Få vist notesbogens synkroniseringsstatus

Når du deler notesbøger online, holder OneNote dem automatisk synkroniseret og opdateret. Hvis du vil synkronisere ændringerne manuelt – når du f.eks. har foretaget mange ændringer i en delt notesbog, og du vil sikre dig, at de er blevet overført til OneDrive eller SharePoint, før du lukker computeren – skal du gøre følgende:

 1. I en delt notesbog skal du vælge Filer > Oplysninger > Vis synkroniseringsstatus.

 2. I dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger kan du se de delte notesbøger, du har forbindelse til.

 3. Hvis en notesbog ser ud til ikke at være synkroniseret, skal du vælge Synkroniser nu eller Synkroniser alle.

Bemærk!: Når du synkroniserer, hentes samtidig alle de ændringer, som andre, godkendte brugere har foretaget i de delte notesbøger siden din seneste synkronisering.

Hvis du har problemer med at få dine notesbøger til at synkronisere, kan du foretage fejlfinding af synkroniseringsfejl.

I denne artikel

Om synkronisering af notesbøger

Når du arbejder i notesbøger, der er gemt på computeren, gemmer Microsoft OneNote 2010 kontinuerligt og automatisk dine ændringer, mens du arbejder. Men hvis du konfigurerer en delt notesbog på internettet eller organisationens netværk til at dele notesbogen på andre computere eller med andre personer, sker det lidt anderledes at gemme og administrere ændringer.

OneNote gemmer en lokal cachelagret kopi af en delt notesbog på hver enkelt computer, der har adgang til den, og synkroniserer derefter med jævne mellemrum eventuelle ændringer med de notesbogfiler, der er gemt på den delte placering. Du kan justere de indstillinger, der styrer denne proces. Hvis du vil sikre, at den delte notesbog nøjagtigt registrerer alles ændringer, kan du også løse bestemte konflikter, der kan opstå.

Toppen af siden

Kontrollér synkroniseringsstatus for notesbog

Under normale omstændigheder synkroniserer OneNote automatisk delte notesbøger med jævne mellemrum. På navigationslinjen viser OneNote et ikon for synkroniseringsstatus over ikonerne for delte notesbøger for at angive den aktuelle synkroniseringsstatus:

OneNote synkroniserer ændringer    Der vises et ikon med to grønne pile i en cirkel, når OneNote forsøger at synkronisere dine ændringer med notesbogfilen på den delte placering.

OneNote er færdig med at synkronisere ændringer    Et ikon med to grønne pile i en cirkel, og en grøn markering vises, når dine ændringer er blevet synkroniseret med notesbogfilen på den delte placering. Når synkroniseringen lykkes, kan andre brugere se den nyeste version af dine noter.

OneNote kan ikke synkronisere ændringer    Et ikon med et gult, trekantet advarselstegn vises, når der opstod synkroniseringsfejl under det seneste forsøg på synkronisering. Hvis du vil have vist årsagen til fejlen, skal du højreklikke på ikonet for den delte notesbog på navigationslinjen og derefter klikke på Synkroniseringsstatus for notesbog. Se afsnittet "Fejlfinding af synkroniseringsfejl" i denne artikel for at få flere oplysninger. OneNote fortsætter stadig med at synkronisere de sektioner i notesbogen, der ikke stødte på fejl. Du kan også blive ved med at foretage ændringer i en af sektionerne, og disse ændringer synkroniseres, når fejlen løses.

OneNote kan ikke synkronisere ændringer    Der vises et ikon med en rød, skrå cirle, når du ikke har forbindelse til den placering, hvor den delte notesbog er gemt. Du har muligvis ikke en netværksforbindelse, eller serveren på den delte placering svarer muligvis ikke. Hvis du ikke har forbindelse til den delte placering, kan du stadig redigere din lokale kopi af den delte notesbog på computeren. De ændringer, du foretager offline, synkroniseres automatisk, næste gang du opretter forbindelse til den delte placering.

Bemærk!: OneNote skal køre for at synkronisere delte notesbøger. Hvis computeren er tilsluttet den delte placering på netværket, men OneNote er lukket, synkroniseres delte notesbøger ikke på computeren, før du starter OneNote næste gang.

Slå automatisk synkronisering af notesbøger til eller fra

Hvis en delt notesbogplacering ikke er tilgængelig i øjeblikket, eller hvis du ikke vil se andre brugeres ændringer af den notesbog, du aktuelt arbejder i, kan du slå automatisk synkronisering af notesbøger fra ved at følge disse trin:

 1. Klik på Oplysninger i menuen Filer.

 2. Klik på Vis synkroniseringsstatus i højre side.

 3. I dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger, der vises, skal du klikke på alternativknappen Arbejd offline. OneNote synkroniserer ikke dine ændringer eller viser andre personers ændringer i notesbogen, før du synkroniserer notesbogen manuelt eller slår automatisk synkronisering til igen.

