Få mere at vide om ressourceenheder

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Nogle gange skal der én ressource til at udføre en opgave, men andre gange kan der være brug for mere. Sommetider kan en ressource kun arbejde på deltid. For at tage højde for disse forskelle anvender Microsoft Project enheder til at beregne den nøjagtige mængde tid, ressourcer kan arbejde på en opgave.

I denne artikel

Hvad er enheder helt præcist?

Enheder angiver den procentdel af en arbejdsressources tid, der er tildelt til en opgave. Der findes to typer enheder i Project: maksimalt antal enheder og tildelingsenheder.

  • <c0>Maksimalt antal enheder</c0>     Når du vil angive, hvor meget tid en arbejdsressource har tilgængelig til at arbejde på alle opgaver i et projekt, skal du angive det maksimale antal enheder i en ressourcevisning. Denne total bruges til at beregne, hvor meget tid en arbejdsressource kan bruge på hver opgavetildeling.

  • <c0>Tildelingsenheder</c0>     Når du vil angive, hvor meget af en arbejdsressources tid, der er dedikeret til en bestemt opgave, skal du angive tildelingsenheder. Du kan også angive tildelingsenheder for materialeressourcer for at angive mængden af materiale, der bruges til tildelingen.

Bemærk!: Omkostningsressourcer, f.eks. flybilletter eller logi, bruger ikke enheder, fordi de ikke afhænger af mængden af udført arbejde.

Toppen af siden

Hvordan bruger jeg maksimalt antal enheder til arbejdsressourcer?

Brug feltet Maks. Feltet enheder i en ressourcevisning for at angive, om arbejds ressourcen er fuld tid eller et stykke tid på dette projekt, eller om det er flere dele af denne ressource, der er konsolideret til én. Det kunne f.eks. være:

100% maks. ressourceenheder

Hvis du vil angive, at al en persons tid er afsat til projektet, skal du skrive 100 % i feltet Maks. antal enheder i visningen Ressourceark. Hvis personen arbejder 8 timer om dagen, vil han eller hun blive overallokeret i en hvilken som helst kombination af tildelinger, der overstiger 8 timer (100 %) af den tilgængelige arbejdsdag.

75% maks. ressourceenheder

Hvis du vil angive, at kun en del af en persons tid er afsat til projektet, skal du skrive mindre end 100 % i feltet Maks. antal enheder i visningen Ressourceark. Hvis personen arbejder 8 timer om dagen og har 75 % af sin tid afsat til projektet, vil vedkommende blive overallokeret, hvis en hvilken som helst kombination af tildelinger er lig med mere end 6 timer (75 %) af den tilgængelige arbejdsdag.

300 % maks. ressourceenheder

Hvis du vil angive, at en ressourcegruppe, f. eks tre tømrere, fungerer på hele projektet, skal du skrive 300% i feltet Maks. Enheder i visningen Ressourceark.

Denne procentsats (enhedsværdien) er baseret på den tilgængelighed, der vises i ressourcekalender. Som standard er ressourcekalenderen projektets standardkalender, som angiver en 40-timers arbejdsuge. Men hvis du har tildelt en anden basiskalender til en ressource eller har tilpasset ressourcekalenderen, er værdien for det maksimale antal enheder baseret på denne kalender i stedet. Ved at bruge en procentsats i stedet for en timeværdi forbliver projekt- og opgaveberegninger nøjagtige, selvom kalenderen ændres.

Toppen af siden

Hvordan bruger jeg tildelingsenheder til arbejdsressourcer?

Du kan angive en arbejdsressources indsatsniveau på en bestemt tildeling to forskellige steder:

  • Klik på Tildel ressourcerunder fanen ressource . Angiv oplysninger i feltet Enheder.

  • Klik på oplysninger under fanen opgave , og klik derefter på fanen ressourcer . Angiv oplysningerne i feltet Enheder.

TilDelingsenheder angiver, hvor meget af ressourcens ledige tid ifølge ressourcekalenderen, der bruges til at arbejde på en bestemt opgave. Det kunne f.eks. være:

  • Angiv 100 %, hvis ressourcen skal arbejde fuld tid på opgaven. Dette er standardindstillingen for alle opgavetildelinger.

  • Angiv 50 %, hvis ressourcen bruger halvdelen af sin tilgængelige tid på denne opgave. Selvom ressourcen er en fuldtidsressource, kan der være opgaver, der kun kræver deltid, og hvor den resterende tid så kan bruges på en anden opgavetildeling.

  • Angiv 300 %, hvis tre fuldtidstilsvarende ressourcer arbejder på denne opgave. Du kan angive 250 %, hvis to fuldtidsressourcer og én halvtidsressource arbejder på denne opgave.

Denne procentsats (enhedsværdien) er baseret på den tilgængelighed, der vises i ressourcekalenderen. Som standard er dette projektets standardkalender, som angiver en 40-timers arbejdsuge. Men hvis du tildeler en anden basiskalender til en ressource eller tilpasser ressourcekalenderen, er værdien for tildelingsenheder baseret på denne kalender i stedet for.

