Egenskaben Standardværdi

Gælder for

CheckBox-objekt

OptionGroup-objekt

ComboBox-objekt

TextBox-objekt

ListBox-objekt

ToggleButton-objekt

OptionButton-objekt

Angiver en strengværdi, der angives automatisk i et felt, når der oprettes en ny post. I tabellen Adresser kan du f.eks. angive standardværdien for feltet By til New York. Når brugere føjer en post til tabellen, kan de enten acceptere denne værdi eller angive navnet på en anden by. Læs/skriv.

udtryk.Standardværdi

udtryk Påkrævet. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

  • Egenskaben Standardværdi gælder ikke for kontrolelementerne afkrydsningsfelt, alternativknap eller til/fra-knap, når de er i en Indstilling for gruppe. Den gælder dog for selve gruppeboksen.

  • Egenskaben Standardværdi gælder for alle tabelfelter undtagen de felter med datatypen Automatisk nummerering eller OLE-objekt.

Egenskaben Standardværdi angiver tekst eller et udtryk , der automatisk angives i et kontrolelement eller felt, når der oprettes en ny post. Hvis du f.eks. angiver egenskaben Standardværdi for et tekstfelt til et =Now(), viser kontrolelementet dags dato og det aktuelle klokkeslæt. Den maksimale længde for egenskabsindstillingen Standardværdi er 255 tegn.

For et kontrolelement kan du angive denne egenskab i kontrolelementets egenskabsark. For et felt kan du angive denne egenskab i tabellen Designvisning (i sektionen Feltegenskaber), i en makro, eller ved hjælp af en VBA-kode (Visual Basic for Applications).

I VBA-kode skal du strengudtryk til at angive værdien af denne egenskab. Den følgende kode angiver f.eks. egenskaben Standardværdi for et tekstfeltkontrolelement med navnet PaymentMethod til "Kontanter":

Forms!frmInvoice!PaymentMethod.DefaultValue = """Cash"""

Bemærk!: For at indstille denne egenskab for et felt ved hjælp af VBA-kode kan du bruge ADO Standardværdi-egenskaben eller DAO Standardværdi-egenskaben.

Standardværdi-egenskaben anvendes kun, når du tilføjer en ny post. Hvis du ændrer Standardværdi-egenskaben, så anvendes ændringen ikke automatisk på eksisterende poster.

Hvis du angiver Standardværdi-egenskaben for et formularkontrolelement, som er bundet til et felt, der også har defineret Standardværdi i tabellen, så tilsidesætter kontrolelementet tabelindstillingen.

Hvis du opretter et kontrolelement ved at trække et felt fra feltliste, så anvendes Standardværdi-egenskaben, som den er defineret i tabellen, på kontrolelementet på formularen, selvom kontrolelementets Standardværdi-egenskabsindstilling forbliver tom.

Ét kontrolelement kan angive standardværdien for et andet kontrolelement. Hvis du f.eks. indstiller egenskaben Standardværdi for et kontrolelement til følgende udtryk, er kontrolelementet standardværdi indstillet til egenskabsindstillingen Standardværdi for txtShipTo kontrolelementet.

=Forms!frmInvoice!txtShipTo

Hvis kontrolelementerne er på den samme formular, så skal kontrolelementet, der er kilde til standardværdien, vises tidligere i tabulatorrækkefølge end kontrolelementet, der indeholder udtrykket.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×