Toppen af siden

Foretage fejlfinding af synkroniseringsfejl

Hvis en bestemt sektion i en delt notesbog ikke synkroniseres korrekt, viser OneNote en fejlmeddelelse i dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger.

 1. På navigationslinjen skal du højreklikke på ikonet for den delte notesbog, du vil kontrollere, og derefter klikke på Synkroniseringsstatus for notesbog.

 2. I dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger, der vises, skal du klikke på fanen Fejl.

Bemærk!: Hvis der opstår en fejl for en bestemt sektion, synkroniseres de andre sektioner i den samme notesbog stadig korrekt.

Toppen af siden

Flytte eller slette forkert placerede sektioner

Forkert placerede sektioner kan blive vist, når OneNote 2010 forsøger at synkronisere ændringer, der er foretaget i en notesbogsektion, hvor sektionsfilen ikke blev fundet. I sådanne tilfælde vises ikonet Forkert placerede sektioner nederst på navigationslinjen:

Billede af knap

Forkert placerede sektioner kan også blive vist i følgende situationer:

 • Du har foretaget ændringer i et afsnit, der er blevet slettet på den delte placering af en anden bruger.

 • Du har foretaget ændringer i et afsnit, der blev flyttet til en anden placering af en anden bruger. Hvis sektionen blev flyttet til en anden delt notesbog, der er åben på computeren, kan OneNote finde sektionsfilen igen og synkronisere dine ændringer til den korrekt på den nye placering. I dette tilfælde forsvinder ikonet Forkert placerede sektioner, når ændringerne er synkroniseret.

Forkert placerede sektioner forbliver i den delte notesbog, indtil OneNote opdager sektionens nye placering, eller indtil du eller en anden bruger flytter eller sletter den forkert placerede sektion.

Flytte en forkert placeret sektion til en anden notesbog

Hvis en sektion i en delt notesbog ikke længere kan synkroniseres, men du vil bevare de oplysninger, den indeholder, kan du flytte den ussynkroniserede sektion til en anden notesbog. Dette fjerner den fra den delte notesbog og bevarer dens indhold.

 1. Højreklik på fanen for den forkert placerede sektion, du vil flytte, og klik derefter på Flyt i genvejsmenuen.

 2. Gør et af følgende i dialogboksen Flyt sektionen til:

  • Hvis du vil flytte den aktuelle sektion foran en anden sektionsfane, skal du klikke på målsektionsfanen på listen og derefter klikke på Flyt før.

  • Hvis du vil flytte den aktuelle sektion bag en anden sektionsfane, skal du klikke på målsektionsfanen på listen og derefter klikke på Flyt efter.

  • Hvis du vil flytte den aktuelle sektion til en sektionsgruppe eller til en notesbog uden nogen eksisterende sektioner, skal du klikke på målsektionsgruppen eller -notesbogen på listen og derefter klikke på Flyt ind i.

   Tip!: Hvis du vil oprette en ny sektionsgruppe, skal du vælge en placering på listen og derefter klikke på Opret ny sektionsgruppe, før du flytter den aktuelle sektion.

Slette en forkert placeret sektion fra din notesbog

Hvis en sektion i en delt notesbog blev slettet bevidst, og du ikke længere har brug for at synkronisere eller gemme dine ændringer, skal du gøre følgende:

 1. Nederst på navigationslinjen skal du klikke på Forkert placerede sektioner Billede af knap .

 2. Højreklik på navnet på den sektion, du vil slette, på listen over forkert placerede sektioner, og klik derefter på Slet.

  Vigtigt!: Når du sletter en forkert placeret sektion, kasseres de oplysninger, den indeholder, permanent. Hvis du ikke er sikker på, om du vil slette en forkert placeret sektion permanent, kan du flytte den til en anden del af notesbogen i stedet for at slette den.

Toppen af siden

Hvad vil du foretage dig?

Få vist synkroniseringsstatus

Under normale omstændigheder synkroniserer OneNote automatisk delte notesbøger med jævne mellemrum. På navigationslinjen Notesbøger viser OneNote et synkroniseringsstatusikon, der angiver den aktuelle synkroniseringsstatus for hver delt notesbog.

