Felterne Oprindelig plan1-10 – arbejde

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I felterne for oprindeligt arbejde (Oprindelig plan1 – arbejde til Oprindelig plan10 – arbejde) gemmes det samlede antal mandetimer, der er planlagt til en opgave, en ressource eller en tildeling. I feltet Oprindelig plan1 – arbejde gemmes det planlagte arbejde for opgaver, ressourcer eller tildelinger, der er gemt som Oprindelig plan 1. På samme måde gemmes det planlagte arbejde for Oprindelig plan 2-10 i felterne Oprindelig plan2 – arbejde til Oprindelig plan10 – arbejde. I de tidsfaseinddelt udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Der findes flere kategorier af felterne Oprindelig plan1-10 – arbejde.

Datatype    Varighed

Oprindelig plan1-10 – arbejde (opgavefelter)

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Når du gemmer en oprindelig plan, kopieres opgavens samlede planlagte arbejde på dette tidspunkt til det tilsvarende felt for oprindeligt arbejde for opgaven. Hvilket felt for oprindeligt arbejde der bruges (Oprindelig plan1 – arbejde, Oprindelig plan2 – arbejde osv.) afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (Oprindelig plan 1, Oprindelig plan 2 osv.).

Anvendelsesmuligheder    Føj et af felterne Oprindelig plan1 – arbejde til Oprindelig plan10 – arbejde til en opgavevisning, når du har gemt flere oprindelige planer, og du vil sammenligne mængden af oprindeligt arbejde med det planlagte eller faktiske arbejde for opgaver. Du kan også bruge flere oprindelige planer til at sammenligne oprindeligt arbejde, der er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel    Ved projektstart for to måneder siden gemte du en oprindelig plan for projektet. For en måned siden ændredes omfanget af projektet, og du gemte endnu en oprindelig plan som Oprindelig plan 1. Siden da har du foretaget flere justeringer og har gemt en tredje oprindelig plan som Oprindelig plan 2. Du vil nu sammenligne og analysere de tre sæt værdier for oprindeligt arbejde. Du føjer felterne Oprindeligt arbejde, Oprindelig plan1 – arbejde og Oprindelig plan2 – arbejde til opgavearket.

Bemærkninger    Felterne for oprindeligt arbejde indeholder 0 dage, indtil du gemmer en tilsvarende oprindelig plan, hvilket du kan gøre når som helst i løbet af projektet i dialogboksen Angiv oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan, enten Oprindelig plan eller Oprindelig plan 1 til Oprindelig plan 10. Derved kopieres den aktuelle værdi i feltet for planlagt arbejde til de tilsvarende felter i den oprindelige plan for arbejde.

Når du har oprettet en oprindelig plan, kan du stadig redigere oprindelige værdier. Redigering af oprindelige værdier medfører dog ikke genberegning af felterne for oprindeligt arbejde.

Oprindelig plan1-10 – arbejde (ressourcefelter)

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Så snart du har gemt en oprindelig plan, kopieres ressourcens samlede planlagte arbejde på dette tidspunkt til det tilsvarende felt for oprindeligt arbejde for ressourcen.

Hvilket felt for oprindeligt arbejde der bruges (Oprindelig plan1 – arbejde, Oprindelig plan2 – arbejde osv.) afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (Oprindelig plan 1, Oprindelig plan 2 osv.).

Anvendelsesmuligheder    Føj et af felterne Oprindelig plan1-10 til en ressourcevisning, når du har gemt mere end én oprindelig plan, og du vil sammenligne mængden af oprindeligt arbejde med det planlagte eller faktiske arbejde for ressourcer. Med flere oprindelige planer kan du også sammenligne oprindeligt arbejde, som er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel    Ved projektstart for to måneder siden gemte du en oprindelig plan for projektet. For en måned siden ændredes omfanget af projektet, og du gemte endnu en oprindelig plan som Oprindelig plan 1. Siden da har du foretaget flere justeringer og har gemt en tredje oprindelig plan som Oprindelig plan 2. Du vil nu sammenligne og analysere de tre sæt værdier for oprindeligt arbejde. Du føjer felterne Oprindeligt arbejde, Oprindelig plan1 – arbejde og Oprindelig plan2 – arbejde til ressourcearket.

Bemærkninger    Felterne for oprindeligt arbejde indeholder 0 timer, indtil du gemmer en tilsvarende oprindelig plan, hvilket du kan gøre når som helst i løbet af projektet i dialogboksen Angiv oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan, Oprindelig plan eller Oprindelig plan 1 til Oprindelig plan 10. Derved kopieres den aktuelle værdi i feltet for planlagt arbejde til de tilsvarende felter i den oprindelige plan for arbejde.

