Egenskaben TilladRedigeringer

Gælder for

Formularobjekt

Du kan bruge egenskaben TilladRedigeringer til at angive, om en bruger kan redigere gemte poster ved hjælp af en formular. Læs/skriv boolesk.

udtryk.TilladRedigeringer

udtryk Påkrævet. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Indstilling

Egenskaben TilladRedigeringer anvender følgende indstillinger.

Indstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Ja

Sand

(Standard) Brugeren kan redigere gemte poster.

Nej

Falsk

Brugeren kan ikke redigere gemte poster.


Du kan indstille egenskaben TilladRedigeringer ved hjælp af formularens egenskabsark, en makro eller VBA-kode (Visual Basic for Applications).

Bemærkninger

Du kan bruge egenskaben TilladRedigeringer til at forhindre ændringer til eksisterende data, der vises i en formular. Hvis du vil forhindre ændringer af data i et bestemt kontrolelement, kan du bruge egenskaben Aktiveret eller Låst.

Hvis du vil forhindre ændringer i eksisterende poster (gøre en formular skrivebeskyttet), skal du angive egenskaberne TilladTilføjelser, TilladSletninger og TilladRedigeringer til Nej. Du kan også gøre poster skrivebeskyttede ved at angive egenskaben Postsættype til Snapshot.

Ændring af en feltværdi ved programmering gør, at den aktuelle post kan redigeres, uanset egenskabsindstillingen TilladRedigeringer. Hvis du vil forhindre brugeren i at foretage ændringer i en post(TilladRedigeringer er Nej), som du skal redigere programmeringligt, skal du gemme posten efter programmeringsændringer. Indstillingen for egenskaben AllowEdits vil blive imødekommet igen, når ikke-gemte ændringer i den aktuelle post er gemt.

Bemærk!: Når argumentet for handlingen ÅbnFormular er angivet, tilsidesætter Microsoft Office Access 2007 en række egenskabsindstillinger for formularen. Hvis argumentet Datatilstand for handlingen ÅbnFormular er indstillet til Rediger, åbner Access formularen med følgende egenskabsindstillinger:

  • TilladRedigeringer – Ja

  • TilladSletninger – Ja

  • TilladTilføjelser – Ja

  • Dataindtastning – Nej

Hvis du vil forhindre handlingen ÅbnFormular i at tilsidesætte nogen af de eksisterende egenskabsindstillinger, skal du udelade indstillingen for argumentet Datatilstand, så Access anvender de egenskabsindstillinger, der defineres af formularen.

Eksempel

Følgende eksempel undersøger egenskaben Kontrolelementtype for alle kontrolelementer i en formular. For hvert navne- og tekstfeltkontrolelement slå proceduren egenskaben Reliefvirkning til eller fra for disse kontrolelementer. Når egenskaben Reliefvirkning for navnekontrolelementet er angivet til Skyggevirkning, og egenskaben Reliefvirkning for tekstfeltkontrolelementet er angivet til Normal, og egenskaberne TilladTilføjelser, TilladSletninger og .TilladRedigeringer er angivet til Sand, skiftes variablen intCanEdit for at tillade redigering af de underliggende data.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×