Felterne BCWP

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) felter indeholder den akkumulerede værdi i opgavens, ressourcens eller tildelingens udførte procentdel ganget med de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger. BCWP beregnes op til statusdatoen eller dags dato. Disse oplysninger er også kendt som oparbejdet værdi.

Der findes flere kategorier af felterne BCWP. Få mere at vide om

Datatype    Valuta

BCWP (opgavefelt)

Posttype    Beregnet

Hvordan beregnes det    Når en opgave oprettes, er BCWP på 0,00 kr. Så snart en oprindelig plan er gemt, og fremdrift er rapporteret for opgaven, f.eks. faktisk arbejde, faktisk varighed eller procentdel af udført arbejde, beregnes feltet BCWP automatisk i Microsoft Office Project på basis af denne procentdel af udført arbejde sammenlignet med opgavens oprindelige varighed. Derefter beregnes de akkumulerede oprindelige omkostninger automatisk i Project, og værdien af det, opgavens faktiske omkostninger skulle være, opgives på basis af opgavens fremdrift indtil det pågældende tidspunkt i opgavens oprindelige varighed.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet BCWP til et opgaveark, hvis du vil gennemgå, hvor meget af budgettet der skulle have været brugt på en opgave indtil statusdatoen eller dags dato, i forhold til den mængde arbejde, der er blevet udført indtil nu, og de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger ved opgaven.

Eksempel    Den oprindelige varighed for en opgave er 8 dage, og de oprindelige omkostninger er $400. En tildelt ressource har rapporteret, at opgaven er nu 25% færdigt og sidste fredag. Hvis sidste fredag er din statusdatoen, er feltet BCWP med dette punkt 100. Når ressourcen rapporterer, at opgaven er 50% færdig, bliver feltet BCWP $200.

Den oprindelige varighed på en anden opgave er 4 dage, og de oprindelige omkostninger er 600 kr. Disse omkostninger er tidsfaseinddelt som 100 kr., 100 kr., 200 kr. og 200 kr. over de 4 dage. Opgaven er nu 50 % færdig. Feltet BCWP indtil da er på 200 kr., da 50 % af den oprindelige varighed består af de første 2 dage, der har oprindelige omkostninger på 100 kr. hver. Senere er opgaven 75 % færdig. Feltet BCWP er nu på 400 kr., da 75 % består af de første 3 dage, og beregningen er akkumuleret.        

Bemærkninger    Du kan sammenligne feltet BCWP med feltet ACWP (faktiske omkostninger ved udført arbejde) for at bestemme, om opgaven er på rette spor i forhold til budgettet. I feltet CV vises forskellen mellem disse felter. Du kan også sammenligne feltet BCWP med feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) for at bestemme, om tildelingen er på rette spor i forhold til tidsplanen. I feltet SV vises forskellen mellem disse felter.

BCWP (ressourcefelt)

Posttype    Beregnet

Hvordan beregnes det    Så snart en ressource begynder at rapportere fremdrift (f.eks. faktisk arbejde, faktisk varighed eller procentdel af udført arbejde) på tildelte opgaver, og en oprindelig plan er gemt, beregnes BCWP for ressourcen automatisk i Microsoft Office Project. BCWP for ressourcen beregnes som summen af BCWP-værdier for alle ressourcens tildelinger.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet BCWP til et ressourceark. Du kan derefter se, hvor meget af budgettet der skulle have været brugt på en ressource i forhold til den mængde tildelt arbejde, der er udført indtil nu, og de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger ved ressourcen indtil statusdatoen eller dags dato.

Eksempel    Søren har en BCWP på 1.000 kr. på én tildelt opgave, 2.000 kr. på en anden tildelt opgave og 500 kr. på en tredje tildelt opgave. I visningen Ressourceark kan du se, at Søren har en opløftet BCWP på 3.500 kr.

