Administrer aftaler, planer, budgetter, det er nemt med Microsoft 365.

Eksportér en tabel eller forespørgsel til et SharePoint-websted

Eksportér en tabel eller forespørgsel til et SharePoint-websted

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du skal flytte nogle af dine Access-data til et SharePoint-websted midlertidigt eller permanent, kan du eksportere dem til webstedet fra din Access-database. Når du eksporterer data, opretter Access en kopi af den markerede tabel eller forespørgselsdatabaseobjekt og gemmer kopien som en liste. Det er vigtigt at huske, at den eksporterede liste ikke afspejler ændringer foretaget i kildetabellen eller forespørgslen efter eksporten.

I denne artikel

Almindelige scenarier for eksport af data til et SharePoint-websted

Eksporter en tabel eller forespørgsel til et SharePoint-websted

Hvad skal jeg ellers vide om at eksportere?

Hvordan knyttes Windows SharePoint Services-datatyper til Access-datatyper

Almindelige scenarier for eksport af data til et SharePoint-websted

Det kan være nødvendigt at eksportere en tabel eller forespørgsel til et SharePoint-websted af en række forskellige årsager, herunder:

 • Du kommer lige i gang med at bruge Windows SharePoint Services, og du opdager, at det er nemmere for alle, hvis nogle af dine databasetabeller også findes som SharePoint-lister. Når du vil dele data med dit team, kan det være nemmere at arbejde med SharePoint-lister end at arbejde i en database. Lister kan også være nemmere for begyndere brugere at gennemse og redigere. Derudover kan du drage fordel af flere SharePoint-funktioner, f. eks modtagelse af en meddelelse, når en liste er blevet ændret, tildele og koordinere opgaver, der er knyttet til en liste, og som arbejder offline.

 • Du vil dele data mellem Access og et SharePoint-websted jævnligt, men dataene er i øjeblikket gemt i Access. For at få vist og redigere de nyeste data, enten ved hjælp af Access eller fra SharePoint-webstedet, skal du først eksportere dataene som en liste og derefter oprette et link til dem fra Access-databasen.

 • Du bruger forespørgsler i en Access-database til at generere daglige eller ugentlige statusrapporter, og du vil sende resultaterne til et af dine websteder med jævne mellemrum.

Dette emne indeholder trinnene til at eksportere data til SharePoint som en liste. Find hjælp om sammenkædning til en SharePoint-liste fra Access i Importér fra eller sammenkæd data med en SharePoint-liste.

Eksportér en tabel eller forespørgsel til et SharePoint-websted

Den nemmeste måde at eksportere data til et SharePoint-websted er at køre eksport-guiden på SharePoint-webstedet. Når du har kørt guiden, kan du gemme dine indstillinger – de oplysninger, du angav, da du kørte guiden – som en eksportspecifikation. Derefter kan du køre eksporthandlingen igen uden at skulle angive informationer igen. Trinnene i dette afsnit viser, hvordan du forbereder til eksporten, eksporterer dine data og gemmer dine indstillinger som en specifikation.

Klargør handlingen

 1. Find den database, der indeholder den tabel eller forespørgsel, du vil eksportere.

  Når du eksporterer en forespørgsel, eksporteres rækkerne og kolonnerne i forespørgselsresultaterne som listeelementer og kolonner. Du kan ikke eksportere en formular eller rapport til SharePoint.

  Bemærk!: Du kan kun eksportere ét objekt ad gangen.

 2. Identificer det SharePoint-websted, hvor du vil oprette listen.

  En gyldig webstedsadresse starter med http:// eller https:// efterfulgt af navnet på serveren og slutter med stien til det specifikke websted på serveren. Følgende er for eksempel en gyldig adresse:

  https://contoso/AnalysisTeam

 3. Sørg for, at du har de nødvendige tilladelser til at oprette en liste på SharePoint-webstedet. Du kan kontakte serveradministratoren, hvis du ikke er sikker på tilladelserne.

  Eksporthandlingen skaber en ny liste, der har samme navn som kildeobjektet fra Access. Hvis SharePoint-webstedet allerede indeholder en liste med det navn, bliver du bedt om at angive et andet navn til den nye liste.

  Bemærk!: Du kan hverken overskrive eller føje data til en eksisterende liste.

 4. Gennemgå felterne i kildetabellen eller forespørgslen.

  I følgende tabel beskrives det, hvordan visse elementer eksporteres, og om du skal udføre yderligere handlinger i specifikke tilfælde.