Ikonbillede OneNote    synkroniserer ændringer Dette ikon vises, når OneNote forsøger at synkronisere de ændringer, du har foretaget med de andre brugere, der redigerer den delte notesbog på samme tid. Under synkroniseringen er det bedst ikke at afbryde forbindelsen til netværket eller lukke computeren.

Ikonbillede er    færdig med at synkronisere ændringer Dette ikon vises, når de ændringer, du har foretaget i den delte notesbog, er blevet synkroniseret med notesbogfilen på den delte placering. Når synkroniseringen lykkes, kan andre brugere se den nyeste version af dine noter.

Ikonbillede OneNote    kan ikke synkronisere ændringerne fuldt ud Dette ikon vises, når du ikke har forbindelse til den placering, hvor den delte notesbog er gemt, eller hvis der opstod fejl under det seneste synkroniseringsforsøg. Hvis du vil have vist årsagen til fejlen, skal du holde markøren over notesbogens navn på navigationslinjen Notesbøger og vente på, at der vises et skærmtip. Hvis du ikke har forbindelse til den delte placering, kan du stadig redigere din lokale kopi af den valgte notesbog på computeren. De ændringer, du foretager offline, synkroniseres automatisk, næste gang du opretter forbindelse til den delte placering.

Bemærk!: OneNote skal køre for at synkronisere delte notesbøger. Hvis computeren er tilsluttet den delte placering på netværket, men OneNote er lukket, synkroniseres delte notesbøger ikke på computeren.

Få vist synkroniseringsfejlene

 1. Peg på Synkroniser i menuen Filer, ogklik derefter på Synkroniseringsstatus for notesbog.

 2. Klik på fanen Fejl i dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger.

Bemærk!: Hvis en bestemt sektion i en delt notesbog ikke synkroniseres korrekt, synkroniserer OneNote stadig de andre sektioner i den samme notesbog.

Toppen af siden

Ændre synkroniseringsindstillingerne

Selvom det i de fleste tilfælde er bedst automatisk at synkronisere notesbøger, kan du styre, hvornår OneNote skal synkronisere dine ændringer i en notesbog på dens delte placering. Dette er nyttigt, når du vil sikre, at synkroniseringen sker hurtigt (f.eks. lige før du lukker computeren). Du kan også suspendere automatisk synkronisering, hvis du ikke vil have, at andre brugere af notesbogen skal se dine ændringer eller tilføjelser, før du er klar til at gøre dem offentlige.

Synkronisere en delt notesbog manuelt

 • I menuen Filer skal du pege på Synkroniserog derefter gøre et af følgende:

  • Klik på Synkroniser alle notesbøger nu for at synkronisere alle delte notesbøger, der er angivet på notesbogens navigationslinje.

  • Klik på Synkroniser aktuel notesbog for kun at synkronisere den notesbog, du redigerer i øjeblikket.

Slå automatisk synkronisering af notesbøger fra

Automatisk synkronisering af delte notesbøger er slået til som standard. Hvis du ikke vil have, at andre skal se de ændringer, du foretager i delte notesbøger, før du er færdig med at redigere dem (f.eks. mens du stadig kontrollerer fakta), kan du deaktivere automatisk synkronisering.

 1. Åbn den delte notesbog, hvor du vil deaktivere automatisk synkronisering mellem din computer og den delte notesbogfil.

 2. Peg på Synkroniser i menuen Filer,og klik derefter på Arbejd offline.

  Vigtigt!: Når du arbejder offline, forsøger OneNote ikke længere at synkronisere ændringer i notesbøger, du foretager på computeren, selv hvis du afslutter og genstarter OneNote på et senere tidspunkt. Ingen andre kan se dine ændringer i notesbøgerne, før du slår den automatiske synkroniseringsfunktion til notesbog til igen.

Slå automatisk synkronisering af notesbøger til igen

 1. Åbn den delte notesbog, du vil aktivere automatisk synkronisering mellem din computer og den delte notesbogsfil for.

 2. Peg på Synkroniser i menuen Filer, ogklik derefter på Synkroniseringsstatus for notesbog.

 3. I dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger skal du klikke på Synkroniser automatiskog derefter klikke på Luk.

Toppen af siden

Løse eventuelle synkroniseringskonflikter

Afbrudte forbindelser til delte placeringer af notesbøger og netværksforhold kan gøre det nødvendigt for notesbogens ejer eller andre brugere at løse eventuelle synkroniseringskonflikter manuelt.