Bemærkninger    Du kan sammenligne feltet BCWP med feltet ACWP (faktiske omkostninger ved udført arbejde) for at bestemme, om ressourcen er på rette spor i forhold til budgettet. I feltet CV vises forskellen mellem disse felter. Du kan også sammenligne feltet BCWP med feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) for at bestemme, om tildelingen er på rette spor i forhold til tidsplanen. I feltet SV vises forskellen mellem disse felter.

BCWP (tildelingsfelt)

Posttype    Beregnet

Hvordan beregnes det    Når en tildeling oprettes, er BCWP for tildelingen på 0,00 kr. Så snart en oprindelig plan er gemt, og fremdrift er rapporteret for opgaven (efter faktisk arbejde, faktisk varighed eller procentdel af udført arbejde), beregnes feltet BCWP automatisk i Microsoft Office Project. Det færdiggjorte arbejdsomfang ganges med tildelingens tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger indtil statusdatoen eller dags dato.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet BCWP til den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. I dette felt kan du se, hvor meget af budgettet der skulle have været brugt på en tildeling i forhold til den mængde arbejde, der er udført indtil nu, og de oprindelige omkostninger ved tildelingen.

Eksempel    Du skal rapportere om feltet BCWP fra og med sidste fredag. Du skal angive datoen i fredags som statusdatoen og derefter gennemse omkostningerne ved en tildeling, der har oprindelige omkostninger på 4.000 kr. Ressourcen har rapporteret, at tildelingen nu er 25 % færdig. Hvis det faktiske arbejde, der udgør de 25 %, blev rapporteret før statusdatoen, er feltet BCWP for tildelingen på 1.000 kr. Hvis halvdelen af det faktiske arbejde, der udgør de 25 %, ligger efter statusdatoen, er feltet BCWP for tildelingen på 500 kr.   

Bemærkninger    Du kan sammenligne feltet BCWP med feltet ACWP (faktiske omkostninger ved udført arbejde) for at bestemme, om tildelingen er på rette spor i forhold til budgettet. I feltet CV vises forskellen mellem disse felter. Du kan også sammenligne feltet BCWP med feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) for at bestemme, om tildelingen er på rette spor i forhold til tidsplanen. I feltet SV vises forskellen mellem disse felter.

BCWP (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Posttype    Beregnet

Hvordan beregnes det    Når en opgave oprettes, er feltet BCWP 0,00. Så snart en oprindelig plan er gemt, og fremdrift er rapporteret for opgaven (efter faktisk arbejde, faktisk varighed eller procentdel af udført arbejde), beregnes tidsfaseinddelt BCWP for opgaven automatisk i Microsoft Office Project. Den udførte procentdel sammenlignes med opgavens oprindelige varighed. Derefter beregnes de akkumulerede oprindelige omkostninger automatisk i Project indtil det pågældende tidspunkt i den oprindelige varighed, og værdien af det, opgavens faktiske omkostninger skulle være, opgives på basis af opgavens udførte procentdel.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet BCWP til den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug. I dette felt vises, hvor meget af budgettet der skulle have været brugt på en opgave i forhold til den udførte procentdel og de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger ved opgaven frem til statusdatoen eller dags dato. Du kan også bruge dette felt, hvis du vil oprette en graf over BCWP fra den første angivelse af værdier for faktisk arbejde til statusdatoen eller dags dato.

Eksempel    Den oprindelige varighed på en opgave er otte dage, og de oprindelige omkostninger er på 4.000 kr. Sidste fredag var opgaven 25 % færdig. Hvis statusdatoen er sidste fredag, er BCWP på 1.000 kr. Når opgaven senere er 50 % færdig, kommer BCWP op på 2.000 kr.   

Den oprindelige varighed på en anden opgave er 4 dage, og de oprindelige omkostninger er 600 kr. Disse omkostninger er tidsfaseinddelt som 100 kr., 100 kr., 200 kr. og 200 kr. over de 4 dage. Opgaven er nu 50 % færdig. Feltet BCWP indtil da er på 200 kr., da 50 % af varigheden består af de første 2 dage, der har oprindelige omkostninger på 100 kr. hver. Senere, når opgaven er 75 % færdig, bliver feltet BCWP på 400 kr., da 75 % består af de første 3 dage, og beregningen er akkumuleret.        

