Føj en tekstboks til en formular eller rapport

Tekstfeltet er standardkontrolelementet i Access, der bruges til at få vist og til at redigere data i formularer og rapporter. Der kan vises mange forskellige datatyper i tekstfelterne, og du kan også bruge dem til at lave beregninger. Denne artikel redegør for, hvordan du opretter og bruger et tekstfelt og uddyber også nogle vigtige egenskaber for tekstfelter.

Hvad vil du gøre?

Tilføj et bundet tekstfelt

Tilføj et ubundet tekstfelt

Tilføj et beregnet tekstfelt

Sådan skal egenskaber for tekstfelter forstås

Tilføj et bundet tekstfelt

Et bundet tekstfelt viser data fra et felt i en tabel eller forespørgsel. I en formular kan du bruge et tekstfelt, der er bundet til en postkilde, der kan opdateres, til at angive eller redigere data i et felt. De ændringer, du foretager i tekstfeltet, afspejles i den underliggende tabel.

En hurtig måde til at oprette et bundet tekstfelt er ved at trække et felt fra ruden Feltliste hen til formularen eller rapporten. I Access bliver der automatisk oprettet et tekstfelt til felter med følgende datatyper:

 • Kort tekst

 • Lang tekst

 • Tal

 • Dato/klokkeslæt

 • Valuta

 • Link

 • Beregnet

Bemærk!: Fra og med Access 2013 har tekstdatatyperne skiftet navn til Kort tekst, og notatdatatyperne har skiftet navn til Lang tekst.

Trækker du i felter med andre datatyper, vil der blive oprettet andre typer kontrolelementer. Hvis du i Access f.eks. trækker et Ja/Nej-felt fra ruden Feltliste hen til en formular eller rapport, oprettes der et afkrydsningsfelt. Hvis du i Access trækker et OLE-objektfelt hen til en formular eller rapport, oprettes der i Access en bundet objektramme, og hvis du trækker en vedhæftede fil hen til en formular eller rapport, oprettes der et kontrolelement til vedhæftede filer.

Føj et bundet tekstfelt til en formular eller rapport ved at trække i et felt fra ruden Feltliste.

 1. Åbn formularen eller rapporten i layoutvisning eller designvisning ved at højreklikke på formularen eller rapporten i navigationsruden og derefter klikke på den ønskede visning.

 2. Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen Funktioner under fanen Design Knapflade .

 3. I ruden Feltliste kan du udvide tabellen, som indeholder det felt, du ønsker skal være bundet til det specifikke tekstfelt.

 4. Træk feltet fra ruden Feltliste hen til formularen eller rapporten.

  Få mere at vide om at arbejde med ruden Feltliste i artiklen Føj et felt til en formular eller rapport.

Du kan også føje et bundet tekstfelt til en formular eller rapport ved først at tilføje et ubundet tekstfelt og derefter angive egenskaben for Kontrolelementkilden for tekstfeltet til det felt, du ønsker at binde det til.

Tilføj et ubundet tekstfelt

Et ubundet tekstfelt er ikke forbundet til et felt i en tabel eller i en forespørgsel. Du kan bruge et ubundet tekstfelt til at vise resultaterne af en beregning eller til at accepterer input, som du ikke ønsker at gemme direkte i en tabel. Den nemmeste måde at tilføje et ubundet tekstfelt på er gennem visningen Design.

 1. Åbn formularen eller rapporten i designvisning ved at højreklikke på formularen eller rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på Tekstfelt i gruppen Kontrolelementer på fanen Design.

 3. Placer markøren der, hvor du ønsker, at feltet skal placeres i formularen eller rapporten, og klik derefter for at indsætte tekstfeltet.

  Bemærk!: I Access vil der også blive placeret et navn til venstre for tekstfeltet, så lad der altid være lidt plads til venstre ud for markøren til navnet. Du kan flytte navnet og tekstfeltet senere. Du kan også slette navnet ved at klikke på det og derefter trykke på Delete-tasten.

En anden måde, du kan oprette et ubundet tekstfelt på, er ved først at oprette et bundet tekstfelt ved at trække et felt fra ruden Feltliste hen til formularen eller rapporten og derefter slette værdien i dets Kontrolelementkilde-egenskab. Hvis du gør dette i designvisning, vil tekstfeltet vise "Ubundet" i stedet for feltnavnet. I layoutvisning viser tekstfeltet ikke længere data – det vil faktisk være tomt.

Tilføj et beregnet tekstfelt

 1. Åbn formularen eller rapporten i designvisning ved at højreklikke på formularen eller rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på Tekstfelt i gruppen Kontrolelementer på fanen Design.

