Ressourcer er typisk personer, der er inkluderet i projektplanen, uanset om de er tildelt opgaver eller ej. En ressource kan dog også omfatte alt, hvad der bruges til at fuldføre et projekt, herunder udstyr og andre materialer (f.eks. cement eller webservere).

Du kan føje flere typer ressourcer til projektet.

 • Virksomhedsressourcer     En virksomhedsressource er en del af listen over ressourcer for hele organisationen. derfor kan hver af disse ressourcer deles på tværs af flere projekter. Listen over virksomhedsressourcer administreres typisk af en administrator, og hver projektleder føjer disse ressourcer til deres projekter efter behov.

 • Ikke-virksomhedsressourcer     En ikke-virksomhedsressource eller en lokalressource er ikke en del af listen over ressourcer for hele organisationen. Ingen andre projektledere kan bruge ikke-virksomhedsressourcer i deres projekter.

 • Generiske ressourcer     Generiske ressourcer bruges til at angive personalekravene til et projekt, f.eks. tømrere og udviklere, eller et team af ressourcer.

Hvad vil du foretage dig?

Føje ressourcer til projektet

 1. Vælg Ressourceark i gruppen Ressourcevisninger under fanen Vis.

  I Project 2007 skal du vælge Vis > ressourceark ogderefter vælge Vis > Tabel > Post.

 2. Skriv en stilling, materiale eller et generisk ressourcenavn i feltet Ressourcenavn.

 3. Hvis du vil angive ressourcegrupper, skal du skrive navnet på gruppen i feltet Gruppe for ressourcenavnet.

 4. Angiv ressourcetypen.

  • Hvis du vil angive, at denne ressource arbejdsressource, skal du vælge Arbejde i feltet Type.

  • Vælg Materiale i feltet Type for at angive, at denne ressource er en materialeressource. Skriv navnet (f.eks.meter,ton eller felter)for ressourcen i feltet Materialenavn.

  • Vælg Omkostninger i feltet Type for at angive, at denne ressource er en omkostningsressource.

 5. I maks. antal enheder for ressourcen, skal du skrive antallet af samlede enheder, som denne ressource er tilgængelig for projektet. Den maksimale værdi for enheder angiver, hvor meget af denne ressource der er tilgængelig for projektet – f.eks. deltid eller multiplums.

  Hvis du f.eks. har en ressource, der er tilgængelig for projektet to dage om ugen, kan du angive en værdi for det maksimale antal enheder på 40 %. Du kan bruge det maksimale antal enheder til at angive tilgængelighed af en ressourcebetegnelse. Antag f.eks., at du har en ressource ved navn Teknikere, en enkelt ressource, der repræsenterer tre individuelle teknikere i dit team. Du kan angive det maksimale antal enheder for teknikere som 300 %. Du kan planlægge alle tre teknikere til fuldtidsarbejde på én gang, uden at teknikeres ressource overallokeres.

  Du kan angive det maksimale antal enheder som en procentdel (50 %,100%, 300 %) eller som et decimaltal (0,5; 1; 3).

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du vil oprette en budgetressource, skal du markere ressourcen, højreklikke på ressourcenavnet og derefter vælge Oplysninger. Markér afkrydsningsfeltet Budget.

  • Du kan tilføje en arbejdsressource og tilknyttede oplysninger ved hjælp af dit MAPI -mailadressekartotek, fra Active Directory eller fra Microsoft Project Server. Vælg Tilføj ressourcer i gruppen Indsæt under fanen Ressource,og vælg derefter Byg team fra virksomhed (kun Project Professional), Active Directoryeller Adressekartotek. I Project 2007 skal du vælge Indsæt> Ny ressource fraog derefter vælge Adressekartotek, Active Directoryeller Project Server.

Toppen af siden

Føj virksomhedsressourcer til projektet (kun Project Professional)

 1. På fanen Ressource i gruppen Indsæt skal du vælge Tilføj ressourcer > Opret gruppe fra virksomhed.

  I Project 2007 skal du vælge Værktøjer > Opret team fra virksomhed.

 2. I dialogboksen Byg team fra virksomhed skal du i feltet Eksisterende filtre vælge filter , du vil anvende. Den filtrerede liste over virksomhedsressourcer vises i kolonnen Virksomhedsressource. Alle ressourcer, der allerede er tildelt til projektteamet, vises i kolonnen Projektressource.

 3. Hvis du vil søge efter ressourcer, der er tilgængelige til at arbejde et bestemt antal timer i et bestemt tidsinterval, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilgængeligt for arbejde. Angiv den tid, en ressource skal være tilgængelig for at kunne arbejde, og vælg derefter datointervallet ved hjælp af felterne Fra og Til.

 4. Vælg den virksomhedsressource, du vil føje til projektet, i kolonnen Virksomhedsressource, og vælg derefter Tilføj. Hvis du vil markere flere ressourcer, skal du holde Ctrl nede, mens du markerer hver enkelt ressource.

  • Hvis du vil finde virksomhedsressourcer, der svarer til færdighederne og andre attributter for en af teamets eksisterende ressourcer, skal du vælge den ressource, du vil matche, under Projektressourceog derefter vælge Match.

