Egenskaben FileDialog

Gælder for

Programobjekt

Returnerer et FilerDialogboks-objekt, der repræsenterer en enkelt forekomst af en fildialogboks.

udtryk.FilerDialogboks(dialogType)

udtryk Påkrævet. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

dialogType    Påkrævet MsoFileDialogType . Typen af fildialogboks.

MsoFileDialogType kan være en af disse MsoFileDialogType-konstanter.

msoFileDialogFilePicker

msoFileDialogFolderPicker

msoFileDialogOpen Understøttes ikke i Microsoft Access.

msoFileDialogSaveAs Understøttes ikke i Microsoft Access.

Bemærkninger

Konstanterne msoFileDialogOpen og msoFileDialogSaveAs understøttes ikke i Microsoft Office Access 2007.

Eksempel

I dette eksempel vises det, hvordan du kan bruge objektet FilerDialogboks til at vise en dialogboks, der giver brugeren mulighed for at markere en eller flere filer. De markerede filer føjes derefter til et listefelt med navnet FileList.

Private Sub cmdFileDialog_Click()
' Requires reference to Microsoft Office 11.0 Object Library.
Dim fDialog As Office.FileDialog
Dim varFile As Variant
' Clear listbox contents.
Me.FileList.RowSource = ""
' Set up the File Dialog.
Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With fDialog
' Allow user to make multiple selections in dialog box
.AllowMultiSelect = True
' Set the title of the dialog box.
.Title = "Please select one or more files"
' Clear out the current filters, and add our own.
.Filters.Clear
.Filters.Add "Access Databases", "*.ACCDB"
.Filters.Add "Access Projects", "*.ADP"
.Filters.Add "All Files", "*.*"
' Show the dialog box. If the .Show method returns True, the
' user picked at least one file. If the .Show method returns
' False, the user clicked Cancel.
If .Show = True Then
'Loop through each file selected and add it to our list box.
For Each varFile In .SelectedItems
Me.FileList.AddItem varFile
Next
Else
MsgBox "You clicked Cancel in the file dialog box."
End If
End With
End Sub

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×