Finansielle funktioner (reference)

For at få detaljerede oplysninger om en funktion skal du klikke på dens navn i den første kolonne.

Bemærk!: Versionsmarkører angiver den version af Excel, hvor en funktion blev introduceret. Disse funktioner er ikke tilgængelige i tidligere versioner. Eksempelvis indikerer en versionsmarkør på 2013, at denne funktion er tilgængelig i Excel 2013 og alle nyere versioner.

Funktion

Beskrivelse

Funktionen PÅLØBRENTE

Returnerer den påløbne rente for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

Funktionen PÅLØBRENTE.UDLØB

Returnerer den påløbne rente for et værdipapir, hvor renteudbetalingen finder sted ved papirets udløb

Funktionen AMORDEGRC

Returnerer afskrivningsbeløbet for hver regnskabsperiode ved hjælp af en afskrivningskoefficient

Funktionen AMORLINC

Returnerer afskrivningsbeløbet for hver regnskabsperiode

Funktionen KUPONDAGE.SA

Returnerer antallet af dage fra starten af kuponperioden til afregningsdatoen

Funktionen KUPONDAGE.A

Returnerer antallet af dage fra begyndelsen af kuponperioden til afregningsdatoen

Funktionen KUPONDAGE.ANK

Returnerer antallet af dage i den kuponperiode, der indeholder afregningsdatoen

Funktionen KUPONDAG.NÆSTE

Returnerer den næste kupondato efter afregningsdatoen

Funktionen KUPONBETALINGER

Returnerer antallet af kuponudbetalinger mellem afregnings- og udløbsdatoen

Funktionen KUPONDAG.FORRIGE

Returnerer den forrige kupondato før afregningsdatoen

Funktionen AKKUM.RENTE

Returnerer den akkumulerede rente, der betales på et lån mellem to perioder

Funktionen AKKUM.HOVEDSTOL

Returnerer den akkumulerede nedbringelse af hovedstol mellem to perioder

Funktionen DB

Returnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode ved anvendelse af saldometoden

Funktionen DSA

Returnerer afskrivningsbeløbet for et aktiv over en bestemt periode ved anvendelse af dobbeltsaldometoden eller en anden afskrivningsmetode, som du angiver

Funktionen DISKONTO

Returnerer et værdipapirs diskonto

Funktionen KR.DECIMAL

Konverterer en kronepris udtrykt som brøk til en kronepris udtrykt som decimaltal

Funktionen KR.BRØK

Konverterer en kronepris udtrykt som decimaltal til en kronepris udtrykt som brøk

Funktionen VARIGHED

Returnerer den årlige løbetid for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

Funktionen EFFEKTIV.RENTE

Returnerer den årlige effektive rente

Funktionen FV

Returnerer fremtidsværdien af en investering

Funktionen FVTABEL

Returnerer den fremtidige værdi af en hovedstol, når der er tilskrevet rente og rentes rente efter forskellige rentesatser

Funktionen RENTEFOD

Returnerer renten på et fuldt ud investeret værdipapir

Funktionen R.YDELSE

Returnerer renten fra en investering for en given periode

Funktionen IA

Returnerer den interne rente for en række pengestrømme

Funktionen ISPMT

Beregner den betalte rente i løbet af en bestemt investeringsperiode

Funktionen MVARIGHED

Returnerer Macauleys modificerede løbetid for et værdipapir med en formodet pari på kr. 100

Funktionen MIA

Returnerer den interne forrentning, hvor positive og negative pengestrømme finansieres til forskellig rente

Funktionen NOMINEL

Returnerer den årlige nominelle rente

Funktionen NPER

Returnerer antallet af perioder for en investering

Funktionen NUTIDSVÆRDI

Returnerer nettonutidsværdien for en investering baseret på en række periodiske pengestrømme og en diskonteringssats

Funktionen ULIGE.KURS.PÅLYDENDE

Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med en ulige (kort eller lang) første periode

Funktionen ULIGE.FØRSTE.AFKAST

Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige første periode

Funktionen ULIGE.SIDSTE.KURS

Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med ulige sidste periode

Funktionen ULIGE.SIDSTE.AFKAST

Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige sidste periode

Funktionen PVARIGHED
Excel 2013

Returnerer det antal perioder, der kræves, før en investering når en bestemt værdi

Funktionen YDELSE

Returnerer renten fra en investering for en given periode

Funktionen H.YDELSE

Returnerer ydelsen på hovedstolen for en investering i en given periode

Funktionen KURS

Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

Funktionen KURS.DISKONTO

Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et diskonteret værdipapir

Funktionen KURS.UDLØB

Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb

Funktionen NV

Returnerer den nuværende værdi af en investering

Funktionen RENTE

Returnerer renten i hver periode for en annuitet

Funktionen MODTAGET.VED.UDLØB

Returnerer det beløb, der modtages ved udløbet af et fuldt ud investeret værdipapir

Funktionen RRI
Excel 2013

Returnerer en tilsvarende rente for væksten i en investering

Funktionen LA

Returnerer den lineære afskrivning for et aktiv i en enkelt periode

Funktionen ÅRSAFSKRIVNING

Returnerer den årlige afskrivning på et aktiv i en bestemt periode

Funktionen STATSOBLIGATION

Returnerer det obligationsækvivalente afkast for en statsobligation

Funktionen STATSOBLIGATION.KURS

Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for en statsobligation

Funktionen STATSOBLIGATION.AFKAST

Returnerer en afkastet på en statsobligation

Funktionen VSA

Returnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode, herunder delperioder, ved brug af dobbeltsaldometoden

Funktionen INTERN.RENTE

Returnerer den interne rente for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske

Funktionen NETTO.NUTIDSVÆRDI

Returnerer nutidsværdien for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske

Funktionen AFKAST

Returnerer afkastet for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

Funktionen AFKAST.DISKONTO

Returnerer det årlige afkast for et diskonteret værdipapir, f.eks. en statsobligation

Funktionen AFKAST.UDLØBSDATO

Returnerer det årlige afkast for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb

Vigtigt!: De beregnede resultater af formler og visse regnearksfunktioner i Excel kan være en smule anderledes, hvis du sammenligner en Windows-pc, der anvender en x86- eller x86-64-arkitektur, og en pc med Windows RT, der anvender en ARM-arkitektur. Lær mere om forskellene.

Se også

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (alfabetisk)

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×