Meddelelser om versionskonflikter vises typisk, hvis du og en anden bruger forsøger at ændre det samme afsnit med noter på samme tid, eller hvis du foretager ændringer, mens en anden brugers ændringer synkroniseres. Du får muligvis også en fejlmeddelelse, hvis du og en anden bruger har ændret det samme afsnit, mens I begge var offline.

I sådanne tilfælde vises der en fejlmeddelelse på det gule informationspanel. Du får også vist et ikon på en side, der har konflikten.

Hvis du vil administrere en konflikt mellem delte notesbøger i OneNote, skal du gøre følgende:

 1. Klik på det gule informationspanel øverst på siden for at få vist en side med en oversigt over modstridende ændringer (fremhævet med rødt).

 2. Inkorporere ændringerne til hovedsiden, hvis det er nødvendigt.

 3. Når du er færdig med at inkorporere eventuelle ændringer, skal du slette siden Konflikter ved at højreklikke på dens sidefane og derefter klikke på Slet i genvejsmenuen.

Bemærk!: Det er ikke nødvendigt at løse konflikter med det samme. Sider, der forårsagede bestemte konflikter, synkroniseres fortsat, når du eller andre brugere foretager yderligere ændringer i den delte notesbog. De sider, der viser konflikterne, forbliver i notesbogsektionen, indtil du beslutter, hvilken handling der skal tages i forbindelse med konflikterne. Konfliktsider for en bestemt delt notesbog er synlige på hver brugers computer, så alle, der bruger den pågældende delte notesbog, kan løse konflikten.

Toppen af siden

Gennemse eventuelle forkert placerede sektioner

Forkert placerede sektioner kan blive vist, når OneNote forsøger at synkronisere ændringer, der er foretaget i en notesbogsektion, hvor sektionsfilen ikke blev fundet. I sådanne tilfælde vises Forkert placerede sektioner nederst på navigationslinjen Notesbøger over ikonet Alle notesbøger.

Forkert placerede sektioner kan også blive vist i følgende situationer:

 • Du har foretaget ændringer i et afsnit, der er blevet slettet på den delte placering af en anden bruger.

 • Du har foretaget ændringer i et afsnit, der blev flyttet til en anden placering af en anden bruger. Hvis sektionen blev flyttet til en anden delt notesbog, der er åben på computeren, kan OneNote finde sektionsfilen igen og synkronisere dine ændringer til den korrekt på den nye placering. I dette tilfælde forsvinder ikonet Forkert placerede sektioner, når ændringerne er synkroniseret.

Forkert placerede sektioner forbliver i den delte notesbog, indtil OneNote opdager sektionens nye placering, eller indtil du eller en anden bruger sletter eller flytter den forkert placerede sektion.

Slette en forkert placeret sektion

Hvis en sektion i en delt notesbog blev slettet bevidst, og du ikke længere har brug for at synkronisere eller gemme dine ændringer, skal du gøre følgende:

 1. Nederst på navigationslinjen Notesbøger skal du klikke på Forkert placerede sektioner.

 2. Højreklik på navnet på den sektion, du vil slette, på listen over forkert placerede sektioner, og klik derefter på Slet.

  Vigtigt!: Når du sletter en forkert placeret sektion, kasseres de oplysninger, den indeholder, permanent. Hvis du ikke er sikker på, om du vil slette en forkert placeret sektion permanent, kan du flytte den til en anden del af notesbogen i stedet for at slette den.

Flytte en forkert placeret sektion til en anden notesbog

Hvis en sektion i en delt notesbog ikke længere kan synkroniseres, men du vil bevare de oplysninger, den indeholder, kan du flytte den ussynkroniserede sektion til en anden notesbog. Dette fjerner den fra den delte notesbog og bevarer dens indhold.

 1. Højreklik på fanen for den forkert placerede sektion, du vil flytte, og klik derefter på Flyt i genvejsmenuen.

 2. Gør et af følgende i dialogboksen Flyt sektionen til:

  • Hvis du vil flytte den aktuelle sektion foran en anden sektionsfane, skal du klikke på målsektionsfanen på listen og derefter klikke på Flyt før.

  • Hvis du vil flytte den aktuelle sektion bag en anden sektionsfane, skal du klikke på målsektionsfanen på listen og derefter klikke på Flyt efter.

  • Hvis du vil flytte den aktuelle sektion til en sektionsgruppe eller til en notesbog uden nogen eksisterende sektioner, skal du klikke på målsektionsgruppen eller -notesbogen på listen og derefter klikke på Flyt ind i.

   Tip!: Hvis du vil oprette en ny sektionsgruppe, skal du vælge en placering på listen og derefter klikke på Opret ny sektionsgruppe, før du flytter den aktuelle sektion.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×