Egenskaben FlereRækker

Gælder for

TabControl-samling

Du kan bruge egenskaben MultiRow til at angive eller afgøre, om et fanekontrolelement kan vise mere end én række af faner. Læs/skriv boolesk.

udtryk.MultiRow

udtryk Påkrævet. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Egenskaben MultiRow anvender følgende indstillinger.

Indstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Ja

Sand

Flere rækker er tilladt.

Nej

Falsk

(Standard) Flere rækker er ikke tilladt.


Bemærk!: Du kan indstille egenskaben MultiRow ved hjælp af kontrolelementets egenskabsark, en makro eller VBA-kode (Visual Basic for Applications).

Du kan også angive standarden for denne egenskab ved at bruge et kontrolelements standardtypografi for kontrolelement eller egenskaben DefaultControl i VBA-kode.

Når egenskaben MultiRow er angivet til Sand, bestemmes antallet af rækker af bredden og antallet af faner. Antallet af rækker kan ændres, hvis størrelsen på kontrolelementet ændres, eller hvis der føjes flere faner til kontrolelementet.

Når egenskaben MultiRow er angivet til Falsk, og bredden af fanerne overstiger bredden på kontrolelementet, vises der navigationsknapper i højre side af fanekontrolelementet. Du kan bruge navigationsknapperne til at rulle gennem alle fanerne på fanekontrolelementet.

Eksempel

Hvis du vil returnere værdien af egenskaben MultiRow for et fanekontrolelement med navnet "Detaljer" i formularen "Ordreindtastning", kan du bruge følgende:

Dim b As Boolean
b = Forms("Order Entry").Controls("Details").MultiRow

Hvis du vil angive værdien af egenskaben MultiRow, kan du bruge følgende:

Forms("Order Entry").Controls("Details").MultiRow = True

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

×