Egenskaben OpenArgs

Gælder for

Formularobjekt

Rapportobjekt

Bestemmer det strengudtryk, der angives af argumentet OpenArgs for metoden ÅbnFormular, der har åbnet en formular. Læs/skriv Variant.

udtryk.OpenArgs

udtryk Påkrævet. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Denne egenskab er kun tilgængelig ved hjælp af en makro eller ved hjælp af VBA-kode (Visual Basic for Applications) med metoden ÅbnFormular for objektet DoCmd. Denne egenskabsindstilling er skrivebeskyttet i alle visninger.

For at bruge egenskaben OpenArgs skal du åbne en formular ved hjælp af metoden ÅbnFormular for objektet DoCmd og indstille argumentet OpenArgs til det ønskede strengudtryk. Indstillingen for egenskaben OpenArgs kan derefter bruges i kode for formularen, f.eks. i en Åbn-hændelsesprocedure. Du kan også referere til indstillingen for egenskaben i en makro, f.eks. en Åbn-makro eller et udtryk, f.eks. et udtryk, der indstiller egenskaben .Kontrolelementkilde for et kontrolelement på formularen.

Antag f.eks., at den formular, du åbner, er en fortløbende formularliste over kunder. Hvis du vil have fokus til at flytte til en bestemt post, når formularen åbnes, kan du angive egenskaben OpenArgs til kundens navn og derefter bruge handlingen FindPost i en Åbn-makro for at flytte fokus til posten for klienten med det angivne navn.

Eksempel

I følgende eksempel anvendes egenskaben OpenArgs til at åbne formularen Medarbejdere for en bestemt medarbejderpost, og den viser, hvordan metoden ÅbnFormular indstiller egenskaben OpenArgs. Du kan køre denne fremgangsmåde efter behov – f.eks. når hændelsen .EfterOpdatering forekommer for en brugerdefineret dialogboks, der bruges til at angive nye oplysninger om en medarbejder.

Sub OpenToCallahan()
DoCmd.OpenForm "Employees", acNormal, , , _
acReadOnly, , "Callahan"
End Sub
Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Dim strEmployeeName As String
' If OpenArgs property contains employee name, find
' corresponding employee record and display it on
' form. For example,if the OpenArgs property
' contains "Callahan", move to first "Callahan"
' record.
strEmployeeName = Forms!Employees.OpenArgs
If Len(strEmployeeName) > 0 Then
DoCmd.GoToControl "LastName"
DoCmd.FindRecord strEmployeeName, , True, , _
True, , True
End If
End Sub

Det næste eksempel anvender metoden FindFirst til at finde den medarbejder, der er angivet egenskaben OpenArgs.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then
Dim strEmployeeName As String
strEmployeeName = Me.OpenArgs
Dim RS As DAO.Recordset
Set RS = Me.RecordsetClone
RS.FindFirst "LastName = '" & _
strEmployeeName & "'"
If Not RS.NoMatch Then
Me.Bookmark = RS.Bookmark
End If
End If
End Sub
Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×