Når du har oprettet en oprindelig plan, kan du stadig redigere oprindelige værdier. Redigering af oprindelige værdier medfører dog ikke genberegning af felterne for oprindeligt arbejde.

Oprindelig plan1-10 – arbejde (tildelingsfelter)

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Så snart du har gemt en oprindelig plan, kopieres tildelingens samlede planlagte arbejdsværdi på dette tidspunkt til det tilsvarende felt for oprindeligt arbejde for tildelingen. Hvilket felt for oprindeligt arbejde der bruges (Oprindelig plan1 – arbejde, Oprindelig plan2 – arbejde osv.), afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (Oprindelig plan 1, Oprindelig plan 2 osv.).

Anvendelsesmuligheder    Tilføj et af tildelingsfelterne Oprindelig plan1-10 – arbejde i arkdelen af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, når du har gemt mere end én oprindelig plan, og du vil sammenligne den oprindelige arbejdsmængde med planlagt eller faktisk arbejde for tildelinger. Du kan også bruge flere oprindelige planer til at sammenligne oprindeligt arbejde, som er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel    Ved projektstart for to måneder siden gemte du en oprindelig plan for projektet. For en måned siden ændredes omfanget af projektet, og du gemte endnu en oprindelig plan som Oprindelig plan 1. Siden da har du foretaget flere justeringer og har gemt en tredje oprindelig plan som Oprindelig plan 2. Du vil nu sammenligne og analysere de tre sæt værdier for oprindeligt arbejde. Du føjer felterne Oprindeligt arbejde, Oprindelig plan1 – arbejde og Oprindelig plan2 – arbejde til visningen Opgaveforbrug.

Bemærkninger    Felterne for oprindeligt arbejde indeholder 0 arbejdstimer, indtil du gemmer en tilsvarende oprindelig plan, hvilket du kan gøre når som helst i løbet af projektet i dialogboksen Angiv oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan, enten Oprindelig plan eller Oprindelig plan 1 til Oprindelig plan 10. Derved kopieres den aktuelle værdi i feltet Planlagt arbejde til de tilsvarende felter i den oprindelige plan for arbejde.

Når du har oprettet en oprindelig plan, kan du stadigvæk redigere oprindelige værdier. Redigering af oprindelige værdier medfører dog ikke, at felterne for oprindeligt arbejde genberegnes.

Oprindelig plan1-10 – arbejde (tidsfaseinddelte opgavefelter)

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Så snart du har gemt en oprindelig plan, kopieres opgavens tidsfaseinddelte planlagte arbejdsværdi på dette tidspunkt til det tilsvarende felt for oprindeligt arbejde for opgaven. Hvilket felt for oprindeligt arbejde der bruges (Oprindelig plan1 – arbejde, Oprindelig plan2 – arbejde osv.), afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (Oprindelig plan 1, Oprindelig plan 2 osv.).

Anvendelsesmuligheder    Føj et af felterne Oprindelig plan1 – arbejde til Oprindelig plan10 – arbejde til den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug, når du har gemt flere oprindelige planer, og du vil sammenligne de tidsfaseinddelte mængder af oprindeligt arbejde med det tidsfaseinddelte planlagte eller faktiske arbejde for opgaver fordelt over en periode. Du kan også bruge flere oprindelige planer til at sammenligne værdierne for oprindeligt arbejde, som er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel    Ved projektstart for to måneder siden gemte du en oprindelig plan for projektet. For en måned siden ændredes omfanget af projektet, og du gemte endnu en oprindelig plan som Oprindelig plan 1. Siden da har du foretaget flere justeringer og har gemt en tredje oprindelig plan som Oprindelig plan 2. Du vil nu sammenligne og analysere de tre sæt værdier for tidsfaseinddelt oprindeligt arbejde. Du føjer felterne Oprindeligt arbejde, Oprindelig plan1 – arbejde og Oprindelig plan2 – arbejde til visningen Opgaveforbrug.

Bemærkninger    Felterne for oprindeligt arbejde er tomme, indtil du gemmer en tilsvarende oprindelig plan, hvilket du kan gøre når som helst i løbet af projektet i dialogboksen Angiv oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan, enten Oprindelig plan eller Oprindelig plan 1 til Oprindelig plan 10. Derved kopieres de aktuelt planlagte felter for arbejde til de tilsvarende felter i den oprindelige plan.

Når du har oprettet en oprindelig plan, kan du stadig redigere oprindelige værdier. Redigering af oprindelige værdier medfører dog ikke genberegning af felterne for oprindeligt arbejde. Redigering af de samlede oprindelige arbejdsværdier påvirker ikke tidsfaseinddelte oprindelige arbejdsværdier og omvendt.

