Felterne Oprindelig plan1-10 – omkostninger

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I felterne for oprindelige omkostninger (Oprindelig plan1 – omk. til Oprindelig plan10 – omk.) gemmes de samlede planlagte omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling. I feltet Oprindelig plan1 – omk. lagres planlagte opgave-, ressource- eller tildelingsomkostninger, der er gemt sammen med Oprindelig plan 1. I felterne Oprindelig plan2 – omk. til Oprindelig plan10 – omk. gemmes også planlagte opgave-, ressource- eller tildelingsomkostninger for Oprindelig plan 2-10. De oprindelige omkostninger kaldes også BAC (budget ved afslutning), et felt for oparbejdet værdi. I de tidsfaseinddelt udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Der findes flere kategorier af felter i forbindelse med Oprindelig plan1-10 – omk.

Datatype     Valuta

Oprindelig plan1-10 – omk (opgavefelter)

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det     De oprindelige omkostninger beregnes som summen af de planlagte omkostninger for alle de tildelte ressourcer plus eventuelle faste omkostninger, der er knyttet til opgaven. Dette er den samme som indholdet af feltet omkostninger, når den oprindelige plan er gemt.

Oprindelige omkostninger = (Arbejde x Standardsats) + (Overarbejde x Overtidssats) + Ressourceomkostninger pr. gang + Faste opgaveomkostninger

Hvilket felt for oprindelige omkostninger der bruges (Oprindelig plan1– omk., Oprindelig plan2 – omk. osv.), afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (f.eks. Oprindelig plan 1, Oprindelig plan 2 osv.).

Anvendelsesmuligheder    Føj et af felterne Oprindelig plan1-10 – omk opgave til en opgavevisning, når du har gemt mere end én oprindelig plan, og du vil analysere oprindelige omkostninger for opgaver. Oprindelige omkostninger bliver tilgængelige, når du angiver oplysninger om omkostninger for de tildelte ressourcer og angive den oprindelige plan for opgaven. Sammenlign oprindelige omkostninger med feltet omkostninger til at bestemme, om omkostninger for opgave er inden for budgettet. Med flere oprindelige planer, kan du også sammenligne oprindelige omkostninger, der er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel     Ved starten af projektet har du oprettet en opgave med en varighed på 10 timer og en enkelt ressource, der er tildelt til 200 kr. i timen. Da du gemte den første oprindelige plan, var de oprindelige omkostninger til opgaven 2.000 kr., som er gemt i opgavefeltet med oprindelige omkostninger. Senere har du foretaget justeringer af projektet, og opgaven har nu en varighed på 20 timer. Du gemmer en anden oprindelig plan ved hjælp af Oprindelig plan 1. Nu er de oprindelige omkostninger for opgaven 4.000 kr., og denne værdi gemmes i opgavefeltet Oprindelig plan1 – omk.

Bemærkninger     Felterne for oprindelige omkostninger indeholder 0,00 kr., indtil du gemmer en tilsvarende oprindelig plan, hvilket du kan gøre på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af projektet i dialogboksen Angiv oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan – Oprindelig plan1 til Oprindelig plan10. Derved kopieres de aktuelle samlede omkostninger ved opgaver til det tilsvarende felt for oprindelige omkostninger.

Hvis du redigerer indholdet af et felt med oprindelige omkostninger, påvirker det ikke beregningerne af de oprindelige opgaveomkostninger eller de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger for opgaven.

Oprindelige omkostninger ændres ikke, efter at den oprindelige plan er blevet gemt, selvom arbejdsværdierne ændres.

Oprindelig plan1-10 – omk (ressourcefelter)

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det     De oprindelige omkostninger beregnes som summen af de planlagte omkostninger ved ressourcen, herunder planlagt arbejde, planlagt overtid og omkostningerne pr. gang ved alt det arbejde, der er tildelt ressourcen. Dette er det samme som indholdet i feltet Omkostninger, når den oprindelige plan gemmes.