  Element

  Løsning

  Felter og poster

  Alle felter og poster i tabellen eller forespørgslen eksporteres, herunder felter, der er skjult i dataarket. Filterindstillingerne ignoreres under eksporten.

  Vedhæftede filer

  Hvis kildeobjektet har mere end én kolonne med vedhæftede filer, skal du fjerne alle undtagen én kolonne med vedhæftede filer. Dette skyldes, at en SharePoint-liste kun understøtter én kolonne med vedhæftede filer. Hvis kildeobjektet indeholder mere end én tekstkolonne, viser Access en meddelelse, der beder dig om at fjerne alle bortset fra én kolonne med vedhæftede filer, før du starter handlingen. Du kan løse dette ved at kopiere eventuelle yderligere kolonner med vedhæftede filer til andre Access-objekter og derefter eksportere dem til andre SharePoint-lister.

  Opslagsfelter, der har én eller flere værdier

  Den viste værdi i opslagsfelter for enkeltværdi eksporteres som valgfelter i rullemenuer i SharePoint-listen. Hvis kildefeltet understøtter flere værdier, oprettes der et valgfelt, der giver mulighed for flere markeringer, i SharePoint-listen.

  Bemærk!: Et valgfelt i en SharePoint-liste kan højst bestå af en enkelt kolonne. Hvis kildeopslagsfeltet indeholder flere kolonner, kombineres værdierne i alle kolonnerne til en enkelt kolonne.

  Beregnede forespørgselsfelter

  Resultaterne i beregnede kolonner kopieres til et felt, hvor datatypen afhænger af datatypen for det beregnede resultat. Udtrykket bag resultaterne kopieres ikke.

  OLE-objektfelter

  OLE-objektfelter ignoreres under eksporten.

 5. Hvis Access-kildedatabasen ikke allerede er åben, skal du åbne den og derefter gå til de næste trin.

Eksportér dataene

 1. Klik på knappen flere i gruppen Eksportér under fanen eksterne data for at rulle ned til en liste med indstillinger, og klik derefter på SharePoint-liste.

 2. Eksportguiden Eksport – SharePoint-websted åbnes.

  Angiv et SharePoint-websted for at eksportere din Access-tabel eller -forespørgsel.

 3. I feltet Angiv et SharePoint-websted skal du skrive adressen på destinationswebstedet.

 4. I feltet Angiv et navn til den nye liste skal du skrive et navn til den nye liste.

  Hvis kildeobjektet i databasen allerede har det samme navn som en liste på SharePoint-webstedet, skal du angive et andet navn.

 5. Du kan også angive en beskrivelse af den nye liste i feltet Beskrivelse og derefter vælge afkrydsningsfeltet Åbn listen, når du er færdig.

 6. Klik på OK for at starte eksporten.

 7. Access opretter en liste på SharePoint-webstedet og derefter vises status for handlingen på den sidste side i guiden. Når eksporten er færdig, kan du lukke guiden eller gemme dine eksporttrin som en specifikation.

  Desuden vælger SharePoint under eksporten den rigtige datatype for hver kolonne baseret på det tilsvarende kildefelt. Se en liste over, hvordan Access og Windows SharePoint Services-datatyper knyttes til hinanden, når du eksporterer data, og hvilke feltindstillinger der eksporteres for hver datatype i afsnittet Sådan knyttes Windows SharePoint Services-datatyper til Access-datatyperlængere nede i denne artikel.

Hvad bør jeg ellers vide om at eksportere?

Sådan knyttes Windows SharePoint Services-datatyper til Access-datatyper

Tabellen nedenfor viser, hvordan Access identificerer datatypen for kolonnerne i den eksporterede liste, når du eksporterer en tabel eller en forespørgsel.

Access datatype

Windows SharePoint Services-datatyper

Standardindstillinger for feltegenskaber

Bemærkninger

Tekst

Enkelt tekstlinje

Kolonnenavn     Afspejler indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Afspejler indstillingen Beskrivelse i Access.

Påkrævet     Afspejler indstillingen Påkrævet i Access.

Maksimale antal tegn     Spejler indstillingen Feltstørrelse i Access.

Standardværdi     Afspejler indstillingen Standardværdi i Access, hvis det ikke er et udtryk. Ellers er den tom.