Toppen af siden

Hvordan bruger jeg maksimalt antal enheder til materialeressourcer?

Feltet Maks. antal enheder er ikke tilgængeligt for materialeressourcer, da materialeressourcer ikke er knyttet til kalendere eller andre indikationer af tilgængelighed. Mængden af materiale, der bruges, afhænger af den specifikke opgave, materialet er tildelt til, og den angives sammen med tildelingsenhederne.

Toppen af siden

Hvordan bruger jeg tildelingsenheder til materialeressourcer?

For materialeressourcer angiver feltet enheder (eller tilDelingsEnheder) materiale forbrugs satsen, det antal eller den sats for materiale, der bruges til tildelingen. Der findes to typer materiale tildelingsenheder: fast og variabel.

  • Fast materialeforbrug angiver, at uanset opgavens varighed er mængden af forbrugt materiale den samme.

  • Variabelt materialeforbrug angiver, at i takt at med opgavevarigheden ændres, ændres mængden af forbrugte materialer proportionelt. Variabelt forbrug angives med en tidsetiket, der føjes til materialeetiketten i feltet Tildelingsenheder. Mens et fast forbrug af stål kan have en værdi for tildelingsenheder i ton, kan det variable forbrug have en værdi for tildelingsenheder i ton/dag eller ton/d. Tidsetiketter og forkortelser angives på samme måde som andre varigheder: i minutter, timer, dage, uger eller måneder.

Hvis værdien for tildelingsenhederne for stål er 80 tons på en 2 dages opgave, er det samlede forbrug (eller værdien for materialeforbrug) for stål 80 tons. Men hvis tildelings enhedsværdien for stål er 80 tons/dag på en 2 dages opgave, er det samlede forbrug 160 tons.

Bemærk!: Mens tildelingsenheder for arbejdsressourcer kan udtrykkes som procentsatser eller decimaler, er satserne for materialeressourceforbrug altid udtrykt i decimaler.

Toppen af siden

Hvad er ressourcebehov?

Ressourcebehov er det højeste niveau, hvor en ressource er planlagt for alle tildelte opgaver i løbet af en bestemt tidsperiode. Ligesom det maksimale antal enheder udtrykkes spidsbelastnings enheder som procentdele eller decimaler for arbejdsressourcer. For materialeressourcer er ressourcebehov udtrykt som decimaler sammen med materiale mærket (f. eks. 40 tons/uge).

En gennemgang af ressourcebehov kan hjælpe dig med at afgøre, om en arbejdsressource er under- eller overallokeret i en bestemt tidsperiode.

For materialeressourcer kan du sammenligne ressourcebehovene (den største forbrugssats, der er brug for, i et bestemt tidsrum) med den hastighed, hvormed leverandøren kan levere materialet.

Føj feltet Spidsbelastning til tabeldelen af visningen Ressourceforbrug for at se det samlede ressourcebehov for ressourcen for alle tildelte opgaver. Føj feltet Ressourcebehov til timeseddeldelen af visningen Ressourceforbrug for at få vist ressourcebehov for den valgte tidsskala. Du kan også se ressourcebehov i visningen Ressourcediagram.

Toppen af siden

Hvordan påvirker tildelingsenheder og kalendere tidsplanen?

For materialeressourcer kan variable tildelingsenheder påvirke tidsplanen. Variabelt materialeforbrug angiver, at i takt at med opgavevarigheden ændres, ændres mængden af forbrugte materialer proportionelt. På samme måde kan opgavevarigheden ændres tilsvarende, hvis der kun er tildelt variable materialeressourcer til en opgave, og hvis du ændrer mængden. Variabelt forbrug angives med en tidsetiket, der føjes til materialeetiketten i feltet Tildelingsenheder. Mens et fast forbrug af stål kan have en værdi for tildelingsenheder i ton, kan det variable forbrug have en værdi for tildelingsenheder som ton/dag eller ton/d.

For arbejdsressourcer kan opgave planer også udvides eller faktureres baseret på arbejdstidskalenderne for tildelte arbejdsressourcer. Brug projektkalenderen til at angive standardarbejdstid og fritid og dage for alle ressourcer i projektet. Brug en ressourcekalender til at angive undtagelser for arbejdstider (f. eks dage eller ferier) for individuelle ressourcer. Hvis du vil have adgang til projekt-og ressourcekalendere, skal du klikke på Skift arbejdstid i menuen værktøjer og derefter vælge den relevante kalender på listen til kalender .

Ressourcekalendere og tildelingsenheder interagerer med henblik på at bestemme planlægning af opgaver. Hvis Bettys ressourcekalender er angivet til 8 timers arbejdstid på torsdagen, og hun har planlagt 100% på en opgave for torsdag, svarer det til 8 timer. Men hvis Bettys ressourcekalender er angivet til 4 timer til fredag, og hun har planlagt 100% på en opgave for fredag, er hun planlagt til at fungere i 4 timer.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×