Hvordan kan du hurtigt registrere disse brainstormingideer, mens du opretter en post, som du kan analysere, redigere og handle på senere?

Når du opretter et brainstormingdiagram i Microsoft Office Visio, opretter du et visuelt arkiv over dine ideer som tegningen nedenfor. Diagrammet kan hjælpe dig med hurtigt at genkende og rækkefølgen af temaer og hierarkier, hvilket gør det nemt at trække en handlingsplan ud af en kaotisk idegenererende session.

brainstormingdiagram

I denne artikel beskrives fem forskellige måder at oprette et brainstorming-diagram på Visio. Hver metode kan til enhver bruges, afhængigt af hvordan du vil arbejde.

Brug af et brainstormingdiagram

Der er to primære måder at bruge et brainstormingdiagram på. Den første er at starte med en hovedidé og derefter generere relaterede emner og underemner hierarkisk for at opnå et stort antal forskellige mulige fremgangsmåder.

Den anden er at registrere alle ideer, som de udtrykkes, og senere organisere dem i et hierarkisk diagram. Du redigerer, justerer og deler derefter resultaterne blandt gruppens medlemmer. Denne metode egner sig bedst under et brainstormingmøde, hvor folk bidrager med ideer hurtigt efter hinanden. I denne indstilling er hierarkier ikke altid synlige, og du skal hurtigt registrere ideer.

Starte et nyt brainstormingdiagram

 • Klik på Filer, og klik derefter på Ny.

 • Under Virksomhed skaldu klikke på Brainstorming-diagram. Hvis du ikke kan se Business, skal du klikke på Skabeloner eller Kategorier.

  Vælg skabelonen Brainstorming-diagram

Udvid tegningssiden, så den passer til dit brainstormingdiagram

Hvis dit brainstormingdiagram går ud over kanterne på tegningssiden, kan du nemt udvide siden uden at flytte dine emner til en anden side. Du kan ændre størrelsen på siden på to måder: ved manuelt at trække kanterne på siden eller ved at bruge dialogboksen Sideopsætning.

Ændre størrelsen på tegningssiden ved at trække kanterne manuelt

 1. I menuen Vis skal du klikke på Zoomog klikke på Hele siden. Denne visning viser dig kanterne på tegningssiden.

 2. Placer markøren på kanten af den tegningsside, du vil udvide, og tryk derefter på Ctrl-tasten. Når markøren ændres til en dobbeltpil, skal du trække i markøren for at ændre størrelsen på siden.

Udvide tegningssiden manuelt ved at trække i kanterne.

Ændre størrelsen på tegningssiden ved hjælp af dialogboksen Sideopsætning

 1. Klik på Design, og tryk derefter på Skift+F5 for at åbne dialogboksen Sideopsætning.

 2. Klik på fanen Sidestørrelse.

 3. Under Brugerdefineret størrelseskal du skrive den størrelse, som siden skal have, og klikke på OK.

Dialogboksen Sideopsætning

Bemærk!: Ændringerne i størrelsen på tegningssiden gælder kun for den side, du aktuelt får vist. Sørg også for at skrive den rigtige måleenhed (tommer eller millimeter) i felterne Brugerdefineret størrelse, når du skriver størrelsen på siden.

Brug af båndet Brainstorming

Du kan udføre de mest almindelige opgaver i forbindelse med at opbygge et brainstormingdiagram, f.eks. ved at tilføje et hovedemne eller arrangere emner på siden ved at klikke på knapperne på båndet Brainstorming.

Du kan nemt få adgang til disse værktøjer uden at trække markøren væk fra tegningssiden. Hvis du f.eks. bruger en tablet-pc, skal du blot trykke én gang på båndet Brainstorming for at placere emner på tegningssiden.

Båndet Brainstorming giver dig adgang til alle de værktøjer, der er udviklet specifikt til skabelonen Brainstorming. Ud over at tilføje eller arrangere emner kan du bruge kommandoer på dette bånd til at udføre handlinger som f.eks. at ændre typen af et eksisterende emne eller flytte et emne til en ny side.