Føj til standardvisning     Ja

Notat/lang tekst

Flere tekstlinjer

Kolonnenavn     Afspejler indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Afspejler indstillingen Beskrivelse i Access.

Tager     Afspejler indstillingen Påkrævet i Access.

Antal linjer, der vises     5

Føj til standardvisning     Ja

Tal

Tal

Kolonnenavn     Afspejler indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Afspejler indstillingen Beskrivelse i Access.

Tager     Afspejler indstillingen Påkrævet i Access.

Min     Tom

Maks     Tom

Tabellen nedenfor viser, hvordan Antal decimaler er angivet i henhold til indstillingen Decimaler i Access.

Access-indstilling    

Windows SharePoint Services-indstilling    

Auto

Automatisk

0-5

0-5

6-15

5

Standardværdi     Afspejler indstillingen Standardværdi i Access, hvis det ikke er et udtryk. Ellers er den tom.

Føj til standardvisning     Ja

Vis som procentdel     Ja, hvis egenskaben Format er angivet til Procentdel.

Dato og klokkeslæt

Dato eller klokkeslæt

Kolonnenavn     Afspejler indstillingen Feltnavn i Access

Beskrivelse     Afspejler indstillingen Beskrivelse i Access

Påkrævet     Afspejler indstillingen Påkrævet i Access

Dato- og klokkeslætsformat     Indstillet til Kun dato, hvis egenskaben Format er angivet til Kort datoformat. Ellers er det indstillet til Dato og klokkeslæt.

Kalendertype     Indstillet til Hijri, hvis Brug Hijri-indstilling er markeret. Ellers er den indstillet til Gregoriansk.

Tabellen nedenfor viser, hvordan egenskaben Standardværdi er angivet i henhold til indstillingen Standardværdi i Access.

Access-indstilling    

Windows SharePoint Services-indstilling    

=Dato()

Dags dato

Felt, der er indstillet til en bestemt dato

Felt, der er indstillet til en bestemt dato

Føj til standardvisning     Ja

Valuta

Valuta

Kolonnenavn     Afspejler indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Afspejler indstillingen Beskrivelse i Access.

Tager     Afspejler indstillingen Påkrævet i Access.

Min     Tom

Maks     Tom

Tabellen nedenfor viser, hvordan Antal decimaler er angivet i henhold til indstillingen Decimaler i Access.

Access-indstilling    

Windows SharePoint Services-indstilling    

Auto

Automatisk

0-5

0-5

6-15

5

Standardværdi     Afspejler indstillingen Standardværdi i Access, hvis det ikke er et udtryk. Ellers er den tom.

Føj til standardvisning     Ja

Valutatype     Spejler indstillingen Format i Access.

Autonummerering

Nummer

Kolonnenavn     Afspejler indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Afspejler indstillingen Beskrivelse i Access.

Tager     Afspejler indstillingen Påkrævet i Access.

Min     Tom

Maks     Tom

Antal decimaler     Automatisk

Føj til standardvisning     Ja

Autonummerering, hvor egenskaben Feltstørrelse er angivet til replikerings-id

Enkelt tekstlinje

Kolonnenavn     Afspejler indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Afspejler indstillingen Beskrivelse i Access.

Påkrævet     Afspejler indstillingen Påkrævet i Access.

Maksimale antal tegn     38

Standardværdi     Tom

Føj til standardvisning     Ja

Ja/Nej

Ja/Nej

Kolonnenavn     Afspejler indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Afspejler indstillingen Beskrivelse i Access.

Standardværdi     Afspejler indstillingen Standardværdi i Access, hvis det ikke er et udtryk. Ellers er den tom.

Føj til standardvisning     Ja

OLE-objekt

Feltet eksporteres ikke

Link

Link

Kolonnenavn     Afspejler indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Afspejler indstillingen Beskrivelse i Access.

Påkrævet     Afspejler indstillingen Påkrævet i Access.

Formatér URL-adresse som     Link

Føj til standardvisning     Ja

Vedhæftet fil

Vedhæftet fil

Kolonnenavn     Afspejler indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Afspejler indstillingen Beskrivelse i Access.

Påkrævet     Afspejler indstillingen Påkrævet i Access.

Føj til standardvisning     Ja

Felter med flere værdier

Valg

Kolonnenavn     Afspejler indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Afspejler indstillingen Beskrivelse i Access.

Påkrævet     Afspejler indstillingen Påkrævet i Access.

Føj til standardvisning     Ja

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×