Egenskaben Format

Gælder for

ComboBox-objekt

TextBox-objekt

Du kan bruge egenskaben Format til at tilpasse måden, hvorpå tal, datoer, klokkeslæt og tekst vises og udskrives. Læs/skriv Streng.

udtryk.Format

udtryk Påkrævet. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Du kan bruge et af de foruddefinerede formater, eller du kan oprette et brugerdefineret format ved hjælp af formateringssymboler.

Format-egenskaben bruger forskellige indstillinger til forskellige datatyper.

Du kan angive denne egenskab for et kontrolelement i kontrolelementets egenskabsark. Du kan angive denne egenskab for et felt i tabellens Designvisning (i sektionen Feltegenskaber) eller i Designvisning i Forespørgselsvindue (i egenskabsarket Feltegenskaber). Du kan også bruge en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Bemærk!: I Visual Basic skal du indtaste en strengudtryk, der svarer til en af de foruddefinerede formater eller angive et brugerdefineret format.

Format-egenskaben påvirker kun måden, hvorpå data vises. Den påvirker ikke, hvordan data lagres.

Microsoft Office Access 2007 indeholder foruddefinerede formater for Dato/klokkeslæt, Tal og Valuta, Tekst og Notat, samt datatyperne Ja/Nej. De foruddefinerede formater afhænger af det land/område, der vises, når der klikkes på Internationale indstillinger i Windows Kontrolpanel. Access viser formater, der er relevante for det valgte land/område. Hvis f.eks. Engelsk (USA) er valgt på fanen Generelt, så vises 1234.56 i valutaformatet som $1,234.56, men når fanen Engelsk (Storbritannien) er valgt på fanen Generelt, så vises tallet som £1,234.56.

Hvis du angiver et felts Format-egenskab i Tabeldesignvisning, bruger Access det pågældende format til at vise data i dataark. Programmet anvender også feltets Format-egenskab på nye kontrolelementer i formularer og rapporter.

Du kan bruge de følgende symboler i brugerdefinerede formater for enhver datatype.

Symbol

Betydning

(mellemrum)

Vis mellemrum som konstante tegn.

"ABC"

Vis alt mellem anførselstegn som konstant tegn.

!

Gennemtving venstrejustering i stedet for højrejustering.

*

Udfyld tilgængelig plads med det næste tegn.

\

Vis det næste tegn som et konstant tegn. Du kan også få vist konstante tegn ved at placere anførselstegn omkring dem.

[farve]

Vis de formaterede data i den farve, der er angivet mellem parenteserne. Tilgængelige farver: Sort, blå, grøn, cyan, rød, magenta, gul, hvid.


Du kan ikke blande brugerdefinerede formateringssymboler for datatyperne Tal og Valuta med formateringssymbolerne Dato/klokkeslæt, Ja/Nej eller Tekst og Notat.

Når du har defineret en inputmaske og angivet Format-egenskaben for de samme data, har Format-egenskaben forrang, når dataene vises, og inputmasken ignoreres. Hvis du f.eks. opretter en Adgangskode-inputmaske i tabeldesignvisning og også angiver egenskaben Format i det samme felt, enten i tabellen eller i et kontrolelement på en formular, så ignoreres Adgangskode-inputmasken, og dataene vises i henhold til egenskaben Format.

Eksempel

De følgende tre eksempler angiver egenskaben Format ved hjælp af et foruddefineret format:

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

Det næste eksempel angiver egenskaben Format ved hjælp af et brugerdefineret format. Dette format viser en dato som: Jan 1995.

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

Det følgende eksempel viser en VBA-funktion, der formaterer taldata ved hjælp af valutaformatet og formaterer tekstdata udelukkende med store bogstaver. Funktionen kaldes fra hændelsen VedFokusVæk for et ubundet kontrolelement med navnet TaxRefund.

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×