Bemærkninger    Du kan sammenligne feltet BCWP med feltet ACWP (faktiske omkostninger ved udført arbejde) for at bestemme, om opgaven er på rette spor i forhold til budgettet. I feltet CV vises forskellen mellem disse felter. Du kan også sammenligne feltet BCWP med feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) for at bestemme, om tildelingen er på rette spor i forhold til tidsplanen. I feltet SV vises forskellen mellem disse felter.

BCWP (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Posttype    Beregnet

Hvordan beregnes det    Så snart en ressource begynder at rapportere fremdrift (f.eks. faktisk arbejde, faktisk varighed eller procentdelen af arbejde udført) på tildelte opgaver, og en oprindelig plan er gemt, beregnes BCWP for ressourcen automatisk i Microsoft Office Project. Den tidsfaseinddelte BCWP for en ressource beregnes som summen af værdierne i feltet BCWP for alle ressourcens tildelte opgaver akkumuleret og fordelt over en periode.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet BCWP til den tidsfaseinddelte del af visningen Ressourceforbrug. Du kan derefter få vist, hvor meget af budgettet der skulle være brugt på en ressource i forhold til den mængde arbejde, der er udført indtil nu, og de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger ved ressourcen indtil statusdatoen eller dags dato.

Eksempel    Søren har en BCWP på 1.000 kr. på én tildelt opgave, 500 kr. på en anden tildelt opgave og 500 kr. på en tredje tildelt opgave. Søren begyndte at arbejde på disse opgaver for fire dage siden. I den tidsfaseinddelte del af visningen Ressourceforbrug vises der for den tidsfaseinddelte BCWP de seneste fire dage 500 kr., 1.000 kr., 1.500 kr. og 2.000 kr.

Bemærkninger    Du kan sammenligne feltet BCWP med feltet ACWP (faktiske omkostninger ved udført arbejde) for at bestemme, om ressourcen er på rette spor i forhold til budgettet. I feltet CV vises forskellen mellem disse felter. Du kan også sammenligne feltet BCWP med feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) for at bestemme, om tildelingen er på rette spor i forhold til tidsplanen. I feltet SV vises forskellen mellem disse felter.

BCWP (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Posttype    Beregnet

Hvordan beregnes det    Når en tildeling oprettes, er det tidsfaseinddelte BCWP for tildelingen på 0,00 kr. Så snart en oprindelig plan er gemt, og fremdrift er rapporteret for opgaven (efter faktisk arbejde, faktisk varighed eller procentdel af udført arbejde), beregnes feltet BCWP automatisk i Microsoft Office Project. Det færdiggjorte arbejdsomfang ganges med tildelingens tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet BCWP til den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. I feltet vises, hvor meget af budgettet der skulle være brugt på en tildeling i forhold til den mængde arbejde, der er udført indtil nu, og de oprindelige omkostninger ved tildelingen. Du kan også bruge denne tidsfaseinddelte BCWP-værdi, hvis du vil oprette en graf.

Eksempel    Det er tirsdag, og du skal rapportere om tidsfaseinddelt BCWP til en tildeling, der har oprindelige omkostninger på 4.000 kr. Den tildelte ressource har rapporteret, at tildelingen nu er 50 % færdig. Hvis statusdatoen er sidste fredag, og det faktiske arbejde, der udgør de 50 %, fandt sted tirsdag til og med fredag, vises der for den tidsfaseinddelte BCWP henholdsvis 250 kr., 500 kr., 750 kr. og 1.000 kr. fra tirsdag til og med fredag.  

Bemærkninger    Du kan sammenligne feltet BCWP med feltet ACWP (faktiske omkostninger ved udført arbejde) for at bestemme, om tildelingen er på rette spor i forhold til budgettet. I feltet CV vises forskellen mellem disse felter. Du kan også sammenligne feltet BCWP med feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) for at bestemme, om tildelingen er på rette spor i forhold til tidsplanen. I feltet SV vises forskellen mellem disse felter.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×