Værktøjslinjen Brainstorming

Opret et diagram ved hjælp af fanen Brainstorming

 1. På fanen Brainstorming skal du klikke på Hoved.

 2. Skriv den tekst, som hovedidéen skal repræsentere, når figuren er markeret.

 3. Med figuren Hovedemne markeret skal du klikke på Underemne.

  Et underemne opretter forbindelse til og er underordnet i forhold til hovedemnet.

 4. Skriv titlen på det underordnedetop.

Tilføj flere emner ved hjælp af værktøjslinjen Brainstorming

Du kan føje flere emner til dit diagram ved at gøre et af følgende:

Tilføj flere delemner

 1. Vælg det emne, du vil føje underemner til, og klik derefter på Flere underemner på værktøjslinjen Brainstorming.

 2. Skriv teksten til hvert nyt emne i dialogboksen, og tryk på Enter efter hver enkelt. Når du er færdig med at tilføje alle de ønskede emner, skal du klikke på OK.

Tilføj navne på de emner, du vil tilføje, ét pr. linje.

Tilføj et peer-emne

 1. Vælg det emne, du vil føje et emne på samme niveau til, og klik derefter på Peer på værktøjslinjen Brainstorming.

 2. Skriv titlen på emnet.

Tilføj et emne ad gangen

 1. Vælg det emne, du vil føje et emne eller et underemne på samme niveau til, og klik derefter på Peer eller Subtopicpå værktøjslinjen Brainstorming.

 2. Skriv titlen på emnet.

Arrangere emner

Du kan forbedre diagrammets udseende og maksimere pladsen på tegningssiden ved at gøre følgende:

 • På værktøjslinjen Brainstorming skal du klikke på Auto-Arranger.

Tip!: Du kan manuelt arrangere emner ved at vælge de emner, du vil flytte, og derefter trække dem til en anden placering på siden. Når du flytter et emne, flyttes forbindelsernes placering automatisk, og dets underemner flyttes sammen med det.

Brug af genvejsmenuen

I Microsoft Office program er genvejsmenuen (eller "højreklik")-menuen et praktisk værktøj, du kan bruge, når du hurtigt vil udføre en handling uden at flytte markøren væk fra siden. Genvejsmenuen indeholder også standardkommandoer Visio tegningsside til opgaver som f.eks. at kopiere og indsætte figurer.

De mest erfarne brugere bruger genvejsmetoden på grund af dens tilgængelighed. I Visio kan du nemt opbygge dit diagram ved hjælp af denne metode.

Visio-kontekst eller højrekliksmenu

Opret et diagram ved hjælp af genvejsmetoden

 1. Højreklik på tegningssiden, og klik på Tilføj hovedemne.

 2. Skriv den tekst, som hovedidéen skal repræsentere, når figuren er markeret.

 3. Højreklik på figuren Hovedemne, og klik derefter på Tilføj underemne.

 4. Skriv titlen på det underordnedetop.

Tilføje emner ved hjælp af genvejsmetoden

Du kan føje emner til diagrammet på flere måder:

Tilføj flere delemner

 1. Højreklik på det emne, du vil føje flere delemner til, og klik derefter på Tilføj flere underemner.

  vælg et emne, højreklik, og vælg tilføj flere emner

 2. Skriv teksten til hvert nyt emne i dialogboksen, og tryk på Enter efter hver enkelt. Når du er færdig med at tilføje alle de ønskede emner, skal du klikke på OK.

Tilføj et peer-emne

 1. Højreklik på det emne, du vil føje et emne på samme niveau til, og klik på Tilføj peer-emne.

 2. Skriv teksten til det nye emne.

Tilføje et emne ad gangen

 1. Højreklik på det emne, du vil føje et emne eller underemne på samme niveau til, og klik på Tilføj peer-emne eller Tilføj underemne.

 2. Skriv titlen på emnet.

Arrangere emner

Du kan forbedre diagrammets udseende og maksimere pladsen på tegningssiden ved at gøre følgende:

 • Højreklik på et tomt område på siden, og klik derefter på Arranger figurer automatisk.

