Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Tekstfeltet er standardkontrolelementet i Access, der bruges til at få vist og til at redigere data i formularer og rapporter. Der kan vises mange forskellige datatyper i tekstfelterne, og du kan også bruge dem til at lave beregninger. Denne artikel redegør for, hvordan du opretter og bruger et tekstfelt og uddyber også nogle vigtige egenskaber for tekstfelter.

Hvad vil du gøre?

Tilføj et bundet tekstfelt

Et bundet tekstfelt viser data fra et felt i en tabel eller forespørgsel. I en formular kan du bruge et tekstfelt, der er bundet til en postkilde, der kan opdateres, til at angive eller redigere data i et felt. De ændringer, du foretager i tekstfeltet, afspejles i den underliggende tabel.

En hurtig måde til at oprette et bundet tekstfelt er ved at trække et felt fra ruden Feltliste hen til formularen eller rapporten. I Access bliver der automatisk oprettet et tekstfelt til felter med følgende datatyper:

 • Kort tekst

 • Lang tekst

 • Tal

 • Dato/klokkeslæt

 • Valuta

 • Link

 • Beregnet

Bemærk!: Fra og med Access 2013 har tekstdatatyperne skiftet navn til Kort tekst, og notatdatatyperne har skiftet navn til Lang tekst.

Hvis du trækker felter med andre datatyper, oprettes der forskellige typer kontrolelementer. Hvis du f.eks. trækker et Ja/Nej-felt fra ruden Feltliste til en formular eller rapport, opretter Access et afkrydsningsfelt. Hvis du trækker et OLE-objektfelt til en formular eller rapport, oprettes der en bundet objektramme i Access, og hvis du trækker et felt med vedhæftede filer til en formular eller rapport, opretter Access et kontrolelement til vedhæftede filer.

Føj et bundet tekstfelt til en formular eller rapport ved at trække i et felt fra ruden Feltliste.

 1. Åbn formularen eller rapporten i layoutvisning eller designvisning ved at højreklikke på formularen eller rapporten i navigationsruden og derefter klikke på den ønskede visning.

 2. Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen Funktioner under fanen Design Knapflade.

 3. I ruden Feltliste kan du udvide tabellen, som indeholder det felt, du ønsker skal være bundet til det specifikke tekstfelt.

 4. Træk feltet fra ruden Feltliste hen til formularen eller rapporten.

  Få mere at vide om at arbejde med ruden Feltliste i artiklen Føj et felt til en formular eller rapport.

Du kan også føje et bundet tekstfelt til en formular eller rapport ved først at tilføje et ubundet tekstfelt og derefter angive egenskaben for Kontrolelementkilden for tekstfeltet til det felt, du ønsker at binde det til.

Tilføj et ubundet tekstfelt

Et ubundet tekstfelt er ikke forbundet til et felt i en tabel eller i en forespørgsel. Du kan bruge et ubundet tekstfelt til at vise resultaterne af en beregning eller til at accepterer input, som du ikke ønsker at gemme direkte i en tabel. Den nemmeste måde at tilføje et ubundet tekstfelt på er gennem visningen Design.

 1. Åbn formularen eller rapporten i designvisning ved at højreklikke på formularen eller rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på Tekstfelt i gruppen Kontrolelementer på fanen Design.

 3. Placer markøren der, hvor du ønsker, at feltet skal placeres i formularen eller rapporten, og klik derefter for at indsætte tekstfeltet.

  Bemærk!: I Access vil der også blive placeret et navn til venstre for tekstfeltet, så lad der altid være lidt plads til venstre ud for markøren til navnet. Du kan flytte navnet og tekstfeltet senere. Du kan også slette navnet ved at klikke på det og derefter trykke på Delete-tasten.

En anden måde, du kan oprette et ubundet tekstfelt på, er ved først at oprette et bundet tekstfelt ved at trække et felt fra ruden Feltliste hen til formularen eller rapporten og derefter slette værdien i dets Kontrolelementkilde-egenskab. Hvis du gør dette i designvisning, vil tekstfeltet vise "Ubundet" i stedet for feltnavnet. I layoutvisning viser tekstfeltet ikke længere data – det vil faktisk være tomt.

Tilføj et beregnet tekstfelt

 1. Åbn formularen eller rapporten i designvisning ved at højreklikke på formularen eller rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på Tekstfelt i gruppen Kontrolelementer på fanen Design.