Oprindelige omkostninger = (Arbejde x Standardsats) + (Overarbejde x Overtidssats) + Omkostninger pr. gang

Hvilket felt for oprindelige omkostninger der bruges (Oprindelig plan1 – omk., Oprindelig plan2 – omk. osv.) afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (Oprindelig plan1, Oprindelig plan2 osv.).

Anvendelsesmuligheder     Føj et af felterne Oprindelig plan1-10 – omk ressource til en ressourcevisning, når du har gemt mere end én oprindelig plan, og du vil analysere oprindelige omkostninger for ressourcer. Oprindelige omkostninger for en ressource bliver tilgængelige, når du angiver omkostningsoplysninger for ressourcen og gemmer en oprindelig plan for de opgaver, der er tildelt ressourcen. Sammenligne oprindelige omkostninger med feltet omkostninger til at bestemme, hvis ressourceomkostninger er inden for budgettet. Du kan også bruge flere oprindelige planer til at sammenligne oprindelige omkostninger, der er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel    I starten af projektet har du en ressource på 20 timen tildelt 10 forskellige opgaver i alt være 100 timer. Da du gemte den første oprindelige plan, var de oprindelige omkostninger ved ressourcen derfor DKK 2.000. Da du gemte den første oprindelige plan, du har foretaget justeringer af projektet, og ressourcens sats er blevet rettet til 25 i timen. Du gemmer en anden oprindelig plan ved hjælp af Oprindelig plan1. Nu er de oprindelige omkostninger ved ressourcen $2.500, og dette er gemt i ressourcefeltet Oprindelig plan1 – omk.

Bemærkninger     Felterne for oprindelige omkostninger indeholder 0,00 kr., indtil du gemmer en tilsvarende oprindelig plan, hvilket du kan gøre på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af projektet i dialogboksen Angiv oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan – Oprindelig plan1 til Oprindelig plan10. Derved kopieres de aktuelle samlede omkostninger ved ressourcer til det tilsvarende felt for oprindelige omkostninger.

Hvis du redigerer indholdet af et felt til oprindelige omkostninger, påvirker det ikke beregninger af de oprindelige omkostninger ved ressourcer eller tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger ved ressourcen.

Oprindelige omkostninger ændres ikke, efter at den oprindelige plan er blevet gemt, selvom arbejdsværdierne ændres.

Oprindelig plan1-10 – omk (tildelingsfelter)

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    De oprindelige omkostninger beregnes som summen af de planlagte omkostninger for en tildeling, herunder planlagte arbejde, planlagt overtid og per Brug omkostninger for tildelingen. Dette er den samme som indholdet af feltet omkostninger, når den oprindelige plan er gemt.

Oprindelige omkostninger = (Arbejde x Standardsats) + (Overarbejde x Overtidssats) + Omkostninger pr. gang

Hvilket felt for oprindelige omkostninger der bruges (Oprindelig plan1 – omk., Oprindelig plan2 – omk. osv.) afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (Oprindelig plan 1, Oprindelig plan 2 osv.).

Anvendelsesmuligheder     Føj et af felterne Oprindelig plan1-10 – omk tildeling til arkdelen af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, når du har gemt mere end én oprindelig plan, og du vil analysere oprindelige omkostninger for tildelinger. Oprindelige omkostninger for en tildeling bliver tilgængelige, når du angiver omkostningsoplysninger for ressourcen, tildeler ressourcen til en opgave, og gemme en oprindelig plan for projektet. Sammenlign oprindelige omkostninger med feltet omkostninger til at afgøre, om tildelingen holdes inden for budgettet. Med flere oprindelige planer, kan du også sammenligne oprindelige omkostninger, der er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel     Ved projektets begyndelse føjede du en ressource til 200 kr. i timen til en opgave med en varighed på 10 timer. Da du gemte den første oprindelige plan, var de oprindelige omkostninger for tildelingen 2.000 kr., som blev gemt i tildelingsfeltet Oprindelige omkostninger. To måneder senere foretog du ændringer i projektet. Ressourcen får nu 250 kr. i timen. Du gemmer en ny oprindelig plan ved hjælp af Oprindelig plan 1. Nu er de oprindelige omkostninger for tildelingen 2.500 kr., og denne værdi gemmes i tildelingsfeltet Oprindelig plan1 – omk.