Tip!: Du kan manuelt arrangere emner ved at vælge de emner, du vil flytte, og derefter trække dem til en anden placering på siden. Når du flytter et emne, flyttes forbindelsernes placering automatisk, og dets underemner flyttes sammen med det.

Brug af dispositionsvinduet

Dispositionsvinduet viser en træstruktur i dit brainstorming-diagram, som registrerer de hierarkiske relationer mellem emnerne og komprimerer alle de oplysninger, der er spredt over flere figurer og sider, til én central placering. Brug funktionen, når du vil organisere dine ideer i en lineær visning uden at påvirke diagrammets udseende og uden at skulle navigere frem og tilbage mellem figurer og sider.

Visio-dispositionsvindue

Slå Dispositionsvindue til eller fra

Hvis du vil slå Dispositionsvindue til eller fra, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Dispositionsvindue under fanen Brainstorming.

Afkrydsningsfeltet Markér eller fjern markeringen i dispositionsvinduet

Opret et diagram ved hjælp af dispositionsvinduet

 1. Højreklik på "Tegning1"eller det gemte tegningsfilnavn i dispositionsvinduet, og klik derefter på Tilføj hovedemne.

 2. Højreklik på Hovedemne, og vælg Omdøb.

 3. Skriv den tekst, du vil have, at hovedidéen skal repræsentere.

 4. Hvis du vil tilføje et underemne, skal du højreklikke på hovedemnet (eller et andet emne) og derefter klikke på Tilføj underemne. Omdøb underemnet på samme måde, som du omdøbte dit hovedemne.

Tip!: Hvis du vil slette emner, skal du højreklikke på et emne og derefter klikke på Slet emne. Når du sletter et emne med underemner, slettes alle de tilsvarende underemner også. Du kan også slette et emne ved at markere det emne, du vil slette, og derefter trykke på tasten Delete.

Føj flere emner til dit diagram ved hjælp af dispositionsvinduet

Hvis du vil tilføje flere emner i dispositionsvinduet, skal du højreklikke på det emne, du vil føje flere emner til, og derefter klikke på Tilføj flere underemner. Skriv navnene på emnerne i dialogboksen Tilføj flere underemner, og klik derefter på OK.

Vælg Tilføj flere emner i genvejsmenuen

Ændre et emne til et underemne

Da dispositionsvinduet viser emner i en lineær visning, kan du bruge det til at styre emnernes hierarkiske struktur. I dispositionsvinduetkan du gøre et emne til et andet underemne ved at trække navnet på emnet til et andet niveau.

Hvis du vil flytte et underemne til et højere niveau (eller lavere niveau) i hierarkiet, skal du trække navnet på det underordnede tema oven på emnet på højere niveau (eller et emne på lavere niveau). Hvis det underemner, du har flyttet, har tilsvarende underemner, flyttes de også med, og ændringerne afspejles i diagrammet.

Flytning af et delemnt til et højere niveau

Bemærk!: Ved at gøre et emne fremhævet eller sænket i hierarkiet ved hjælp af dispositionsvinduet ændres diagrammets struktur automatisk.

Flytte et emne op eller ned i dispositionsvinduet

Du kan organisere eller prioritere emner i dispositionsvinduet uden at påvirke diagrammets struktur. Hvis du f.eks. vil prioritere emner, kan du flytte emner med højere prioritet til den øverste del af dispositionsvinduet figurers placering på siden forbliver den samme.

 • Højreklik på det emne, du vil flytte, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

  Denne ændring afspejles kun i dispositionsvinduet. Placeringen af emnet i diagrammet er uændret.

Brug af Brainstorming-figurer

Hvis du trækker figurer fra stencilen Brainstorming-figurer, får du mest muligt kontrol over placeringen af dine emner på tegningssiden og deres forbindelsestype.

Bemærk!: Da denne metode ikke udnytter skabelonens automatiske funktioner i Brainstorming, giver kommandoen Arranger automatisk og Dispositionsvindue muligvis ikke altid de resultater, du forventer.

