille egenskaben BundetKolonne ved hjælp af kontrolelementets egenskabsark, en makro eller VBA-kode (Visual Basic for Applications).

For tabelfelter kan du angive denne egenskab på fanen Slå op i sektionen Feltegenskaber i tabellen Designvisning for felter med egenskaben VisKontrolelement indstillet til Kombinationsfelt eller Liste.

tip

Access angiver automatisk egenskaben BundetKolonne, når du vælger guiden Opslag som datatypen for et felt i tabellens designvisning.

I VBA-kode (Visual Basic for Applications) skal du angive egenskaben BundetKolonne ved hjælp af et tal eller et numerisk udtryk, der er lig med en værdi fra 0 til indstillingen af egenskaben AntalKolonner.

Bemærkninger

Den synlige kolonne længst til venstre i et kombinationsfelt (kolonnen længst til venstre med en indstilling i kombinationsfeltets egenskab Kolonnebredder, der ikke er 0) indeholder de data, der vises i delen med tekstfeltet i kombinationsfeltet i formularvisninger eller i en Rapport. Egenskaben BundetKolonne bestemmer, hvilken kolonnes værdi i tekstfeltet eller kombinationsfeltet, der gemmes, når du foretager valget. Dette giver dig mulighed for at få vist forskellige data, end dem du gemmer som kontrollens værdi.

Bemærk!: Hvis den bundne kolonne ikke er den samme som den synlige kolonne længst til venstre (eller hvis du har indstillet egenskaben BundetKolonne til 0), så er egenskaben BegrænsTilListe indstillet til Ja.

Access bruger nulbaserede tal til at referere til kolonner i egenskaben Kolonne. Det vil sige, at der refereres til den første kolonne ved hjælp af Column(0); der refereres til den anden kolonne ved hjælp af udtrykket Column(1); og så videre. Men egenskaben BundetKolonne anvender 1-baserede tal til at referere til kolonnerne. Det betyder, at hvis egenskaben BundetKolonne er angivet til 1,kan du få adgang til den værdi, der er gemt i den pågældende kolonne, ved hjælp af Column(0).

Hvis egenskaben Autoudfyldning er indstillet til Ja, så indsætter Access automatisk en værdi i tekstfeltsektionen af kombinationsfeltet, der svarer til en værdi på listen i kombinationsfeltet, mens du skriver.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×