  • Hvis du vil erstatte en eksisterende ressource med en virksomhedsressource, skal du markere den ressource eller standardressource, du vil erstatte, i kolonnen Projektressource. Vælg den nyevirksomhedsressource under Virksomhedsressource, og vælg derefter Erstat.

   Når du erstatter en ressource, fjernes den erstattede ressource ikke, hvis de har færdiggjort noget faktisk arbejde. Erstatningsressourcen tildeles det resterende arbejde.

 5. Hvis du vil føje foreslået ressource til projektteamet, skal du vælge Foreslået i kolonnen Bog.

 6. Hvis du vil have vist en graf over en valgt ressources tilgængelighed, skal du vælge Grafer.

 7. Vælg OK.

Bemærkninger!: 

 • Når du føjer en virksomhedsressource til projektet, kan du kun tildele ressourcen til en opgave på projektet. Du kan ikke ændre attributterne for virksomhedsressourcer, f.eks. lønsatser eller tilgængelighed.

 • Hvis du vil føje ressourcer til listen over tilgængelige virksomhedsressourcer, skal du importere ressourcerne.

Toppen af siden

Føj generiske virksomhedsressourcer til dit projekt (kun Project Professional)

 1. På fanen Ressourcer i gruppen Indsæt skal du vælge Tilføj ressourcer > Opret team fra virksomhed.

  I Project 2007 skal du vælge Værktøjer > Opret team fra virksomhed.

  Hvis der er mere end 1.000 virksomhedsressourcer, kan du filtrere listen over ressourcer ved hjælp af dispositionskode. Dispositionskoder defineres ud fra organisationens krav.

 2. I dialogboksen Byg team skal du vælge Knapflade at udvide Tilpas filtre.

 3. Under Tilpas filtreskal du vælge Generisk i kolonnen Feltnavn, vælge Er lig med i kolonnen Test og derefter skrive Jai kolonnen Værdier.

 4. Vælg Anvend filter for at filter indstillingerne på listen over virksomhedsressourcer.

 5. Hvis du vil søge efter ressourcer, der er tilgængelige til at arbejde et bestemt antal timer i et bestemt tidsinterval, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilgængeligt for arbejde. Angiv den tid, en ressource skal være tilgængelig for at kunne arbejde, og vælg derefter datointervallet ved hjælp af felterne Fra og Til.

 6. Vælg den standardressource, du vil føje til projektet, i kolonnen Virksomhedsressource, og vælg derefter Tilføj. Hvis du vil markere flere ressourcer, skal du holde Ctrl nede, mens du markerer hver enkelt ressource.

Toppen af siden

Føj generiske ressourcer, der ikke er virksomheder, til projektet (kun Project Professional)

 1. Vælg Ressourceark i gruppen Ressourcevisninger under fanen Vis.

  I Project 2007 skal du vælge Ressourceark i menuen Vis.

 2. Skriv et navn til den generiske ressource i kolonnen Ressourcenavn, f.eks. "tømrere".

 3. Højreklik på ressourcenavnet, og vælg Oplysninger. I dialogboksen Ressourceoplysninger skal du vælge fanen Generelt og derefter markere afkrydsningsfeltet Generisk

 4. Angiv værdier for de felter, der ernødvendige for denne standardressource, under Brugerdefinerede felter under Brugerdefinerede felter.

  Da disse brugerdefinerede felter er unikke for hver organisation, kan du kontakte din administrator for at få svar på eventuelle spørgsmål om deres anvendelse.

  Bemærk!: Du kan føje en hvilken som helst standardressource til listen over virksomhedsressourcer. Du skal muligvis angive andre attributter for ressourcen, f.eks. kalendere og færdigheder, afhængigt af organisationens krav.

Toppen af siden

Du kan føje ressourcer til dine projekter på to måder:

 • Opbyg team     Ved hjælp af funktionen Byg team kan du søge efter virksomhedsressourcer der har de nødvendige færdigheder til at fuldføre opgaverne i projektet.

 • Ressourceplan     Under projektstart kan du, før du har udarbejdet en detaljeret projektplan med opgaver og tildelinger, bruge en ressourceplan til at repræsentere ressourcekravene for projektet på et højt niveau. Dette er nyttigt, når du har brug for at rådgive ressourceledere og afdelingsledere for kommende arbejde, men du ikke kender de specifikke opgaver eller ressourcer, der udgør projektplanen.

  Bemærk!: Du kan kun oprette og få vist ressourceplaner ved hjælp af Project Web Access. Ressourceplanerne er ikke synlige i Project Professional, og planerne begrænser ikke ressourcetilgængeligheden i Project.

Hvad vil du foretage dig?

Føj ressourcer til et projekt ved hjælp af Byg team

 1. Vælg Projekter på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Markér rækken for det projekt, du vil oprette et team til, og vælg derefter Byg team.

 3. På siden Byg team viser en liste over ressourcer i venstre side alle de ressourcer, du har tilladelse til at se i organisationens strukturkode for ressourceopdeling. Listen til højre viser de ressourcer, der allerede er tildelt i projektet.