 3. Placer markøren der, hvor du ønsker, at feltet skal placeres i formularen eller rapporten, og klik derefter for at indsætte tekstfeltet.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Placer markøren i tekstfeltet, og skriv derefter en udtryk, der beregner en total.

  Vælg tekstfeltet, tryk på F4 for at få vist egenskabsarket, og skriv udtrykket i egenskabsfeltet for Kontrolelementkilde. Brug Udtryksgenerator til at oprette et udtryk, klik på Knappen Generator ud for egenskabsfeltet for Kontrolelementkilde.

 5. Gem formularen eller rapporten, og skift derefter til visningerne Formular eller Rapport for at se resultaterne.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse og brug af udtryk i artiklen Sådan opretter du et udtryk.

BEMÆRKNINGER:

 • Hvis du har brug for mere plads til at skrive et udtryk i egenskabsfeltet for Kontrolelementkilde skal du trykke på Skift+F2 for at åbne feltet Zoom.

 • Hvis formularen eller rapporten er baseret på en forespørgsel, er det en god idé at placere udtrykket i forespørgslen i stedet for i et beregnet kontrolelement. Dette kan nemlig forbedre ydeevnen, og hvis du har tænkt dig at beregne totaler for grupper af poster, det er nemmere at bruge navnet på en beregnet felt i en samlefunktion.

Sådan skal egenskaber for tekstfelter forstås

Uanset hvordan du opretter et tekstfelt, skal bestemte egenskaber være angivet før feltet fungerer og vises på den måde, som du ønsker det. Den følgende liste viser nogle af de vigtigste og hyppigst brugte egenskaber for tekstfelter:

 • Navn    Du bør give tekstfeltet et kort og beskrivende navn, så du nemt kan se, hvilke data det indeholder. Dette gør det nemt at henvise til tekstfeltet i udtryk, der også kan bruges i andre tekstfelter. Nogle databaseudviklere foretrækker at føje et præfiks, f.eks. txt, til navnene på tekstfelter, så de nemt kan skelne mellem tekstfelter og andre typer kontrolelementer – f.eks. txtFornavn eller txtAdresse.

  Når du i Access opretter et bundet tekstfelt ved at trække i et felt fra ruden Feltliste, bliver navnet på feltet brugt som navnet på tekstfeltet. Denne regel fungerer normalt uden problemer, men hvis du har tænkt dig at redigere egenskaben for Kontrolelementkilde og oprette et udtryk, er det en god idé først at ændre navnet på tekstfeltet, så det adskiller sig fra navnet på feltet. Ellers kan det være at Access ikke kan afgøre, om du henviser til tekstfeltet eller til feltet i tabellen. Lad os f.eks. forestille os, at du arbejder med en rapport, der indeholder et tekstfelt kaldet Fornavn, som er bundet til et tabelfelt med navnet Fornavn. Hvis du vil beskære evt. tom plads væk foran værdien i feltet Fornavn, kan du angive egenskaben for Kontrolelementkilden til tekstfeltet til:

  =Trim([First Name])

  Dette kan dog få #Fejl til at blive vist i feltet, da Access ikke kan afgøre, om udtrykket henviser til feltet eller til tekstfeltet. Du kan rette dette problem ved at omdøbe tekstfelterne, så de har unikke navne.

 • Kontrolelementkilde    Denne egenskab afgør, om tekstfeltet er bundet, ubundet eller beregnet.

  • Hvis værdien i egenskabsfeltet for Kontrolelementkilden er det samme som navnet på et felt i en tabel, er tekstfeltet bundet til det felt.

  • Hvis værdien i Kontrolelementkilden er tom, er tekstfeltet ubundet.

  • Hvis værdien i Kontrolelementkilde er et udtryk, er tekstfeltet et beregnet tekstfelt.

 • Tekstformat    Hvis tekstfeltet er bundet til et langt tekstfelt, kan du angive værdien i egenskabsfeltet for Tekstformat til at være RTF-tekst. Dette gør det muligt at anvende flere typografier på teksten i tekstfeltet. Du kan f.eks. anvende fed formatering på ét ord og understregning på et andet.

 • Kan strækkes    Denne egenskab er især nyttig mht. tekstfelter i rapporter, der er bundet til felter med Kort tekst eller Lang tekst. Standardindstillingen er Nej. Teksten afkortes (beskæres), hvis der er for meget tekst at vise i tekstfeltet. Men hvis du har indstillet værdien af egenskabsfeltet for Kan strækkes til Ja, justeres den lodrette størrelse af feltet automatisk til at udskrive eller forhåndsvise alle de data, det indeholder.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×