Oprindelig plan1-10 – arbejde (tidsfaseinddelte ressourcefelter)

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Når du gemmer en oprindelig plan, kopieres ressourcens tidsfaseinddelte planlagte arbejde på dette tidspunkt til det tilsvarende felt for oprindeligt arbejde for ressourcen.

Hvilket felt for oprindeligt arbejde der bruges (Oprindelig plan1 – arbejde, Oprindelig plan2 – arbejde osv.) afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (Oprindelig plan 1, Oprindelig plan 2 osv.).

Anvendelsesmuligheder    Føj et af felterne Oprindelig plan1 – arbejde til Oprindelig plan10 – arbejde til den tidsfaseinddelte del af visningen Ressourceforbrug, når du har gemt flere oprindelige planer, og du vil sammenligne de tidsfaseinddelte mængder af oprindeligt arbejde med det tidsfaseinddelte planlagte eller faktiske arbejde for ressourcer. Du kan også bruge flere oprindelige planer til at sammenligne værdierne for oprindeligt arbejde, som er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel    Ved projektstart for to måneder siden gemte du en oprindelig plan for projektet. For en måned siden ændredes omfanget af projektet, og du gemte endnu en oprindelig plan som Oprindelig plan 1. Siden da har du foretaget flere justeringer og har gemt en tredje oprindelig plan som Oprindelig plan 2. Du vil nu sammenligne og analysere de tre sæt værdier for tidsfaseinddelt oprindeligt arbejde. Du føjer felterne Oprindeligt arbejde, Oprindelig plan1 – arbejde og Oprindelig plan2 – arbejde til visningen Opgaveforbrug.

Bemærkninger    Felterne for oprindeligt arbejde er tomme, indtil du gemmer en tilsvarende oprindelig plan, hvilket du kan gøre når som helst i løbet af projektet i dialogboksen Angiv oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan, enten Oprindelig plan eller Oprindelig plan 1 til Oprindelig plan 10. Derved kopieres de aktuelt planlagte felter for arbejde til de tilsvarende felter i den oprindelige plan.

Når du har oprettet en oprindelig plan, kan du stadig redigere oprindelige værdier. Redigering af oprindelige værdier medfører dog ikke genberegning af felterne for oprindeligt arbejde. Redigering af de samlede oprindelige arbejdsværdier påvirker ikke tidsfaseinddelte oprindelige arbejdsværdier og omvendt.

Oprindelig plan1-10 – arbejde (tidsfaseinddelte tildelingsfelter)

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Når du gemmer en oprindelig plan, kopieres tildelingens tidsfaseinddelte planlagte arbejde på dette tidspunkt til det tilsvarende felt for oprindeligt arbejde for tildelingen. Hvilket felt for oprindeligt arbejde der bruges (Oprindelig plan1 – arbejde, Oprindelig plan2 – arbejde osv.) afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (Oprindelig plan 1, Oprindelig plan 2 osv.).

Anvendelsesmuligheder    Føj et af felterne Oprindelig plan1 – arbejde til Oprindelig plan10 – arbejde til den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, når du har gemt flere oprindelige planer, og du vil sammenligne de tidsfaseinddelte mængder af oprindeligt arbejde med det tidsfaseinddelte planlagte eller faktiske arbejde for tildelinger fordelt over en periode. Du kan også bruge flere oprindelige planer til at sammenligne værdierne for oprindeligt arbejde, som er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel    Ved projektstart for to måneder siden gemte du en oprindelig plan for projektet. For en måned siden ændredes omfanget af projektet, og du gemte endnu en oprindelig plan som Oprindelig plan 1. Siden da har du foretaget flere justeringer og har gemt en tredje oprindelig plan som Oprindelig plan 2. Du vil nu sammenligne og analysere de tre sæt værdier for tidsfaseinddelt oprindeligt arbejde. Du føjer felterne Oprindeligt arbejde, Oprindelig plan1 – arbejde og Oprindelig plan2 – arbejde til visningen Opgaveforbrug.

Bemærkninger    Felterne for oprindeligt arbejde er tomme, indtil du gemmer en tilsvarende oprindelig plan, hvilket du kan gøre når som helst i løbet af projektet i dialogboksen Angiv oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan, enten Oprindelig plan eller Oprindelig plan 1 til Oprindelig plan 10. Derved kopieres de aktuelt planlagte felter for arbejde til de tilsvarende felter i den oprindelige plan.

Når du har oprettet en oprindelig plan, kan du stadig redigere oprindelige værdier. Redigering af oprindelige værdier medfører dog ikke genberegning af felterne for oprindeligt arbejde. Redigering af de samlede oprindelige arbejdsværdier påvirker ikke tidsfaseinddelte oprindelige arbejdsværdier og omvendt.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×