 4. Vælg de ressourcer til venstre, du vil tildele til projektet, og vælg derefter Tilføj. Vælg ressourcen ved at markere afkrydsningsfeltet ud for ressourcen.

 5. Hvis du vil oprette en liste til venstre, der kun indeholder de ressourcer, der har færdigheder, der svarer til en ressource til højre, skal du vælge ressourcen til højre og derefter vælge Match.

  Det er især nyttigt at finde ressourcer på denne måde, når du har standardressourcer i projektet, og du vil finde rigtige ressourcer (personer) med de samme færdigheder til at erstatte de generiske ressourcer.

 6. Hvis du vil erstatte ressourcen til højre med ressourcen til venstre, skal du markere både ressourcen til venstre og ressourcen til højre og derefter vælge Erstat. Hvis ressourcen har værdier for faktisk arbejde registreret for opgaver, kan denne ressource ikke bruges i projektet.

 7. Vælg Bekræftet under Bookingtype,hvis du vil bekræfte ressourcen på projektet, eller vælg Foreslået, hvis du endnu ikke har tilladelse til at bekræfte ressourcen i projektet.

  Tip!: Hvis du vil have vist en graf over tilgængeligheden af de valgte ressourcer, før du føjer dem til tidsplanen, skal du vælge ressourcerne til venstre og derefter vælge Graf.

 8. Vælg Gem ændringer for at føje de nye ressourcer til projektet.

Du kan også oprette et filter for kun at få vist et undersæt af ressourcer på siden Byg team:

 1. Vælg indstillinger for knapflade, og vælg derefter Filtrer.

 2. Vælg det filter, du vil anvende, på listen Filter.

 3. Vælg en felt på listen Feltnavn og en test på listen Test. På listen Værdi skal du vælge en værdi, der skal testes for, eller du kan angive et værdiinterval ved at skrive to værdier adskilt af et komma (,).

 4. Hvis filteret indeholder mere end én kriterierække, skal du vælge en operator i kolonnen Og/eller for at starte en ny række.

 5. Hvis du vil teste, om filteret returnerer gyldige resultater, før du anvender det på dine ressourcer, skal du vælge Valider filtre.

 6. Vælg OK for at anvende filteret på listen over ressourcer.

Bemærk!: Projektledere kan muligvis ikke få vist og tildele alle ressourcer i deres organisation. Se dine serverwebsteder administrator hvis du har brug for tilladelse til at opbygge et team.

Oprette en ressourceplan for et projektforslag

 1. Vælg Forslag og aktiviteter under Projekterværktøjslinjen Hurtig start.

 2. Vælg det projekt, du vil oprette en ressourceplan for, og vælg derefter Ressourceplan.

 3. Vælg visningsindstillinger knapflade.

 4. I felterne Datoområde ogEnheder skal du skrive et datointerval og de tidsenheder, der skal vises i den tidsfaseinddede del af tabellen ressourceplan.

 5. I feltet Vis enheder skal du angive, om værdierne i ressourcetabellen skal vise timer, dage eller FTEs (fuldtidsækvivalenter).

 6. For at bestemme, hvordan oversigten over ressourcetildelinger præsenteres i rapporter, som du kan generere fra Project Web Access, skal du i sektionen Beregn ressourceforbrug vælge en af følgende:

  • Projektplan      Hvis du vil beregne ressourcetilgængeligheden fra alle tildelinger i projektet, men ikke fra projektets ressourceplan, skal du vælge denne indstilling.

  • Ressourceplan      Hvis du vil beregne ressourcetilgængeligheden ved hjælp af ressourceoplysninger i ressourceplanen, skal du vælge denne indstilling.

  • Projektplan indtil      Hvis du vil beregne ressourcetilgængeligheden fra alle tildelinger i projektet til en bestemt dato, skal du vælge denne indstilling. Ressourceforbruget fra ressourceplanen bruges til at bestemme ressourcens tilgængelighed efter den angivne dato.

 7. Markér afkrydsningsfeltet Vis samlet arbejde for at få vist det samlede antal timer i tabellen ressourceplan i stedet tidsfaseinddelt værdier.

 8. Skriv det maksimale antal linjer, der skal vises i tabellen ressourceplan, i feltet Elementer pr. side.

 9. Vælg Anvend for at anvende indstillingen på ressourcegitteret uden at gemme.

 10. Vælg Publicer for at publicere planen, så den vises som et projektforslag i Projektcenter.

  Hvis du vil gemme forslaget uden at publicere det, skal du vælge Gem. Andre teammedlemmer vil ikke kunne se forslaget i Projektcenter.

Hvorfor kan jeg ikke udføre nogle handlinger i Project Web Access?

Afhængigt af de tilladelsesindstillinger, du brugte til at logge på Project Web Access, kan du muligvis ikke se eller bruge visse funktioner. Det, du ser på nogle sider, kan desuden være forskelligt fra det, der er dokumenteret, hvis din serveradministrator har tilpasset Project Web Access og ikke har tilpasset Hjælp, så det passer.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×