Panelet Brainstorming-figurer

Før du begynder: Diagram over dine tanker og udvid dine sider

Før du opretter dit diagram, skal du overveje to ting: din tilgang til oprettelse af diagrammet, og hvordan du får dit diagram til at passe ind på tegningssiden, så det kan læses, når du føjer flere emner til det. Det er en god ide at blive fortrolig med metoderne her i forvejen, så du kan være effektiv til at oprette dit diagram under din brainstormingsession.

Opret et brainstormingdiagram

Der er to primære måder at oprette et brainstormingdiagram på:

 • Den første er at starte med en hovedidé og derefter generere relaterede emner og underemner hierarkisk for at opnå et stort antal forskellige mulige fremgangsmåder.

 • Den anden er at registrere alle ideer, som de udtrykkes, og senere organisere dem i et hierarkisk diagram. Du redigerer, justerer og deler derefter resultaterne blandt gruppens medlemmer. Denne metode egner sig bedst under et brainstormingmøde, hvor folk bidrager med ideer hurtigt efter hinanden. I denne indstilling er hierarkier ikke altid synlige, og du skal hurtigt registrere ideer.

Udvid tegningssiden, så den passer til dit brainstormingdiagram

Hvis dit brainstormingdiagram går ud over kanterne på tegningssiden, kan du nemt udvide siden uden at flytte dine emner til en anden side. Du kan ændre størrelsen på siden på to måder: ved manuelt at trække kanterne på siden eller ved at bruge dialogboksen Sideopsætning.

Ændre størrelsen på tegningssiden ved at trække kanterne manuelt

 1. Peg på Zoom i menuen Vis, ogklik på Hele siden. Med denne visning kan du se kanterne på tegningssiden.

 2. Placer markøren på kanten af den tegningsside, du vil udvide, og tryk derefter på Ctrl-tasten. Når markøren ændres til en dobbeltpil, skal du trække i markøren for at ændre størrelsen på siden.

Udvide tegningssiden manuelt ved at trække i kanterne.

Ændre størrelsen på tegningssiden ved hjælp af dialogboksen Sideopsætning

 1. Klik på Sideopsætning i menuen Arkiv.

 2. Klik på fanen Sidestørrelse.

 3. Under Brugerdefineret størrelseskal du skrive den størrelse, som siden skal have, og klikke på OK.

Dialogboksen Sideopsætning

Bemærk!: Ændringerne i størrelsen på tegningssiden gælder kun for den side, du aktuelt får vist. Sørg også for at skrive den rigtige måleenhed (tommer eller millimeter) i felterne Brugerdefineret størrelse, når du skriver størrelsen på siden.

Brug af værktøjslinjen Brainstorming

Du kan udføre de mest almindelige opgaver i forbindelse med at opbygge et brainstormingdiagram, f.eks. ved at tilføje et hovedemne eller arrangere emner på siden ved at klikke på knapperne på værktøjslinjen Brainstorming.

Du kan nemt få adgang til disse værktøjer uden at trække markøren væk fra tegningssiden. Hvis du f.eks. bruger en tablet-pc, skal du blot trykke én gang på værktøjslinjen Brainstorming for at placere emner på tegningssiden.

Værktøjslinjen Brainstorming

Tip!: Hvis du ikke kan se værktøjslinjen Brainstorming, skal du i menuen Vis pege på Værktøjslinjerog derefter klikke på Brainstorming.

Opret et diagram ved hjælp af fanen Eller værktøjslinjen Brainstorming

 1. På fanen Brainstorming eller på værktøjslinjen skal du klikke på Hovedemneeller Tilføj hovedemne.

 2. Skriv den tekst, som hovedidéen skal repræsentere, når figuren er markeret.

 3. Med figuren Hovedemne markeret skal du klikke på Tilføj underemne.

  Et underemne opretter forbindelse til og er underordnet i forhold til hovedemnet.

 4. Skriv titlen på det underordnedetop.

Tilføj flere emner ved hjælp af værktøjslinjen Brainstorming

Du kan føje flere emner til dit diagram ved at gøre et af følgende:

Tilføj flere delemner

 1. Vælg det emne, du vil føje underemner til, og klik derefter på Tilføj flere underemner på værktøjslinjen Brainstorming.