 3. Placer markøren der, hvor du ønsker, at feltet skal placeres i formularen eller rapporten, og klik derefter for at indsætte tekstfeltet.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Placer markøren i tekstfeltet, og skriv derefter en udtryk, der beregner en total.

  Vælg tekstfeltet, tryk på F4 for at få vist egenskabsarket, og skriv udtrykket i egenskabsfeltet for Kontrolelementkilde. Brug Udtryksgenerator til at oprette et udtryk, klik på Knappen Generator ud for egenskabsfeltet for Kontrolelementkilde.

 5. Gem formularen eller rapporten, og skift derefter til visningerne Formular eller Rapport for at se resultaterne.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse og brug af udtryk i artiklen Sådan opretter du et udtryk.

BEMÆRKNINGER:

 • Hvis du har brug for mere plads til at skrive et udtryk i egenskabsfeltet for Kontrolelementkilde skal du trykke på Skift+F2 for at åbne feltet Zoom.

 • Hvis formularen eller rapporten er baseret på en forespørgsel, er det en god idé at placere udtrykket i forespørgslen i stedet for i et beregnet kontrolelement. Dette kan nemlig forbedre ydeevnen, og hvis du har tænkt dig at beregne totaler for grupper af poster, det er nemmere at bruge navnet på en beregnet felt i en samlefunktion.

Sådan skal egenskaber for tekstfelter forstås

Uanset hvordan du opretter et tekstfelt, skal bestemte egenskaber være angivet før feltet fungerer og vises på den måde, som du ønsker det. Den følgende liste viser nogle af de vigtigste og hyppigst brugte egenskaber for tekstfelter:

 • Navn    Du bør give dit tekstfelt et kort, beskrivende navn, så du nemt kan se, hvilke data det indeholder. Det gør det nemt at referere til tekstfeltet i udtryk, som du måske bruger i andre tekstfelter. Nogle databaseudviklere foretrækker at føje et præfiks, f.eks. txt,til tekstfeltnavne, så de nemt kan skelne tekstfelter fra andre typer kontrolelementer – f.eks. txtFirstName eller txtAddress.

  Når du opretter et bundet tekstfelt ved at trække et felt fra ruden Feltliste, bruger Access feltnavnet som tekstfeltnavn. Dette fungerer normalt godt, men hvis du planlægger at redigere egenskaben Kontrolelementkilde og oprette et udtryk, er det en god ide først at ændre navnet på tekstfeltet, så det er forskelligt fra feltnavnet. Ellers kan Access muligvis ikke afgøre, om du henviser til tekstfeltet eller til feltet i tabellen. Antag f.eks., at du har en rapport, der indeholder et tekstfelt med navnet Fornavn, som er bundet til et tabelfelt med navnet Fornavn. Hvis du vil trimme eventuelle mellemrum, der eventuelt kommer før værdien i feltet Fornavn, kan du indstille egenskaben Kontrolelementkilde for tekstfeltet til at:

  =Trim([First Name])

  Dette kan dog få #Fejl til at blive vist i feltet, da Access ikke kan afgøre, om udtrykket henviser til feltet eller til tekstfeltet. Du kan rette dette problem ved at omdøbe tekstfelterne, så de har unikke navne.

 • Kontrolelementkilde    Denne egenskab afgør, om tekstfeltet er bundet, ubundet eller beregnet.

  • Hvis værdien i egenskabsfeltet for Kontrolelementkilden er det samme som navnet på et felt i en tabel, er tekstfeltet bundet til det felt.

  • Hvis værdien i Kontrolelementkilden er tom, er tekstfeltet ubundet.

  • Hvis værdien i Kontrolelementkilde er et udtryk, er tekstfeltet et beregnet tekstfelt.

 • Tekstformat    Hvis tekstfeltet er bundet til et felt med lang tekst, kan du angive værdien i egenskabsfeltet Tekstformat til RTF. Ved at gøre dette kan du anvende flere formateringstypografier på teksten i tekstfeltet. Du kan f.eks. anvende fed formatering på ét ord og understrege et andet.

 • Kan vokse    Denne egenskab er især nyttig i rapporter for tekstfelter, der er bundet til felterne Kort tekst eller Lang tekst. Standardindstillingen er Nej. Hvis der er for meget tekst til at blive vist i tekstfeltet, afkortes teksten (beskæres). Men hvis du indstiller værdien i egenskabsfeltet Kan vokse til Ja,justerer tekstfeltet automatisk den lodrette størrelse, så den udskrives, eller får vist alle de data, det indeholder.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×