Egenskaben Postlåse

Gælder for

Formularobjekt

Rapportobjekt

Du kan bruge egenskaben Postlåse til at bestemme, hvordan poster låses, og hvad der sker, når to brugere forsøger at redigere den samme post samtidigt. Læs/skriv.

udtryk.Postlåse

udtryk Påkrævet. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Når du redigerer en post, kan Microsoft Office Access 2007 automatisk låse den pågældende post for at forhindre andre brugere i at ændre den, før du er færdig.

  • Formularer. Angiver, hvordan poster i den underliggende tabel eller forespørgsel er låst, når data i en flerbrugerdatabase opdateres.

  • Rapporter. Angiver, om poster i den underliggende tabel eller forespørgsel, er låst, når en rapport vises eller udskrives.

  • Forespørgsler. Angiver, om poster i en forespørgsel (typisk en handlingsforespørgsler i en flerbrugerdatabase) er låst, mens forespørgslen køres.

Bemærk!: Egenskaben Postlåse gælder kun for formularer, rapporter og forespørgsler i en Microsoft Access-database (.mdb eller .accdb).

Egenskaben Postlåse anvender følgende indstillinger.

Indstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Ingen låse

0

(Standard) I formularer kan to eller flere brugere redigere den samme post samtidigt. Dette kaldes også "optimistisk" låsning. Hvis to brugere forsøger at gemme ændringer i den samme post, vises i Access en meddelelse til den bruger, der forsøger at gemme den anden post. Brugeren kan derefter slette posten, kopiere posten til Udklipsholder eller erstatte de ændringer, der er foretaget af den anden bruger. Denne indstilling bruges normalt på skrivebeskyttede formularer eller i enkeltbrugerdatabaser. Den bruges også i flerbrugerdatabaser for at tillade, at flere brugere kan foretage ændringer af den samme post samtidigt.

I rapporter – poster er ikke låst, mens rapporten vises eller udskrives.

I forespørgsler – poster er ikke låst, mens forespørgslen køres.

Alle poster

1

Alle poster i den underliggende tabel eller forespørgsel er låst, mens formularen er åben i formularvisninger eller Dataarkvisning, når rapporten vises eller udskrives, eller mens forespørgslen køres. Selvom brugerne kan læse posterne, kan ingen redigere, tilføje eller slette poster, før formularen lukkes, rapporten er udskrevet, eller forespørgslen er afsluttet.

Redigeret post

2

(Kun formularer og forespørgsler) En side med poster er låst, når en bruger starter med at redigere et givent felt i posten og forbliver låst, indtil brugeren flytter til en anden post. Derfor kan en post kun redigeres af én bruger ad gangen. Dette kaldes også "pessimistisk" låsning.


Bemærk!: Du kan indstille denne egenskab ved hjælp af en formulars egenskabsark, en makro eller VBA-kode (Visual Basic for Applications).

Bemærk!: Ændring af egenskaben Postlåse for en åben formular eller rapport forårsager automatisk genoprettelse af postsættet.

Du kan bruge indstillingen Ingen låse til formularer, hvis kun én person bruger de underliggende tabeller eller forespørgsler eller udfører alle ændringerne af dataene.

I en flerbrugerdatabase kan du bruge indstillingen Ingen låse, hvis du vil bruge optimistisk låsning og advare brugere, der forsøger at redigere den samme post på en formular. Du kan bruge indstillingen Redigeret post, hvis du ønsker at forhindre, at to eller flere brugere kan redigere data på samme tid.

Du kan bruge indstillingen Alle poster, når du har brug for at sikre, at der ikke foretages ændringer af data, når du er begyndt at få vist eller udskrive en rapport eller kører en tilføjelses-, slette-, tabeloprettelses- eller opdateringsforespørgsel.

Hver låst post har i Formular- eller Dataarkvisning en låst indikator i sin postvælger.

tip

Hvis du vil ændre standardegenskabsindstillingen Postlåse til formularer, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter klikke på Access-indstillinger. I dialogboksen Access-indstillinger skal du klikke på Avanceret og derefter vælge den ønskede indstilling under Standardpostlåsning.

Data i en formular, rapport eller forespørgsel fra en Open Database Connectivity (ODBC) behandles som om, at indstillingen Ingen låse er valgt uanset indstillingen af Postlåse-egenskaben.

Eksempel

I det følgende eksempel angives egenskaben Postlåse på formularen "Medarbejdere" til Redigeret post (en side med poster er låst, når en bruger starter med at redigere et givent felt i posten og forbliver låst, indtil brugeren flytter til en anden post).

Forms("Employees").RecordLocks = 2

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×