Bemærkninger     Felterne for oprindelige omkostninger indeholder 0,00 kr., indtil du gemmer en tilsvarende oprindelig plan, hvilket du kan gøre på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af projektet i dialogboksen Angiv oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan – Oprindelig plan eller Oprindelig  plan1 til Oprindelig plan10. Derved kopieres de aktuelle samlede omkostninger ved ressourcer til det tilsvarende felt for oprindelige omkostninger.

Hvis du redigerer indholdet af et felt for oprindelige omkostninger, påvirker det ikke beregningerne af de oprindelige omkostninger for opgaver eller ressourcer eller tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger for tildelingen.

Oprindelige omkostninger ændres ikke, efter at den oprindelige plan er blevet gemt, selvom arbejdsværdierne ændres.

Oprindelig plan1-10 – omk (tidsfaseinddelte opgavefelter)

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Så snart du gemmer en oprindelig plan, kopieres de tidsfaseinddelte omkostningsfelter for tildelingen til de tidsfaseinddelte oprindelige omkostningsfelter. Dette er de opgaveomkostninger, der omfatter planlagt arbejde, planlagt overtid og per Brug omkostninger for de tildelte ressourcer sammen med eventuelle faste omkostninger ved opgaven fordelt over varigheden af opgaven.

Hvilket felt for oprindelige omkostninger der bruges (Oprindelig plan1 – omk., Oprindelig plan2 – omk. osv.) afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (Oprindelig plan 1, Oprindelig plan 2 osv.).

Anvendelsesmuligheder     Føje et af felterne Oprindelig plan1-10 – omk opgave til den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug, når du har gemt mere end én oprindelig plan, og du vil analysere tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger for opgaver. Oprindelige omkostninger for en opgave bliver tilgængelige, når du angiver oplysninger om omkostninger for de tildelte ressourcer og gemme en oprindelig plan. Sammenlign oprindelige omkostninger med feltet omkostninger til at bestemme, om omkostninger for opgave er inden for budgettet. Med flere oprindelige planer, kan du også sammenligne oprindelige omkostninger, der er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel    I starten af projektet, Søren og Christian er tildelt opgaven "Skrive forslag", der blev planlagt til 16 timers arbejde fra mandag til torsdag. Rente for både Søren og Christian er 20 i timen. Arbejdet, der blev planlagt som fire timers arbejde for hver af 4 dage, så tidsfaseinddelte, planlagte omkostninger var 80 for hver af de fire dage. Da du gemte den første oprindelige plan, blev denne tidsfaseinddelte omkostninger gemt i feltet oprindelige omkostninger for opgaven. Siden da, du har justeret projektet og Oprindelig plan er blevet rettet til 25 i timen. Du gemmer en anden oprindelig plan ved hjælp af Oprindelig plan1. Nu de planlagte omkostninger for opgaven er 100 for hver dag, og disse oplysninger er gemt i opgavefeltet Oprindelig plan1 – omk.

Bemærkninger     Hvis du redigerer indholdet af et felt med oprindelige omkostninger, påvirker det ikke beregningen af de oprindelige opgave- eller ressourceomkostninger eller de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger for opgaven.

Oprindelig plan1-10 – omk (tidsfaseinddelte ressourcefelter)

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Så snart du gemmer en oprindelig plan, kopieres de tidsfaseinddelte omkostningsfelter for ressourcen i felterne tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger, der kan ses i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. Dette er de ressourceomkostninger, der omfatter planlagt arbejde, planlagt overtid og per Brug omkostninger for alt arbejde, der er tildelt ressourcen, fordelt over varigheden af opgaven.

Hvilket felt for oprindelige omkostninger der bruges (Oprindelig plan1 – omk., Oprindelig plan2 – omk. osv.) afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (Oprindelig plan 1, Oprindelig plan 2 osv.).