 2. Skriv teksten til hvert nyt emne i dialogboksen, og tryk på Enter efter hver enkelt. Når du er færdig med at tilføje alle de ønskede emner, skal du klikke på OK.

Dialogboksen Tilføj flere delemner

Tilføj et peer-emne

 1. Vælg det emne, du vil føje et emne på samme niveau til, og klik derefter på Tilføj peer-emne på værktøjslinjen Brainstorming.

 2. Skriv titlen på emnet.

Tilføj et emne ad gangen

 1. Vælg det emne, du vil føje et emne eller et underemne på samme niveau til, og klik derefter på Tilføj peer-emne eller Tilføj underemne på værktøjslinjen Brainstorming.

 2. Skriv titlen på emnet.

Arrangere emner

Du kan forbedre diagrammets udseende og maksimere pladsen på tegningssiden ved at gøre følgende:

 • På værktøjslinjen Brainstorming skal du klikke på Arranger emner automatisk.

Tip!: Du kan manuelt arrangere emner ved at vælge de emner, du vil flytte, og derefter trække dem til en anden placering på siden. Når du flytter et emne, flyttes forbindelsernes placering automatisk, og dets underemner flyttes sammen med det.

Brug af menuen Brainstorming

Menuen Brainstorming giver dig adgang til alle de værktøjer, der er udviklet specifikt til skabelonen Brainstorming. Ud over at tilføje eller arrangere emner kan du bruge kommandoer i denne menu til at udføre handlinger som f.eks. at ændre typen af et eksisterende emne eller flytte et emne til en ny side.

Hovedmenuen Brainstorming

Brug af genvejsmenuen

I Microsoft Office program er genvejsmenuen (eller "højreklik")-menuen et praktisk værktøj, du kan bruge, når du hurtigt vil udføre en handling uden at flytte markøren væk fra siden. Genvejsmenuen indeholder også standardkommandoer Visio tegningsside til opgaver som f.eks. at kopiere og indsætte figurer.

De mest erfarne brugere bruger genvejsmetoden på grund af dens tilgængelighed. I Visio kan du nemt opbygge dit diagram ved hjælp af denne metode.

Genvejsmenu til en brainstorming-emnefigur

Opret et diagram ved hjælp af genvejsmetoden

 1. Højreklik på tegningssiden, og klik på Tilføj hovedemne.

 2. Skriv den tekst, som hovedidéen skal repræsentere, når figuren er markeret.

 3. Højreklik på figuren Hovedemne, og klik derefter på Tilføj underemne.

 4. Skriv titlen på det underordnedetop.

Tilføje emner ved hjælp af genvejsmetoden

Du kan føje emner til diagrammet på flere måder:

Tilføj flere delemner

 1. Højreklik på det emne, du vil føje flere delemner til, og klik derefter på Tilføj flere underemner.

  En markeret figur af typen Nyt emne med genvejsmenuen synlig

 2. Skriv teksten til hvert nyt emne i dialogboksen, og tryk på Enter efter hver enkelt. Når du er færdig med at tilføje alle de ønskede emner, skal du klikke på OK.

Tilføj et peer-emne

 1. Højreklik på det emne, du vil føje et emne på samme niveau til, og klik på Tilføj peer-emne.

 2. Skriv teksten til det nye emne.

Tilføje et emne ad gangen

 1. Højreklik på det emne, du vil føje et emne eller underemne på samme niveau til, og klik på Tilføj peer-emne eller Tilføj underemne.

 2. Skriv titlen på emnet.

Arrangere emner

Du kan forbedre diagrammets udseende og maksimere pladsen på tegningssiden ved at gøre følgende:

 • Højreklik på et tomt område på siden, og klik derefter på Arranger figurer automatisk.

Tip!: Du kan manuelt arrangere emner ved at vælge de emner, du vil flytte, og derefter trække dem til en anden placering på siden. Når du flytter et emne, flyttes forbindelsernes placering automatisk, og dets underemner flyttes sammen med det.