Anvendelsesmuligheder    Føje et af felterne Oprindelig plan1-10 – omk ressource til den tidsfaseinddelte del af visningen Ressourceforbrug, når du har gemt mere end én oprindelig plan, og du vil analysere tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger for ressourcer. Oprindelige omkostninger for en ressource bliver tilgængelige, når du angiver omkostningsoplysninger for ressourcen og gemme en oprindelig plan for opgaverne, ressourcen tildeles til. Sammenligne oprindelige omkostninger med feltet omkostninger til at bestemme, hvis ressourceomkostninger er inden for budgettet. Med flere oprindelige planer, kan du også sammenligne oprindelige omkostninger, der er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel     Ved projektets start blev Jens, hvis timesats er 100 kr., og som arbejder 8 timer pr. dag, tildelt 15 forskellige opgaver over hele projektets varighed. De tidsfaseinddelte, planlagte omkostninger var 800 kr. (8 timer à 100 kr.) for hver dag, Jens arbejder. Da du gemte den første oprindelige plan, blev de tidsfaseinddelte omkostninger gemt i ressourcefeltet Oprindelige omkostninger. Efter at du har gemt den først oprindelige plan, har du foretaget justeringer af projektet, og Jens arbejder nu 4 timer om dagen. Du gemmer en anden oprindelig plan ved hjælp af Oprindelig plan 1. Nu er de planlagte omkostninger for Jens 400 kr. (4 timer à 100 kr.) pr. dag, Jens arbejder. Disse oplysninger gemmes i det tidsfaseinddelte ressourcefelt Oprindelig plan1.

Bemærkninger     Hvis du redigerer indholdet af et felt til oprindelige omkostninger, påvirker det ikke opgaver eller beregninger af de oprindelige omkostninger ved ressourcer eller tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger ved ressourcen.

Oprindelig plan1-10 – omk (tidsfaseinddelte tildelingsfelter)

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Så snart du gemmer en oprindelig plan, kopieres de tidsfaseinddelte omkostningsfelter for tildelingen til de tilsvarende tidsfaseinddelte oprindelige omkostningsfelter, som kan ses i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. Dette er de tildelingsomkostninger, der omfatter planlagt arbejde, planlagt overtid og per Brug omkostninger for tildelingen, fordelt over varigheden af opgaven.

Hvilket felt for oprindelige omkostninger der bruges (Oprindelig plan1 – omk., Oprindelig plan2 – omk. osv.) afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (Oprindelig plan 1, Oprindelig plan 2 osv.).

Anvendelsesmuligheder     Føj et af felterne Oprindelig plan1-10 – omk tildeling til den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, når du har gemt mere end én oprindelig plan, og du vil analysere tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger for tildelinger. De oprindelige omkostninger for en tildeling bliver tilgængelige, når du angiver omkostningsoplysninger for ressourcen, tildeler ressourcen til en opgave, og Angiv en oprindelig plan. Sammenlign feltet oprindelige omkostninger med feltet omkostninger til at afgøre, om tildelingen holdes inden for budgettet. Med flere oprindelige planer, kan du også sammenligne oprindelige omkostninger, der er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel     Ved projektstart var Søren tildelt til opgaven "Skrive forslag", som ifølge planen ville vare 16 arbejdstimer fra mandag til torsdag. Sørens standardsats var 200 kr. i timen. Arbejdet på opgaven ville ifølge beregningerne tage 4 timer hver af de 4 dage, så de tidsfaseinddelte omkostninger var på 800 kr. om dagen. Da du gemte den første oprindelige plan, blev disse tidsfaseinddelte, planlagte omkostninger gemt i tildelingsfeltet Oprindelige omkostninger. Du har foretaget ændringer af projektet, siden du gemte den oprindelige plan, og Sørens sats er ændret til 250 kr. pr. time. Du gemmer en ny oprindelig plan ved hjælp af Oprindelig plan 1. Nu er de oprindelige omkostninger for denne tildeling 1.000 kr. pr. dag, og disse oplysninger gemmes i tildelingsfeltet Oprindelig plan1 – omk.

Bemærkninger    Hvis du redigerer indholdet af et felt med oprindelige omkostninger, påvirker det ikke opgave eller ressourceomkostninger eller de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger for tildelingen.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×