Brug af dispositionsvinduet

Dispositionsvinduet viser en træstruktur i dit brainstorming-diagram, som registrerer de hierarkiske relationer mellem emnerne og komprimerer alle de oplysninger, der er spredt over flere figurer og sider, til én central placering. Brug funktionen, når du vil organisere dine ideer i en lineær visning uden at påvirke diagrammets udseende og uden at skulle navigere frem og tilbage mellem figurer og sider.

Dispositionsvindue

Opret et diagram ved hjælp af dispositionsvinduet

 1. Højreklik på "Tegning1"eller det gemte tegningsfilnavn i dispositionsvinduet, og klik derefter på Tilføj hovedemne.

 2. Højreklik på Hovedemne, og vælg Omdøb.

 3. Skriv den tekst, du vil have, at hovedidéen skal repræsentere.

 4. Hvis du vil tilføje et underemne, skal du højreklikke på hovedemnet (eller et andet emne) og derefter klikke på Tilføj underemne. Omdøb underemnet på samme måde, som du omdøbte dit hovedemne.

Tip!: Hvis du vil slette emner, skal du højreklikke på et emne og derefter klikke på Slet emne. Når du sletter et emne med underemner, slettes alle de tilsvarende underemner også. Du kan også slette et emne ved at markere det emne, du vil slette, og derefter trykke på tasten Delete.

Føj flere emner til dit diagram ved hjælp af dispositionsvinduet

Hvis du vil tilføje flere emner i dispositionsvinduet, skal du højreklikke på det emne, du vil føje flere emner til, og derefter klikke på Tilføj flere underemner. Skriv navnene på emnerne i dialogboksen Tilføj flere underemner, og klik derefter på OK.

Tilføjelse af flere delemner vha. dispositionsvinduet

Ændre et emne til et underemne

Da dispositionsvinduet viser emner i en lineær visning, kan du bruge det til at styre emnernes hierarkiske struktur. I dispositionsvinduetkan du gøre et emne til et andet underemne ved at trække navnet på emnet til et andet niveau.

Hvis du vil flytte et underemne til et højere niveau (eller lavere niveau) i hierarkiet, skal du trække navnet på det underordnede tema oven på emnet på højere niveau (eller et emne på lavere niveau). Hvis det underemner, du har flyttet, har tilsvarende underemner, flyttes de også med, og ændringerne afspejles i diagrammet.

Flytning af et delemnt til et højere niveau

Bemærk!: Ved at gøre et emne fremhævet eller sænket i hierarkiet ved hjælp af dispositionsvinduet ændres diagrammets struktur automatisk.

Flytte et emne op eller ned i dispositionsvinduet

Du kan organisere eller prioritere emner i dispositionsvinduet uden at påvirke diagrammets struktur. Hvis du f.eks. vil prioritere emner, kan du flytte emner med højere prioritet til den øverste del af dispositionsvinduet figurers placering på siden forbliver den samme.

 • Højreklik på det emne, du vil flytte, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

  Denne ændring afspejles kun i dispositionsvinduet. Placeringen af emnet i diagrammet er uændret.

Brug af Brainstorming-figurer

Hvis du trækker figurer fra stencilen Brainstorming-figurer, får du mest muligt kontrol over placeringen af dine emner på tegningssiden og deres forbindelsestype.

Bemærk!: Da denne metode ikke udnytter skabelonens automatiske funktioner i Brainstorming, giver kommandoen Arranger automatisk og Dispositionsvindue muligvis ikke altid de resultater, du forventer.

Brainstorming-figurer

Opret et diagram ved at trække figurer over på tegningssiden

 1. Træk figuren Hovedemne over på tegningssiden fra stencilenBrainstorming-figurer.

 2. Skriv den tekst, som hovedemnet skal repræsentere.

 3. Hvis du vil tilføje et underemne, skal du trække figuren Emne til siden. Skriv navnet på emnet, når emnefiguren er markeret.

 4. Du kan tilføje flere emner og underemner ved at trække figuren Flere emne over på siden. Skriv navnet på emnerne i dialogboksen, og klik derefter på OK.

Før du forbinder figurer: Forstå forbindelsestyper

Emner forbindes ikke automatisk, når du trækker dem fra stencilen Brainstorming-figurer, så det er en god ide at forstå, hvordan forbindelser fungerer i Visio.

Visio indeholder to metoder til at forbinde emner i dit diagram, figur-til-figur og punkt-til-punkt. Hver metode er beregnet til bestemte situationer, og den metode, du skal bruge, afhænger af, hvor fast du ønsker, at det faktiske forbindelsespunkt skal være.

Figur-til-figur

Når du flytter figurer, der er forbundne figur-til-figur, flyttes forbindelserne sig selv for at holde forbindelsen så direkte som muligt. Hvis du vil have en figur-til-figur-forbindelse, skal du trække enderne af forbindelseslinjen til midten af figuren, indtil emnefiguren omgives af et rødt felt.

Figur til figur-forbindelse

Punkt-til-punkt

Når en forbindelse er punkt-til-punkt, er enderne af forbindelsen fastklæbet til bestemte punkter på hver figur. Hvis du vil have en punkt-til-punkt-forbindelse, skal du trække enderne af forbindelseslinjen til et punkt på figuren, indtil der vises et rødt X. Hvis du flytter figurerne, forbliver forbindelsen fastgjort på disse oprindelige punkter.

Punkt til punkt-forbindelse

Identificer forbindelsestypen

Hvis du vil se, om en forbindelse er figur-til-figur eller punkt-til-punkt, skal du klikke på forbindelsen for at markere den.

Forskellen mellem figur til figur-forbindelser og punkt til punkt-forbindelser

Hvis enderne af forbindelsen bliver til store røde firkanter, er forbindelsen figur-til-figur. Hvis enderne bliver til små røde firkanter med symboler i dem (x eller +), er forbindelsen punkt-til-punkt.

Ændre én forbindelsestype til en anden

Hvis du vil ændre en figur til figur-forbindelse til punkt-til-punkt, skal du trække et forbindelsesslutpunkt væk fra figuren og derefter trække det tilbage til forbindelsespunktet, der er markeret med et blåt x, hvor du vil have det til at oprette forbindelse til figuren.

Hvis du vil ændre en punkt-til-punkt-forbindelse til figur-til-figur, skal du trække et forbindelsesslutpunkt hen over procestrinfiguren, indtil hele figuren omgives af et rødt felt.

Ændring af forbindelsen fra punkt-til-punkt til figur-til figur

Forbind emner

 1. Træk den dynamiske forbindelse frastencilen Brainstorming-figurer til et tomt område på siden.

 2. Træk den ene ende af forbindelseslinjen hen til midten af den første figur, du vil forbinde, indtil emnefiguren er omgivet af et rødt felt.

 3. Træk den anden ende af forbindelseslinjen hen til midten af den anden figur, du vil forbinde, indtil den også er omgivet af et rødt felt.

Forbinde emner ved at trække slutpunkter til midten af figuren.

Når du slipper musen og vælger forbindelsen, vises hvert slutpunkt som en udfyldt rød firkant, der angiver, at figurerne er forbundet korrekt.

Figurer er korrekt forbundet, når slutpunkterne vises som massive røde firkanter.

Vis tilknytninger mellem emner

Du kan vise en særlig relation mellem to emner i dit brainstormingdiagram ved hjælp af en tilknytningslinje ,der vises som en stiplet linje mellem tilknyttede emner. I modsætning til Dynamisk forbindelse,der definerer diagrammets hovedstruktur, forbinder tilknytningslinjen emner på forskellige forgreninger på det samme (hierarkiske) niveau.

Tilknytningslinjen er kun en visuel vink og er ikke medtaget i hierarkiet i diagrammet. Dispositionsvinduet viser ikke tilknytningen mellem emnerne.

Du kan forbinde emner ved hjælp af en tilknytningslinjefigur på samme måde, som du bruger den dynamiske forbindelse. Når du forbinder emner ved hjælp af tilknytningslinjen, knyttes de igen til emnerne, når du flytter dem.

Se også

Oprette et brainstormingdiagram

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×